وکیل جعل در اصفهان|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل جعل در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09225192408)

وکیل جعل در اصفهان
وکیل جعل در اصفهان

جعل چیست؟

اگر شخصی نوشته و یا چیزهای دیگری که در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است ، را به قصد جا زده شدن به عنوان اصل بسازد و یا تغییر دهد ، عمل وی را اصطلاحاً جعل می گویند .

جعل ، تنها در نوشته و آن هم نوشته هایی که روی کاغذ انجام می گیرد ، امکان پذیر می باشد ؛ بنابراین زدن اثر انگشت و یا ساختن کارت و کشیدن نقاشی و … جعل نمی باشد .

شرایط تحقق جعل سند یا نوشته :

برای آن که بتوانیم سند و یا نوشته ای را مجعول بدانیم ، این سند و نوشته باید متضمن دروغی نسبت به صادر کننده و یا تایید کننده آن سند و یا دروغی نسبت به آنچه که صادر و یا تایید شده است ، باشد .

 • دروغ نسبت به صادر کننده و یا تایید کننده ی سند :

در صورتی که سندی را مشاهده می کنیم قاعدتاً برای آن سند شخصی را که آن را صادر و یا تایید کرده است را در نظر می گیریم .

اگر  شخصی را که صادر کننده و یا تایید کننده سند در نظر گرفته ایم در واقع صادر کننده و یا تایید کننده سند باشد ،در این صورت جعل تحقیق نیافته است . به طور مثال سندی را مشاهده می کنیم که ذیل این سند با امضای آقای عسگری می باشد . در صورتی که این امضا در واقع از جانب آقای عسگری درج شده باشد در این صورت جعل محقق نشده است .

وکیل جعل در اصفهان
وکیل جعل در اصفهان
 • دروغ نسبت به آنچه که ساده و یا تایید شده است :

در این مورد نسبت به صادر کننده و تایید کننده سند ، دروغی وجود ندارد و در واقع سند توسط صادر کننده و یا تایید کننده ای که ما متصور می شویم ، صادر و تایید شده است .

اما شخص صادر کننده و تایید کننده در واقع آنچه را که سند متضمن آن است را صادر و تایید کرده اند .

با ذکر مثالی منظور خود را بهتر بیان خواهیم کرد .

فرض کنید چکی از جانب شخص الف ، به مبلغ یک میلیون تومان در وجه شخص ب صادر شده است  .

شخص ب ، مبلغ یک میلیون تومان را به دو میلیون تومان تغییر می دهد .

در این صورت شخص الف فی الواقع سند را امضا کرده است اما چکی که شخص الف آن را صادر کرده است ، متضمن مبلغی به میزان یک میلیون تومان می باشد در حالی که چک در حال حاضر مبلغ دو میلیون تومان را نشان می ‌دهد فلذا جعل تحقق یافته است .

در مثالی دیگر ، اداره ثبت احوال شناسنامه را به نام علی صادر می کند و پس از تحویل این شناسنامه ، این شخص نام خود را به مرتضی در شناسنامه تغییر می دهد .

در این صورت اگرچه که در واقع اداره ثبت احوال سند شناسنامه را صادر کرده است اما شناسنامه صادر شده به نام علی می باشد در حالی که شناسنامه حاضر به نام مرتضی است فلذا جعل محقق شده است .

 • تغییر پس از صدور و یا تایید سند :

تمامی این موارد در صورتی متضمن تحقق جرم جعل می باشد که تغییرات انجام شده در سند پس از صدور و یا تایید صورت گرفته باشد فلذا اگر قبل از آن که در مثال مذکور ، چک به امضای شخص الف برسد و شخص ب مبلغ چک را به ۲ میلیون تومان تغییر دهد و پس از آن شخص الف اقدام به امضای چک نماید ، در این صورت نمی توانیم  تحقق جعل را نتیجه بگیریم .

وکیل جعل در اصفهان
وکیل جعل در اصفهان
 • تغییر توسط صادر و تایید کننده ؛

اگر خود شخص صادر کننده و یا تایید کننده سند ، پس از صدور و تایید سند اقدام به تغییر محتویات سند کند ، در این صورت جعل محقق نشده است .

حتی اگر تغییر انجام گرفته ، بدون مجوز قانونی و به صورت متقلبانه باشد .

به طور مثال اگر شخص صادر کننده چک ، پس از صدور چک به مبلغ ۲۰ میلیون تومان ، آن را به دو میلیون تومان تغییر دهد ؛ اگرچه که این عمل ممنوع می باشد اما جعل محقق نشده است .

 • صحت و غلط بودن محتوای سند ؛

برای تحقق جعل ، صحت و یا اشتباه بودن اطلاعات موجود در سند ملاک نمی باشد و همان طور که گفتیم ، برای تحقق جعل ، این که سند متضمن دروغی در خصوص صادر کننده و یا تایید کننده آن باشد و یا آن که در خصوص آنچه که صادر و یا تایید شده است ، دروغی گفته باشد  ، کفایت می ‌کند .

