وکیل در کنگان|وکیل بندر کنگان|مشاوره 24 ساعته

وکیل در کنگان

وکیل در کنگان
وکیل در کنگان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در بوشهر و مشاور حقوقی در بوشهر

(09222652408)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در کنگان تقاضا کردیم در مورد چک توضیح دهد:

وکیل در کنگان در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

 اقدامات لازم جهت وصول چک:

وکیل چک در دیر مینویسد :اصطلاح  چک بی محل از اصطلاحات رایج حوزه حقوقی می باشد که در جامعه بسیاری از افراد با آن برخورد می‌کنند. و بر اساس آن افراد بعد از مراجعه به بانک به سبب عدم موجودی حساب فردی که چک را صادر کرده است قادر نبوده اند وجه خود را دریافت کنند.

از این رو شما جهت مشاوره با وکیل در دیر که شهرستانی در مجاورت کنگان است به لینک بالا مراجعه کنید.

آن چه که به ذهن متصور می شود این است که اگر چک قابلیت وصول را نداشته باشد، چه باید کرد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که دارنده چک باید با در نظر گرفتن شرایط موجودی حساب و مبلغی که در چک درج شده است به یکی از روش‌های زیر متوسل شود:

وکیل در کنگان
وکیل در کنگان

درخواست صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به کل مبلغ چک:

با توجه به اصلاحات اخیر قانون صدور چک، چنان چه وجه مندرج در چک به هر دلیلی از جمله کمبود موجودی یا فقدان موجودی یا دستور عدم پرداخت چک به بانک و تنظیم چک به شکلی که قابل وصول نباشد مثل عدم هماهنگی امضا یا قلم خوردگی یا اختلاف در مفاد چک و غیره پرداخت نشود، بانک وظیفه دارد بر اساس درخواست و تقاضای دارنده چک، خیلی سریع غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه‌ های یک پارچه ی بانک مرکزی اعلام کرده و ثبت نماید

و پس از آن که کد رهگیری را دریافت نمود و آن را در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن بیان شده است، درج نمود، جهت یا جهات عدم پرداخت چک را به طور صریح قید نموده و آن را امضا کند و مهر نموده و به درخواست کننده تسلیم نماید.

نکته قابل توجه این که گواهینامه ی صادر شده ای که کد رهگیری  و مهر شخص حقوقی را  نداشته باشد، در مراجع ذیصلاح قضایی و ثبتی بی اثر خواهد بود. در گواهینامه ی مذکور، باید هماهنگی یا عدم هماهنگی امضای صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک به وسیله بانک گواهی  شود. به علاوه وظیفه دارد با هدف اطلاع به صادرکننده چک، خیلی سریع نسخه ی دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک وجود دارد بفرستد که در این برگه باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک هم در گردد.

دریافت وجه موجود در حساب در صورت کمبود موجودی با درخواست دارنده و درخواست صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به کمبود مبلغ:

اگر موجودی حساب صادر کننده ی چک در بانک کمتر از مبلغ مندرج در چک باشد، با درخواست دارنده ی چک، بانک، وظیفه دارد، مبلغ موجودی در حساب را، به دارنده چک بپردازد و دارنده ی چک با درج مبلغی که دریافت کرده است در پشت چک، آن را به بانک تقدیم کند.

بانک وظیفه دارد بر اساس درخواست دارنده چک فوراً ما به التفاوت مبلغ دریافتی را در سامانه ی یک پارچه بانک مرکزی تثبیت کند و کد رهگیری را دریافت نموده و آن را در گواهی نامه ای با این مشخصات قید نماید و آن را به درخواست کننده تسلیم کند. قبلا هم اشاره کردیم که گواهی نامه ای که کد رهگیری نداشته باشد در مراجع قضایی و ثبتی مفهوم نخواهد داشت و بی اثر است.

چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده بی محل تلقی می شود و گواهینامه بانک تنها در مورد کسری مبلغ چک جانشین چک اصلی می شود. در مورد این ماده بانک وظیفه دارد اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب بفرستد.

وکیل در کنگان
وکیل در کنگان

دریافت گواهی عدم پرداخت و اقدامات بعدی:

چنان چه معلوم شود در برخورد با عدم امکان وصول چک چه کارهایی باید انجام شود، حال این سوال به وجود می‌آید که بعد از آن که دارنده ی چک گواهی عدم پرداخت را وصول نمود، چگونه می تواند حق خود را احراز کند؟ او  قادر است یکی از روش های زیر را برگزیده و اقدام نماید:

1- شکایت کیفری را اقامه نماید.

2-  به وسیله دایره اجرای ثبت وارد عمل شود.

3- به محاکم قضایی حقوقی سال مراجعه نموده و درخواست صدور اجراییه را اعمال کند.

نکته قابل توجه آن که کسانی که چک را صادر می کنند ضمن داشتن مسئولیت مدنی و اقدام حقوقی یا اقدام از طریق دایره های اجرایی ثبت با توجه به داشتن مجموع شرایط، مسئولیت کیفری هم خواهند داشت و امکان تعقیب و مجازات آن ها وجود دارد. 

نحوه ی اقامه ی دعوای چک:

در مورد چک دو اقدام می توان انجام داد:

1-چنان چه در روزی که صادر می شود یا پس از آن  تا مدت شش ماه از زمان سررسید به بانک رجوع نمود این امکان وجود دارد که طرح شکایت کیفری کرد و شکواییه و تصویر چک و گواهینامه ی عدم پرداخت صادر کننده چک را به صدور چک بلامحل از شش ماه تا دو سال درخواست کرد.

