وکیل جعل در شیراز کیست|مشاوره تلفنی رایگان09225192408

وکیل جعل در شیراز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

وکیل جعل در شیراز
وکیل جعل در شیراز

اصولاً عمل دست بردن در نوشته به قصد تقلب را عموماً جعل می دانند اما مصادیق جعل وسیع تر از ،تنها تحریف و تغییر یک نوشته می باشد.

 قانون گذار نیز دامنه جعل را محدود به تحریف یک نوشته قرار نداده است و در راستای حفظ حقوق عامه مردم و مصون ماندن از جرم جعل و یا، در صورت متضرر شدن به طرق مختلف توسط جاعلان یا استفاده کنندگان از اسناد مجعول، مصادیق جعل را برشمرده است.

 اگر فردی برای تسریع در گرفتن وام  یکی از مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده وام را بسازد و از آن استفاده کند علاوه بر اینکه جاعل است از سند مجعول نیز استفاده کرده یعنی دو جرم را مرتکب شده است. سندسازی از جمله جرایم جعل است

که در بحث املاک و اموال غیرمنقول بسیار اتفاق می‌افتد.برخی از افراد با شناسایی املاک فاقد سند مبادرت به جعل سند می کنند، در این گونه موارد در واقع سند ساخته می شود نه اینکه سند موجود باشد که تحریف یا تغییر یابد جاعلان پس از ساختن  سند ملک دیگران را به چند برابر قیمت واقعی می فروشند سپس متواری می شوند. در واقع سه جرم اتفاق افتاده است یکی جعل سند دوم استفاده از سند مجعول و سوم فروش مال غیر.

وکیل جعل در شیراز

بنابراین لازم است قبل از هرگونه معامله نسبت به اصلی بودن سند مطمئن شد در مواردی نیز جاعلان ضمن اجاره کردن منازل مسکونی گران قیمت، برای آن سند می سازند سپس تقاضای وام می کنند، کارشناس ارزشیابی ملک، از طرف بانک به منزل مورد نظر جهت کارشناسی مراجعه می‌کنند و نظر خود را به بانک اعلام می دارند و پس از موافقت بانک با اعطای وام سند جعلی در رهن بانک قرار می گیرد جاعلان پس از اخذ وام از منزل اجاره ای نقل مکان کرده و متواری می‌شوند و زمانی که صاحب منزل با اقساط معوق  مواجه شده و از طرف بانک اخطار مهلت جهت پرداخت را می‌گیرد تازه متوجه می شود که چه اتفاقی افتاده است .شما میتوانید در مورد مسائل و مشکلات ملکی خود با وکیل ملکی در شیراز نیز مشورت کنید.

وکیل جعل در شیراز اینچنین توضیح میدهد:

اگر هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در راستای اجرای وظایف خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیره از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته و امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا نکته الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارات وارده به یک تا پنج سال حبس به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد

با توجه به مطالب فوق الذکر مشخص است بعضی مواقع کارمندان و مسئولان دولتی بر حسب وظیفه شان ممکن است مرتکب جرم شوند اگر تخطی و تخلف توسط اشخاصی که کارمند یا مسئول نیستند انجام پذیرد مرتکب علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد

هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جرم و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی مهر یا تغییرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است و اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.مجازات جرم جعل در چک چگونه است؟با وکیل چک در شیراز مشورت کنید.

وکیل جعل در شیراز

 بنابراین اگر سردفتر یکی از دفاتر اسناد رسمی که به واسطه وظیفه اش تنظیم سندی را به عهده دارند مرتکب جعل و تزویر شود علاوه بر اینکه مجازات اداری شامل حال  خواهد شد باید خسارات وارد به شخص یا اشخاص را جبران کنند ضمن اینکه به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سب میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

 هرکس اوراق تنظیمی توسط کارمندان و مسئولان دولتی که مورد جعل واقع شده است با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر اینکه خسارت وارده را باید جبران کنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی نیز محکوم می شود در این مورد نیز مقنن علم به جهل استفاده کننده را مد نظر قرار داده است.

