وکیل در شاهین شهر|وکیل شاهین شهر|مشاوره 24 ساعته

وکیل در شاهین شهر

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09222652408)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در شاهین شهر تقاضا کردیم در مورد خیارات در قانون و عقد بیع توضیح دهد:

وکیل در شاهین شهر و وکیل در برخوار در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

وکیل-در-شاهین-شهر
وکیل-در-شاهین-شهر

قانون مدنی ایران خیارات را ده مورد برشمرده است که در ادامه به صورت جداگانه به معرفی هر یک از ان ها و همچنین شرایطی که قانون برای اجرای اخیارات لازم دانستته خواهیم پرداخت

خیارات همان روش های فسخ معاملات هستند یعنی پس از ان که معامله ای صورت گرفت طرفین قرارداد باید متعهد به ان باشند مگر ان که قرارداد به یکی از طرق قانونی ویژگی لازم الاجرا بودن خود را از دست دهد یکی از این راه ها فسخ قرارداد می باشد که به وسیله خیارات معرفی شده در قانون صورت می پذیرد

قانون مدنی ایران در ماده سیصدو نودو شش ده خیار پذیرفته شده در قانون مدنی را معرفی نموده

خیار مجلس

خیار مجلس فسخ قرارداد به سبب مجلس عقد است ینی طرفین قرارداد بعد از انجام قرارداد مادام که از یکدیگر جدا نشده اند می توانند قرارداد خود را فسخ کنند پس از انکه قرارداد صورت پذیرفت و طرفین قرارداد نیز از یکدیگر جدا شدند خیار مجلس ان ها ساقط خواهد شد البته طرفین می توانند این خیار را حین عقد ساقط کنند چرا که خیار از جمله حقوق اشخاص می باشد که می توانند از حق خود صرف نظر کنند اگر معامله توسط وکیل طرفین انجام شود با جدایی وکلا خیار مجلس ساقط خواهد شد

البته اگر یک وکیل به نمایندگی از هر دو طرف قرارداد را جاری سازد خیار مجلس ایجاد نخواهد شد جدایی علاوه بر طرق عادی ان ممکن است به صورت قهری و خارج از اراده طرفین تحقق پیدا کند که در این صورت همچنان خیار مجلس به قوت خود باقی خواهد ماند و قابل استفاده برای طرفین خواهد بود فوت یکی از دو طرف قرارداد نیز یکی دیگر از اسباب سقوط خیار مجلس است چرا که همان گونه که گفته شد زمانی که جدایی تحقق پیدا کند خیار مجلس نیز زایل خواهد شد و فوت یکی از طرفین یکی از فرض های جدایی طرفین قرارداد می باشد در پایان بحث خیار مجلس لازم است به این نکته اشاره شود که قانون مدنی خیار مجلس را تنها مختص عقد بیع دانسته و طرفین به وسیله این خیار تنها قادر به فسخ قرارداد هایی خواهند بود که در قالب عقد مذکور صورت پذیرفته باشد.

 

خیار حیوان

خیار حیوان به سبب حیوان بودن مال مورد معالمه برای خریدار ایجاد خواهد شد به این توضیح مشخص میشود این خیار قابل استفاده برای طرفین قرارداد نبوده و تنها یک طرف قرارداد که همان خریدار حیوان است می تواند به استناد این خیار قرارداد را فسخ کند و بر طبق قانون مدنی ایران این اختیار فسخ برای مشتری محدود به مدت سه روز می باشد و پس از پایان مدت سه روز خیار حیوان برای مشتری زایل خواهد شد باید دقت داشت که مال مورد معامله حتما باید حیوان باشد مثلا مرغ کشته شده که در بازار به فروش می رسد

وکیل-در-شاهین-شهر
وکیل-در-شاهین-شهر

را نمیتوان حیوان محسوب نمود و به این سبب برای مشتری قائل به خیار حیوان بود هرچند که اکر همین مرغ به صورت زنده به فروش رسد مشتری می تواند در مدت سه روز معامله را به استناد خیار حیوان فسخ بنماید این خیار نیز مانند خیار مجلس تنها در عقد بیع قابل استفاده خواهد بود و در سایر عقود مشتری به استناد این خیار توانایی فسخ قرارداد را نخواهد داشت.

اگر در ضمینه های دیگر از جمله مسائل کیفری نیز نیاز به مشورت داشتید علاوه بر مشورت با وکیل در شاهین شهر میتوانید با وکیل در گلپایگان که در مجاورت شاهین شهر میباشد تماس حاصل فرمایید.

