وکیل حقوقی در اصفهان|مشاوره تلفنی سریع و تخصصی

وکیل حقوقی در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل پایه یک حقوقی در اصفهان:

وکیل پایه یک حقوقی در اصفهان:
وکیل پایه یک حقوقی در اصفهان:

دعاوی به دو دسته کلی کیفری و حقوقی تقسیم بندی می شود:

دعاوی حقوقی ، حجم زیادی از پرونده های موجود  در مراجع قضایی را به خود اختصاص داده است .

قانون گذار ، با تفکیک مراجع رسیدگی  کننده به دو نوع دعاوی ، سعی در صدور حکم به طور  تخصصی تر کرده است .

با توجه به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ،  در صورتی که در یک حوزه قضایی دادگاه عمومی دارای بیش از یک شعبه باشد ، به دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه عمومی کیفری ، تقسیم می شود .

رسیدگی به دعاوی حقوقی معمولاً با تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح و رسیدگی به دعاوی کیفری با تنظیم شکواییه آغاز می شود .

برای ثبت دادخواست نیازی به مراجعه دادسرا نداریم معنی توان دادخواست را به طور  مستقیم در  دفتر دادگاه عمومی حقوقی  یا دفاتر خدمات قضایی ثبت کرد . اما برای ثبت شکواییه باید ابتدا امر در دادسرا بررسی شود .

دعاوی حقوقی ، با توجه به اهمییت آنان ، به حکم قانون ، در مراجع اختصاصی رسیدگی می شود .

مانند دعاوی خانوادگی مصرح در قانون حمایت خانواده ، که در دادگاه خانواده مورد رسیدگی  قرار می گیرد .

دعاوی حقوقی معمولا در ارتباط افراد با یکدیگر در اجتماع ایجاد می شود و رسیدگی به دعوا ، با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح آغاز می شود و با انصراف خواهان از دعوا ، رسیدگی پایان می یابد .

در دعاوی حقوقی ، خواهان استرداد دادخواست تا قبل از ختم مذاکرات و پس از آن با رضایت خوانده ، می تواند دعوا را خاتمه دهد و در این صورت دادگاه اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست ( در صورتی که استرداد دعوا تا اولین جلسه دادرسی  باشد )  و یا قرار رد دعوا ( استرداد دادخواست  پس از اولین جلسه دادرسی ) خواهد کرد و در صورتی که به طور کلی از دعوا انصراف دهد ، قرار سقوط دعوی صادر خواهد شد .

وکیل پایه یک حقوقی در اصفهان:
وکیل پایه یک حقوقی در اصفهان:

 دادگاه حقوقی صالح:

در دعاوی حقوقی با توجه به اصل کلی مذکور در قانون ایین دادرسی مدنی ، دادگاه محل اقامت خوانده ، صالح به رسیدگی است .

در دعاوی غیر منقول ، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح است .

در برخی از دعاوی ، قانون گذار خواهان را مخیر کرده است که بین چند دادگاه ، یک دادگاه را برای رسیدگی  انتخاب کند . بطور مثال ، در دعاوی بازرگانی و منقول ، دادگاه محل اقامت خوانده ، دادگاه محل انعقاد عقد و یا دادگاه محل اجرای قرارداد صالح به رسیدگی است و خواهان با تقدیم دادخواست به هر یک ، می تواند رسیدگی به دعوای حقوقی خود را از دادگاه خواستار شود

وکالت در دعاوی حقوقی:

در دعاوی حقوقی به تصریح قانون ایین دادرسی مدنی  ، هر یک از اصحاب دعوا می توانند تا دو وکیل  داشته باشند و در صورتی که هر دو وکیل در ضمن یک قرار داد اخذ  وکالت کرده باشند ، اصل بر این است که به طور اجتماعی باید اقدام کنند به این صورت که اقدامات وکلا باید با توافق یکدیگر انجام شوند ‌مگر آن که شرط خلاف این امر درج شده باشد.

وکیل در دعاوی حقوقی دارای تمام اختیارات در امر دادرسی خواهند بود . به تصریح قانون ایین دادرسی مدنی برخی از اختیارات وکیل باید در ضمن وکالت نامه تصریح شود مانند اختیار ارجاع دعوا به داوری و یا اختیار در استرداد دادخواست .

برخی از اعمال حقوقی قابل توکیل نیستند ؛ مانند اقرار،  ایلاء ، ظهار و .‌.

در واقع توکیل در این مسائل  نامشروع است.

در نظام حقوقی ایران ، وکلا می توانند در هر دو نوع دعوی مداخله نموده  و از این حیث  ممنوعیتی در قانون وجود ندارد . وکلا  با توجه به سوابق خود و تخصصی که در طی دوران وکالت خود کسب نموده و هم چنین میزان علاقه و تحصیلات خود در هر رشته ، پس از مدتی سعی در قبول پرونده هایی می کنند  که در آن حیطه دارای تجربه و تخصص بیشتری هستند .

