وکیل حضانت در بندر عباس|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل حضانت در بندر عباس

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(09225192408)

مقدمه مقاله وکیل حضانت در بندر عباس

حضانت چیست؟

حضانت به منظور نگهداری و سرپرستی از کودک به وسیله پدر و مادر در این مفهوم  به صورت عرفی  در جامعه ما با عنوان حق حضانت بیان می گردد در قانون مدنی به منظور این امر ترتیب دیگری در نظر گرفته شده است از این لحاظ که حضانت طفل حق و تکلیف می باشد که قانون گذار بر عهده والدین فرزند  گذاشته است حق یا تکلیف بودن حضانت هر کدام نتایجی به همراه خود دارد که متقابلاً حضانت کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد.

حضانت فرزندان

ابتدا باید بیان گردد که حضانت واژه‌ای عربی می باشد و از ریشه حضن  برداشت شده است که به معنی در آغوش گرفتن مادر است حضانت در معنی لغوی خود به معنی در بغل گرفتن کودک/ پروریدن/ پرورش دادن  و اصطلاحاً عبارت است از نگهداری کودک و حمایت جسمی و عاطفی از وی به وسیله افرادی که بر اساس قانون برای انجام این کار در نظر گرفته شدند.

وکیل حضانت در بندر عباس
وکیل حضانت در بندر عباس

در قانون مدنی ما تعریف خاصی از واژه حضانت برداشت نشده است اما بعضی از فقها در خصوص مفهوم حضانت مصادیقی گفته اند مصادیقی همچون ولایت و سلطنت بر تربیت و متعلقات آن مثل نگهداری کودک و گذاردن او در بستر و یا پاکیزه کردن و شستن لباس های کودک و امثالهم.

با نظر بر مصادیقی که بیان شد می توانیم امر حضانت را بیشتر مرتبط با مراقبت و حمایت جسمی از کودک بدانیم.

اما باید گفته شود که حمایت روحی و اخلاقی کودک هم بحث قابل اهمیتی می باشد به همین خاطر فردی که عهده دار حضانت کودک می باشد بایستی شرایط لازم برای انجام دادن این کار را دارا باشد و در غیر این صورت مجوزی به منظور سلب حضانت از دارنده آن ها در قانون گفته شده است.

ماهیت حضانت فرزندان

ماهیت حضانت فرزندان بحثی است که همیشه مورد اختلاف فقها می باشد بعضی از فقها عقیده دارند که حضانت فرزندان حق می باشد در حالت قبول کردن این معنا مادر و پدر کودک قادر است این حق را از خود سلب کنند و یا این که هیچ کدام از والدین حضانت کودک را قبول نکند بعضی دیگر از فقها عقیده دارند که حضانت فرزندان تکلیف می باشد که این تکلیف به وسیله پدر و مادر است که این منظور را می‌رساند که هیچ کدام از آنها اجازه ندارند که از انجام این تکلیف دوری کنند.

وکیل حضانت در بندر عباس
وکیل حضانت در بندر عباس

در هر صورت قانون مدنی در مورد ماهیت حضانت فرزندان هم بر اساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی گفته است که نگهداری اطفال هم حق می باشد و هم تکلیف ابوین می باشد.

در ادامه باید سری به ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی بزنیم که گفته شده که هیچ کدام از والدین حق ندارند در مدت زمانی که حضانت طفل بر عهده آن ها می باشد از نگهداری آن دوری کنند و امتناع ورزند  در حالت دوری یکی از والدین دادگاه اجازه دارد فردی که حضانت بر عهده او می باشد را به انجام دادن این کار مجبور کند و در حالتی که این مجبور کردن امکان پذیر و یا تاثیرگذار نباشد حضانت کودک را به خرج پدر و هر موقع که پدر فوت شد به خرج مادر تامین می نماید پس متوجه شدیم که بر اساس قانون مدنی ماهیت حضانت فرزندان حق و تکلیف می باشد که بر عهده والدین است و این منظور را می رساند که والدین حق دارند که به نگهداری و تربیت فرزند خود بپردازند و همین طور این که از نگاه قانونی والدین به نحوی مکلف بر این امر واقع شده‌اند بنابراین در حالتی که یکی از والدین از انجام این کار جلوگیری کند دیگری اجازه دارد الزام او را از دادگاه تقاضا کند.

افراد عهده دار حضانت فرزندان

حضانت فرزندان در مرتبه اول حق و تکلیف پدر و مادر می باشد اما موقعی که یکی از والدین و یا این که هر دو آنها فوت نمایند و یا حتی والدین از یک دیگر جدا شوند بحث بر عهده گرفتن حضانت فرزندان بالا می رود که در این جا باید تصمیمی صحیح بر مبنای مصلحت کودک هرچه سریع تر گرفته شود از مجموعه قوانینی که در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده وجود دارد می توان برداشت کرد که حضانت در حالت فوت یکی از والدین با فرد دیگر می باشد در مرتبه بعدی افراد  عهده دار حضانت جد پدری و وصی  منصوب از طرف آن ها که صلاحیت عهده دار شدن حضانت را دارند

خواهند داشت.

وکیل حضانت در بندر عباس
وکیل حضانت در بندر عباس

باید گفته شود که در قانون در خصوص حضانت فرزندان بعد از طلاق پیش بینی شده است بر این مبنا حضانت فرزند دختر و پسر هرکدام تا سن هفت سالگی با مادر خود است و بعد از آن تا موقع بلوغ با پدر می باشد.

