وکیل در دهاقان|وکیل دهاقان|مشاوره 24 ساعته

وکیل در دهاقان

وکیل در دهاقان
وکیل در دهاقان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09222652408)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در دهاقان شهر تقاضا کردیم در مورد دیه توضیح دهد:

وکیل در دهاقان ، وکیل در مبارکه  در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.به این نکته توجه داشته باشید که تمام شهر های اطراف در تمام ضمینه های نام برده فعال میباشند که شما میتوانید با آن ها نیز در مورد مشکل خود مشورت نمایید.  از جمله وکیل در سمیرم

با توجه به قوانین اسلام و تعریف های فقهی،  به دنبال قتل انسان یا نقص عضو، مبلغی به عنوان تضمین خسارت به شخص آسیب دیده پرداخت می گردد. این مبلغ به عنوان دیه یا خون بها شناخته می‌شود.

مفهوم دیه

از نظر حقوقی چنان چه فردی به شکل عمد یا غیرعمد به جان یا مال دیگری آسیب بزند و خسارت و زیان مادی و معنوی را برای دیگری سبب شود، باید خسارت را جبران کند. در این حالت پول یا مالی که در این مسیر پرداخت می شود دیه یا خون بها نام می گیرد. بر اساس قانون پرداخت دیه در جایی به عنوان مجازات اصلی و در جایی هم جایگزین قصاص خواهد بود.

انواع دیه

در حالت های گوناگون و با توجه به قانون مجازات اسلامی دیه به انواع متفاوتی قابل تقسیم بندی می شود که در زیر به شرح آن می پردازیم:

وکیل در دهاقان
وکیل در دهاقان

دیه قتل

دیه قتل یک دیه کامل می باشد که مبلغ آن هر سال از سوی قوه قضاییه اعلام می گردد.

دیه منافع اعضا

در شرایطی که فرد مجرم عملیات و اقداماتی را صورت دهد که دیگری حواس خود را  از دست بدهد، شخص خاطی باید دیه منافع آن اعضا را پرداخت کند. مثلاً شخصی با فریادهای بلند خود سبب شود که شخص دیگر توانایی شنیدنش از دست برود. اما به خود گوش آسیبی وارد نشود. این شکل از دیه شامل مواردی مثل دیه شنوایی، دیه عقل، دیه بویایی، دیه  بینایی و دیه صوت و دیه گویایی خواهد بود.

دیه جراحت

در  حالتی که شخصی سبب جنایتی شود که شخص مقابل با جراحت مواجه شود، باید دیه جراحت را پرداخت کند. که تعیین مبلغ آن با توجه به میزان جراحت و با تشخیص پزشکی قانونی انجام می‌شود. مثل ایجاد  کبودی و زخم و تورم.

دیه اعضای بدن

در حالتی که از یک عضو فقط یک عدد در بدن انسان وجود داشته باشد و مجرمان آن را از بین ببرد باید دیه کامل پرداخت کند اما اگر از آن عضو دو عدد موجود باشد از بین بردن یکی از آن دو عضو سبب پرداخت یک دوم   دیه کامل خواهد بود  و چنان چه هر دو عضو از بین برود مبلغ دیه به شکل کامل محاسبه می شود.

نحوه محاسبه دیه

شیوه محاسبه دیه با توجه به مبلغ دیه ای که از سوی قوه قضاییه به شکل سالانه اعلام می شود، تعیین می گردد. به همین منظور پزشکی قانونی با اعلام میزان صدمات وارد شده به شخص و اعلام و ابلاغ آن به دادگاه محاسبه دیه را آسان می کند و دادگاه با توجه به گواهی پزشکی قانونی مبلغ دیه را تعیین می نماید. سوالی که در ذهن ایجاد می شود آن است که مبلغ اعلام شده از سوی  قوه قضاییه چطور تعیین می گردد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت بر اساس قانون مجازات اسلامی مبلغ دیه کامل یک انسان مساوی با نرخ روز ۱۰۰ شتر سالم است. اما امروزه این هزینه با توجه به ملاک های جامعه امروز مشخص می‌شود.

وکیل در دهاقان
وکیل در دهاقان

اندازه دیه کامل و دیه اعضای بدن

به شکل کلی دیه کامل یک انسان و اعضای بدن هر سال از سوی قوه قضاییه مشخص می گردد که بر اساس آخرین مبلغ اعلام شده به شکل زیر می باشد:

دیه کامل در ماه های غیر حرام 440 میلیون تومان و دیه کامل در ماه های حرام 560 میلیون تومان می باشد.

