وکیل جرایم پزشکی در اصفهان|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل جرایم پزشکی در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09225192408)

وکیل جرایم پزشکی در اصفهان
وکیل جرایم پزشکی در اصفهان

وکیل جرایم پزشکی در اصفهان کیست؟

به وکیلی که در مسائل حقوقی و جرائم پزشکی تخصص دارد و از منظر قانون وارد این امور می‌شود ، وکیل جرایم پزشکی گفته می‌ شود . وکیل جرایم پزشکی باید به مسائلی که در امور پزشکی بین پزشک معالج و بیمار رخ می‌دهد رسیدگی کند ، امکان دارد که جرم پزشک تنها در ضرر جسمی و یا مالی بیمار نباشد ،

به گونه ای که باید بگوییم امکان دارد فرد حقیقی خاصی به عنوان شاکی در این موضوع مطرح نباشد ، در جرم های پزشکی باید این مبحث را به طور کامل توضیح داد . کلیه وکیل های پایه یک دادگستری به امور حقوقی و کیفری وارد هستند ،  اما هر وکیلی در امور معینی متخصص تر می باشد . تفسیر حقوقی و قانونی جرم های مرتبط با حوزه پزشکی و جداسازی جرائم از قصور در عهده وکیل متخصص جرایم پزشکی می باشد . جرم های پزشکی دارای طیف گسترده می باشند ، که مشخص کردن نوع جرم و محرز بودن جرم برای مدعی و یا خواهان برعهده قانون و مشاوره گرفتن از وکیل جرم های پزشکی می باشد .

وکیل جهت جرم های پزشکی :

جرم های مرتبط با امور پزشکی به این صورت است که انجام هر اقدامی یا ترک هر عملی از طرف پزشکی منجر به آسیب مالی و جانی به بیمار گردد ، جز جرائم پزشکی محسوب می گردد . اگر این اعمال یا ترک عمل به صورت عمدی یا سهوی باشد ، بر اساس قانون جرم های عمدی و شبه عمدی و قوانین انتظامی به آن رسیدگی می گردد .

حیطه کاری پزشک معالج و هر حیطه شغلی دیگر دارای یک سری قوانین وضع شده از طرف سازمان مرتبط با آن و قانون می باشد . عمل نکردن بر اساس این قوانین و مقررات برای پزشکان به معنای ارتکاب جرم می باشد و به فرد پزشک  متخلف یا مجرم گفته می شود . ارتکاب جرم دارای پیامد های معینی برای پزشک می باشد ، قانون اساسی و وکیل جرایم پزشکی اجرا و مدعی اجرای قانون و رعایت از طرف شاکی و پزشک معالج می باشند ، پس هر پزشکی که به جرم مرتکب گردد ، مجرم هست و تکلیف مجرم بر اساس قانون معین می باشد . پس باید بر اساس قانون متحمل مجازات مشخص شده‌ای باشند ، که در این مسائل برای آن ها در نظر گرفته می شود .

وکیل جرائم پزشکی چگونه به پرونده رسیدگی می کند ؟

باید بگوییم که عموماً اگر پزشکی مجرم شناخته گردد ، جرم سهوی و غیرعمدی می باشد و قانون بر اساس ماده های قانونی با این نوع جرائم برخورد دارد . حال باید بگوییم که اگر پزشکی به گونه‌ای عمدی به بیمار خود یا فردی دیگر آسیب برساند ، قانون مانند افراد دیگر با او برخورد می‌کند و در اینجا تنها مختص به جرائم پزشکی نمی باشد . مجرم فردی می باشد که به فرد دیگر آسیب رسانده باشد و بر اساس ماده های قانونی و قانون با فرد مرتکب که به جرم عمدی مرتکب شده است برخورد می شود .

