وکیل خانواده در شیراز|مشاوره تلفنی رایگان

وکیل خانواده در شیراز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل خانواده در شیراز
وکیل خانواده در شیراز

حقوق خانواده چیست؟

وکیل خانواده در شیراز در این باره توضییح میدهد:

حقوق خانواده زیر گروه حقوق مدنی باشد که مقررات راجع به آن در قانون مدنی پیش بینی شده است. در واقع حقوق خانواده مجموعه قوانین و مقرراتی می باشد که بر روابط و مسئولیت های اعضای خانواده حاکم است.

تامین حقوق خانواده نیازمند تاکید به دو مسئله اساسی می باشد: یکی آن که دولت و جامعه هر آن چه را که از خانواده برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی انتظار دارد را تامین نماید تا بدین وسیله خانواده‌ها به منظور انجام تکالیف پر ارزشی که بر دوش دارند راهنمایی کند و از سوی دیگر قوانینی که خانواده‌ها را به انجام آن ها ملزم نموده است مورد بررسی قرار دهد تا چنان چه در موضوعات به خانواده نیازمند کمک و یاری می باشد مورد حمایت قرار بگیرد.

مسئله دوم آن است که روابط میان اعضای خانواده با هم به شکلی باید تنظیم شود که همیشه حسن تفاهم در میان خانواده حاکم باشد و خانواده مرکز مهر و عطفت گردد و در این پایگاه هر یک از افراد خانواده قادر باشند به منظور انجام تکالیف اجتماعی خود را آماده نموده و به رشد و تعالی برسند و در خانواده می‌دانیم که مسائل و موضوعات متفاوتی مطرح می شود که با توجه به قوانین حقوقی در مورد هر کدام از آن ها حقوق مشخصی برقرار است. مهمترین این مسائل را در زیر شرح می دهیم.

در این زمنیه شما عزیزان میتوانید با وکیل حقوقی در شیراز نیز مشاوره تلفنی و حضوری داشته باشید

اشتغال زن در حقوق خانواده

وکیل خانواده در اصفهان در این باره توضییح میدهد:

اگر شغل زوجین با  مصالح خانوادگی و آبروی زن و شوهر مغایرت داشته باشد و این موضوع در دادگاه به اثبات برسد، شوهر می تواند زن خود را از شغلی که با مصالح خانوادگی یا آبروی خود یا زنش در تضاد باشد منع کند و در این مورد فرقی بین کار مستمر و موقت یا دولتی و خصوصی وجود ندارد.

حضانت

وکیل خانواده در شیراز در این باره توضییح میدهد:

هر یک از پدر و مادر در یک دوره مستحق داشتن حق حضانت فرزند می باشد و ممکن است ادعا کند که دیگری صلاحیت و شایستگی حضانت طفل را ندارد. بر این اساس باید از دادگاه خانواده درخواست سلب حضانت کند. البته باید دادخواستی را تقدیم دادگاه خانواده کند و وکیل خوب دعاوی خانوادگی را نیز در اختیار بگیرد.

اما می‌تواند بر پایه این دلایل که شخص مقابل امکان تربیت یا وقت کافی برای  نگهداری فرزند و یا اصلاً دارایی و توانایی مالی ضروری به منظور اداره خود و فرزند مشترک را ندارد و یا شغل مناسبی ندارد یا به شغل خارج از هرگونه عرف در زندگی  یا در محیط و فضای نامناسب و اخلاقی  زندگی می کند، دعوای خود را اقامه نماید.ایا دو طرف در هنگام عقد موقت از یکدیگر ارث می برند؟با وکیل ارث در شیراز در این زمینه مشورت کنید.

وکیل خانواده در شیراز
وکیل خانواده در شیراز

ملاقات فرزند

وکیل خانواده در شیراز در این باره توضییح میدهد:

از جمله دعاوی خانوادگی  حضانت و دعوای ملاقات پدر و مادر می باشد. بر این  اساس این حق بیشتر در حکم وظیفه می باشد. حضانت یعنی مراقبت و نگهداری از فرزند پسر و دختر تا پایان سن ۷ سالگی با شخص مادر و بعد از آن تا سن بلوغ با پدر می باشد. وقتی یکی از پدر و مادر عهده دار حضانت است، دیگری با تراضی یا حکم دادگاه خانواده حق ملاقات خواهد داشت.

