وکیل در چادگان|وکیل چادگان|مشاوره 24 ساعته

وکیل در چادگان

وکیل در چادگان
وکیل در چادگان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09222652408)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در چادگان شهر تقاضا کردیم در مورد دیه و رابطه نامشروع توضیح دهد:

وکیل در چادگان در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

دیه در ماه حرام

قبلا هم گفتیم که دیه در ماه حرام و غیر حرام با هم فرق می‌کند. پس می‌توان گفت با توجه به ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی چنان چه رفتار مرتکب و خود مضروب هر دو در ماه های حرام اتفاق بیفتد یا در محدوده حرم مکه صورت پذیرد چه عمل به شکل عمدی باشد چه به شکل غیر عمدی، مضاف بر دیه نفس یک سوم دیه هم به آن اضافه  شده و شخص خاطی لازم است آن را پرداخت کند.

نکته: قابل توجه است که ماه های حرام عبارتند از محرم و رجب و ذی لقعده و ذی الحجه

نکته لازم الذکر  دیگر آن است که بر اساس تبصره ماده فوق معیار شروع و پایان ماه های حرام غروب شرعی می باشد. به بیان دیگر ماه رجب از غروب  شرعی روز آخر ماه جمادی الثانی شروع شده و با غروب آخرین روز ماه رجب خاتمه می یابد.

وکیل در چادگان
وکیل در چادگان

انواع دیه

انواع دیه و ارش جراحت‌های وارده به سر و صورت

حارصه: خراش پوستی بی آن که خونی از آن جاری شود و یک صدم دیه کامل را خواهد داشت.

دامیه: خراش سطحی که سبب بریدگی گوشت گردد و توام با خونریزی کم یا زیاد باشد، دوصدم دیه کامل را خواهد داشت.

متلاحمه: خراشی که سبب بریدگی عمیق گوشت گردد اما به پوست نازک روی استخوان وارد نشود سه صدم  دیه کامل خواهد بود.

سمحاق: خراشی که به پوست نازک روی استخوان رسیده باشد، چهارصدم دیه کامل را به دنبال دارد.

موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان کنار زند و استخوان نمایان گردد، پنج صدم دیه کامل را خواهد داشت.

هاشمه: جنایتی که سبب شکستگی استخوان گردد حتی اگر خراش ایجاد نکند ده صدم دیه کامل را خواهد داشت.

منقله: جنایتی که درمان آن جز با جا به جا نمودن استخوان امکان پذیر نباشد. پانزده صدم دیه کامل را به دنبال دارد.

مامومه:  جنایتی که باعث شود به کیسه مغز برسد یک سوم دیه کامل خواهد شد.

دامغه:  صدمه و جراحتی  سبب شود کیسه مغز پاره شود که موضوع بر دیه شکستگی سر ارش پاره شدن کیسه مغز را هم به دنبال خواهد داشت.

ارش جراحت وارده به بدن

در این مورد باید گفت که دیه جراحت های وارد شده به بدن به میزان یک دوم جراحت های وارد شده به سر و صورت می باشد.

حارصه: جراحت پوستی بی‌ .آن که سبب خونریزی شود نیم صدم دیه کامل است

دامیه : جراحت و خراش پوستی که سبب بریده شدن گوشت شود و خونریزی کم یا زیاد داشته باشد. یک

صدم دیه کامل خواهد بود.

متلاحمه : جراحت منجر به بریدگی عمیق گوش، متلاحمه خواهد بود. اما طوری که به پوست نازک روی استخوان رسد ،دیه آن یک و نیم صدم دیه کامل است.

سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد و دیه آن دو صدم دیه کامل است.

وکیل در چادگان
وکیل در چادگان

زمان مطالبه دیه

با در نظر گرفتن متن قانون باید گفت که دیه هنگامی قابلیت مطالبه و درخواست را دارد که جنایت یا غیر عمد باشد، مثل تصادفات رانندگی منجر به مرگ یا جرح. یا وارد کردن جنایت در هنگامی که با قصد و نیت انجام نشده باشد. اما بر اساس تقصیر او باشد و یا این که جنایت به شکل عمدی صورت گیرد. اما قصاص جاری نشود .مثل وقتی که اولیای دم از قصاص چشم پوشی می کنند. اما گرایش به دریافت دیه دارند و یا جنایت عمدی به شکلی است که اگر قصاص انجام شود آسیبی بیشتر از جنایت قابل قصاص برجانی وارد می گردد. در این حالت شخص مجنی علیه یعنی شخصی که جنایت بر او وارد شده است و یا در فرض مرگ، ولی دم با اقامه شکایت کیفری و محکومیت جانی قادر هستند اقدام به درخواست دیه کنند.

