وکیل جعل در بندرعباس|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل جعل در بندرعباس

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(09225192408)

وکیل جعل در بندرعباس
وکیل جعل در بندرعباس

در حقوق ایران دو نوع سند موجود است که عبارتند از

اسناد رسمی

اسناد عادی

سند رسمی از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار است سند رسمی در مورد سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا این که دفاتر اسناد رسمی یا تحت نظر مامورین رسمی طبق قانون فراهم شده باشد پس با این تفاسیر سند رسمی بایستی بر اساس شرایطی که گفتیم ایجاد شود که به عنوان یک سند رسمی اطلاق شود.

سند عادی هم سندی است که این شرایطی که برای سند رسمی گفته ایم را نداشته باشد

به بیان دیگر سند رسمی به وسیله مامورین ذی صلاح آن ایجاد می شود اما در مورد سند عادی نمی‌توانیم این مورد را بگوییم.

جعل چیست؟

جرم جعل یعنی جعل یک سند یا نوشته که مورد متغیر شدن با تقلب شده که این تغییر سبب ضرر فرد دیگری می گردد پس همین جا باید گفت هر تغییری جعل شناخته نمی شود هنگامی که جعل با فریب و حیله باشد و باعث ضرر فرد دیگری گردد جعل رخ داده است غیر از این حالت به عنوان جعل معرفی نمی گردد.

جعل دگر گون کردن و منقلب بودن است. و همان طور که آگاه می باشید مفهوم حقوقی آن این است که قلب تقلب آمیز حقیقت به ضرر دیگری است و همچنین ساختن یا متغیر کردن نوشته همراه با نیرنگ و گول زدن برای جا زدن به حکم اصل است و این کار به زیان دیگری واقع می شود.

مصداق های جرم جعل

وکیل جعل در اصفهان در مورد مصادیق های جرم جعل مینویسد:

با اهمیت ترین مصداق های جرم جعل را ذکر کرده ایم.

تولید یا خلق کردن سند.

خراشیدن و همچنین تراشیدن سند.

متغیر کردن نوشته هایی که در سند است.

متغیر کردن تاریخ سند.

جعل کردن مهر و تقلید امضای سند.

الصاق یک نوشته به نوشته دیگر.

انواع جعل

انواع جرم جعل به دو بخش قابل قسم است که عبارتند از

جعل مادی

جعل مادی به این شکل اتفاق می افتد که شخص جاعل با یک عمل مادی و فیزیکی تغییراتی در آن فراهم می‌کند به طور مثال جاعل به وسیله تراشیدن یا برش دادن سعی در گول زدن دیگران دارد.

جعل معنوی

جعل معنوی موقعی حاصل می شود که شخص جاعل هیچ گونه تغییر مادی در سند فراهم نمی کند و کاری که می‌کند این است که مطالبی که در سند وجود دارد را به طوری دیگر که غیر واقع است و قصد آسیب زدن به اعتبار افراد و یا شهرت آنها و منتسب به دیگران در آن سند ذکر می‌شود که مردم را به طرزی گول زند این جعل جعل معنوی نام دارد.

در مورد جعل مادی به جز این که محتویات بر خلاف واقع است ساختن یا تغییر دادن سند را هم به وسیله جاعل انجام می شود در صورتی که در جعل معنوی فقط محتوای سند جعل شود یعنی به طور مثال تغییر دادن در واژگان یا اعداد سند اتفاق می‌افتد.

وکیل جعل در بندرعباس
وکیل جعل در بندرعباس

ارکان جرم جعل

جرم جعل هم مثل بسیاری از جرم ها رکن مادی/ رکن معنوی/ رکن قانونی دارد.

در رکن مادی جرم جعل رفتار و اوضاع و احوال و نتیجه دخالت می کنند.رفتاری که در جرم جعل انجام می شود به منظور ساختن و همین طور متغیر کردن است.اوضاع و احوال برای این جرم جعل این  است که به شکل تقلب آمیز و متقلبانه در ساختن و تغییر دادن انجام شود منظور این است که دارای این تونایی باشد که بتواند افراد را مرتکب اشتباه کند که فکر کنند سند جعل شده یک سند اصلی است. لازم به ذکر است همین که قابلیت و توانایی اشتباه انداختن شخص را داشته باشد شرایط کافی به حساب می آید و لازم نیست حتما شخص به اشتباه بیفتد و دچار شود در حدی که قابلیت داشته باشد جرم جعل ایجاد شده است.در مقاله وکیل جعل در شیراز نیز توضیحاتی آمده است که میتوانید برای اطلاعات بیشتر آن  را نیز مطالعه کنید.

اما رسیدیم به مبحث رکن معنوی برای جرم جعل در این حالت فرد به جز این که سو نیت عام  دارد یعنی کاملا عالم و آگاه بر جرم بودن این کار دارد و به طور کاملا عمدی است باید یک سو نیت خاص هم داشته باشد که این سو نیت خاص همان گول زدن و تقلب کردن برای اصل بودن است.

