وکیل در آران و بیدگل|وکیل آران و بیدگل|مشاوره 24 ساعته

وکیل در آران و بیدگل کیست

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09222652408)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در آران و بیدگل تقاضا کردیم در مورد اکراه در قتل توضیح دهد:

وکیل در آران و بیدگل و وکیل در اردستان در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

وکیل در آران و بیدگل
وکیل در آران و بیدگل

اکراه در قتل:

ابتدا برای معرفی اکراه باید گفت که اکراه یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق جزا میباشد.

اکراه یعنی مجبور کردن کسی  به انجام دادن  کاری یا برای ترک فعلی که از آن کراهت دارد اما این موضوع تنها یکی از مفاهیم  برای اکراه می باشد و نمی توانیم آن را مفهوم مشخص شده اکراه بدانیم به این دلیل که اراده آزاد امکان دارد در موضوعاتی متوسل به مکروهات شود  اگرچه معمولاً به آن چیزی که اشتیاق دارد وصل میگردد مثلاً تمایل نداشتن به خوردن داروی تلخ که در پیش مریض مکروه بوده و به خاطر ترجیحات عقلیه  از آن بهره می برد ممنوعیت اسناد تناول دارو به اراده آزاد بیمار نمی شود و از سوی دیگر اگر کاری برحسب طبع مرتکب مورد علاقه او باشد

اما به خاطر مصالح عقلایی اراده او به ترک آن کار  می‌شود همانند تمایل داشتن به آب نوشیدن برای مریضی که برای او ممنوع است چنانچه فرد دیگری او را  به نوشیدن آب مجبور کند فعل بیمار در اینجا اکراهی می باشد و چنانچه شخصی به انجام دادن کارهای منافی عفت و یا عمل شرب خمر داشته باشد و در مرحله مرتکب شدن به این جرم باشد و با این وجود شخص دیگری او را با تهدید کردن به انجام دادن این کار مجبور کند و وی به خاطر کراهت از کار آمر و نه  کراهت برای  جرم های ذکر شده  تمایل به انجام دادن آن نداشته اما به خاطر فشار و تهدیدی که برای او وجود داشته جرم را ارتکاب می دهد د و یعنی اکراه به وجود می آید هر چند هم که برای ذات شی ای  علاقه باشد

پس با بیان این مطالب در خصوص اکراه متوجه شدیم اکرا از الزام قهری دیگری به ترک یا انجام دادن کاری است با زبان ساده تر میتوان گفت اکراه یک نوع فشار آوردن روانی بر روی  شخص الف است که شخص الف به خاطر این که از این فشار راحت شود جرمی را مرتکب میشود. اگر بخواهم باز هم تعریف دقیق تر و راحت تری از اکراه بیان کنم باید بگویم هر موقع فرد را به وسیله فشار های روحی روانی مجبور کنیم که یا کسی را که دستور میدهیم بکشد یا ما یکی از اعضای خانواده او را میکشیم و فرد در این حالت فقط مجبور شود یکی از این دو مورد را انتخاب کند و با کشتن فردی که امر میکنند مرتکب جرم گردد و به نحوی از جان خانواده اش دفاع کند.

عناصر اکراه در قتل

یک سری عنصرها  برای انجام شدن اکراه لازم میباشد که وکیل در نطنز  در ذیل به آن ها اشاره می کنید:

اکراه کننده

اکراه شونده

تهدید

و همینطور فعل درخواستی

اکراه شونده باید دقیقا همان کاری را کند که از وی خواسته شده و به خاطر این که جلوی خطرات و ضرر های بیشتر را بگیرد مجبور شده آن را ارتکاب دهد میزان به وجود آوردن اکراه یک کار شخصی است که وابسته به فرد اکراه کننده/ طبیعت تهدید/ میزان ضرر احتمالی که احتمال دارد از اجرای تهدید پیش آید و همین طور ویژگی های فردی فردی اکراه شونده مقایسه گردد اکراه همانند اضطرار و بر عکس اجبار باعث از بین رفتن اراده شخص نمیشود تنها آزادی وی را در سنجید منفعت و ضرر خود محدود میکند و این به شکلی است که فرد برای آن که خودش را از نتیجه قبول نکردن و تبعیت نکردن فرد رها کند کاری را که به او گفته شده انجام میدهد و به گونه ای خود را با انجام دادن آن تسلیم میکند.

وکیل در آران و بیدگل
وکیل در آران و بیدگل

اکراه در جنایت های مادون نفس

قانون گذار ما در موارد مختلف قانون مجازات اسلامی  اثر اکراه بر جرم های تعزیری  و جرم های مستلزم حد و همچنین اکراه بر جنایت قتل بسیار مورد توجه اش بوده است است ولی در مورد اکراه در جنایات مادون نفس  سخن خاصی بیان نکرده است پس با در نظر گرفتن به قواعد کلی حاکم بر حقوق جزا همچنین فقها باید اعلام کرد که اکراه می تواند مثل جرم های دیگر به غیر از قتل اجازه ارتکاب جنایات مادون نفس قرار گیرد لازم به ذکر است انجام دادن جنایت مادون نفس توسط اکراه شونده درحالتی جایزه می باشد که همه شرط های لازم در به وجود آمدن اکراه وجود داشته باشد و جانی به خاطر اینکه جلوی خطر و ضرر بیشتر و سنگین تر را بگیرد جنایت را انجام می دهد.