نفقه فرزندان

وکیل خانواده در شیراز در این باره توضییح میدهد:

نفقه فرزندان جزو وظایف پدر است. او قادر نیست این حق را از خود زایل کند. نفقه در واقع همان نیازهای معمول و مناسب با شرایط زن مثل لباس و غذا و سایل خانه و هزینه بهداشت و درمان عمومی می باشد. چنان چه زن پیش از صدور حکم الزام به تمکین به خانه برگردد مستحق نفقه خواهد بود. در شرایطی که مرد زن خود را به اجبار از خانه بیرون کند و به او اجازه بازگشت ندهد، مرد نمی تواند از پرداخت نفقه خودداری کند و امکان استفاده از قاعده نشوز را نخواهد داشت. منظور از نشوز آن است که زن از انجام وظایف زناشویی از جمله ترک منزل با اذن شوهر و نیز رابطه زناشویی خودداری کند.

الزام به تمکین زن

وکیل خانواده در شیراز در این باره توضییح میدهد:

مقصود از تمکین، الزام به اطاعت زن از دستورات مرد در زندگی زن و شوهر می باشد. مصداق تمکین و ضرورت اطاعت با عنوان تمکین عام و خاص شناخته شده است. مقصود از تمکین عام، بودن و حضور زن در خانه ای است که از سوی مرد انتخاب شده است و مقصود از تمکین خاص داشتن رابطه زن و شوهر می باشد. چنان چه زنی از شوهر خود تمکین نکند به او ناشزه گفته می شود. وقتی زن ناشزه شد ، نفقه به زن تعلق نمی گیرد و مرد قادر است به همین سبب تقاضای ازدواج مجدد کند.

مهریه

وکیل مهریه در شیراز در مورد وصول مهریه و ماهیت آن توضیح داد:

مهریه یک امر مالی است که به محض وقوع عقد نکاح، مرد مکلف است به زن پرداخت نماید. مهریه می تواند به شکل نقدی یعنی پول رایج کشور یا سکه و طلا یا دیگر اموال خواه منقول یا غیر منقول مثل ملک، مسکن یا آپارتمان باشد. بنابراین مهریه دینی بر عهده ی مرد است. موضوع مهریه هم زمان با انعقاد عقد نکاح در قباله ازدواج ثبت می شود.

یکی از ویژگی‌های اصلی قباله ازدواج این است که لازم الاجرا و اعتبار می باشد. به این مفهوم که با درخواست زن از دفترخانه تنظیم اسناد عقد ازدواج به منظور اجرای تعهدات آن که از آن جمله مهریه می باشد، این امکان برای زن به وجود می آید که مثلاً مقوله مهریه را از شوهر درخواست کند و برای این منظور نیازی به رجوع به دادگاه نمی باشد.

البته دعوای مهریه به وسیله ارائه شکایت به دادگاه عمومی حقوقی خانواده‌ قابل درخواست است و می تواند خواسته خود را بنویسد یا از مشاور یا وکیلی در همین مسیر استفاده کند. پس برای مشاوره میتوانید در صورت نیاز به وکیل در بوشهر با وکیل مهریه در بوشهر،یا اگر دشهر های دیگری همچون یزد هستید میتوانید با وکیل مهریه در یزد،تماس حاصل فرمایید همچنین توجه داشته باشد که وکیل مهریه در تمام استان ها فعال میباشد مانند وکیل مهریه در اصفهان، یا در جنوب کشور وکیل مهریه در بندرعباس.که شما میتواند با هر کدام جهت مشاوره تماس حاصل فرمایید.

 

اعسار در مهریه

وکیل خانواده در شیراز در این باره توضییح میدهد:

چنان چه مردی تقاضای طلاق زن را داشته باشد، باید مهریه را کامل بپردازد و حقوق مالی زن را مشخص نماید. در برخی از موارد زوج مهریه را نقداً پرداخت می کند اما گاه مرد هدفش طلاق زوج می باشد اما استطاعت پرداخت مهریه را به شکل نقدی ندارد، در این شرایط مرد قادر است شکایت اعسار کند و اگر اعسار او مورد قبول دادگاه واقع شد، دادگاه مهریه را تقسیط می نماید. بر این اساس مرد ضمن آن که زن را طلاق می دهد مهریه را به شکل ماهانه  می پردازد.