در اینجا باید بگویم که منظور از جرائم پزشکی جرم‌هایی می باشد که مرتبط با قصور پزشکی هستند ، همین طور باید بگوییم که منظور از به قصور پزشکی ترک عمل یا انجام عملی صحیح می باشد ، که از بی احتیاطی یا نداشتن دانش کافی ناشی شده باشد ، در صورت رخ دادن این اتفاق پزشک مجازاتی که از طرف قانون و سازمان نظام پزشکی برای او مشخص شده است را متحمل می گردد و توسط وکیل جرایم پزشکی مجازات می گردد .

در نتیجه منظور از جرائم پزشکی با آن دسته از اعمالی گفته می شود،که پزشک بدون سوء نیت و به‌ صورت غیر عمدی به آن مرتکب می گردد . همین طور باید بگویم که قانون گذار به پیش‌بینی این جرائم می پردازند و مجازاتی را برای آن معین می کند . امکان دارد که اعمال مجرمانه پزشک به صورت عمدی و در حیطه پزشکی باشد ، در اینجا باید اعمالی باشد که با نظر قانون اساسی و سازمان نظام پزشکی کشور جرم پزشکی محسوب گردد .

وکیل جرایم پزشکی در اصفهان
وکیل جرایم پزشکی در اصفهان

جرم های پزشکی شامل موارد زیر می باشند:

جرم های پزشکی جرم هایی هستند که غیر عمدی و عمدی می باشند ، اکثر جرم هایی که در این مراجع به آنها رسیدگی می گردد ، مرتبط با جرائم سهوی و غیرعمدی پزشکان می باشد . همینطور باید بگویم که جرایم غیر عمدی پزشک شامل کلیه اعمالی که در زیر آنها را نام می بریم می باشد :

_ نداشتن مهارت های لازم پزشکی و دانش کافی منجر به روند درمانی اشتباه و نسخه‌نویسی اشتباه می شود . که این امر به صورت عمدی نمی باشد و به دلیل نداشتن دانش کافی پزشک و نداشتن مهارت کافی می باشد .

_ پذیرش نکردن بیمار اورژانسی که در معرض خطر جانی می باشد  ، توسط مرکز درمانی یک جرم محرز محسوب می گردد . اگر بنا بر هر دلیلی پزشک و این مراکز از پذیرش بیمار اورژانسی جلوگیری کنند ، تخلف می باشد و بر اساس قانون مجرم محسوب می شوند . همچنین باید بگویم که اگر در مراکز درمانی امکانات لازم جهت پذیرش بیماری که اگر آن امکانات بود درمان می شد ، وجود نداشته باشد ، تخلف محسوب می‌گردد و کادر درمان و پزشک معالج متخلف می باشند .

_ اگر از طرف کادر درمان یا پزشکان ، برخورد توهین آمیز با بیمار یا مراجعه کنندگان وجود داشته باشد ، در قانون برای آن جرم در نظر گرفته شده است و بیمار و نماینده قانونی او یا حتی از خانواده فرد می تواند ، نزد یک وکیل جرایم پزشکی برود و از پزشکان و کادر درمان شکایت کند و درخواست مجازات آن ها را در مراجع قضایی داشته باشد .

_ اگر درمان و عملی بر اثر بی احتیاطی پزشک انجام گیرد و دارای عوارضی باشد ، به عنوان جرائم غیر عمد محسوب می گردند و دارای مجازات می باشند

_ اگر بر اساس اهمال کاری و سهل انگاری غیر عمدی پزشک یک سری قصور پزشکی ایجاد شود و باعث ایجاد زیان جسمی و ضرر مالی به فرد بیمار شود جزو جرائم غیر عمدی می باشد .

جرم های عمدی پزشکی از نظر وکیل جرایم پزشکی

اگر پزشک با بیمار درگیری لفظی داشته باشد و پزشک به صورت عمدی به بیمار صدمه برساند و افرادی شاهد باشند ، پس اگر پزشک معالج به بیمار به صورت عمدی صدمه برساند ، پزشک متخلف و مجرم می باشد .