و اما عنصر قانونی در عنصر قانونی یعنی همان ماده هایی که قانون گذار توضیح جرم و مجازات های آن را شرح داده است برای عنصر قانونی جرم جعل قانون مجازات اسلامی ماده های پانصد و بیست و سه تا پانصد و چهل و دو را اشاره کرده است

روش تشخیص سند جعلی

در مورد جعل باید تغییری حاصل شود که سبب ضرر دیدن شخص گردد اما در حالتی که ضرری پدید نیاید حتی با این وجود که عمل جعل و دست بردن در مدارک و اسناد حاصل شده باشد اما به این خاطر که ضرری موجب فرد نشده پس باید گفت که جرم جعل محقق نشده است موقعی که فرد زیان دیده به دادگاه مراجعه می‌کند و شکایتی به منظور جرم جعل انجام می‌دهد دادگاه بایستی با همکاری کارشناسان رسمی دادگستری جعلی بودن آن را بررسی کند که در این خصوص کارشناسان با دقت فراوان آن را مورد بررسی قرار می‌دهند و همین طور به امضا های موجود در سند توجه می‌کنند  و همینطور به مهر های زده شده در سند نظارت می کنند و بعد با بررسی همه این موارد جعل یا عدم جعل را اعلام می نمایند.

جعل مدارک تحصیلی

بر اساس ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات جعل مدارک تحصیلی در مدرک فارغ التحصیلی و یا همچنین تاییدیه ریز نمرات تحصیلی دانشگاهی و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور و همین طور ارزش نامه های تحصیلات خارجی جرم شناخته می شود به غیر از این در حالتی که شخصی با علم و آگاهی به جعلی بودن مدارک تحصیلی انجام به سوء استفاده نمودن از آن ها کند باز هم مرتکب عمل جرم جعل شده است.

وکیل جعل در بندرعباس
وکیل جعل در بندرعباس

مجازات جعل مدارک تحصیلی از قرار جبران خسارت و حبس از یک تا سه سال متغیر است و در حالتی که مرتکب آن یکی از کارکنان وزارت خانه ها و یا سازمان ها و دیگر موسسات وابسته به دولت یا همین طور شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده کردن از مدارک و اوراق جعلی مشارکت داشته باشد به حداکثر مجازات مربوطه گرفتار می‌شود.

جعل شناسنامه

وکیل جعل در شیراز توضیح داد:جعل شناسنامه و اسناد سجلی یکی از انواع خاص جرم جعل حساب می شود که قانون گذار آن را جرم انگاری نموده است.

در اسناد سجلی در دو فرض در قانون مصوب سال ۱۳۷۰ گفته شده است و هر کدام نوع خاصی از رفتارها را در مورد شناسنامه و اسناد سجلی مجرمانه معرفی کردند

ماده ۱۳ از قانون گفته شده ایجاد هر نوع  خدشه مثل تراشیدن  و قلم بردن و الحاق و محو و اثبات و همین طور سیاه‌ کردن را به عنوان رفتار های تمثیلی تحقق این عنوان مجرمانه نام برده است این رفتارها در مورد آن گونه از اسناد سجلی و شناسنامه هایی انجام می شود که به شکل درست از مراجع قانونی صادر گردیده است و افراد با انجام دادن یکی از حالت های گفته شده در محتویات آن سبب تغییراتی می شوند ولی امکان دارد بعضی از مرتکبین که اتفاقاً حرفه ای تر هستند شناسنامه های تازه بسازند اسناد سجلی معجول کند در این حالت رفتار آنان بر اثر ماده ۱۳ از قانون تخلفات و جرایم و مجازات های مرتبط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب سال ۱۳۷۰ جرم‌انگاری شده است و به مجازات های آن محکوم می گردد.

 جعل پاسپورت

اشخاصی که گفته می شود به حبس تعزیری یک تا سه سال و یا به جریمه نقدی پانضد هزار ریال تا سه میلیون ریال مجازات می شوند.

هر فردی که گذر نامه یا اجازه ای که برای عبور از کشور است را جعل کند و یا کسی با این که خبر دارد  و آگاه است گذر نامه جعلی است از آن بهره ببرد و یا این نوشته های جعل شده را برای شخص دیگر تحصیل کند مجازات هایی که در فوق اعلام شد برایش انجام می شود.

مجازات جعل

همان  گونه که می دانید قانونگذار برای هر جرمی مجازاتی تعیین کردند  ما در این قسمت به مجازات جرم جعل پرداخته‌ ایم.

قانون مجازات اسلامی برای کسی که جرم جعل را انجام داده و جاعل معرفی شده مجازات کشیدن حبس را پیش بینی کرده است اما مدت زمان دقیق حبس را در خصوص جعل های متفاوت در ادامه بیان میکنیم:

مجازات جعل حکم هایی که دادگاه های متفاوت  اعلام می کنند و همین طور مهر یا آرم شرکت ها و یا همین طور اداره های دولتی و اسکناس و چک های بانکی مدت یک سال تا ده سال حبس دارد.

مجازات جعلی که مرتبط با مدارک تحصیلی است کشیدن حبس  به اندازه یک سال تا سه سال است.

وکیل جعل در بندرعباس
وکیل جعل در بندرعباس

قانون گذر مجازاتی که برای جعل مهر یا نماد شرکت های غیر دولتی تعیین کرده است کشیدن حبس بین سه ماه تا دو سال می باشد علاوه بر این موارد قانون گذار حالاتی را بیان کرده است که جرم جعل توسط کارمندان و مسوولان دولتی و یا کارمندان قضایی و به طور کل تمام کسانی که شغل آن ها مرتبط با دولت و قضا است رخ داده است در این حالت مجازاتی که برای این گونه افراد انجام می گردد مثل مجازات های فوق نمی باشد و لازم به بیان است که مجازات این گونه افراد نسبت به افراد عادی بسیار شدید تر و بیشتر انجام می شود.