اکراه در قتل و  انواع آن

امکان دارد در بعضی موارد کاری که مورد درخواست اجرا کننده است جنایت کردن بر نفس شخص دیگر باشد در این حالت فقهای شیعه بر اساس بعضی روایات و همچنین طبق قاعده اجتماع  سبب و مباشر اکراه  را مجوز قتل ندانسته اند صاحب جواهر بر قصاص اکراه شونده که در قتل مباشرت کرده نزد امامیه ادعای اجماع می کند و موید همین رای را  روایات صحیحه ذکر می کند تعدادی برعکس اول مشهور امامیه بیان بر نفی قصاص ازمکره  دارند اکراه بر قتل را مثل اکراه بر ارتکاب جرم های دیگر رافع مسئولیت جزایی اکراه شونده می دانند پس بنابراین گفته چنانچه شخصی را مجبور به قتل شخص دیگر کنند دستور به قتل رساندن دیگری کنند مرتکب قصاص می شود و همچنین اکراه کننده و  آمر هم  مشمول حبس ابد می گردند.

انواع اکراه  به اعتبار موضوع تهدید با نظر به شدت و ضعف تهدید و همچنین  متناسب بودن آن با کار درخواستی اکراه به قتل به قسمت های مختلف ای که احکام و اثرهای متفاوتی هم دارد تقسیم می گردد.

 اکراه به کمتر از قتل:

اگر اکراه کننده مورد تهدید خود را اینگونه اعلام کنند که اگر  دیگری را به قتل رساند دست های او را قطع میکند در اینجا  اکراه به وجود نیامده است  به این خاطر که به وجود آمدن اکرا لازم به دفع ضرر به ضرری کمتر است است و در این مثال گفته شده دفعه ذره کمتر با انجام دادن کاری  که بر اثر  ضرر سنگین تر است انجام می‌شود پس بنا بر این گفته  با در نظر داشتن به تاکید بر حرمت نفس محترم در حالت تهدید به جنایت مادون قتل اکراه به وجود نیامده است.

توجه کنید که کاشان یکی از شهر های اطراف آران و بیدگل میباشد  و  وکیل در کاشان نیز در تمام زمینه های حقوقی فعال است و در مقاله ای در مورد انواع معامله توضیح داده است که میتوانید مطالعه کنید.

وکیل در آران و بیدگل
وکیل در آران و بیدگل

 تهدید به قتل:

تعدادی از امامیه اجازه قتل بخاطر مکره را  کاری بعید  عنوان نکرده‌اند و به همین خاطر حکم بر نبود قصاص مباشر داده  این چنین اعلام کرده‌اند که در این مثال مصداق باب تزاحم می باشد چون که امر  دائر است بین مرتکب شدن فعل حرام   که آن قتل  نفس محترمه مییباشد  ببین ترک لازم حفظ نفس  خود بدو نمودن آن از هلاکت است که در این حالت شخص مخیر است است  یکی از این دو کار را انتخاب کنند بی آن که یکی از آن ها یر دیگری تقدم پیدا کند  به این خاطر که هیچ ترجیحی این وسط وجود ندارد.

وکیل در آران و بیدگل
وکیل در آران و بیدگل

 اکراه به اعتبار شخصیت مکره و مکره:

با در نظر گرفتن به شخصیت اکراه شونده حالت های گوناگونی برای به وجود آمدن اکراه را گفته کدام از آن ها احکام خاص خود را دارد تعدادی از این  فروض را در ذیل اشاره می کنیم:

اکراه فردی که عاقل و بالغ است:  به طور معمول اکرا با تهدید شخصی صورت می گیرد که این شخص عاقل و بالغ است است در این حالت هم قانون گذار  به  قبول داشتن از قول مشهور و  فقهای امامیه  در قانون مجازات اسلامی هم  اکراه را اجازه‌ای برای  قتل ندانسته  و اکراه  شونده  در حالتی که مرتکب جنایت می گردد متقابلاً محکوم به قصاص نفس هم می گردد.

اکراه توسط صغیر غیر ممیز یا مجنون:  چنانچه فردی کودکی را که غیر ممیز یا مجنون است است و او را  تهدید کند به  مرتکب شدن قتل   در اینجا فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می شود.

اکراه صغیر ممیز: چنانچه کسی کودکی که غیر بالغ است و توانایی در خصوص تمیز و تشخیص در بین منفعت و ضرر را دارد اکراه به قتل فرد دیگر کند هیچکدام از آنها یعنی نه اکراه شوند و نه اکراه کننده قصاص صورت نمی گیرد در این جا تنها عاقله اکراه شونده وظیفه دارد که دیه پرداخت کند.

اکراه شخص بالغ توسط مجنون یا طفل:  روشن است که در این مثال اکراه شونده هم اگر اگر دیوان یا صغیر باشد اکراه کننده محکوم به قصاص نمی شود و در این حالت چنانچه اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد و جنایت هم استناد به اکراه کننده داشته باشد از آن لحاظ که جنایت کودک خطای محض به حساب می گردد عاقله او یعنی اکراه کننده دیه را میپردازد.