اگر که اسرار بیمار توسط پزشک معالج افشا شود ،  و بر خلاف قانون می‌باشد . یک پزشک باید محرم‌ راز بیمار باشد ، پس اگر پزشکی اسرار درمانی و بیماری فرد بیمار را نزد دیگران افشا کند ،  بیمار می تواند از پزشک شکایت کند ، زیرا در اینجا پزشک مرتکب اعمال مجرمانه گردیده است و یکی از اصول و قواعد اخلاق پزشکی نگهداری راز بیمار توسط پزشک می باشد و بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مجازات برای این عمل یک سال حبس مجازات برای پزشک مجرم در نظر گرفته شده است .

وکیل جرایم پزشکی در اصفهان
وکیل جرایم پزشکی در اصفهان

اگر پزشک معالج در درمانگاه و مطب خود که دارای امکانات بیمارستانی نمی باشد ، جهت سود مالی و راحتی خود به مداوای بیمار بپردازد و به بیمار صدمه برساند ، بیمار می تواند شاکی پزشک شود .

صادر کردن گواهی های پزشکی بر خلاف واقع یک نوع تخلفی می باشد ، که توسط پزشکان صورت گرفته می شود . نوشتن اضافات و اغراق در بیماری و صدور گواهی های پزشکی جعلی بر خلاف قانون می باشد ، زیرا این نوع گواهی ها جهت موضوعی که در آن تخلف است ، به کار برده می شود .

اگر پزشک به تبلیغات پزشکی و دارویی غیرقانونی بپردازد ، که هدف از آن کلاهبرداری و سود مالی باشد و آن داروها دارو هایی باشند که مجوز بهداشت و استاندارد را دارا نباشند و جزء کالاهای قاچاق باشند و یا اینکه تبلیغ دارویی که مناسب فرد بیمار نباشد و فقط به جهت سود مالی باشد ،  تخلف محسوب می گردد .

جعل عناوین مختلف پزشکی مانند این که پزشک به دروغ بگوید که فوق تخصص است و یا از دانشگاه‌های معتبر فارغ‌التحصیل گردیده است ، بر خلاف قانون می باشد و دارای مجازات نیز هست .در مورد جعل اسناد میتوانید با وکیل جعل در شیراز مشورت کنید

جنایت در عمل نیز جرم می باشد ، به طور مثال بریدن اعضای بدن بیمار به طور عمد یا قتل نفس بیمار به طور عمد ، جرم می باشد و پزشک مجرم شناخته می گردد .

اگر تعرفه های مصوب سازمان نظام پزشکی رعایت نگردد ، تخلف محسوب می گردد . همچنین دریافت زیر میزی قبل از عمل یا گرفتن حق ویزیت اضافی نیز تخلف محسوب می‌شود .

اگر پزشک داروی جایگزین را به جای داروی اصلی بگذارد ، به دلیل منافع بیشتر جرم محسوب می شود .

اگر پزشک از نسخه های کد دار استفاده کند ، جرم عمدی محسوب می گردد و باید بگوییم که منظور از نسخه های کد دار نسخه‌های است که دارای رمز گذاری و کد می باشند و فقط داروخانه های خاص و پزشک خاص توان خواندن آن را دارد و به این جهت نوشته می‌شود که دیگر داروخانه‌ها توان دادن دارو و خواندن نسخه بیمار را نداشته باشد و بیمار مجبور گردد ، تنها از همان داروخانه مورد نظر پزشک به تهیه داروی خود بپردازد .

وکیل جرایم پزشکی در اصفهان
وکیل جرایم پزشکی در اصفهان

باید بگوییم که مسئول رسیدگی به جرائم غیر عمدی دادسرای نظام پزشکی می باشد ، چون جرم که در حیطه کاری آن ها صورت گرفته به صورت غیر عمدی می باشد ، ولی باید بگوییم که در جرایم عمدی پزشکی ، مرجع رسیدگی به این تخلف ها پزشک محاکم عمومی می باشد . بعضی از جرم ها نیز هم می‌توانند در دادگاه های عمومی و هم در سازمان نظام‌پزشکی رسیدگی گردد و هیچ کدام نمی‌تواند مانع صلاحیت رسیدگی دیگری شود .