پس مجازات مشمول دیه  در دو مورد خلاصه می شود:

قتل شبه عمد

یعنی وقتی که شخصی قصد کشتن شخص را نداشته باشد اما باعث قتل او گردد که در قانون به این قتل شبه عمد اطلاق می شود و شامل دیه است.

فوت بر اثر جرایم رانندگی

همه اتفاقاتی که در جرایم رانندگی سبب فوت شخص یا باعث صدمه دیدن بخش از بدن و می‌شود، بر اساس قانون شامل دیه می گردد. اندازه دیه با توجه به مقدار صدمه وارد شده به شخص تعیین می‌شود.

مرجع صالح به رسیدگی پرونده دیه

پرونده های راجع به دیه در دادگاه کیفری یا دادسرا رسیدگی می‌شود. در این دادگاه نیازی به ارائه دادخواست و پرداخت هزینه جداگانه نمی باشد. چنان چه شخصی درخواست دیه خود را به اشتباه و به سبب عدم مشاوره گرفتن از وکیل دیه به دادگاه حقوقی ببرد، باید به منظور رسیدگی به پرونده دادخواستی تنظیم کند و نیز باید هزینه جداگانه را پرداخت نماید.

وکیل دیه

وکیل دیه وظایف حیاتی و مهمی را بر دوش دارد و همه خدمات حقوقی کیفری راجع به دیه را با در نظر گرفتن تجربه و دانشی که در این حوزه دارد به عهده می‌گیرد. او قادر است با قدرت خود دیه قتلی را برای اولیای دم اخذ کند و یا هر موضوعی که راجع به دیه مطرح شود را حل و فصل نماید.

رابطه نامشروع چیست؟

در  دوره کنونی یکی از پرونده های معمول در دادگاه، پرونده های راجع به خیانت و رابطه نامشروع می باشد. از جمله مهمترین و پرچالش ترین مباحثی که همواره مطرح شده و چالش‌های گوناگونی را حول محور خود ایجاد کرده است، عنوان روابط بین زن و مرد است که در جامعه اسلامی قاعدتاً با محدودیت‌های ویژه مواجه می باشد. شرع مقدس اسلام قواعد و مقررات رابطه بین زن و مرد را مشخص نموده و انجام هر شکل اعمال خلاف آن را مورد تذکر قرار داده است.

از سوی دیگر قوانین و مقررات جامعه اسلامی ایران که ناشی از شرع می باشد و ریشه فقهی دارد به همین سمت کشیده شده است. پس در قانون نیز به منظور روابط خارج از چارچوب زن و مرد مجازات هایی مشخص شده است که در مقاله گروه حقوقی دادسرا یار سعی ما بر این است که مضاف بر تعریف رابطه نامشروع و انواع آن به آثار این رابطه نیز بپردازیم.

وکیل در چادگان
وکیل در چادگان

مفهوم رابطه نامشروع

رابطه ی نامشروع در برابر رابطه مشروع واقع می‌شود و مقصود از آن رابطه بین زن و مرد نامحرمی می باشد که از حدود قانونی و شرعی خارج شده‌اند و بیرون از حد متعارف با هم ارتباط برقرار نموده اند. بنابراین چنان چه بین زن و مردی که بالغ شده اند  رابطه ای از طریق شرعی و قانونی یعنی صیغه عقد به وجود بیاید آن رابطه مشروع قلمداد می‌شود. اما اگر این شرایط رعایت نشد یعنی بی آن که بین زن و مرد شرع و قانون حاکم باشد که مقصود همان جاری شدن صیغه عقد استف رابطه ای  ایجاد شود و رابطه مذکور از حد عرف خارج باشد رابطه نامشروع محسوب می شود.