وکیل خانواده در شیراز
وکیل خانواده در شیراز

انحلال نکاح و عقد ازدواج

وکیل طلاق در شیراز در مورد انحلال نکاح و طلاق گفت:

سقوط نکاح از مهمترین دعاوی خانوادگی است و  همان خاتمه دادن به عقد ازدواج می باشد که به اشکال مختلفی ممکن است رخ دهد. مانند طلاق به درخواست مرد یا طلاق به درخواست زن یا طلاق توافقی یا فوت حرکت دو طرف یا فسخ نکاح یا بطلان عقد ازدواج یا پایان مدت.

درخواست استرداد جهیزیه

از دیگر موضوعات خانواده و حقوق خانواده و موضوعاتی که در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد دعوای استرداد و مطالبه جهیزیه است. مقصود از جهیزیه اموال و کالاها و اشیایی است که از سوی زن و خانواده او و بر اساس عرف موجود به خانه شوهر آورده شده است. اینکه به هر علتی زن و شوهر از هم طلاق بگیرند و در یک جا زندگی نکنند با چشم پوشی از این که ترک منزل از طرف زن بوده است یا خیر زن این حق را خواهد داشت جهیزیه خود را ببرد. این موضوع پیش از موقع طلاق هم می تواند جاری شود.

فسخ نکاح

چنان چه در هنگام عقد نکاح در زن یا مرد صفت خاصی شرط گذاشته شده باشد و بعد از عقد مشخص شود که هر یک از دو طرف واجد آن صفت نیستند، برای طرف مقابل حقی تحت عنوان حق فسخ ایجاد می شود. مثلاً بعد از عقد نکاح مشخص شود که دختر قبلاً باکرگی خود را از دست داده باشد. در این حالت زوج می تواند عقد نکاح را منحل کند و فسخ نماید. از نظر وکیل تلفنی و آنلاین اگر مرد متوجه شود که زنش واجد بیماری‌های موجب فسخ است، هرگز نباید نزدیکی کند و بلافاصله عدم تمایل خود به ادامه زندگی را اعلام دارد و چنان چه بعد از نزدیکی این کار انجام شود و ادعای فسخ نماید. کل مهریه با وجود علت فسخ نکاح، به زن تعلق می گیرد.

چنان چه علت فسخ ناتوانی جنسی مرد به برقراری رابطه زناشویی زن خود باشد، زن قادر است نیمی از مهریه را حتی اگر نزدیکی نکرده باشد از زوج دریافت کند.

وکیل خانواده در شیراز
وکیل خانواده در شیراز

عقد موقت در حقوق خانواده

وکیل خانواده در بندرعباس در این باره توضییح میدهد:

وقتی عقد موقت خواهد بود که برای مدت مشخصی صیغه ازدواج جاری شود. به تعبیری صیغه ۹۹ ساله هم همان عقد موقت است. در ازدواج موقت وقتی پرداخت نفقه شرط شود و مرد از این شرط تخلف کند زن قادر است به وسیله دستگاه قضایی درخواست فسخ نکاح یا ضرورت شوهر به بذل مدت را بنماید. در جایی که  عدم تعیین مدت در ازدواج موقت ثابت شود می‌توان با رای دادگاه مرد را اجبار به بذل مدت و در شرایطی که میسر نباشد حکم انحلال زوجیت صادر کرد.

در حالتی که میان زن و شوهر اختلاف به وجود بیاید که عقد دائم است یا موقت اصل بر آن است که عقد دائم می‌باشد. از آثار عقد موقت آن است که دو طرف از هم ارث نمی برند و در مدت زوجیت زن نفقه نخواهد داشت. اما می توان شرط نفقه را در این عقد ذکر کرد. اما شرط ارث بردن را نمی توان در عقد موقت گذاشت.

شیوه ی نصب و عزل قیم

وکیل خانواده در شیراز در این باره توضییح میدهد:

کسی که ولی قهری یعنی پدر و جد پدری در اختیار ندارد و صغیر است و از دوران صغر بیرون رفته اما حکم رشد او هم صادر نشده است و به منظور انجام امور اداری و مالی خود نیازمند قیم است.

