وکیل در فریدن|وکیل داران|مشاوره 24 ساعته

وکیل در فریدن

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09222652408)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در فریدن تقاضا کردیم در مورد خیارات در قانون توضیح دهد:

وکیل در فریدن در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

وکیل-در-فریدن
وکیل-در-فریدن

خیار تاخیر ثمن

فسخ معامله و زوال وص لازم الاجرا بودن قرارداد به استناد تاخیر در پرداخت ثمن در قانون مدنی ایران در قالب خیار تاخیر ثمن تجلی نموده است از انجایی که ثمن یعنی همان بهای مال مورد معامله باید در عوض مال به فروشنده پرداخت شود مسلما خیار تاخیر ثمن نیز به فروشنده اختصاص داشته و خریدار برای فسخ معامله باید به سایر خیارات قانونی روی اورد قانون گذار صرف عدم پرداخت ثمن را موجب تحقق خیار تاخیر ثمن برای فروشنده ندانسته و برای تحقق ان شروط دیگری را نیز لازم دانسته است

از جمله عین بودن مال مورد معامله که مقصود ان است که مصداق ان مال مشخص باشد مانند فلان اپارتمان به ادرس و پلاک مشخص یا ده کیلو سیب از میان بیست کیلو سیب موجود در سبد میوه فروشی شرط بعد این است که طرفین قرارداد برای انجام تعهد خود که برای فروشنده تسلیم مال مورد معامله و برای خریدار تادیه ثمن می باشد مهلتی نداشته باشند یعنی پس انجام قرارداد وظیفه داشته باشند که فورا تعهد خود را انجام دهند پس اگر در قرارداد طرفین برای انجام تعهد هردو یا یکی از طرفین مهلتی قرار داده باشند فسخ معامله به استناد خیار تاخیر ثمن ممکن نخواهد بود

شرط بعد برای استقرار خیار تاخیر ثمن این است که هیچکدام از طرفین تعهد خود را به طور کامل انجام نداده باشند یعنی فروشنده تمام مال مورد معامله را تسلیم نکرده باشد و خریدار نیز تمامی ثمن را تادیه نکرده باشد که در هریک از دوصورت ذکر شده خیار تاخیر ثمن زایل خواهد شد و اخرین شرط نیز محدوده زمانی مجاز برای استفاده از این خیار می باشد که قانون گذار ان را سه روز پس از انجام معامله قرار داده است همچنین لازم به ذکر است اگر خریدار بخواهد ثمن را پرداخت کند و فروشنده ثمن را نپذیرد

دیگر حق استفاده از خیار تاخیر ثمن را نخواهد داشت اگر ثمن معامله به شخص دیگری غیر از فروشنده داده شود که قانونا حق گرفتن ثمن معامله را نداشته خیار تاخیر ثمن همچنان برای بایع وجود خواهد داشت چنانچه بعد از سه روز ثمن به فروشنده تسلیم شود فروشنده همچنان حق فسخ به استناد خیار تاخیر ثمن را دارا می باشد خیار تاخیر ثمن در کنار خیار مجلس و خیار حیوان تنها مختص عقد بیع بوده و به سبب این خیارات نمی توان سایر عقود را فسخ نمود

خیار رویت و خیار تخلف وصف

در کنار هم قرار گرفتن این دو خیار به معنای یکسان بودن ان ها نمی باشد با وجود اینکه در قانون مدنی هر دو در یک بند ذکر شده اند ولی این دو خیار با هم متفاوت بوده که به صورت جدا گانه به معرفی هر کدام خواهیم پرداخت

وکیل-در-فریدن
وکیل-در-فریدن

در خیار رویت وضعیت به این شکل است که شخصی در زمان گذشته مال مورد معامله را مشاهده کرده و در  زمان دیگری بعد از زمان مشاهده اقدام به انجام معامله می نمیاد و پس از انجام معامله مشخص میشود مال برخی اوصاف زمان مشاهده را از دست داده است که در این صورت شخصی که بنا بر رویت سابق اقدام به معامله نموده می تواند به استناد  خیار رویت معامله را فسخ کند همچنین باید توجه داشت که خیار رویت تنها بر اساس رویت سابق قابل تحقق نبوده و اگر مثلا با استفاده از سایر حواس نیز مورد معامله شناسایی شده باشد این خیار همچنان قابل تحقق است مانند اینکه شخصی ماده معطری را بر اساس رایحه ان که در گذشته استشمام کرده خریداری کند و بعدا مشخص شود که ماده معطر رایحه سابق خود را از دست داده است

در خیار تخلف وصف رویت سابقی در کار نبوده و شخص معامله را تنها بر اساس توصیف انجام می دهد مانند اینکه فروشنده بدون نشان دادن مورد معامله به خریدار بگوید که پیراهن از جنس کتان است و پس از ان انجام معامله و رسیدن پیراهن به دست مشتری مشخص شود جنس بر خلاف گفته فروشنده جنس نا مرغوب تری داشته است هر دو خیار ذکر شده پس از اطلاع کسی که خیار به نفع او می باشد فوری اند و در صورت عدم استفاده در زمان عرفی خیار ان ها زایل خواهد شد همچنین لازم به ذکر است اگر مال مورد معامله کلی باشد یعنی مثلا فروشنده تعهد داشته باشد پنج تن سیب به مشتری تحویل دهد این دو خیار قابل استفاده برای فسخ قرارداد نخواهند بود

