وکیل دیه در اصفهان|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل دیه در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09225192408)

ویدیو وکیل دیه در اصفهان(مهدی حنیور دانشجوی حقوق)

وکیل دیه در اصفهان کیست؟

از مهمترین موضوعات پرونده های حقوقی ، گرفتن دیه و قتل می باشد ‌. از گسترده ترین مباحثی که در ابعاد قانونی گسترده بیان می‌شود ، دیه می باشد و هرگونه جراحت و آسیبی که از طرف شخص دیگری به فرد دیگر وارد شود ، قابلیت پیگیری و گرفتن دیه را دارد .  یک وکیل دیه با توجه به تسلط ، مهارت و تجاربی که بر مفاد قانونی مجازات دارد ، می تواند شما را در این زمینه راهنمایی کند ، به شما مشاوره دهد و به انجام امورات شما در این زمینه بپردازد .  افراد زیادی هستند که چون از قوانین آگاهی ندارند ،  حقوق آنها ضایع می گردد . پس  این موضوع بسیار با اهمیت می باشد و بهتر است افرادی که دچار آسیب دیدگی شده اند ، به یک وکیل امور دیه مراجعه کنند تا بتوانند حق و خسارت مالی خود را بگیرند . پس یک وکیل دیه با تجارب ،  اطلاعات ، آگاهی و علمی که در زمینه این دعاوی دارد ، می‌تواند به حل پرونده های گوناگون مرتبط با دیه بپردازد و روند دادرسی را تسریع دهد و از حقوق شما دفاع کند و نگذارد خسارت مالی به شما وارد گردد .

یک وکیل دیه در طول جلسه به شما مشاوره حقوقی می دهد و شما را با انواع نکات قانونی و مجازات های مرتبط با دیه آشنا می کند ، یک وکیل دیه از آسیب و جراحت هر عضو و اینکه چه مقدار دیه ای به آن تعلق می‌گیرد ، آگاهی دارد و می‌تواند شما را از این موارد آگاه کند . پس بهتر است شما از همان اول بدانید که چه مقدار خسارت مالی می توانید از شخص مرتکب دریافت کنید و اطلاعات لازم را از وکیل خود بگیرید و بعد با کمک از او جهت دریافت دیه و تشکیل پرونده اقدام کنید .

دیه چیست؟

وکیل دیه در اصفهان
وکیل دیه در اصفهان

به مال معینی که در شرع مقدس ، جهت جنایت غیر عمدی بر عضو نفسی یا منفعت یا اینکه جنایت عمدی در مورد هایی که به هر جهتی دارای قصاص نیستند  ، مقرر شده است ، دیه گفته می شود . ارزش دیه غیر مقدر می باشد و اندازه آن در شرع مشخص نشده است و دادگاه با لحاظ کیفیت و نوع جنایت و تاثیر آن بر سلامت فرد و اندازه خسارتی که وارد شده است و با در نظر گرفتن دیه مقدر و جلب نظر کارشناس اندازه آن را مشخص می‌کند .

در جنایت شبه عمدی نیز از خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن ممکن یا جایز نمی باشد ،  درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت می‌شود ، غیر از اینکه به نحوه دیگری مصالحه گردد . اگر قاتل از ورثه مقتول باشد ، یا این که قتل عمدی باشد ، از دیه مقتول و اموال و اگر که خطای محض یا شبه عمدی باشد ، از او ارث نمی برد .

توجه داشته باشید در صورتی که قتل در ماه حرام صورت پذیرد تغلیظ دیه اتفاق می افتد

ویدیو قرار کارشناسی

راههای اثبات دیه

جهت انتخاب وکیل بسیار مهم است که شما به سراغ فردی بروید که دارای تجارب بسیاری باشد و توانایی‌های کافی را جهت گرفتن حق شما داشته باشد . راه هایی که در زیر نام می بریم جهت اثبات دیه توسط وکیل دیه مورد استفاده قرار می گیرد :

ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه ، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی می باشد .  قتل عمدی موجب دیه بر اساس قصاص با قسم ۵۰ مرد و قتل غیر عمدی با قسم ۲۵ مرد فقط در صورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر  غیر از سوگند منکر ، ثابت می گردد . اگر هر زمانی بر اثر جنایتی که واقع گردیده است ، با مجنی علیه یا ولی او مدعی نقصان منفعت و زوال عضو گردد ، در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم ، ادعای مجنی علیه یا ولی او با قسامه به همین ترتیب که گفتیم ،  ثابت می گردد . در اختلاف میان مجنی علیه یا ولی او  و مرتکب یا  نسبت به بازگشت کلیه یا بخشی از منفعتی که زائل شده است ، یا نقصان شده ، اگر فقدان دلیل اثباتی قول مجنی علیه یا ولی او با سوگند مقدم می باشد و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد . هر زمانی مجری العلیه در زمانی که کارشناس مورد وثوق جهت بازگشت منافع زائل شده تشخیص نموده باشد فوت کند و مرتکب مدعی بازگشت منافع قبل از وفات باشد و اولیای میت منکر آن باشند اگر که مرتکب نتواند به اثبات ادعای خود بپردازد ، قول علیا با سوگند مقدم میباشد و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد ، ولی اگر تنها برخی از اولیا سوگند بخورند ، نسبت به سهم آنان اثبات می گردد .

