وکیل در برخوار|وکیل دولت آباد|مشاوره 24 ساعته

وکیل در برخوار

وکیل در برخوار
وکیل در برخوار

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09222652408)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در برخوار شهر تقاضا کردیم در مورد رابطه نامشروع توضیح دهد:

وکیل در برخوار و وکیل در شاهین شهر در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

وکیل رابطه نامشروع

از جمله دعاوی بسیار حساس در مراجع قضایی جرم رابطه نامشروع می باشد. پرونده های رابطه نامشروع با اهمیت ویژه‌ای در دادگاه ها پیگیری می گردد. این جرم به منظور بررسی و مجازات، نیاز به شاکی خصوصی ندارد و به عبارت دیگر مدعی‌العموم می باشد.

در شهر نطنز که در مجاورت برخوار میباشد نیز وکلای مجربی وجود دارند که شما میتوانید برای مشورت مقاله وکیل در نطنز را مطالعه نمایید و از توضیحاتی که پیرامون مسئله تجاوز در این مقاله آمده است استفاده نمایید

برقرار نمودن هر شکل رابطه فیزیکی و غیر فیزیکی بین زن و مرد نامحرم که اقدام  به آن از حد قانونی و شرعی گذشته باشد اما به زنا نرسد، رابطه نامشروع می گویند. رابطه نامشروع بر اساس قانون جرم تلقی شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. در واقع جرم رابطه نامشروع  از جرایم منافی عفت است که در قانون مجازات اسلامی مجازات ویژه‌ای دارد.

عنصر قانونی جرم رابطه ی نامشروع

رابطه نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در قانون مجازات اسلامی می باشد که در ذیل فصل جرایم ضد اخلاق عمومی واقع شده است و به عنوان جرم منافی عفت  از آن یاد می‌شود. رابطه نامشروع به مفهوم رابطه زن و مرد نامحرم بدون وجود پیوند زناشویی یا عقد نکاح دائم یا موقت غیر عرفی می باشد که در قانون کشور ایران این عمل جرم و دارای مجازات است. بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی اگر زن و مردی که بین آن ها پیوند نکاح برقرار نشده است، مرتکب اقدامات نامشروع و عمل منافی عفت من های زنا شوند، مانند تقبیل و مضاجعه مجازات آن ها ۹۹ ضربه شلاق خواهد بود.

چنان چه این عمل با اکراه و اجبار باشد، فقط اکراه کننده مجازات تعزیری را دریافت می کند. در ماده فوق عنصر قانونی جرم رابطه نامشروع شرح داده شده است و در این ماده چنین تشریح شده است که اگر زن و مردی بینشان پیوند زناشویی و علقه ی ازدواج نباشد و روابطی خارج از عرف مثل بوسیدن و همخوابی بدون دخول انجام دهند یا در آغوش کشیدن و مانند آن را داشته باشند، رابطه نامشروع قلمداد می شود و مجازات دارد.

مصادیق رابطه نامشروع

در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اعمال زیر  مساوی با مصادیق جرم رابطه ی نامشروع دانسته شده و مجازات شدیدی برای آن ها در نظر گرفته شده است:

-ارتکاب به زنا با کمتر از ۴ شاهد یا چهار مرتبه اقرار

-قرار گرفتن دو مرد یا دو زن برهنه در زیر یک پوشش مشترک

-انجام اعمال منافی فرد به غیر از زنا و برقراری رابطه نامشروع

-اقدامات شهوت انگیز مثل عمل بوسیدن

-حضور بانوان بدون حجاب در اماکن عمومی و انظار عمومی

-برپایی مراکز فساد

-به کار بردن آرایش و لباسی که سبب فساد شده و خلاف شرع باشد

-نمایش به انجام فعل حرام در انظار عمومی

– انتشار تصاویر مبتذل و دریافت درآمد از آن طریق

فقط این ۹ مورد از مصادیق روابط نامشروع نمی باشد و جرایم دیگری هم وجود دارد که قانون به صراحت راجع به آن ها صحبت نکرده که از آن جمله می‌توان به اشاعه فساد و شهوت پرستی در بین اشخاص و تن فروشی و ازاله بکارت یاد کرد که مجازات کیفری ویژه‌ای برای آن ها پیش‌بینی نشده است.

