وکیل در لنگه|وکیل بندرلنگه|مشاوره 24 ساعته

وکیل در لنگه

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(09222652408)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در لنگه تقاضا کردیم در مورد دیوان عدالت اداری توضیح دهد:

وکیل در بندر لنگه و وکیل در قشم در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

وکیل در لنگه
وکیل در لنگه

آشنایی با دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری تحت نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شده و  مقر آن در تهران است و هم اکنون دارای ۵۰ شعبه بدوی و ۱۰ شعبه تجدیدنظر می باشد که هر شعبه بدوی از یک نفر رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می گردد.

وکیل در بستک مینویسد : رای که از شعب بدوی دیوان عدالت اداری صادر می‌شود قابلیت تجدید نظر خواهی دارد. هم اکنون سه شعبه تشخیص به پرونده‌های موضوع مواد ۱۶ و ۱۸ قانون سابق رسیدگی می کند که بر اساس ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، شعبه مذکور بعد از رسیدگی به پرونده های موجود، از بین می رود.

دیوان عدالت اداری از دسته نهادهای اساسی می باشد که بر اساس  اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی زیر نظر قوه قضاییه رسیدگی به دعاوی مردم علیه تصمیمات و اقدامات واحدها و ماموران دولتی و احقاق حقوق آن ها را در اختیار دارد. یکی از موضوعات بسیار مهم و پر چالش در این زمینه  راجع به صلاحیت دیوان عدالت اداری در مقابل محاکم عمومی دادگستری می باشد. محتوای اصل ۱۷۰و۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری در زمینه دعاوی قابل طرح در دیوان به شکل صریح تنظیم نشده است.

بنابراین در این بخش از مقاله ی گروه حقوقی دادسرا یار بر آن شده ایم تا دعاویی که امکان طرح در دیوان عدالت اداری و هیئت عمومی و شعب ان را دارند به شکل مختصر معرفی کنیم و شخصیت خواهان و خوانده را که دو طرف دعوا تلقی می شوند ،تعیین نماییم.

وظایف دیوان عدالت اداری

شهر بندرعباس که مرکز استان میباشد نیز وکلای مجربی در تمام زمینه های حقوقی کیفری و … دارد که شما میتوانید در این زمینه و موارد نام برده با وکیل در بندرعباس نیز  مشورت نمایید.

بر اساس ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیار شعب دیوان عبارت است از مواردی است که در زیر به آن اشاره می شود:

1-رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی که شامل وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن ها می باشد.

وکیل در لنگه
وکیل در لنگه

2-رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات معمول این واحدهای حقوق در امور راجع به تکالیف آن ها

3-رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آرا و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مثل کمیسیون های مالیاتی و هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها فقط از نظر نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها.

4-رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و بقیه مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند ۱ و  مستخدمان موسساتی که شمول قانون نسبت به آنان نیازمند ذکر نام می باشد چه لشکری و چه کشوری از نظر ضایع شدن حقوق استخدامی.

نکته دیگر آن که بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست در مورد موارد بند ۲ ماده ۱۰ قانون فوق برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای خارج کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای و تصمیم قطعی مرجع مربوط بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد.

مرجع قضایی مربوطه موظف است در تصمیم خود به صراحت معین کند که رای و تصمیم آن ها چه مدت در دیوان قابلیت اعتراض دارد. در جایی که ابلاغ واقعی نبوده است و ذینفعان ادعای عدم اطلاع را کنند، شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در جایی که بر اساس قانون پیشین افرادی قبل از حق شکایت، مهلت بیشتری داشته‌اند مهلت مذکور معیار محاسبه خواهد بود.

وکیل در کیش نیز در این زمینه فعال میباشد از این رو میتوانید با وکلای کیش نیز پیرامون این مسائل مشورت نمایید.

خواهان در دعاوی اداری

بر اساس 10 قانون دیوان عدالت اداری در بند ۱خود رسیدگی به شکایت و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات اداری را مطرح می کند. با توجه به این ماده عنوان خواهان در آن بر اشخاص حقیقی و حقوقی را نظارت می کند. اما متن ماده با  ذکر عنوان اشخاص حقیقی یا حقوقی اشاره به عمومی بودن یا خصوصی بودن افراد ندارد. بنابراین می‌توان چنین تصور نمود که اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا به بیان دیگر اداره ای نسبت به اداره دیگر هم قادرند در دیوان طرح دعوا کنند.