جعل و تزویر در رابطه با اسناد یا نوشته های غیررسمی نیز امکان پذیر است .

بنابراین هر کس در اسناد یا نوشته های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. قانونگذار علم یا جعل استفاده کننده از اسناد یا نوشته های غیر رسمی را با اهمیت دانسته بر این اساس به نظر می‌رسد اگر استفاده کننده علم به جعلی بودن اسناد یا نوشته های غیر رسمی نداشته باشد و بتواند ادعای خود را ثابت کند مسئولیتی نخواهد داشت.جعل هم جنبه کیفری و هم حقوقی دارد در مورد جنبه حقوقی ان با وکیل حقوقی در شیراز مشورت کنید

وکیل جعل در اصفهان اینچنین توضیح میدهد:

 تهیه عکس از کارت شناسایی، اوراق هویتی شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه چنانچه که موجب اشتباه، شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدرک رونوشت و عکس می باشد در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک و استفاده کنندگان از آن به جای اصلی چنانچه مورد استفاده قرار دهند باید خسارات را جبران کنند ضمن اینکه به شش ماه تا دو سال حبس ، و یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد .

وکیل جعل در شیراز

جعل گواهی پزشکی توسط جاعلان برای معافیت از خدمت جوانان یکی از رایج ترین موارد جعل است ممکن است جعل توسط متقاضی معافیت و یا توسط دیگری انجام پذیرد اما در هر صورت هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم پزشک جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 بعضی اوقات فرد مرتکب جرم نمی‌شود اما از موقعیت خود سوء استفاده کرده و تصدیق نامه یا نوشته ای خلاف واقع ارائه می‌کند مثل اینکه پزشک گواهی خلاف واقع برای دیگری صادر کند هرگاه پزشک تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهند به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجه انجام گرفته علاوه بر  استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.

وکیل جعل در شیراز

وکیل جعل در بندرعباس اینچنین توضیح میدهد:

 برای سایر گواهینامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آنکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آید مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 هر کس بع جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دانشسراها ،مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان ها مدارس راهنمایی و هنرستان ها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

وکیل جعل در شیراز

اسناد به دو دسته تقسیم می شوند: اسناد عادی و اسناد رسمی.

وکیل جعل در شیراز اینچنین توضیح میدهد:

 اسناد رسمی:

نوشته ای سند رسمی است که توسط مامورین رسمی تنظیم شود و مامور رسمی صالح برای تنظیم سند بوده و رعایت تشریفاتی که برای اثبات اسناد رسمی مقرر شده است بشود مثلاً سندی که در دفترخانه تنظیم شود.

وکیل جعل در شیراز

 اسناد عادی :

اسنادی که میان افراد عادی تنظیم می‌شود و مامور رسمی آن را امضا نمی‌کند ،اسناد عادی هستند ولی چیزی که در اسناد عادی مهم است امضای آن می‌باشد.

 ساختن امضا به این معنی است علامت انتخاب شده توسط اشخاص که جهت تایید و تصدیق نوشته‌ها و اسناد اختصاص می‌دهند به طور تقلب آمیز توسط دیگری به کار گرفته شود. 

 مهر نیز وسیله ای است که جهت استعمال در موقع تنظیم نوشته ها اسناد و اوراق قراردادها و معاملات و روابط اداری و … به کار می‌رود.

 انکار و تردید جل سند اقدام به جعل هم می‌تواند باعث طرح دعوی کیفری شود و هم دعاوی حقوقی.

 در موضوع جعل شخص ادعا می کند که سند موجود ساختگی و غیر حقیقی است اما در ادعای انکار  شخص که سند مستند به او هست انتساب آن سند یا امضای ذیل آن را به خود منکر می شود در این حال کسی که اظهار تردید نسبت به سندی می کند معمولاً شخصی غیر از طرف اصلی دعوا است، به عبارت دیگر اقوام یا وکیل یا شخص نسبت به انتساب آن سند یا امضا به وی اظهار تردید می کند. مثلاً شخص (الف) سند شخص( ب) را جعل می‌کند و به ضرر او استفاده می‌کند اگر شخص( ب) بگوید که من جعل نکرده ام انکار می باشد و اگر وکیل و یا یکی از بستگان شخص (ب) بگوید که( ب) جعل نکرده است تردید می باشد .

