وکیل حضانت در شیراز|مشاوره تلفنی رایگان و 24 ساعته

وکیل حضانت در شیراز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل پایه یک حضانت در شیراز

وکیل پایه یک حضانت در شیراز
وکیل پایه یک حضانت در شیراز

برخی از فقها در رابطه با حضانت گفته اند : حضانت به معنای ولایت و و نگه داری فرزند گذاشتن او در بستر و سرمه کشیدن پاکیزه کردن و شستن لباس های کودک است.

با دقت در این تعریف در می یابیم که مفهوم حضانت بیش تر به نگهداری جسمی فرزند توجه دارد و فرقش با قیمومت در همین موضوع می باشد. با همه این موارد نگهداری و حمایت از اخلاق و روحیه فرزند هم نکته بسیار مهمی می باشد به همین سبب شخصی که حضانت کودک را به عهده می گیرد بای از صلاحیت بر خوردار باشد و در حالتی که صلاحیت لازم را نداشته باشد قانون گذار مجاز است از او سلب حضانت نماید.

ویدیو مقاله وکیل حضانت در شیراز

حضانت کودک

در مرتبه نخست حضانت متعلق به پدر و مادر کودک است حال اگر یک ییا هردو آن ها فوت کند یا از هم طلاق بگیرند این جا مساله به عهده گرفتن حضانت مطرح می شود که باید یک تصمیم منطقی و در شان قانون برای این موضوع اتخاذ شود.

با توجه به مقررات قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده  می توان گفت که وقتی یکی از والدین فوت می کنند دیگری باید حضانت فرزند را به عهده بگیرد در مرتبه بعدی جد پدر و وصی که از سوی آن ها برای این امر نصب شده است صالح برای بر دوش گرفتن حضانت فرزند است.

حضانت پیش از هفت سالگی فرزند

حضانت پسر یا دختر تا سن هفت ساگی بر دوش مادر می باشد جز این که زن و مرد به شکلی دیگر با هم تراضی کنند پدر این حق را ندارد که بچه زیر هفت سال را از مادر بگیرد جز این که دلیل موجه و قانونی در این امرارائه نماید که البته حتی در این موضوع هم باید این ادعا برای جدا کردن فرزند از مادر به دادگاه صالحه تثبیت نماید.

اگر پدری فرزند زیر هفت سال را از مادرش جدا کند مادر این امکان را دارد که از دادگاه تقاضا نماید دستور موقت صادر کند که فرزند را به او برگردانند و چون در قانون اصل بر این است که حضانت زیر هفت سال با مادر است دیگری مادر نیازی به اثبات آن ندارد  و دادگاه بلافاصله دستور مقتضی را صادر می نماید. ضمن آن که این حکم فورا باید اجرا نماید.

حضانت بعد از هفت سالگی

حضانت دختر یا پسر بعد از هفت سالگی با پدر می باشد جز این که زن و مرد طور دیگری با هم به توافق برسند. درست است که در قانون مقرر شده که حضانت فرزند بعد از هفت سالگی با پدر است اما مادر می تواند عدم صلاحیت پدر را در این مورد در مرجع صالحه اثبات نماید و حضانت فرزند را از او سلب نماید.

البته که این دادگاه است که مصلحت فرزند را در نظر گرفته و بعد  تعیین می نماید که حضانت فرزند با چه کسی باشد قانون در این مورد ملاک تشخیص صلاحیت را مشخص ننموده است اما عموما صحت جسمی روحی و مدل آموزش و تربیت فرزند ملاک عمل دادگاه قرار می گیرد. در مواردی حتی دادگاه صلاح می داند که حضانت طفل را به کسی غیر از پدر و مادر بسپارد.

حضانت بعد از بلوغ

در دختران نه سال تمام و در پسران پانزده سال تمام سن بلوغ می باشد در این سن خود فرزند تصمیم گیرنده می باشد که خواسته اش زندگی با پدر است یا مادر؟

حضانت بعد از طلاق

آن چه در قانون به طور جزیی و دقیق به آن پرداخته شده و تکلیف را معین می نماید حضانت کودک بعد از طلاق می باشد برطبق قانون تا هفت سالگی حضانت کودک با مادر و از پس از هفت سالگی تا سن بلوغ که خود فرزند تعیین می کند که نزد مادر برود یا پدر، بر دوش پدر است.

اگر یکی از والدین از به عهده گرفتن حضانت فرزند خودداری نمود دادگاه این امکان را دارد که او را ملزم به این امر نماید. اگر این الزام امکان نداشته باشد حضانت فرزند با هزینه پدر و اگر در قید حیات  نباشد با هزینه مادر تامین می شود.

به طور کلی آن چه در قانون هم می توان برداشت نمود این که حضانت یک وظیفه بر دوش پدر و مادر می باشد  البته حقی است بر گردن آن ها که باید نگهداری و تربیت فرزند را به عهده بگیرند و از نظر قانونی هم موظف هستند این کار را انجام دهند. پس چنان چه یکی از آن ها از این کار خودداری کند دادگاه می تواند او را اجبار نماید.

وکیل پایه یک حضانت در شیراز
وکیل پایه یک حضانت در شیراز

حضانت بعد از فوت پدر

اگر پدر فوت کند تکلیف حضانت با کیست؟ قطعا که با فوت پدر حضانت بر عهده مادر است و هیچ کس نمی تواند این حق مادر را سلب نماید جز با رای و نظر قانون و مادر هم حق ندارد از نگه داری و تعلیم و تربیت فرزندش سر باز زند جز با دلیل قانونی که اگر این کار را کند دادگاه او را ملزم به  امر مزبور می نماید و اگر الزام میسر نبود به هزینه پدر اگر پدر فوت کرده باشد با خرج مادر حضانت فرزند را تامین می نماید.