برای مثال ، یک وکیل دادگستری  پس از ده سال سابقه فعالیت ، به این نتیجه می رسد که در حوزه مسائل حقوقی علاقه و تخصص بیشتری دارد  و یا وکیلی که دکتری حقوق خصوصی دارد ، مسلما در این گونه دعاوی بهتر و مطمئن تر عمل خواهد کرد.

اصحاب دعاوی ، در صورتی که قصد واگذاری پرونده خود به یک وکیل هستند ، علاوه بر قابل اعتماد بودن وکیل باید در خصوص تخصص و سوابق او ، تحقیقات لازمه را به عمل اورند.

وکیل پایه یک حقوقی در اصفهان:
وکیل پایه یک حقوقی در اصفهان:

انواع دعاوی حقوقی در اصفهان

در ادامه به دعاوی حقوقی مختلف اشاره کرده و به طور مختصر به نقش وکیل در هر دعوا می پردازیم .

شاید مقاله وکیل حقوقی در شیراز نیز برای شما کاربر عزیز جالب باشد.

ارث:

ارث از جمله دعاوی حقوقی است که  با تقدیم دادخواست توسط ورثه به دادگاه عمومی حقوقی بدان رسیدگی  می شود .

دادگاه صالح در امر ترکه متوفی تا قبل از تقسیم ترکه ، دادگاه محل اقامت متوفی در ایران است .

در صورتی که بین ورثه ، صغیر یا محجوری باشد ، تقسیم ترکه لزوما  در دادگاه با حضور نمایندگان محجور انجام خواهد شد .

هر یک از ورثه می تواند از دادگاه درخواست تقسیم ترکه نماید .

در فقه و قانون مدنی در خصوص وارثان و سهم هر یک از وراث  به تفصیل  پرداخته  شده است.

دعاوی خانواده:

از جمله  دعاوی بسیار مهم حقوقی ، دعاوی خانواده هستند که به طور خاص در دادگاه خانواده مطرح می شوند .

از جمله دعاوی خانواده ، دعوای طلاق ، دعوای مطالبه مهریه ، دعوای استرداد جهیزیه ، دعوای الزام  به تمکین و . . .

اگر برای مطالبه مریه خود به وکیل نیاز دارید متوانید قالات مربوط به مهریه را مطالعه کنید از جمله مقالات مرتبط با مهریه در سایت یاروکیل: وکیل مهریه در بوشهر، وکیل مهریه د یزد، یا وکیل مهریه در اصفهان میباشد

دعاوی ملکی:

دعاوی مانند تخلیه ید ، رفع تصرف عدوانی و . . . در دادگاه حقوقی عمومی رسیدگی می شود .

دعاوی رفع تصرف عدوانی ، رفع ممانعت و رفع مزاحمت از جمله دعاوی  غیر منقول است که در  دادگاه محل وقوع مال غیر منقول طرح می شود .

در این گونه دعاوی یک وکیل با تجربه و متخصص امور حقوقی ، سعی در اثبات تصرف سابق خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن آن دارد تا سریع تر به نتیجه دست یابد.

از دیگر دعاوی ملکی می توان به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و اشاره کرد در صورتی که مال غیر منقول ای مانند خانه ای بین دو طرف خرید و فروش می‌شود باید برای انتقال مال به خریدار حتماً سند رسمی تنظیم شود و در صورتی که فروشنده از این امر سربازند ، خریدار میتواند در دادگاه الزام او را به تنظیم سند رسمی ملک بخواهد .

دعاوی قراردادی:

در امور حقوقی لزوماً در دعوا جرمی صورت نگرفته است و در بسیاری از مواقع یک دعوای حقوقی از تداخل حقوق بین افراد جامعه  نشأت می گیرد .

دعاوی قراردادی مانند دعوای فسخ یا بطلان قرارداد ، الزام به انجام تعهد ،  الزام به تأدیه خسارت و . . است .

برای جلوگیری از بروز اختلافات همچنین ایجاد خسارت در روابط قراردادی و کاری این افراد مشورت با  یک وکیل که در امور حقوقی و قراردادی دارای تخصص و تبحر است ، بسیار توصیه  می شود .

فلذا  قبل از انعقاد یک قرارداد ، بهترین کار مشورت با یک وکیل در خصوص شرایط و مسائل  مربوط به آن قرار داده است تا قراردادی مطمئن و سالم منعقد شود .

صلاحیت شورای حل اختلاف:

قانون گذار با هدف کاستن از  حجم پرونده های مراجع قضایی ،  برخی از دعاوی حقوقی که دارای اهمیت کمتری هستند را به مرجعی به نام شورای حل اختلاف واگذار کرده است .