با توجه به آن که هر عمل منافی عفت کمتر از زنا جزء مصادیق رابطه نامشروع تلقی می‌شود، همه مصادیق جرم رابطه نامشروع در قانون بیان نشده و به بیان دیگر روابط نامشروع  فقط در مواردی مثل بوسیدن و همبستری  ماده قانونی  خلاصه نمی‌شود و احکام صادر شده از محاکم دادگستری رویه واحدی را در تعیین و تطابق موضوع جرم با مصادیق مختلف اعمال نمی نماید.

وکیل در برخوار
وکیل در برخوار

مجازات رابطه نامشروع

مجازات جرم فوق در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات تعیین شده است. بر اساس این ماده مجازات رابطه نامشروع ۹۹ ضربه شلاق است. از کلمه ی “تا” ۹۹ ضربه شلاق معلوم می‌شود که این مجازات می تواند از یک تا ۹۹ ضربه شلاق باشد و بیشتر از آن نخواهد بود.

با توجه به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اگر کسی در انظار عمومی و معابر عمل حرامی را نمایش دهد، مضاف بر مجازات عمل مربوطه  به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود و در شرایطی که مرتکب عملی شود که خود آن عمل دارای کیفر نیست، اما عفت عمومی را دچار خدشه کرده است، صرفاً به حبس ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

مصادیق رابطه ی نامشروع

 

به طور خلاصه مصادیق جرایم مرتبط با رابطه نامشروع را در زیر با توجه به مواد قانونی در فصل هجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ذکر می کنیم:

-انجام اعمال منافی با عفت عمومی به غیر از زنا و ایجاد رابطه نامشروع

-ارتکاب به زنا با کمتر از چهار شاهد یا چهار مرتبه اقرار

-قرار گرفتن دو مرد یا دو زن برهنه زیر یک پوشش مشترک

-اعمال شهوت انگیز مثل بوسیدن

-حضور زنان بدون حجاب شرعی در انظار عموم و اماکن عمومی

-ایجاد مراکز فحشا و فساد

-تظاهر به انجام فعل حرام در انظار عمومی

-به کار بردن آرایش و لباس که سبب فساد و شود و خلاف شرع باشد

-پخش و انتشار عکس های مبتذل و به دست آوردن درآمد بدین وسیله

نکته قابل توجه این که فقط این ۹ مورد از مصادیق مجرمانه رابطه ی نامشروع نمی باشد. چه بسا اقدامات دیگری هم وجود دارد که قانون صراحتا نظر نداده است که از جمله می‌توان به تن‌فروشی ازاله بکارت اشاعه فساد شهوت پرستی در بین جوانان و غیره اشاره کرد که مجازات کیفری خاص راجع به آن ها تنظیم نشده است.

وکیل در برخوار
وکیل در برخوار

روش های اثبات رابطه نامشروع

وکیل در اردستان میگوید  که  در قانون شکایتی تهت عنوان روابط نامشروع  شناخته شده است که از طرف قضات دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. پس بهتر است با وکیلی که در این زمینه خبره میباشد مشورت نمایید تا به نتیجه درستی برسید.

رابطه نامشروع را می تواند به دو روش اثبات نمود:

شهادت شهود و اقرار دو طرف

البته این نکته را باید در نظر داشت که روش های دیگر مثل پرینت پیام یا اسکرین‌شات و غیره فقط می تواند در اثبات این موضوع کمک کند و علم قاضی را افزایش دهد و ضمانتی نیست که فقط شما به این موارد استناد کنید تا بتوانید رابطه نامشروع را اثبات نمایید.

تحقیق در جرم رابطه نامشروع

بر اساس ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی چنان چه دلایل اثبات وقوع جرم منافی عفت کافی نباشد یا اصلاً وجود نداشته باشد و متهم انکار کند هر شکل تحقیق و بازجویی برای کشف امور مخفی و دور از انظار ممنوع می باشد. جز در موضوعی که احتمال ارتکاب جرم به وسیله اکراه و آزار و ربودن و اغفال یا مواردی که در حکم ارتکاب به عنف هستند جاری باشد.

این مطلب از چنان اهمیتی برخوردار است که قانونگذار بر اساس ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری انجام هر شکل تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع دانسته است . در بخش وظایف و اختیارات بازپرس چنین اشاره شده است که بازپرس مسئول تحقیق راجع به جرایم است. پس اولویت آن است که امکان تعقیب و تحقیق به وسیله ضابط دادگستری و مامورین نیروی انتظامی و اعضای بسیج ممنوع می باشد.  در نتیجه به جرم رابطه نامشروع با شکایت شاکی و با دلایل کافی که ارائه می شود، رسیدگی می نمایند.

وکیل در برخوار
وکیل در برخوار