دادسرای ویژه سرپرستی با پیش‌بینی مصلحت فرد محجور یکی از اقربای او را به عنوان قیم تعیین و مشخص می‌کند و اگر بعد از نصب قیم شخصی مدعی عدم صلاحیت شود یا اداره سرپرستی به هر علتی از نصب و مشخص شدن قیم خودداری کند این امکان وجود دارد که با تسلیم دادخواست به دادگاه خانواده درخواست نصب و تعیین قیم و یا در صورت اعتقاد به عدم صلاحیت قیم درخواست عزل قیم یا تعیین امین را نماید.

نحله و اجرت المثل

وکیل خانواده در شیراز در این باره توضییح میدهد:

برای تعلق گرفتن اجرت المثل زن باید تقاضای طلاق از سوی مرد باشد. اما اگر درخواست طلاق که از طرف زوج ارائه شده است، حاصل از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار او باشد، در این حالت اجرت المثل  به زن تعلق نمی گیرد. مضاف بر آن، چنان چه زن کارهایی را که شرعاً به عهده او نبوده با فرمان زوج و با عدم نیت تبرع انجام بدهد و برای دادگاه هم ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهایی را که زن انجام داده است را  محاسبه می کند و دستور پرداخت آن را می دهد.

ویدیو اجرت المثل(مهدی حنیور/دانشجوی حقوق)

فسخ نکاح و درخواست جهیزیه

در شرایطی که مرد پیش از ازدواج به دروغ ویژگی‌هایی را عنوان کند یا واجد بیماری صعب العلاجی باشد و آن را از زن مخفی نماید و بعد از عقد نکاح محرز شود، زن این امکان را دارد که تحت عنوان تدلیس در ازدواج درخواست فسخ نکاح را به دادگاه بدهد و همچنین می تواند بر اساس دادخواست استرداد جهیزیه، آن را از دادگاه مطالبه کند. البته به منظور اثبات وسایل جهیزیه، سیاهه ی جهیزیه که به امضای شوهر رسیده است یا شهادت شهود یا اقرار زوج یا فاکتور خرید ضرورت دارد.

بطلان عقد نکاح

وکیل خانواده در شیراز در این باره توضییح میدهد:

از جمله دعاوی که در دادگاه خانواده مورد رسیدگی واقع می‌شود بطلان عقد نکاح می باشد. چنان چه عقد ازدواج به هر علتی مخالف با قانون و شرع واقع شود یکی از دو طرف یا هر دو زن و شوهر دارند از دادگاه خانواده درخواست ابطال یا بطلان عقد نکاح را کنند مثل آن که بعد از عقد زن و یا شوهر متوجه می‌شوند که از محارم می باشند.

ویژگی های وکیل خانواده در شیراز

وکیل خانواده در شیراز در این باره توضییح میدهد:

مسائل حقوقی خانوادگی مثل نفقه و مهریه و طلاق در دادگاه های خانوادگی صورت می گیرد. از آن جایی که این مسائل پرونده‌های زیادی را در این دادگاه ها به خود اختصاص داده فرصتی را برای افراد سودجو به وجود می‌آورد تا خانواده هایی که در بدو ازدواج با مشکلاتی مواجه هستند یا مهریه های بالایی در عقد نکاح وضع نموده‌اند، خود را به عنوان وکیل با تجربه و باسابقه معرفی نمایند و افراد ناگاه به این موضوع را سرکیسه کنند.

بنابراین قبل از آن که افراد مسائل حقوقی خانوادگی خود را در محضر دادگاه مطرح نمایند. باید حتما اطلاعات خود را نسبت به اخذ وکیل کامل کنند. نیاز به هزینه کردن زیادی در راه اخذ وکیل نمی باشد.

به صرف داشتن یک شماره تلفن وکیل حقوقی مجرب می تواند مشاوره درستی و به موقعی به شما ارائه کند تا چنان چه موضوع بسیار پیچیده باشد که حتماً باید در محکمه مطرح شود و نیازمند حضور وکیل باشد، بتوان از او در دادگاه برای .طرح دعوا استفاده کرد تا از حق شما دفاع کند.