این را هم باید مورد توجه قرار داد که نگه داری از فرزندانی که پدر آن ها شهید شده است یا فوت شده اند به مادر آن ها واگذار می گردد ضمن آن که دولت و در صورت شهادت پدر بنیاد ایثارگران در حد معمول هزینه ای برای تامین معاش به مادر او پرداخت می نماید.

حضانت بعد ازدواج مادر

در قانون مدنی این اذن به مادر داده شده  است که در صورت ازدواج مجدد بعد از طلاق به حضانت فرزندش بپردازد اما با در نظرگرفتن شرایطی قانونی که در ان صورت عرفا باید شوهر زن در اداره حضانت حضور یافته و به طور کتبی اعلام رضایت نماید .

نکته قابل توجه این که عمو و عمه در حضانت فرزند نقش ندارند اما اگر مادر صلاحیت نگه داری فرزند را نداشته باشد دادگاه این حق را از او سلب می نماید

مثلا زنی که شهرت به بدی دارد و جد پدری این موضوع را به دادگاه اطلاع دهد و از دادگاه بخواهد حق حضانت مادر را سلب کند دادگاه در این جا وارد عمل می شود و به محل زندگی مادر و فرزند مددکار یا نیرو انتظامی  فرستاده و تحقیقاتش را انجام می دهد اگر آن چه که جد پدری به دادگاه اطلاع داده درست باشد و حضانت فرزند دست مادر در خطر باشد این حضانت را از وی گرفته حضانت را به خود جد پدری می سپارد و الا که باید آن را به یکی از خویشان  که صلاحیت نگه داری از فرزند دارند بدهد.

نکته دیگر که آن را هم باید مد نظر قرار داد این که باید دانست که حضانت فقط تربیت جسمی و روانی طفل  است  و همه آن چه که برای تغذیه و پرورش و آموزش کودک ضروری می باشد ولی امور مادی با اهمیت مثل نقل و انتقالات  مالی و خرید و فروش ملک و مانند این موارد در اختیار جد پدری می باشد. اخذ گذرنامه و اجازه ازدواج  هم در همین دسته قرار می گیرد.

وکیل پایه یک حضانت در شیراز
وکیل پایه یک حضانت در شیراز

حضانت فرزند و سلب آن

وقتی سلامت جسمی یا اموزش اخلاقی فرزند در خطر واقع شود که این بر اثر مواظبت نکردن یا رفتارهای بد والدین باشد دادگاه این امکان را دارد که با درخواست اقربای کودک یا به درخواست قیم وی یا اصلا به درخواست رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی که مناسب بداند را بگیرد. که البته مصادیق این مطلب در قانون مدنی درج شده است و در ذیل به آن ها می پردازیم:

سلب حضانت فرزند

هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقی والدین صحت جسماني يا تربيت اخلاقي فرزند یا فرزندان در معرض خطر قرار گيرد دادگاه مي‌تواند به تقاضاي نزديكان فرزند يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت مقتضي بداند اتخاذ كند موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي والدین بشمار مي‌آيد:

-اعتياد زيان آور به الكل و موادمخدر و قمار.

-سوء استفاده از طفل يا اجبار او به مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشاء و تكدي گري و قاچاق.

-تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

-اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء.

-ابتلا به بيماري‌هاي روانی با تشخيص پزشكی قانونی.

اگر مادر دچار جنون شود و حضانت با او باشد و نیز اگر مادر ازدواج کند در حالی که  پدر هم صالح نباشد دادگاه حضانت فرزند را به شخصی از نزدیکان فرزند که صلاحیت حضانت دارد منتقل می نماید.  وقتی یکی از پدر یا مادر  بر علیه آن طرف که حضانت را بر دوش دارد ادعای عدم صلاحیتش را نماید، دعوای سلب حضانت طفل واقع شده است. از جمله دلایلی که در محضر دادگاه صالح می توان طرح نمود که مستند عدم صلاحیت باشد – کتک زدن غیر معمول طفل- اجبار طفل به گدایی کردن یا فحشا و فساد و قاچاق – بدرفتاری یا بی توجهی نسبت به کودک – اعتیاد به مواد مخدر و الکل – مشهور بودن به فساد اخلاقی  و فحشا- اعتیاد به قمار  یا مرگ والدی که حضانت در اختیار او می باشد.

اگر حضانت طفل در اختیار مادر باشد با نکاح دوباره او پدر این امکان را دارد  دعوایی تحت عنوان سلب صلاحیت از مادر طرح نماید. در این موضوع ارائه دلیل با کسی می باشد که ادعا می کند و مدعی هم این امکان را دارد با کارشناس  جلب نظر شهود و بقیه دلایل ادعایش را ثابت کند.  فرضا اگر ادعای کتک زدن  طرف را می کند  در جایی که آثار ضرب مشخص نیست یا آزار روحی یا روانی نسبت به کودک روا داشته شده است باید شاهدی داشته باشد یا از پزشکی قانونی توانسته باشد گواهی تاییدی نسبت به این موارد دریافت کند. در صورتی هم که آثار ضرب و جرح باشد که کافی است برگه پزشک قانونی را به دادگاه نشان دهد.

در همه این موارد مشورت با یک وکیل حضانت در شیراز در امور حضانت بسیار سودمند است.

وکیل پایه یک حضانت در شیراز
وکیل پایه یک حضانت در شیراز