وکیل خیانت در امانت در شیراز|مشاوره تلفنی رایگان و 24 ساعته

وکیل خیانت در امانت در شیراز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

ویدیو وکیل خیانت در امانت در شیراز (مهدی حنیور دانشجوی حقوق)

وکیل پایه یک خیانت در امانت در شیراز

جرم خیانت در امانت از جرایمی است که بسیار در آیات و روایات مورد شماتت واقع شده است. در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات برای آن مجازات خاصی پیش‌بینی شده است. خیانت در لغت به معنای نقض عهد، بی وفایی و عدم مراعات امانت‌داری و پیمان شکنی می باشد.

امانت در اصطلاح حقوقی مالی می باشد که  به طریق یکی از قراردادهای امانی یا به دستور قانون در نزد کسی قرار بگیرد. خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده و برای مرتکب آن مجازاتی در نظر گرفته شده است. ضمن آن که باید خسارت شخصی که زیان داده است جبران شود.

وکیل خیانت در امانت در شیراز
وکیل خیانت در امانت در شیراز

جرم انگاری خیانت در امانت در قانون

در قانون مجازات اسلامی، جرم خیانت در امانت تعریفی ارائه نشده است. اما حقوقدانان با نظر به مصادیق بیان شده در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۷۵ تصویب شده است، جرم خیانت در امانت را یک اقدام عمدی و خلاف امانت امین و به زیان مال تشریح نمودند و با توجه به ماده ۶۷۳ قانون مذکور اگر کسی از سفید مهر و سفید امضا ای که به او سپرده شده یا به هر شکلی آن را کسب نموده است، استفاده کند، به یک تا سه سال حبس مجازات خواهد شد.

با توجه به ماده ۶۷۴ چنان چه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی که در  برگیرنده ی چک، سفته ،قبض و مانند آن  است به عنوان اجاره یا امانت یا رهن  یا به منظور وکالت یا هر کاری که اجرت داشته باشد یا نداشته باشد، به کسی سپرده شود و قرار بر این باشد که موارد ذکر شده، برگردانده شود یا به استفاده ی خاصی برسد و کسی که آن موارد نزد او نگه داشته شده از آن ها به زیان مالک یا متصرف قانونی آن استفاده کند یا آن را به تصرف خود درآورد یا ضایع و تباه کند یا گم کند، به حبس از شش ماه تا سه سال مجازات خواهد شد.

بنابراین با استفاده از این مواد می توان گفت خیانت در امانت در واقع استفاده و تصاحب و تصرف و تباه و ضایع کردن و اتلاف یا گم کردن و مفقود نمودن همراه با سوء قصد مالی می باشد که از سوی مالک یا متصرف قانونی آن به شخصی سپرده می‌شود و قرار بر این بوده است که آن مال بازگردانده شود یا به استفاده خاصی برسد.

خیانت در امانت از جمله جرائم شایع میباشد و یکی از مصادیق آن خیانت در امانت در سفته سفید امضا یا امانتی میباشد در این زمینه با بهترین وکیل سفته در شیراز مشورت کنید

  عنصر قانونی خیانت در امانت

قانون مجازات در بخش تعزیرات آن جرم خیانت در امانت به نوعی توضیح داده شده است و به منظور مجازات مرتکبین  حبس پیش بینی شده است.

 عناصر مادی خیانت در امانت

عنصر مادی جرم خیانت در امانت همان تصاحب و استعمال و استفاده و تباه و ضایع کردن و اتلاف یا گم کردن مال مورد امانت می باشد که می تواند هم در قالب فعل و هم در قالب ترک فعل انجام شود. اما عموماً به شکل فعل خیانت در امانت رخ می‌دهد که بر همین اساس در ماده ۶۷۴ قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۷۵ تصویب شده است، مقصود از هر یک از این کلمات را ذکر نموده است.

– استعمال در واقع به مفهوم به کار بردن مال مورد امانت  و جرم می باشد. مثلاً اگر فردی خودروی خودش را به  کسی به امانت می سپارد تا در منزل و پارکینگ از آن مراقبت کند اما  شخصی  که ماشین نزد او امانت است از آن استفاده کرده و با آن به مسافرت برود، خیانت در امانت را مرتکب شده است.