دعاوی مانند استرداد جهیزیه ، مهریه ، نفقه  و سایر  دعاوی مربوط به مال منقول به  میزان ۲۰ میلیون تومان و دعوای تخلیه عین مستاجره ، تعدیل اجاره بها ، دعوای اعسار از پرداخت محکوم به ( در صورتی که اصل دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد ) و همچنین برخی امور حسبی مانند صدور گواهی حصر وراثت و تحریر ترکه  و مهر و موم ترکه و رفع آنها به این شورا واگذار شده است.

و همچنین این شورا برای ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا صلاحیت عام دارد . این شورا به تشخیص رئیس قوه قضاییه در هر حوزه قضایی شهر و روستاها تشکیل می شود و دارای یک رئیس عضو اصلی عضو علی البدل است که به دعاوی  رسیدگی می کند .

رسیدگی به دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف با توجه به قانون شورای حل اختلاف مصوب  ۱۳۹۴ انجام می پذیرد .

امور حسبی:

از دیگر  اموری که در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد ،  دعاوی مربوط به امور حسبی است .

امور حسبی در واقع  به دعاوی گفته می‌شود که دعوا به معنای اخص کلمه نیست و در واقع اصحاب دعوا به حکم قانون برای امری ناچار به مراجعه دادگاه شده اند . مانند نصب قیم ، عزل ولی قهری ،  حکم رشد و . ..

دعاوی تجاری:

دعاوی مانند دعوای ورشکستگی  ، انحلال شرکت های  تجاری ، عزل مدیر عامل شرکت ، تعیین مدیر تصفیه و یا عزل او و . . .  در صلاحیت دادگاه عمومی  حقوقی قرار دارد و به  نظر  می رسد  قانون گذار باید برای این گونه دعاوی مرجعی خاص پیش بینی نماید تا با توجه به شرایط و پیچیدگی های  خاص این دعاوی ،  به طور اختصاصی به آن ها  رسیدگی شود .

طرق اعتراض به آرای حقوقی

واخواهی :

در صورتی که حکم دادگاه به نحو غیابی صادر شود ، محکوم علیه می تواند از حکم دادگاه واخواهی کند .

واخواهی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم دادگاه ، مهلت دارد و در همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی رسیدگی  صورت می گیرد .

تجدید نظر :

با رعایت شرایط و جهاتی که در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است ، می توان از رای دادگاه  تجدید نظر خواهی نمود .

مهلت تجدید نظر خواهی افراد مقیم ایران بیست روز و افراد مقیم خارج کشور ، دو ماه از تاریخ ابلاغ رای است .

رایی که قابلیت تجدید نظر نداشته باشد ، رای قطعی است .

آرای قابل تجدید نظر :

تمامی دعاوی غیر مالی

دعاوی مالی در صورتی که میزان خواسته بیش از سیصد هزار تومان باشد .

فرجام خواهی :

در این مرحله از دعوا ، دیوان عالی کشور به پرونده رسیدگی می کند .

مهلت فرجام خواهی ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی است.

به رایی که قابلیت فرجام خواهی را دیگر نداشته باشد ، رای نهایی گفته می شود .

دعاوی قابل فرجام خواهی :

باید بین رای صادر شده از دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر قائل به تفکیک شویم.

در صورتی که رای از دادگاه بدوی صادر شده و به هر علت در همان دادگاه قطعی شده باشد ؛ دعاوی که میزان خواسته بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد و دعاوی اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، وقف ، تولیت ، ثلث ، حبس ، نسب ، حجر  قابل فرجام خواهی هستند.

در صورتی که رای در دادگاه تجدید نظر قطعی شده باشد ؛ دعوای اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، وقف و حجر قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را دارند .

اعاده دادرسی:

در صورتی که رای دادگاه خلاف شرع و موازین قانونی صادر شده باشد و یا سایر جهات مندرج در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی موجود باشد ، محکوم علیه می تواند از حکم قطعی شده ، تقاضای اعاده دارسی کند .

رسیدگی به تقاضای اعاده دارسی  در همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی صورت می پذیرد .

مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم در خارج کشور ، ۲ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی است .

اعتراض ثالث:

در صورتی که رای دادگاه منجر به خسارت به شخص ثالث شود و خلاف منفع او باشد ، ثالث می تواند به رای صادر  شده  در دادگاه صادر کننده رای ، اعتراض ثالث نماید .

ثالث شخصی است که جزو اصحاب دعوا نباشد .

برای اعتراض ثالث مهلتی در قانون تعیین نشده و تا زمانی که حق مورد اعتراض باقی باشد ، ثالث می تواند به آن اعتراض کند .

وکیل پایه یک حقوقی در اصفهان:
وکیل پایه یک حقوقی در اصفهان:

برای پیگیری امور در هر مرحله از دعوا و دفاع  از آن  ، با واگذاری پرونده ی خود به وکیلی قابل اعتماد و مجرب و دارای سابقه و تخصص در امور حقوقی ، در کم ترین زمان ممکن ، می توان بهترین نتیجه را اخذ کرد .