وکیل در حاجی آباد|وکیل حاجی آباد|مشاوره 24 ساعته

وکیل در حاجی آباد

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(09222652408)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در حاجی آباد تقاضا کردیم در مورد تغییر نام توضیح دهد:

وکیل در حاجی آباد و وکیل در میناب در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

وکیل در حاجی آباد
وکیل در حاجی آباد

تغییر نام چگونه است؟

انتخاب نام مناسب از دسته امور حقوقی می باشد که پدر مادر در قبال فرزندانشان بر عهده دارند. در موارد بسیاری از اشخاص به علت راضی نبودن از نامی که از سوی والدین آن ها برایشان برگزیده شده است، تمایل به تغییر نام خود دارند. نام کوچک به وسیله پدر و مادر در هنگام دریافت شناسنامه برای فرزند تازه به دنیا آمده برگزیده شده است و به دنبال آن شناسنامه برای او دریافت می‌شود و نام خانوادگی شامل روابط خانوادگی و نسب شخص می گردد. توجه داشته باشد مقاله ای تهت عنوان اثبات نسب در سایت موجود است از این رو در صورت مشکل در اثبات نسب میتوانید مقاله مربوطه  را نیز مطاله نمایید

نظر قانون راجع به تغییر نام

وکیل در رودان توضیح میدهد:در قانون، قانونگذار در قانون ثبت احوال کشور در ماده ۲۰ آن راجع به تغییر نام کوچک در شناسنامه چنین بیان داشته است  که انتخاب نام با اعلام کننده نام است و برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب مثل علیرضا که در عرف نام تلقی شود، انتخاب خواهد شد. در تبصره این ماده نیز آمده است که انتخاب اسامی که سبب هتک حرمت مقدسات اسلام شود و نیز از عناوین و القاب و اسامی مستهجن و زننده یا مخالف واژه جنسیت شخص است، ممنوع می باشد. همچنین در صورت نیاز به مشاوره با وکیل در رودان وارد لینک مربوط شوید.

-بر اساس ماده ۹۹۷ قانون مدنی هر شخص باید صاحب یک نام خانوادگی باشد.

-با توجه به ماده ۴۰ قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی اشخاص فقط با تصویب سازمان ثبت احوال کشور میسر است.

-بر اساس تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر می باشد. هر چند که شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر شود.

– بر اساس ماده ۴۲ زن می تواند از نام خانوادگی مرد استفاده کند.

وکیل در حاجی آباد
وکیل در حاجی آباد

موارد مجاز تغییر نام کوچک

– نام هایی که سبب هتک حیثیت مقدسات اسلام شود.

2- اسامی مرکبی که یک نام تلقی نمی شود. مثل زهره زهرا.

3- چنان چه در نام از عناوین لشکری و کشوری استفاده شده باشد. مثل شهردار ، سروان، سرلشکر و …

4- اگر در نام از القاب ساده و مرکب استفاده شود، مثل میرزا خان، شوکت الملوک

5-اگر در نامی از از کلمات مستهجن و زننده استفاده شود.

6-اگر نام با جنس زن و مرد مغایر باشد. مثل آن که اشرف برای مرد انتخاب شود.

7-اگر نام شامل کلمات زائد مانند قلی، غلام و گرگ باشد.

8- چنان چه اشتباهات تلفظی و املایی در نام آن را تغییر داده باشد، مثلاً به جای کلمه سراب از شراب استفاده شود.

9- اگر نام فرزند با پدر و مادر یکی باشد.

10- اگر نام برادران و خواهران یکسان باشد.

11- تغییر نام از عربی به فارسی

13- تغییر نام اشخاصی که به اسلام روی می آورند.

14- تغییر نام کسانی که نامشان از روزهای هفته تشکیل شده است.

15- تغییر نام کسانی که تغییر جنسیت داده اند.