ارش چیست؟

برخی اوقات  برای بعضی از صدمات در قانون مجازات اسلامی دیه تعیین نشده است. به همین سبب در هنگام مواجه با این موضوعات دادگاه بر اساس گواهی پزشکی قانونی و با علم خود مبلغی را تحت عنوان ارش اعلام می‌کند که شخص خطاکار مکلف به پرداخت آن است و می‌توان گفت که آن بخش از خسارات وارد شده به اعضای بدن که اندازه آن در قانون و شرع مشخص نشده است، ارش اطلاق می شود.

شیوه محاسبه ارش

– میزان آسیب وارد شده به شخص

-با توجه به دیه

-با توجه به نظر کارشناس

تفاوت دیه مرد و زن

بر اساس مواد ۵۶۷ ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی در شرایطی که آسیب و صدمات منجر به نقص عضو و زوال منافع شود، اندازه دیه زن یک دوم دیه مرد خواهد بود. نکته قابل توجه این که تامین ما به التفاوت دیه زن و مرد بر اساس ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی در جرایم بر دوش صندوق تامین خسارات بدنی می باشد.

. مثل شرایطی که به زن آسیب وارد شده است پرداخت می‌شود یا صدمه از شکل جراحت، منجر به زوال منافع یا نقص عضو نمی شود که در این حالت تفاوتی بین زن و مرد نمی باشد و دیه و ارش زن حتی در حالتی که بیشتر از یک سوم باشد، یک دوم نخواهد شد و با دیه مرد مساوی است. از سوی دیگر بر اساس قانون در مورد خسارت های وارد شده بر شخص ثالث که به وسیله حوادث رانندگی به وقوع می‌پیوندد و دیه از طرف شرکت‌های بیمه پرداخت می گردد، هیچ فرقی بین زن و مرد نیز و هر دو جنس از دیه کامل بهره می برند.

وکیل در دهاقان
وکیل در دهاقان

مسئولیت عاقله در پرداخت دیه:

1-جنایات خطای محض.

2-فرار متهم در قتل عمد

3-مرگ متهم در قتل عمد پیش از اجرای قصاص یا پرداخت دیه.

4-جنابات ارتکابی توسط دیوانه

5-جنایت ارتکابی توسط نابالغ(صغییر ممیز و صغیر غیر ممیز).

شروط مسئولیت عاقله:

1-عاقله؛ عاقل و بالغ باشد.

2-توانایی مالی برای پرداخت دیه داشته باشد.

3-قرابت نسبی او با مرتکب مشروع باشد.

  • در مسئولیت عاقله نسبت به پرداخت دیه تفاوتی میان دیه اعضاء و دیه نفس وجود ندارد.

3-بیت المال:

بیت المال در صورتی مسئول پرداخت دیه است که:

1-مرتکب نتواند دیه را پرداخت کند.

2-مرتکب عاقله نداشته باشد.

3-عاقله توانایی مالی برای پرداخت دیه ندشته باند.

  • در پراخت دیه توسط بیت المال تفاوتی نمی کند که دیه نفس باشد یا دیه اعضاء و منافع.

هزینه اعدام قاتل یا تفاضل دیه:

در صورتی که فردی دیگری را به قتل برساند و دیه مقتول کمتر از دیه قاتل باشد؛ مانند آنکه مردی زنی را به قتل برساند؛ در این حالت خانواده مقتول( برای مثال خانواده زن) می توانند اجرای قصاص را مطالبه کند ولی باید ما به تفاوت دیه قاتل(مرد) و مقتول(زن ) را جهت اجرای قصاص پرداخت نمایند که در اصطلاح به آن تفاضل دیه گفته می شود.

موارد پرداخت تفاضل دیه :

وکیل در شهرضا موارد زیر را نام برده است علاوه برآن مقاله ای تحت عنوان وکیل در شهرضا وجود دارد که پیرامون مسئله جعل و انواع آن توضیح داده شده است

1-به این دلیل که دیه زن، نصف دیه مرد است، جهت اجرای قصاص مردی که زنی را به قتل رسانده ، نصف دبه باید پرداخت گردد.

2-در صورتی که دو نفر یک نفر را به طور عمدی به قتل برسانند و اولیای دم خواهان قصاص هردو باشند اولیای دم باید تفاضل دیه را به هریک از آن ها پرداخت نمایند.

3-در صورتی که اولیای دم چند نفر باشند و برخی خواهان قصاص ،برخی خواهان دیه و برخی نیز خواهان گذشت از قصاص باشند؛ ولی دمی که خواهان قصاص است باید سهم دیه کسانی را که از قصاص گذشت کرده اند به مرتکب و سهم دیه کسانی که خواهان دیه هستند را به خود آنها بپردازد و سپس مبادرت به اجرای قصاص نماید

وکیل در دهاقان
وکیل در دهاقان