حضانت فرزند پس از فوت پدر و ازدواج مادر

همان طور که متوجه شدید حضانت و نگهداری فرزندان بر عهده پدر و مادر آن ها می باشد و اجازه نداریم بدون شرایط خاصی و بدون دلیلی این حق را از آنان سلب کنیم همچنین که حق حضانت فرزند یا فرزندان با ولایت و قیمومت فرزند که بحثی مالی می‌باشد تفاوت دارند پس از فوت پدر ولایت و قیمومت فرزند و یا فرزندان توسط جد پدری یا همان پدر بزرگ می باشد در خصوص پرداختن نفقه هم در همین قانون حاکم می باشد حضانت یک بحث جداگانه از نفقه ولایت و قیمومت در امور مالی فرزند می باشد و پس از فوت پدر این حق مادر است که از طفل خود مواظبت کنند بیشتر افراد فکر می‌کنند که پس از فوت پدربزرگ اجازه دارد حق حضانت را از مادر بگیرد که در طلاق زوجین چنانچه مادر حضانت طفل را عهده دار باشد و ازدواج نماید پدر اجازه دارد از دادگاه تقاضای سلب حضانت از مادر را انجام دهد که معمولاً مورد قبول دادگاه واقع می شود به این خاطر که ازدواج مادر از موارد سلب حضانت مادر حساب می شود.

سوالی که معمولا  این جا به وجود می‌آید این است که اگر پدر فوت شده باشد در موقع حضانت مادر اگر که ازدواج نماید جد پدری یا قیم وی اجازه دارند که از دادگاه درخواست سلب حضانت از مادر انجام دهد  ؟

به منظور پاسخ دادن به این سوال ماده قانونی خاصی وجود ندارد که با نظر به آن اقدام کنیم اما با نظر به ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی در حالت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن فردی که زنده می باشد است هر چند که متوفی پدر باشد و برای وی قیم مشخص کرده باشد  رویه عرف دادگاه ها سلب حضانت از مادر در حالت شوهر کردن و ازدواج نمودن مادر مشروط به زنده بودن پدر است و در حالت فوت وی مادر اولویت در حضانت فرزند چه دختر باشد چه پسر باشد را دارا می باشد تفاوتی ندارد که پدر در موقع زنده بودن خود در سلب حضانت از مادر را با توجه به ازدواج وی گفته باشد یا نگفته باشد حضانت مادر پس از فوت پدر رویه دادگاه می باشد.

چنانچه پدربزرگ و قیم یا هر فرد دیگری به دادگاه پس از فوت پدر و ازدواج مادر تقاضا بدهد که حضانت از مادر به خاطر ازدواج وی سلب گردد تقاضا رد می‌شود غیر از این که در پیوست دادخواست او برای این تقاضا دلایل خاصی وجود داشته باشد که بتوانیم با استناد بر آن دلایل آن را به دادگاه ثابت کنیم دلایلی مثل اینک ه شوهر مادر صدمات روحی و روانی و جسمی به فرزند وارد کرده باشد چنانچه اثبات گردد سلامت جسمی و روحی بچه در خطر می باشد و یا این که نبود صلاحیت مادر به بخاطر مشکلات اخلاقی خودش اثبات گردد حضانت فرزند از مادر با شرایطی سلب می گردد.

وکیل حضانت در بندر عباس
وکیل حضانت در بندر عباس

حضانت دختر پس از ۹ سالگی

همان طور که متوجه شدید حضانت دختر پیش از ۹ سالگی با پدر می باشد یعنی این که تا ۷ سالگی حضانت با مادر است و بعد به پدر انتقال می یابد اما بعد از ۹ سالگی سرنوشت دختر چه میشود؟ باید این نکته را بگوییم که مفهوم حضانت فقط در مورد قبل از سن بلوغ می باشد یعنی موقعی که یک فرزند چه پسر و چه دختر به سن بلوغ می رسد از حضانت والدین خودش خارج می گردد و نمی توانیم فرزند را در حضانت شخصی قرار دهیم با توجه بر مقررات قانونی بعد ازسن بلوغ دیگر کودک خودش توانایی به دست می‌آورد که تشخیص دهد و انتخاب کند که با کدام یک از والدین خود ادامه زندگی را طی کند

پس با این تفاسیر موقعی که دختر به سن بلوغ برسد یعنی ۹ سال تمام قمری خود قادر می باشد که انتخاب کند با مادر زندگی کند یا پدر.

حتی خیلی در دادگاه ها خیلی این قضیه را می بینیم که پدر یا مادر به دنبال گرفتن حضانت فرزند دختر ۱۲ یا ۱۳ ۱۴ ساله خود هستند با این وجود که دختران در این سن و سال دیگر از حضانت خارج شده‌اند و گرفتن حضانت آنان احتیاج به اقدام قانونی خاصی ندارد به این خاطر که خودشان در این سن می توانند انتخاب کنند که نزد چه کسی زندگی کنند.

به منظور اطلاعات بیشتر در خصوص بحث حضانت می توانید با وکیل حضانت ما و مشاوره حقوقی ما به صورت آنلاین و تلفنی در ارتباط باشید.