دادگاه حوزه ای که بانک صادر کننده چک در آن حساب داشته است، صالح به رسیدگی می باشد. اما چنان چه چک سنتی نبوده و الکترونیکی باشد: مانند سیبا و جام و جاری طلایی و سپهر و غیره، حوزه ی دادسرای هر بانکی که  عمل برگشت چک را انجام داده است، صالح به رسیدگی می باشد.

2- اقدام دیگر طرح دعوای حقوقی نسبت به چک می باشد.

اگر از تاریخ صدور چک بیش تر از  شش ماه گذشته باشد و دارنده ی چک به بانک رجوع نکرده باشد یا از تاریخ دریافت گواهینامه ی عدم پرداخت تا مدت شش ماه شکایت کیفری ننموده باشد یا چک از موارد مندرج در ماده ی 13 قانون چک باشد، یعنی مثلا وعده دار یا مشروط یا سفید امضا یا تضمینی و …، در این شرایط امکان شکایت کیفری وجود ندارد.

فقط باید دادخواستی تنظیم نمود و وجهی را درخواست کرد. این نکته را هم باید در نظر داشت که جهت اقامه ی دعوای حقوقی این امکان وجود دارد که از اداره ی اجرای مفاد اسناد رسمی هم استفاده نمود. مزیتی که این اداره دارد این است که هزینه و تشریفات دادرسی را نخواهد داشت.

اما عیب آن این است که تنها می توان برای صادر کننده و ضامن ها ممنوع الخروجی گرفت یا اموالشان را با مراعات قانون مستثنیات دین توقیف نمود.  ولی در اجرای نحوه ی اجرای محکومیت های مالی این امکان وجود ندارد که صادر کننده و ضامن ها را جلب نمود.

مجازات چک کیفری:

بر اساس قانون صدور چک بلامحل و بر اساس ماده 7 اصلاحی 1382 جهت مبلغ قید شده در چک کم تر از ده میلیون ریال تا شش ماه حبس برای ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال  شش ماه تا یک سال حبس و بیش تر از پنجاه میلیون ریال  از یک سال تا دو سال به اضافه ی ممنوعیت داشتن از دسته چک به مدت دو سال حبس و برابر با یک چهارم وجه چک به عنوان جزای نقدی جهت صندوق دولت منظور می شود.شما کاربر استان فارسی عزیز در صورت نیاز به وکیل کیفری در شیراز مقاله مرتبط با این موضوع را مطالعه نمایید.

وکیل چک:

وکیل در عسلویه میگوید وکیل چک یکی از وکلای بسیار مهمی است  که با تکیه بر دانش آگاهی و حقوقی خود و تجارب اش در پرونده های مشابه قادر است، حقوق افراد در زمینه چک را احراز نماید.

پس پیشنهاد گروه حقوقی دادسرا یار بر این است که به منظور آن که در وصول مطالبات، سرعت عمل اتفاق ‌افتد و اتلاف وقت و هزینه گزاف در این مسیر جلوگیری به عمل آید، از تجربیات وکیل متخصص چک در این زمینه بهره برد.

وکیل در کنگان
وکیل در کنگان

ارکان چک

برای صادر کردن هر ورق چک ، باید سه رکن مهم وجود داشته باشند . بنابراین ارکان چک عبارتند از :

1 . صادر کننده چک : صادر کننده در واقع صاحب حساب است و ورق چک را تکمیل و امضا می کند .

2 . دارنده چک : کسی که چک برای او صادر شده است ، چک می تواند در وجه شخص معین صادر شود باشد . همچنین کسی که چک با پشت نویسی یا وراثت ، به او منتقل شده است هم دارنده چک محسوب می شود . طبق قانون تنها دارنده چک می تواند اقدام به شکایت کیفری از چک برگشتی کند .

طبق قانون صدور چک ( که قانون ناظر بر شکایت کیفری از چک است ) دارنده چک کسی است که اولین بار چک را به بانک ارائه کرده است و برای برگشت زدن چک گواهی عدم پرداخت را دریافت کرده است . بنابراین دقت کنید که اگر کسی که چک به نام او صادر شده ، دیگری را به نمایندگی از خود برای برگشت زدن چک به بانک می فرستد ، باید در پشت برگه چک بنویسد که این فرد نماینده در برگشت زدن چک از جانب اوست .

در ادامه باید گفت صدور چک در وجه حامل ممنوع شده است و وجه چک تنها به کسی که چک به نام او صادر یا پشت نویسی شده پرداخت می شود .

3 . مُحال علیه چک : در اسناد تجاری ، محل به معنای پول است . چک بی محل یعنی چکی که پول در حساب آن وجود ندارد . محال علیه به معنی محلی است که  پول یا اعتبار چک در آنجا وجود دارد و نگه داری می شود . محال علیه در چک صرفا بانک است . در سند تجاری چک ، صادر کننده چک به محال علیه دستور می دهد تا وجه مندرج در چک را به دارنده آن بپردازد .

در پایان ذکر این نکته ضروری است که با اجباری شدن ثبت چک در سامانه صیاد، پیش بینی می شود که آمار صدور چک برگشتی، به میزان قابل توجهی کاهش یابد؛ البته این امر، منوط به آشنایی با نحوه ثبت چک در سامانه صیاد و پیروی از مقررات مربوط به آن از سوی تمامی فعالان حوزه چک می باشد.

توجه داشته باشد که شما میتوانید جهت مشاوره با وکیل در جم که یکی از شهرستان های اطراف کنگانمیباشد  یا بدست آوردن اطلاعات در مورد انواع وکیل به مقاله وکیل در جم رجوع کنید.