وکیل در فریدون شهر|وکیل فریدون شهر|مشاوره 24 ساعته

وکیل در فریدون شهر

وکیل در فریدون شهر
وکیل در فریدون شهر

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09222652408)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در فریدون شهر تقاضا کردیم در مورد دیه توضیح دهد:

وکیل در فریدون شهر در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

دیه یکی از مجازات های اسلامی و پیش بینی شده در قانون مجازات است که در صورت ارتکاب جرائم غیر عمد بر علیه جسم، جان، منافع انسان دیگر و نیز ارتکاب جرائم عمدی در صورت عدم امکان قصاص باید به مجنی علیه یا ولی دم او پرداخت گردد.

بر طبق شرع مقدس اسلام و قوانین جزائی و مدنی ایران در صورت وارد کردن لطمه به جان، سلامتی و مال دیگری خواه عمداً باشد یا غیر عمد یا در نتیجه بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات مربوطه باشد، فرد وارد کننده آسیب مسئول عمل خود است و باید خسارات ناشی از عمل خود را به قربانی پرداخت کند.

تعریف دیه:

مطابق با ماده 445 قانون مدنی؛ دیه مال معینی است که به سبب ؛جنایت غیر عمد و جنایت عمدی در مواردی که قصاص ندارد؛ بر نفس، اعضاء بدن و منفعت ، معین شده است.

وکیل در فریدون شهر
وکیل در فریدون شهر

شرایط تعیین دیه

  • در جرائم عمدی که به دلایلی مانند، عدم امکان قصاص یا عفو مرتکب و توافق بر دیه قصاص اجراء نشود.
  • در جرائم غیر عمد ( خطای محض و شبه عمد) نیز دیه منتفی است و مجازات مرتکب، دیه است.

انواع دیه:

مطابق با قانون دیه دیه را به انواع ذیل می توان تقسیم نمود:

دیه قتل:

دیه قتل معادل با دیه کامل انسان است و نرخ آن هرساله از سوی رئیس قوه قضائیه اعلام می گرد، بنابراین در صورت قتل انسان ولو آنکه غیر عمد باشد دیه کامل انسان باید پرداخت شود.

  • مطابق با قوانین اسلامی دیه نفس زن نصف دیه مرد است.

دیه اعضاء:

منظور از دیه اعضاء ؛ دیه اعضای بدن است و مطابق با یک قاعده کلی اعضاء فرد بدن مانند زبان دیه کامل دارند و اعضاء زوج بدن مانند چشم  گوش هردو با هم دیه کامل را دارند و یکی از آن ها به تنهایی نصف دیه کامل را دارد.

-اعضایی که دیه آن ها در قانون معین شده است:

مو، چشم، بینی، لاله گوش، لب، زبان، دندان، گردن، فک، دست و پا، ستون فقرات و .. که به تفصیل در قانون مجازات ذکر شده اند.

وکیل در فریدون شهر
وکیل در فریدون شهر

دیه منافع:

در صورتی که مرتکب جنایتی بر دیگری وارد آورد و به موجب جنایت وارده حواس و کارکرد آن عضو از بین برود باید دیه منفعه را پرداخت نماید.

دیه منافع: عقل، شنوایی، بینایی، بویایی، صوت و گویایی(صحبت کردن).

دیه جراحت:

چنانچه شخصی مرتکب جنایت بر دیگری شود و به موجب آن جراحتی به وجود آید باید دیه جراحت را پرداخت نماید.

میزان دیه جراحت بسته به نوع جراحت و میزان آن و نظر کارشناس پزشک قانونی است مانند دیه تورم پوست، خراشیدگی پوست، کبودی و تغییر رنگ پوست و … .

دیه جرحات وارده بر سر و صورت:

در قانون مجازات 1392، میزان دیه جراحات برحسب عمق آنها و و محل آسیب دیده متفاوت است، بنابراین لازم است در تعیین دیه بخیه به آنها توجه نمود ، نظر پزشک قانونی نیز در تعیین میزان دیه مؤثر است.

مقدار دیه بخیه(سر و صورت):

1-خراشیدگی پوست بدون خونریزی: یک صدم دیه کامل.

-2- جراحتی که به مقدار کم وارد گوشت شود و همراه با خونریزی کم یا زیاد باشد: دو صدم دیه کامل.

3-جراحتی که منجر به بریدگی عمیق گوشت شود ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد: سه صدم دیه کامل.

4-جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و منجر به آشکار شدن استخوان شود:چهار صدم دیه کامل.

5-جنایتی که منجر به شکستگی استخوان شود ولو آنکه جراحتی به همراه نداشته باشد:ده صدم دیه کامل.

6-جنایتی که درمان آن فقط به جابه جا کردن استخوان امکان داشته باشد:پانزده صدم دیه کامل.