وکیل دیه در اصفهان
وکیل دیه در اصفهان

با توجه به اهمیت مجرب بودن وکیل در چنین پرونده هایی در صورت نیاز به وکیل در شهر های دیگری چون وکیل دیه در بوشهر،وکیل دیه در شیراز ،  یا وکیل دیه در بندرعباس تماس حاصل بفرمایید.

مهلت زمان پرداخت دیه

مهلت پرداخت دیه از هنگامی که جنایت وقوع پیدا می‌کند ، به ترتیب زیر می باشد :

_ در خطای محض صرف سه سال قمری می باشد .

_  در ظرف دو سال قمری می باشد .

_  در عمد موجب دیه ظرف یک سال قمری می باشد .

هر زمان پرداخت کننده در میان مهلت های مقرر نسبت به پرداخت کلیه یا بخشی از دیه اقدام کند ،  محکوم اله مکلف به قبول آن می باشد .  در جنایت خطای محض پرداخت کننده باید ظرف هر سال یک سوم دیه و در شبه عمدی ظرف هر سال باید به پرداخت نصف دیه اقدام کند . اگر که پرداخت کننده خواهان این باشد که به پرداخت هر یک از انواع دیگر اقدام کند و یا اینکه پرداخت دیه را به صورت اقساطی بپردازد ، معیار قیمت از زمان پرداخت می باشد ، غیر از این که بر سر مبلغ قطعی توافق کرده باشند ، در مورد هایی که میان مرتکب جنایت عمدی (قتل) و اولیای دم یا مجنی  علیه بر سر گرفتن دیه توافق گردد ، ولی مهلت پرداخت آن مشخص نشود ، باید ظرف مدت زمان یک سال از این تراضی پرداخته شود .

وکیل دیه در اصفهان
وکیل دیه در اصفهان

مسئول پرداخت دیه

در موارد مختلف قانونی مسئول پرداخت دیه متفاوت میباشد و به صورت زیر هست :

مرتکب خود مسئول پرداخت دیه جنایت عمدی و شبه عمدی می باشد .

در جنایات خطای محض اگرکه جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی اثبات گردد ، عاقله باید  دیه را پرداخت کند و اگر با اقرار مرتکب و یا نکول است ، از سوگند یا قسام اثبات گردد ، بر عهده خود او می باشد . در اینجا عاقله عبارت از پسر پدر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا  پدری به ترتیب طبقات ارث می باشد ، همه اشخاصی که در زمان فوت ارث می برند ، به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه هستند ، عاقله در صورتی مسئول می باشد که علاوه بر داشتن نسب مشروع ، بالغ ، عاقل و در موعد های پرداخت اقساط  دارای تمکن مالی باشد .

هر زمان بعد از اقرار مرتکب جنایت خطایی ، عاقله اظهارات او را تصحیح کند ، عاقله مسئول پرداخت دیه می باشد . در مورد های ثبوت اصل جنایت با شهادت علم قاضی یا قسامه اگر که مرتکب مدعی خطا بودن آن گردد و عاقله خطا بودن جنایت را انکار کند ، قول عاقله با سوگند پذیرفته می گردد و دیه بر عهده مرتکب می باشد ،  و اگر که عاقله از قسم نکول کند با قسم مدعی عاقله مکلف به پرداخت دیه می باشد . اگر که یک سری از اشخاص عاقله سوگند یاد کنند ،  از پرداخت دیه معاف می گردند و سهم آنها به وسیله مرتکب پرداخت می شود . عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت هایی که فرد بر خود وارد می سازد  ، نیست .  عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض می‌باشد ، ولی ضامن اتلاف مالی که بطور خطایی تلف گردیده است ، نیست . عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضوعه نمی باشد هرچند که مرتکب مجنون یا نابالغ باشد .

وکیل دیه در اصفهان
وکیل دیه در اصفهان

هر زمان در اثر یک یا چند ضربه خطایی صدمات بسیاری برای یک یا چند عضو وارد شود ، ملاک رسیدن به دیه موضحه دیه هر آسیب به طور جداگانه می باشد و جهت ضمان عاقله رسیدن دیه مجموعه آنها به دیه موضحه کافی نمی باشد .

اگر که مرتکب دارای عاقله نباشد ، یا عاقله او  به جهت عدم تمکن مالی نتواند ، در زمان مناسب دیه را پرداخت کند  ، که توسط مرتکب و اگر که دارای تمکن نباشد ، از بیت المال پرداخت می گردد و در این مورد تفاوتی میان دیه نفس و غیر آن نمی باشد . هر زمان یک فرد ایرانی از اقلیت‌های دینی شناخته شود در قانون اساسی که در ایران زندگی می کند مرتکب یک جنایت خطای محض شود ، فرد روزه دار پرداخت دیه می باشد ، ولی اگر که نتواند دیه را پرداخت کند ، به او مهلت مناسبی داده می‌شود و اگر که با مهلت مناسب نیز نتواند آن را پرداخت کند ، معادل دیه توسط دولت پرداخت میگردد .  در مورد هایی که اصل جنایت اثبات می‌شود ، ولی نوع آن ثابت نشود ، دیه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتکب می باشد .