وکیل در کیش|وکیل جزیره کیش|مشاوره 24 ساعته

وکیل در کیش

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(09222652408)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در کیش تقاضا کردیم در مورد دیوان ارث و انحصار وراثت توضیح دهد:

وکیل در کیش و قشم در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

وکیل در کیش
وکیل در کیش

بررسی تخصصی ارث

وقتی شخصی فوت می کند ارتباط او با اموالش قطع شده و به شکل جبری و غیر ارادی اموال و میراث متوفی به ورثه می رسد و از خود ارثی به جای می‌گذارد. ورثه و همه اشخاصی که ارث می برند خویشاوندان او اطلاق می شوند که از نزدیک‌ترین درجه شروع شده و تا دورترین درجه خویشاوندی مانند عمه و دایی و خاله ها و عموها و فرزندان آن ها و فرزندان فرزندان آن ها را در بر می گیرد.

نکته قابل توجه آن است که وجود هر درجه از اقوام و خویشاوندان طبقه ی بعد  را محروم از ارث می نماید و به  اصطلاح حقوقی حاجب خواهد بود. مثلاً اگر فرزندی برای میت وجود داشته باشد، خواهرها و  برادرهای او ارث نخواهند برد و اگر پدر و مادر وجود داشته باشد پدربزرگ و مادربزرگ ارث نمی برند.

به این ترتیب در این بخش از مقاله دادسرایار تلاش بر این است که با بیان کلیات قوانین ارث سهم هر کدام از ورثه در فرض های مختلف حساب شده، به شکلی که مخاطب با مطالعه این متن قادر باشد، سهم همه ی وراث را محاسبه کند. مثلاً سهم دختر و پسر و مادر و پدر و همسر از ارث و اموال به جای مانده از متوفی را بتوانند مورد محاسبه قرار داد.

طبقات ارث

اشخاصی که با متوفی خویشاوندی نسبی مثل فرزند یا سببی مثل همسر دارند با توجه به درجه و نسبیت نزدیکی در دسته بندی های گوناگونی جای می گیرند که با در نظر گرفتن طبقه و جایگاهشان مقدار سهم الارث هر کدام متفاوت است.

کسانی که پیوند خونی دارند به موجب این نسبت ارث می برند.  این افراد با توجه به درجه قرابتشان نسبت به میت در سه طبقه واقع می شوند:

1- پدر و مادر و فرزندان و فرزند فرزندان

2- اجداد و برادر و خواهر و فرزندان و آنها

3- عمه و عمو و خاله و دایی و فرزندان آنها

مقدار سهم الارث پدر و مادر

وکیل در بندرعباس این گونه مینویسد که: با توجه به این که پدر و مادر در طبقه اول واقع شده اند در شرایطی که ارثی قرار باشد  به آن ها برسد و فرزند آن ها فوت شده باشد از فرزند خود ارث می برند. اما مقدار سهم الارث آن ها در صورتی که افراد دیگری در طبقه اول و در کنار آن ها وجود داشته باشد، متفاوت خواهد بود. اگر متوفی فرزند یا نوه از هر درجه که باشد نداشته باشد، هر یک از پدر و مادر در صورت انفرادی همه ی ارث را خواهند برد.در صورت نیاز به مشاوره با وکیل در بندرعباس تماس حاصل فرمایید. چنان چه پدر و مادر هر دو زنده باشند، مادر یک سوم و پدر دو سوم می برد. چنان چه برای متوفی فرزند یا فرزند فرزندانی وجود نداشته باشد، اگر پدر و مادر متوفی در قید حیات باشند، اما مادر حاجب داشته باشد، یعنی فردی در طبقات دیگر حاضر باشد که سهم مادر را کم کند یک ششم از میراث متعلق به مادر و بقیه آن متعلق به پدر خواهد بود. در این حالت حاجبان مادر که با وجود آن ها مادر بیشتر از یک ششم ارث نخواهد برد عبارتند از مواردی که در زیر قید می شود:

وکیل در کیش
وکیل در کیش

نکته قابل توجه این که حاجبان به علت این که در طبقات بعدی قرار گرفته‌اند، به سبب وجود پدر و مادر خود ارث نمی برند. در تعریف حاجب باید گفت او کسی است که با وجود او در یک طبقه، طبقه بعد ارث نخواهد برد. در شرایطی که این چهار شرط وجود داشته باشد سهم الارث مادر یک ششم میراث است و هر آن چه می ماند سهم الارث پدر است:

1- در صورتی که حداقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر داشته باشد.

2- در صورتی که پدر زنده باشد.

3- در صورتی که از ارث ممنوع نباشند جز به دلیل قتل.

4- در صورتی که وراث یا خویشاوندان پدر و مادری یا پدری تنها باشند.

سهم پدر و مادر  دون فرزند یا نوه ی متوفی

در این شرایط پدر و مادر متوفی بیشتر از یک سوم ارث را نخواهند برد. جز در شرایطی که پدر و مادر متوفی در قید حیات باشند با یک دختر. در این حالت فرض پدر و مادر یک سوم از میراث و فرض دختر نصف خواهد بود. و چون در این حالت در تقسیم ترکه چیزی زیاد باقی خواهد ماند، مابقی بینشان به نسبت فرض تقسیم می شود. جز در حالتی که مادر حاجب داشته باشد  که در این حالت مادر از مابقی ارث چیزی نمی برد.