7-جراحتی که به کیسه مغز برسد: یک سوم دیه کامل.

دیه به کما رفتن مجنی علیه:

علاوه بر آنکه آسیبی که منجر به کما و ناهوشیاری مجنی علیه شده، دارای دیه است،  برای مدتی که او در کما بوده نیز ارش ثابت است.

دیه کمای منجر به مرگ قربانی:

اگر در اثر جنایت وارده بر مجنی علیه، بیهوش شود و به کما برود، اگر کما منتهی به مرگ قربانی شود دیه نفس ثابت می شود.

دیه عوارض حاصله از کما:

سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که؛ آیا می توان برای عوارض حاصل از کما دیه یا ارش را مطالبه نمود؟

مطابق با ماده 680 قانون مجازت اسلامی پرداخت دیه عوارض ناشی از کما الزامی است. یعنی در صورتی که قربانی به کما برود و در اثر کما دچار عوارضی جسمانی شود با توجه به عارضه مزبور دیه یا ارش برای آن معین خواهد شد

انواع دیه بر حسب تعیین در قانون

دیه برحسب تعیین میزان آن در شرع و قانون مجازات اسلامی به دو قسم دیه مقدر و غیر مقدر تقسیم می شود؛

منظور از دیه مقدر دیه ای است که میزان آن در شرع مقدس اسلام معین شده است.

دیه غیر مقدر که به آن ارش نیز گفته می شود، مقدار آن در شرع معین نشده و بسته به نظر قاضی است که با توجه به عواملی مانند آسیب وارده ، نحوه ارتکاب جنایت، تأثیر آن بر سلامت جسمانی قربانی و نظر کارشناسی پزشک قانونی تعیین می شود.

وکیل در فریدون شهر
وکیل در فریدون شهر

مهلت پرداخت دیه:

1-مهلت پرداخت دیه مقدر:

-مهلت پرداخت دیه در جرائم عمد :یک سال قمری از تاریخ وقوع جنایت(قتل یا ضرب و جرح).

2-مهلت پرداخت دیه در جرائم غیر عمد: دو سال قمری از تاریخ وقوع جنایت است و در هر سال نصف دیه باید پرداخت گردد.

3-مهلت پرداخت دیه در خطاء محض:

سه سال از وقوع جنایت است و در هر سال یک سوم از دیه باید پرداخت شود.

*مبنای محاسبه نرخ دیه زمان پرداخت ان است،  نه زمان وقوع جنایت یا زمان صدور حکم.

توافق در زمان مهلت پرداخت دیه:

همانگونه که قربانی و مرتکب می توانند در خصوص سقوط قصاص و پرداخت دیه با یکدیگر توافق نمایند در رابطه با مهلت دیه نیز می توانند با یکدیگر توافق نمایند و حتی می توانند ترتیبی قرار دهند که دیه به طور قسطی پرداخت شود.

  • درصورت مهلت دادن برای پرداخت دیه یا توافق بر پرداخت قسطی آن ، مبنای محاسبه نرخ دیه زمان پرداخت است نه زمان توافق .

تلغیظ دیه:

منظور از تلغیظ دیه شدت دادن و تشدید است، بنابراین تلغیظ دیه به معنای شدید کردن خون بهاء است، تلغیط دیه تنها در مواردی که در قانون معین شده امکان پذیر است و در سایر موارد نمی توان حکم به تلغیظ دیه نمد.

موارد تلغیظ دیه:

1-قتل( عمد یا غیر عمد ) در ماه های حرام باشد.

2-فوت قربانی نیز در ماه های حرام باشد.

  • ماه های حرام عبارتند از:(محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه).
  • قتل در حریم مکه واقع شده باشد.
  • سایر مکان های مقدس و متبرک مانند حرم امامان شامل تلغیظ دیه نمی شود.

میزان تلغیظ دیه:

برخلاف باور عموم که می پندارند در صورت وقوع قتل در ماه ای حرام دیه دو برابر می شود، در تلغیظ دیه تنها یک سوم به اصل دیه افزوده می شود.

مسئولیت پرداخت دیه

1-مرتکب:

در صورت ارتکاب جنایت ، اولین کسی که ملزم به جبران خسارت و مجازات شدن است، مرتکب جرم است.

این امر در ماده 462 قانون مجازات اسلامی نیز منعکس شده و مسئولیت دیه جنایت عمدی و غیر عمدی بر عهده مرتک قرار داده شده است.

2-عاقله:

-پدر و پسر

-بستگان مذکر نسبی(خونی) پدری و مادری.

-بستگاه مذکر نسبی (خونی) پدری.

خویشاوندان مذکور در بالا در صورتی که مطابق با طبقات ارث از مجنی علیه ارث برند، به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه هستند.

  • خویشاوندان مادری مانند دایی و و جد پدری عاقله نیستند.