خیار غبن

واژه غبن به معنای گول زدن است و برای تحقق این خیار نیز باید شخص به صورت فاحش در انجام معامله فریب خورده باشد مثلا شخص در اثر ندانستن قیمت واقعی زمین خود که ارزش ان صد میلیون است به میزان ده میلیون به فروش رساند در این صورت غبن حاصل شده و شخص می تواند به استناد خیار غبن معامله رافسخ کند باید توجه داشت که عنصر اصلی برای تحقق خیار غبن فریب خوردن و عدم اگاهی شخص از قیمت واقعی بوده پر غیر این صورت غبن محقق نخواهد شد خیار غبن بر خلاف خیار رویت و تخلف وصف در مال مورد معامله کلی نیز قابل تحقق خواهد بود نکته دیگر که در بحث خیارات باید به ان توجه نمود این است که پس از به وجود امدن خیار این حق خود به خود از بین نخواهد رفت حتی اگر ضرر وارد شده جبران گردد در خصوص خیار غبن نیز این موضوع صادق می باشد و اگر پس از غبن ضرر وارد شده جبران شود خیار غبن هم چنان به قوت خود باقی خواهد بود

خیار عیب

خیار عیب اشاره به عیب موجود در مال مورد معامله داشته پس خیار عیب برای جبران ضرر احتمالی که از مال مورد معامله معیوب به خریدار وارد میشود توسط قانون گذار در نظر گرفته است با این توضیح مشخص خواهد شد این خیار تنها به خریدار اختصاص دارد عیب کال مورد معامله باید زمانی که معامله انجام میشود موجود باشد تا بتوان به استناد این خیار معامله را فسخ نمود البته اگر خریدار با علم به عیب مال مورد معامله اقدام به معامله کند خیار عیب برای وی قابل استفاده نخواهد بود همچنین اگر بعد از انجام عقد و قبل از اجرای تعهد فروشنده که همان تسلیم مال مورد معامله می باشد عیبی در مال مورد معامله ایجاد شود همچنان برای مشتری خیار عیب ثابت خواهد بود همچنین بنا به تصریح قانون مدنی این خیار نیز فوری می باشد و عدم استفاده از ان پس از اطلاع از عیب باعث سوقط خیار خواهد شود

وکیل-در-فریدن
وکیل-در-فریدن

خیار تدلیس

منظور از تدلیس در معامله ان است که یکی از طرفین با استفاده از شیوه های باعث فریب طرف دیگر و در نتیجه ترغیب وی به انجام معامله گردد برای تحقق این خیار لازم است عملیات فریب انجام شود طرف دیگر در اثر این عملیات فریب خورده و راضی به معامله شود همچنین تدلیس هم میتواند پوشش عیب های مال مورد معامله باشد و هم می تواند القای بعضی ویژگی و صفات به مال مورد معامله باشد در صورتی که در واقع فاقد ان صفات می باشد این عملیات ممکن است توسط فروشنده یا شخص دیگری غیر از او در مورد معامله انجام شود که در هردو صورت خیار تدلیس ثابت خواهد بود فوریت این خیار نیز در قانون به صراحت ذکر شده است

خیار تبعض صفقه

گاه ممکن است معامله ای انجام شود که در ان معامله نسبت به تمام مبیع صحیح نباشد مانند اینکه چهار کتاب به فروش برسند و معامله نسبت به دو کتاب باطل و دو کتاب صحیح باشد در این صورت خریدار می تواند کل معامله را به استناد این خیار فسخ کند اگاهی خریدار از بطلان معامله در بعضی از قسمت ها خیار وی را ساقط خواهد کرد اگر چه فوریت خیار تبعض صفقه به طور صریح در قانون ذکر نشده ولی به نظر می رسد که این خیار نیز فوری باشد و در صورت عدم استفاده این خیار نیز ساقط خواهد شد

خیار تخلف شرط

شروط ضمن عقد در قانون مدنی در سه دسته قرار گرفته اند

شرط صفت،شرط نتیجه و شرط فعل

اگر هریک از سه شرط ذکر شده در ضمن عقد ذکر شوند تخلف از انان می تواند باعث تحقق حق قسخ به استناد این خیار شود شرط صفت همان ذکر کردن صفت خاصی برای مال مورد معامله می باشد شرط فعل انجام یا عدم انجام عمل است و شرط نتیجه شرط کردن نتیجه یک عمل حقوقی است

وکیل-در-فریدن
وکیل-در-فریدن

اگر چه شرط صفت و شرط نتیجه را نمی توان اسقاط کرد ولی خیاری که بر اثر تخلف از انان ایجاد میشود قابل اسقط توسط صاحب حق خواهد بود