وکیل خیانت در امانت در شیراز
وکیل خیانت در امانت در شیراز

– تصاحب در متن قانون به معنی آن است که فردی که عنوان امین را دارد به جای این که تکلیفش را انجام دهد مال را به خود متعلق بداند و صاحب ان شود و به گونه‌ ای با مال رفتار کند که همه فکر کنند او مالک مال می باشد. این اقدام جرم بوده و خیانت در امانت تلقی می‌شود. مثلاً کسی باغ خود را به دوستش می سپارد تا از آن مراقبت کند و آن را آبیاری نماید. اما او باغ را به استفاده شخصی خود درآورده و مدام در آن مهمانی تشکیل دهد. به طوری که مهمانان گمان برند که صاحب باغ خودش است.

– اتلاف به معنای ضایع کردن مال مورد امانت و از بین بردن آن می‌باشد. که از اشکال دیگر خیانت در امانت بوده و جرم تلقی می شود.

– مفقود و گم کردن به این معناست که شخص امین بی آن که مال مورد امانت را استفاده کند،  شخصاً آن را تباه کند.

 شرایط وقوع  عنصر مادی جرم خیانت در امانت

برای این که جرم خیانت در امانت به وقوع بپیوندد شرایطی لازم است که وکیل خیانت در امانت در اصفهان آن ها را این گونه بیان میکند:

– در جرم خیانت در امانت موضوع جرم باید مالی یا ابزاری برای کسب مال باشد.

– مال باید امانی و از طرف مالک یا شخصی که متصرف قانونی مال می‌باشد به فردی دیگر که عنوان امین را می گیرد سپرده شود تا از آن نگهداری به عمل آورد.

– وقتی مال به شخص امین سپرده می‌شود باید به یکی از روش های قانونی سپرده گردد  و شرط شود که مال در زمان معین باید به امانت گذار بازگردانده شود یا به مصرف و استفاده مشخصی رسانده شود.

– وقتی مال از سوی امانت گذار به امین سپرده می شود و شخص امین به مال ضرر وارد می کند، بین فعل مرتکب و زیانی که به مالک یا متصرف قانونی آن وارد شده است باید رابطه ای تحت عنوان رابطه علیت واقع گردد.

برای مشاوره با وکیل خیانت در امانت در اصفهان بهلینک مربوطه مراجعه یا آن را در سایت سرچ کنید.

عنصر معنوی خیانت در امانت

مقصود از عنصر معنوی سوء نیت عام و سوءنیت خاص می‌باشد یعنی سونیت عام به مفهوم انجام عمدی  اعمالی از قبیل استفاده استعمال  و تباه کردن و تصاحب کردن و مفقود نمودن مالی است که موضوع امانت واقع شده است و سوء نیت خاص به مفهوم اراده و قصد برای وارد کردن زیان به دیگری می باشد.

با توجه به این موضوع هر گونه افراط و تفریط در مورد مالی که به امانت سپرده شده است، توأم با سوء نیت سبب مسئولیت کیفری نخواهد بود. قانونگذار در ماده ۶۷۴ درخواست تعزیرات قانون مجازات اسلامی، به منظور پیشگیری از گریز خائنین از مسئولیت با این بهانه که قراردادی میان آن ها و صاحب مال نبوده است یا این که آن عقد باطل بوده ، اصلاً این جرم را مشمول عقد ندانسته و سپردن مال به هر عنوان برای کار یا اجرت یا بی اجرت، اساس تحقق جرم تلقی کرده است.

 مجازات خیانت در امانت در شیراز

با توجه به ماده ۶۷۴ در قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسیده است خیانت در امانت جرم انگاری شده و مجازات آن حبس از شش ماه تا سه سال در نظر گرفته شده است و ضمن آن که قانونگذار در ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی به منظور سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا یک تا سه سال ۷ را مشخص نموده است.

وکیل خیانت در امانت در شیراز
وکیل خیانت در امانت در شیراز

 تفاوت خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری

جرم خیانت در امانت در دسته جرایم مقید قرار می گیرد و رفتار مرتکب باید نتیجه بدهد. پس بر این اساس هرگونه ضرر و زیانی که به مالک یا متصرف قانونی مال وارد شود، باید با توجه به فعل امین انجام شود و این ضرورت احراز جرم خیانت در امانت می باشد. اما در جرم کلاهبرداری نتیجه جرم بردن مال دیگری می باشد.

در صورتی که کلاهبردار یا شخص مورد نظر از آن جرم منفعت ببرد، جرم کلاهبرداری محقق شده است. اما در جرم خیانت در امانت، صرف وارد کردن ضرر به صاحب مال و متصرف قانونی کافی است، که جرم محقق شود، هرچند که خود شخص خائن در امانت، از مال سودی نکرده باشد یا بهره نبرده باشد.