سهم پدر و مادر با فرزند یا نوه ی متوفی

در این حالت اگر پدر یا مادر متوفی آیا هر دو در قید حیات باشند با چند دختر فرض همه دخترا دو سوم ترکه می باشد که به طور مساوی میان آن ها تقسیم می‌شود و فرض هر کدام از پدر و مادرها یک ششم و بقیه آن میان همه ورثه به نسبت فرض آن ها تقسیم می گردد. جزء این که مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از بقیه ی ارث چیزی نخواهد برد.

وکیل در کیش
وکیل در کیش

نمونه ای از گواهی حصر وراثت نامحدود را در ذیل می آوریم:

 مثالی از گواهی حصر وراثت نامحدود

آقای / خانم   به شناسنامه شماره     به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و تصویر شناسنامه ورثه درخواستی به شماره      تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان      به شناسنامه شماره    در تاریخ    در محل اقامت دائمی خود در گذشته و ورثه حين الفوت وی عبارتند از عبارتست از ذکر نام اسامی وراث با میزان سهم های هر کدام

پس از تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه لایحه با اعتراض با ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهي متصدی مربوطه و ملاحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره     سرانجام در تاریخ       در وقت فوق العاده شعبه     دادگاه عمومی     به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و پس از ملاحظه پرونده، گواهی می نماید که در به در گذشته منحصر به اشخاص شخص یاد شده در بالا بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی این روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد، بین وراث ورثه تقسیم می گردد .

پس از آن که آگهی در روزنامه  منتشر و درج گردید یک ماه از سوی شورای حل اختلاف مهلت گذاشته می شود تا اگر معترضی نسبت به درج این آگهی باشد به دادگاه رجوع کند. اما اگر معترض یافت نشد، مرجع رسیدگی کننده با در نظر گرفتن و ملاحظه اسناد و مدارک ارائه شده گواهی انحصار وراثت را با قید تعیین تعداد آن ها و نسبت و قدر سهم آن ها در ترکه متوفی، صادر می کند.

چنان چه معترضی در این یک ماه پیدا شد و اعتراضش را به مرجع قضایی اعلام داشت، مرجع رسیدگی کننده، جلسه‌ای را به منظور رسیدگی به اعتراض معترض تشکیل می دهد و به متقاضی صدور گواهی انحصار وراثت این موضوع را اطلاع می‌دهد و بعد از رسیدگی حکم لازم را اعلام می نماید. این حکم قابلیت تجدید نظر خواهی دارد.

نکته قابل توجه این است که علاوه بر شخص معترض یک گروه دیگر هم می تواند نسبت به صدور گواهی انحصار وراثت اعتراض کند و آن دادستان قضایی می باشد. اگر دادستان تعیین کند که شخص وارثی نداشته و تقاضایی که به شورای حل اختلاف داده شده است بی‌پایه و اساس است، این امکان را می یابد به گواهی صادر شده از شورای حل اختلاف یا هر مرجع قضایی دیگری اعتراض کند.

بنابراین هر یک از این دو گروه می توانند از رای دادگاه درخواست تجدید نظر نمایند. پس از صدور گواهی انحصار وراثت،  ورثه، این امکان و حق را می یابند که به ‌شکل قانونی، ارث را تقسیم نمایند. وقتی این گواهی به بانک ارائه شود اجازه برداشت  از حساب را به ورثه می دهد. چنان چه تعداد وراث چند نفر باشند، در هنگام طلب اموال متوفی  همه آن ها باید حاضر باشند یا وراث  به یکی از ورثه وکالت رسمی واگذار کنند که اموال را جمع‌آوری کند که روش دوم عموماً بهتر از روش اول می باشد.

مفهوم گواهی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت از طرف شورای حل اختلاف و آخرین محل اقامتگاه متوقف صادر شده و در آن ورثه مقدار سهم الارث شان را دریافت می کنند.

وکیل در کیش
وکیل در کیش

اثر دریافت گواهی انحصار وراثت

ورثه یا هر صاحب منفعت، به منظور انجام هر اقدام حقوقی در ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی و بانک ها و غیره به این گواهی نیاز دارد. پس اگر انحصار وراثت انجام نشود، امکان تقسیم یا انتقال میراث و رجوع به ادارات دولتی یا بانک‌ ها وجود ندارد.

مدارک لازم برای انحصار وراثت

گواهی فوت متوفی که از سال ۹۵ در برخی از استان ها به شکل الکترونیکی و به وسیله سامانه درخواست گواهی فوت دریافت می شود.

استشهادیه محضری

-شناسنامه متوفی

-عقدنامه یا رونوشت

-شناسنامه وراث

-وصیت نامه رسمی شخص فوت شده اگر موجود باشد

-گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای متوفیان پیش از سال ۹۵ تا الان در این راه اقدامی ننموده اند.