لازم به ذکر است اظهار انکار و تردید فقط مختص اسناد عادی است و در اسناد رسمی فقط ادعای جعل پذیرفته است و این تفاوت به دلیل اعتبار بالای اسناد رسمی است که نمی‌توان اعتبار آنها را با یک انکار و تردید ساده زیر سوال برد.

وکیل جعل در شیراز

وکیل جعل در شیراز اینچنین توضیح میدهد:

 غیرقابل گذشت بودن جرم جعل

جرایم به دو نوع جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شود:

 جرم جعل از جرایم غیر قابل گذشت است و رضایت شاکی خصوصی جاعل را از تعقیب کیفری به مجازات معاف نمی کند، علاوه بر اینکه مجازات جرم جعل قابل تعلیق نیست و متهم ناگزیر به تحمل حبس تعیین شده و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.

جعل در فتوکپی:

 جعل در فتوکپی  اسناد از مصادیقی نیست که بتوان برای آن تعیین مجازات نمود مگر اینکه کپی برابر اصل شده باشد.

 عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق و هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رو نوشت یا عکس می باشد در غیر این صورت مطابق قانون مجازات اسلامی جعل می باشد.

 جعل مهر:

وکیل جعل در شیراز اینچنین توضیح میدهد:

استفاده متقلبانه از مهر نیز مشمول جعل می‌شود در جرم جعل قلب حقیقت موقعی مورد تعقیب کیفری قرار می گیرد که موجب تحقق و یا اثبات امر و یا سلب آن بوده باشد که به نفع جاعل یا دیگری تمام گردد.

 در ساختن مهر و امضا جاعل کاری به متن و نوشته ندارد بلکه مهر و امضای صاحب نوشته را جعل می کند.

 به کاربردن مهر و اثر انگشت کسانی که امضا ندارند هم در حکم امضا است و جعل محسوب می‌شود .

وکیل جعل در شیراز

انواع جعل

وکیل جعل در شیراز اینچنین توضیح میدهد:

انواع جعل به دو دسته جعل مادی و معنوی تقسیم میشود

جعل معنوی :

منظور ازجعل معنوی آن است که توسط نگارنده صورت پذیرد مثلاً اگر شما در متن مرقوم داشته باشید( امکان پذیر نیست) نگارنده بنویسد (امکان پذیر است) جعل معنوی انجام پذیرفته است‌ .

جعل معنوی توسط مامورین دولتی انجام می پذیرد زیرا سند رسمی باید توسط مامورین دولتی تنظیم شود. پس اگر جعل معنوی انجام پذیرد قاعدتاً توسط مامورین دولتی انجام گرفته است.

 جعل مادی :

جعل مادی توسط افراد متفرقه غیردولتی نیز انجام می گیرد و آن عبارت است از اینکه شخصی به متن نگارش شده متنی را اضافه کند یا از آن کم کند.

جعل و تزویر :عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر  یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقویم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

 پس باید دانست در جرم جعل علاوه بر الحاق یا محو و یا سایر موارد فوق الذکر دست تقلب نیز حائز اهمیت است.

 در واقع قصد تقلب در جرم جعل مستتر است.

وکیل جعل در شیراز اینچنین توضیح میدهد:

هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استفاده کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

 ۱. احکم یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس‌جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسای و کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.

۲. مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌های یا موسسات و ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.

۳. احکام دادگاه ها یا اسنادی و حواله های صادره از خزانه دولتی.

 ۴. منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا و نقره به کار می رود .

۵ .اسکناس رایج داخلی یا خارجی و اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.

 هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القا شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم  استاندارد ملی و بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر یعنی ده سال حبس محکوم خواهد شد.

وکیل جعل در شیراز