 خیار شرط

خیار شرط یکی دیگر از راه های فسخ قرارداد می باشد که علاوه بر طرفین شخص دیگری خارج از طرفین قرارداد نیز اجازه پیدا میکند تا قرارداد را فسخ نموده و وص لازم الاجرا بودن ان را ساقط کند در خیار شرط طرفین توافق خواهند نمود برای مدت زمان مشخص اجازه فسخ قرارداد به شخصی داده شود که بر طبق قانون مدنی این شخص ممکن است

یکی از طرفین قرارداد یا هر دو طرف ان و یا شخصی غیر از طرفین قرارداد باشد برای مثال طرفین می توانند شرط کنند که معامله در مدت پنج روز قابل فسخ توسط طرفین می باشد و یا شرط کنند معامله در مدت پنج روز قابل فسخ توسط پدر فروشنده خواهد بود به عنوان نکته پایانی در بحث خیار شرط لازم به ذکر است که قانون گذار از میان تمامی عقود دو عقد وقف و نکاح را به علت ثبات ان ها از خیار شرط مصون داشته و این خیار در این دو عقد هیچگاه جاری نخواهد شد.

کی از انواع بیع، بیع مشروط است که مبهثی بسیار مهم در عقد قرار داد میباشد. برای مطالعه این موضوع و مطالب دیگری درمورد بیع میتوانید به مقاله وکیل در کاشان رجوع کنید و درصورت نیاز مشورت نیز بگیرید.

اقسام بیع با توجه به زمان تحویل عوضین

بیع حال

در این نوع زمان تحویل مبیع و پرداخت ثمن حال است و در صورت اطلاق عقد، عقد بیع حال محسوب می شود.

بیع نسیه

در این نوع مبیع حال و ثمن موجل است.( در صورت موجل بودن باید الزاماً اجل معین باشد)

وکیل-در-شاهین-شهر
وکیل-در-شاهین-شهر

بیع سلف (پیش فروش)

در این نوع مبیع و ثمن در حال است و باید اوصاف مبیع به صورت دقیق مشخص شود.

بیع کالی به کالی

در این بیع هم مبیع و هم ثمن  موجل هستند.

به جز مورد آخر سایر اقسام  بیع ،صحیح هستند و بیع  کالی به کالی به عقیده فقها باطل است.

توابع بیع و ثمن چه هستند؟ مورد معامله در چه صورت مبیع میباشد ؟ برای پاسخ این پرسش ها مقاله وکیل در نجف آباد را مطالعه نمایید.

حق شفعه در بیع

حق شفعه فقط در عقد بیع  با رعایت شرایطی ایجاد می شود .

در صورتی که مال غیر منقول قابل تقسیمی که بین دو نفر مشترک است ، توسط یکی از طرفین به عنوان مبیع به شخص  ثالثی فروخته شود ، برای شریک دیگر به منظور جلوگیری از ضرر وی ، حق شفعه ایجاد خواهد شد .

این حق فوری است و اخذ به شفعه با پرداخت ثمن معامله به مشتری صورت می گیرد .

وجود این حق امری خلاف اصل و استثنایی است و فقط در صورت موجود بودن تمامی شرایط مذکور ایجاد می شود ‌.

وکیل در خمینی شهر نیز به صورت جامع درمورد بیع توضیح داده ست که میتوانید برای فراگرفتن هر چه بهنر این موضوع مقاره مربوطه را مطالعه بفرمایید.

تفاوت بیع و معاوضه

عقدی بسیار شبیه به عقد بیع است که بعضی از احکام بیع را ندارد .

بطور مثال در معاوضه عین بودن مبیع شرط نیست و میتواند منفعت یا عین یا حق مالی باشد و عوضین معامله بدون اینکه مبیع یا ثمن باشند ، با یکدیگر معامله می شود .

معمولا در صورتی که ثمن وجه نقد باشد ، عقد بیع و در صورتی که عین باشد، عقد معاوضه است.

وکیل-در-شاهین-شهر
وکیل-در-شاهین-شهر

محل تسلیم مورد معامله

در صورت اطلاق عقد ، تسلیم باید در محل انعقاد عقد صورت بگیرد .اما اگر طرفین در ضمن عقد محل دیگری را معین کرده باشند یا در عرف محل تسلیم ، محلی متفاوت از محل انعقاد عقد باشد ، تراضی طرفین و حکم عرف بر این قاعده ی تکمیلی حاکم است .

در پایان بحث خیارات به برخی نکات تکمیلی در خصوص این مبحث اشاره خواهیم کرد

اجتماع چند خیار در یک عقد قابل تصور است و این موضوع از نظر حقوقی بلا اشکال است در این صورت اگر شخصی  قبل از عقد خیار عیب خود را ساقط کند می تواند با استناد به خیار مجلس معامله را فسخ کند

حق خیار اختصاص به شخصی که معامله را انجام می دهد نمی باشد چرا که از جمله حقوق مالی بوده و حقوق مالی نیز پس از مرگ متوفی به ارث خواهند رسید مگر اینکه شرط شده باشد تنها طرف معامله حق استفاده از خیارات را دارا می باشد

همچنین بنا بر مقررات ایین دادرسی مدنی خیارات مشمول بحث مرور زمان نخواهند شد