به طور مثال ممکن است که شخصی در واقع از کسی طلبکار باشد اما برای این طلب خود مدرک و سندی در اختیار نداشته باشد فلذا با تنظیم یک سند مبنی بر بدهکار بودن شخص مدیون ، امضای شخص مدیون را در ذیل این سند درج می کند . در این صورت اگرچه که محتویات این سند مطابق با واقع می باشد اما به دلیل آن که شخص مدیون در واقع اقدام به امضای این سند نکرده است ، جعل تحقق یافته است .

 • درج عبارت ” از طرف ” :

اگر شخصی در ذیل سندی امضای شخص دیگری را درج کند و در کنار این امضا عبارت از طرف را بنویسد ، در این صورت جعل محقق نشده است .

به طور مثال اگر علی اقدام به تنظیم یک سند کرده و  در این سند ، امضای مجتبی را درج کند و در کنار آن عبارت از طرف مجتبی را بنویسد ، حتی اگر از جانب او مجوزی در این خصوص نداشته باشد هم باز جعل تحقق نیافته است زیرا شخصی که این سند را مشاهده می کند ، تصور می کند که شخصی غیر از مجتبی سند را امضا کرده است و این امر مطابق واقع می باشد فلذا سند متضمن دروغی در خصوص صادر کننده آن نمی باشد .

 • قابلیت اضرار به غیر :

سندی که تغییر یافته  و یا تحریف شده است ، در صورتی متضمن تحقق جعل می باشد که قابلیت اضرار به غیر را داشته باشد فلذا اگر شخصی در یک نوشته طرف مقابل خود را دکتر و مهندس خطاب کند ، این عبارات به دلیل آن که قابلیت اضرار به غیر را ندارند ، نمی توانند جرم جعل را متصور باشند .

برای این امر نیازی نیست که ضرر مذکور در واقع یک ضرر بالفعل باشد و همین که احتمال ورود ضرر وجود داشته باشد و اصطلاحاً ضرر بالقوه باشد ، برای تحقق جعل کفایت می کند .

انواع جعل :

بهترین وکیل جعل در شیراز میگوید:

 • جعل مادی

عباراتی که تاکنون در خصوص جرم جعل بیان کردیم ، همگی در خصوص جعل مادی بود .

جعل مادی در ماده ۵۲۴ و ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است .

 • جعل معنوی

ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی به جرم جعل معنوی پرداخته است در جعل معنوی نوشته جعل شده تنها حاوی اطلاعات دروغ می باشد و نه حاوی دروغ در خصوص صادر کننده و تایید کننده آن .

با توجه به ماده مذکور ، جعل معنوی به این معناست که یکی از کارکنان ادارات دولتی در نوشته هایی که راجع به وظیفه اش می باشد ، مطالب دروغی را نسبت به دیگری درج کند ؛ در این صورت جعل معنوی محقق شده است . بنابراین اگر شخصی که اطلاعات دروغی را در یک سند به دیگری نسبت می دهد از کارمندان دولت نباشد در این صورت جعل رخ نداده است .

دروغ نسبت به دیگری :

برای تحقق جعل معنوی ، شخص تنظیم کننده سند باید اطلاعات دروغی را به شخصی غیر از خود نسبت دهد فلذا اگر چنین شخصی مطالبی غیر واقع را به خودش نسبت دهد ، در این صورت جعل معنوی حقوق نشده است .

صلاحیت تنظیم کننده سند :

برای تحقق جعل معنوی کارمند دولت باید در تنظیم  سند مجعول دارای صلاحیت تنظیم باشد فلذا اگر کارمند دولت صنعتی را تنظیم کند که در خصوص آن صلاحیتی ندارد در این صورت جعل معنوی تحقق نیافته است. که با توجه به توضیح داده شده در صورت نیاز به یک وکیل پایه یک مجرب شما میتوانید با وکیل پایه یک در اصفهان یا وکلای شهر های دیگر مثل وکیل پایه یک در شیراز یا وکیل پایه یک در تهران یا ….. صحبت کنید

تحقق جعل معنوی با ترک فعل :

جعل معنوی با ترک فعل نیز محقق می شود .

به این صورت که بازپرسی برای تنظیم صورتجلسه بازپرسی خود ، اظهارات متهم در خصوص انکار تحقق جرم را درج نکند ، در این صورت جعل معنوی محقق شده است .

وکیل جعل در اصفهان
وکیل جعل در اصفهان

مجازات جرم جعل :

 • ماده ی ۵۲۴ ق. م .ا .ت :

در صورتی که شخصی مهر ، امضا ، حکم و فرمان و یا دست خط مقام معظم رهبری و یا هر یک از روسای سه قوه را به اعتبار مقام و سمت آن ها جعل کند ، در این صورت به حبس از ۳ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد .

 • ماده ی ۵۲۵ ق. م. ا.ت :

جعل حکم امضا ، مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزرا و یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان  ، قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آن ها

جعل کردن احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی

جعل مهر ، تمبر یا علامت یکی از موسسات ، شرکت ها و یا ادارات دولتی

جعل کردن اسکناس رایج داخل کشور و یا خارجی و یا اسناد بانکی همچون چکهای صادره از طرف بانک ها و همچنین سایر اسناد تعهدآور بانکی

جعل هر یک از موارد فوق ، مجازات حبس ، از یک تا ۱۰ سال دارد .