در کلاهبرداری متهم با تمسک به روش‌های متقلبانه ، مال غیر را صاحب می‌شود. در حالی که در جرم خیانت در امانت آن کس که از وقوع جرم ضرر دیده است با اختیار خود و اراده و میل خودش مال را  به متهم می دهد.

تفاوتی که در مورد جرم خیانت در امانت با سرقت نیز می‌توان مطرح کرد، این که در سرقت شخص سارق مال غیر را به شکل پنهانی می رباید. اما در جرم خیانت در امانت نه ر بودن در کار است و نه مخفیانه بودن.

جرم خیانت در امانت و جرایم در حکم خیانت در امانت

به طور کلی در قوانین زمانی با اصطلاح “در حکم” مواجه می شویم که دو موضوع از نظر ماهوی و عناصری با هم متفاوتند. اما قانونگذار به سبب صلاحیت هایی که در نظر دارد ،یکی  از جرایم را پیرو جرم دیگر می شناسد. آن هم از نظر قانون و مقررات. جرم خیانت در امانت از جمله جرایمی می باشد که با قانون مجازات اسلامی مطابقت دارد. اما گاهی در موضوعاتی به برخی اقدامات عنوان جرایم “در حکم خیانت در امانت” داده           می شود.  در تعریف جرایمی که در حکم خیانت در امانت می باشد، باید بگوییم اعمال مجرمانه ای که قانون گذار ارتکاب آن ها را بر اساس قوانین متفرقه ای به جز قانون مجازات اسلامی مشمول کیفر خیانت در امانت قرار داده است، جرایم در حکم خیانت در امانت تلقی می شوند.

این دسته از جرایم از نظر عناصر و ارکان جرم با جرم خیانت در امانت که در ماده ۶۰۰ قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی شرح داده شده است، فرق می‌کند. اما مقررات و مجازاتی که برای این دسته از جرایم در نظر گرفته است با جرم خیانت در امانت یکسان می باشد. در زیر برخی از این موارد مهم که به عنوان قانون برای این دسته از اقدامات در نظر گرفته شده است، ذکر می شود:

خیانت در امانت در قانون تجارت و خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک و جرم خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت و جرم خیانت در امانت در قانون شرکت های تعاونی.

  اشتباهات در تشخیص جرم خیانت در امانت

از اشتباهات رایج در موضوع جرم خیانت در امانت آن است که عده‌ای تصور می‌کنند که برای طرح جرم خیانت در امانت ابتدا باید ثابت شود که عقد ودیعه میان امانت گذار و امین انعقاد یافته است. به همین سبب قانونگذار به منظور پیشگیری از این اشتباه در ابتدای ماده مربوط به موضوع خیانت در امانت، تاکید داشته است که فرقی نمی‌کند که در عقد امانت آور، اجاره امانت یا وکالت اتفاق بیفتد یا نه. مبنای جرم خیانت در امانت در حال واقع می شود.

قانونگذار در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی بیشتر از این و مفصل تر به این موضوع پرداخته و با این بیان که مال برای هر کار با اجرت یا بی اجرت که نزد امین سپرده شود، می تواند باعث تحقق جرم خیانت در امانت شود. بنابراین وقتی عبارت هر کار با اجرت یا بی اجرت را به کار برده یعنی قراردادهای دیگر مثل عقد عاریه نیز می‌تواند اساس جرم خیانت در امانت شود.

وکیل خیانت در امانت در شیراز
وکیل خیانت در امانت در شیراز

 وکیل جرم خیانت در امانت در شیراز

به طور کلی می دانیم که امور کیفری خصوصاً خیانت در امانت جرمی است تخصصی و بسیار پیچیده که این احتمال وجود دارد برای رسیدن به  نتیجه  در رسیدگی به این جرم، سال ها زمان ببرد.

پس باید از یک وکیل پایه یک دادگستری در این موضوع بهره برد تا به همه عناصر و دلایل و ارکان جرم آگاه باشد و به صورت فنی لایحه نویسی و دفاع از موکل در این جرم را بدانند تا قادر باشد از موکل خود دفاع کند و  در پروسه طولانی رسیدگی به جرم خیانت در امانت باز نماند و پرونده به نتایج مطلوب دست یابد.

وکیل کیفری خوب و باتجربه و متبحر کاملاً به این موضوع آگاه است که جرم خیانت در امانت چه تفاوتی با کلاه برداری و سرقت دارد و این صحنه جرم را به درستی از هم تفکیک می کند و هر جرمی را در حکم خیانت در امانت در محضر دادگاه اقامه نمی نماید.