وکیل در حاجی آباد
وکیل در حاجی آباد

تغییر نام خانوادگی

اشخاص به هر دلیل امکان دارد به تغییر نام خانوادگی و فامیلی خود اقدام نمایند و در این صورت قصد داشته باشند شناسنامه خود را اصلاح کنند. چندکلمه‌ای بودن، مستهجن و مذموم بودن، خارجی بودن یا مشابه بودن فامیل فرد با افراد بد نام می تواند از علل تغییر نام خانوادگی اشخاص باشد. در شرایطی که تغییر نام فامیلی در قابل استناد به مواد ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ قانون ثبت احوال باشد

با تنها یک درخواست به اداره ثبت احوال صورت می گیرد و در  این شرایط اگر  اداره ثبت احوال، دلایلی را عرضه کند که مخالف درخواست متقاضی باشد یا به هر علتی از اقدامات قانونی خودداری نماید، درخواست‌کننده تغییر نام خانوادگی قادر است با مراجعه به دادگاه عمومی اجبار اداره ثبت احوال را به انجام خواسته خود تقاضا نماید. قاضی دادگاه عمومی در شرایطی که درخواست را موجه بداند به اداره ثبت احوال دستور تغییر و اصلاح شناسنامه و قید نام خانوادگی جدید مورد انتخاب درخواست‌کننده را صادر می کند.

 موارد جایز به تغییر نام خانوادگی

1-نام خانوادگی بیشتر از دو کلمه یا بیشتر از یک کلمه و یک حرف و یا عدد یا به اضافه نام محل باشد. مثل شیرازی اصل.

2- نام خانوادگی شامل کلمات ناپسند و زشت باشد. مثل  بیچاره.

3- نام خانوادگی از واژه های خارجی تشکیل شده باشد. مانند استرون.

4- نام خانوادگی مغایر با ارزش‌های فرهنگ اسلامی باشد. مانند بی دین.

5- یا اسامی مکان به شکل مطلق نام خانوادگی را تشکیل بدهد. مثل ایلامی ،بوشهری.

برای مشورت با وکیل در این باره وارد مقاله وکیل حقوقی در شیراز شوید.

اسناد لازم تغییر نام

1- تنظیم دادخواست کامل و جامع.

2- ارائه دادخواست به  دفتر خدمات قضایی.

3- ارسال دادخواست از دفتر خدمات قضایی به دادگاه.

4- قرار گرفتن اداره ثبت احوال به عنوان خوانده دعوا.

5- فراهم کردن اسناد ضروری دادخواست مثل تغییر نام و استشهادیه و شناسنامه خواهان.

وکیل در حاجی آباد
وکیل در حاجی آباد

 مسیر رسیدگی به پرونده ی تغییر نام در دادگاه

چیزی که دادگاه را به قبول درخواست شخص متقاضی تغییر نام و متقاضی ابطال شناسنامه سابق و الزام اداره ثبت به صدور شناسنامه جدید و نام دیگر، قانع می‌سازد آن است که خواهان بتواند اثبات کند، سالهای متمادی با نام دیگری رشد کرده و زندگی نموده و با نام شناسنامه ای خود مانوس نیست.

که قانون هیچ سدی برای هیچ شخصی به منظور تغییر نام قرار نداده است. اما اداره ثبت احوال و دادگاه‌ها سخت‌گیری‌های زیادی نسبت به تغییر نام انجام می‌دهند

بعد از آن که دادخواست تغییر نام تنظیم شد، وقت رسیدگی تعیین شده و شخص متقاضی باید در دادگاه حضور یابد و دلایل خود را به منظور تغییر نام یا نام خانوادگی خویش ارائه کند. و این که به منظور اثبات در دادگاه ضرورت نیاز به استشهادی و حضور شاهد در محضر دادگاه است و شخص قادر است در محل سکونت خود نیز درخواستش را مطرح کند. هرچند اداره ثبت احوال مربوطه در آن حوزه و شهر قرار نگرفته باشد که در این حالت مرجع رسیدگی یک نسخه از دادگاه و پیوندها را برای اداره مربوطه در هر جای کشور می فرستد و اداره مزبور در وقت معین نسبت به ارائه لایحه دفاعی اقدام خواهد کرد. در صورتی که قاضی پرونده زیاد سختگیری نکند، رای بدوی تغییر نام، به نفع متقاضی و خواهان صادر می‌شود. چنان چه ثبت احوال به رای قاضی بر اساس اجازه تغییر نام اعتراض داشته باشد، ناگریز پرونده به دادگاه تجدید نظر فرستاده می‌شود.