بر این اساس به منظور شفاف نمودن مقام خواهان در قانون دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان بیان نموده است که مفهوم لغوی و عرفی کلمه مردم در اصل ۱۷۳ قانون اساسی واحدهای دولتی است و از گستره‌ی خواهان خارج بوده و فقط اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می توانند در دیوان شکایت و اعتراض کنند. مثلاً دعاوی مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و بقیه مستخدمان واحدهای دولتی نسبت به اداره قابل استماع در دیوان می باشد.

وکیل در لنگه
وکیل در لنگه

اگر خواهان دعاوی اداری هستید یا در مسائل حقوقی، خانواده و کیفری نیاز به مشاوره دارید میتوانید با وکیل در پارسیان نیز مشورت نمایید .

خوانده در دعاوی اداری

اعمال و تصمیمات واحدهای دولتی که عموماً در شکل بخشنامه و آیین‌نامه و تصویب نامه ها دستورالعمل تنظیم می‌شود، قابل اعتراض در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. منظور از واژه دولت فقط قوه مجریه نمی باشد. بلکه هر نهاد اداری یا دولتی منوط بر آن که در قوانین مورد استثنا قرار نگرفته باشد و موسساتی که از آن ها تبعیت می کند با در نظر گرفتن شرایط خاص شامل این قانون می‌شود. بنابراین موسسات و شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و نهادهای انقلابی مثل جهاد سازندگی و بنیاد شهید و نهضت سوادآموزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نظیر آن در جایگاه خوانده در دعاوی اداری قرار می‌گیرند و نیز تصمیماتی که از سوی مامورین واحدهای فوق در حوزه وظایف اداری که به آن ها محول شده است انجام می گیرد، قابلیت شکایت در دیوان عدالت اداری را دارد.

آرا و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌های مالیاتی و هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها نیز قابل رسیدگی در دیوان از نظر شکلی می باشد، مقصود از این که فقط از نظر شکلی یعنی ورود به ماهیت دعوا و تنها با انطباق بر تشریفات آیین دادرسی و قانون امکان پذیر است.

در صورت نیاز به دادخواست یا کسب اطلاعات درمورد روش های دادخواست و… میتوانید مقاله وکیل در خمیر را نیز مطالعه کنید

عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت که تعیین میزان خسارت وارد شده از طرف موسسات و افراد مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بعد از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف، با دادگاه عمومی باشد. تصمیمات و آراء دادگاه ها و بقیه مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابلیت شکایت در دیوان عدالت اداری را ندارند. از دیگر نهادها و تصمیمات و اقدامات ارگان‌هایی که قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را ندارند، عبارتند از مواردی که در زیر به آن ها اشاره می شود:

1- تصمیمات و اقدامات قضایی قوه قضاییه

2- تصمیمات و اعمال دادگاه های حقوقی و کیفری

3- آراء صادره از دادگاه های نظامی

4- آرای صادر شده از دادگاه های انتظامی قضات دادگستری

5- آرا صادر شده از دادگاه های انتظامی نیروهای مسلح

6- آیین نامه و بخشنامه و تصمیمات رئیس قوه قضاییه

7- مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان

8- مصوبات مجلس خبرگان

9- مصوبات شورای عالی امنیت ملی

10- مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

وکیل در لنگه
وکیل در لنگه

دیوان عدالت اداری چیست؟

دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجعی شناخته می شود که به شکایت های افراد از نهادهای عمومی از قبیل شهرداری، دانشگاه ها، تامین اجتماعی و سایر سازمان های دولتی رسیدگی میکند.

به طور کلی چنانچه حقوق مردم توسط نهادهای دولتی و عمومی به هر دلیلی رعایت نشود مرجعی جهت رسیدگی به این موارد در نظر گرفته شده است، این مرجع دیوان عدالت اداری نام دارد.

در اصل 173 قانون اساسی آمده است:

«به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین‌ نامه ‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه‌ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌ کند.»

هدف از تشکیل این مرجع احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت عمومی است. همچنین این دیوان صلاحیت دارد تا آیین نامه های مغایر با قوانین کشور و احکام شرعی را باطل نماید.