وکیل دیه در بندرعباس|مشاوره تلفنی تخصصی و 24 ساعته

وکیل دیه در بندرعباس

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

ویدیو وکیل دیه در بندرعباس(مهدی حنیور دانشجوی حقوق)

وکیل پایه یک دیه در بندر عباس

دیه چیست

دیه  یکی از مجازات هایی می باشد که در قانون پیش بینی شده است.

چنانچه فردی جرم غیر عمدی برعلیه جان/ اعضای بدن/ منافع  اعضای بدن فرد دیگری انجام دهد بایستی طبق قانون دیه پرداخت کند اگر جرم عمدی باشد و شامل مجازات قصاص هم نباشد پرداخت دیه ضروری است.

قانون گذار ما در ماده چهارصد  و چهل و پنج قانون مجازات اسلامی بیان کرده است که دیه مقدار مال مشخص شده‌ای است که در شرع مقدس اسلام به خاطر جنایت غیر عمدی بر نفس/ عضو یا منفعت/ایا جنایات عمدی در موضوعاتی که به هر دلیلی شامل مجازات قصاص نمی باشد تعیین شده است بر اساس چیزی که قانون راجع به دیه گفته است می توان گفت که شرایط معین شدن دیه مشمول دو مورد ذیل می باشد

اولاً در خصوص جرایم عمدی که به خاطر دلایلی سبب قصاص قرار نمی گیرند به طور مثال حالتی که قتلی انجام می شود و خانواده مقتول با قاتل موافقت می کنند که به جای قصاص دیه را بگیرند

دوم موقعی که جرایم غیر عمدی مشمول جرم ضرب و جرح و دیگر خطای محض انجام شده که در این شرایط هم مرتکب باید دیه پرداخت کند.

انواع دیه

بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه انواع گوناگونی دارد که در این نوشته به آن پرداخته شده است

دیه قتل

دیه قتل برابر یک دیه کامل انسان می باشد نرخ دیه سالیانه به وسیله قوه قضاییه مشخص می شود لذا در حالتی که فردی فرد دیگری را به قتل برساند و مجازات دیه برای آن معین شده باشد بایستی برابر با دیه یک انسان کامل به او پرداخت کند البته باید بیان گردد که در این مورد تفاوت در میزان دیه زن و مرد لحاظ می شود.

وکیل پایه یک دیه در بندر عباس
وکیل پایه یک دیه در بندر عباس

دیه اعضای بدن

اعضای بدن هم یکی دیگر از انواع دیه می باشد در حالتی که از یک عضو فقط یک عدد در بدن موجود باشد از بین بردن آن موجب دیه کامل می شود و در حالتی که از یک عضو دو عدد در بدن وجود داشته باشد از بین بردن یکی از آن ها نصف دیه کامل و از بین بردن هر دوی آنها موجب دیه کامل می شود

بر اساس قانون مجازات اسلامی از بین بردن اعضای بدن دیه مشخص شده‌ای دارد  مثلاً ما در قانون خود دیه چشم داریم دیه بینی داریم  دیه دست و پا و ……

وکیل پایه یک دیه در بندر عباس
وکیل پایه یک دیه در بندر عباس

منافع اعضا

در حالتی که فردی مرتکب جنایت بر فرد دیگر گردد که بر اساس آن شخص قسمتی از حواس خود را از دست بدهد بایستی دیه منافع آن عضو پرداخت شود به بیان دیگر منفعتی که از بعضی از اعضا به وجود می آید به طور مثال منفعت شنیدن به وسیله گوش دچار اختلال گردد اما خود گوش سالم باشد و آسیبی نبیند بر اساس قانون مجازات اسلامی منافع مشمول مواردی مثل دیه عقل و دیه بویایی و بینایی و دیه شنوایی و صوت و گویایی است.

دیه جراحت

در حالتی که فرد مرتکب جنایتی بر فرد دیگر گردد و بر اساس آن جراحتی تشکیل شود بایستی دیه جراحت وارد شده را پرداخت کند که مقدار این دیه به نسبت میزان جراحت انجام شده و بر اساس تشخیص پزشکی قانونی معین می شود همانند دیه خراش و یا کبودی و غیره

مهلت پرداختن دیه

بر اساس ماده چهارصد و هشتاد و دو  قانون مجازات اسلامی زمان پرداختن دیه در خصوص جرایم عمدی ظرف یک سال قمری می باشد جرایم عمدی مشمول هر نوع جنایتی می باشد که به صورت عمد و با قصد قبلی انجام شده باشد و از ضرب و جرح تا قتل دیگری را شامل می گردد

همچنین باید گفته شود که زمان پرداختن دیه در جرایم شبه عمدی ظرف دو سال قمری می باشد منظور از ظرف دو سال یعنی دو سال کامل به منظور پرداختن دیه وقت وجود دارد البته قانون این بنا را بر این گذاشته که نصف دیه را  در سال اول و نصف دیگر آن را در سال دوم پرداخت کنند.

و دیگر در خصوص خطای محض مهلت پرداختن دیه سه سال قمری گفته شده است زمان پرداختن دیه به این شکل است که در هر سال یک سوم مقدار کل دیه پرداخت گردد.

اگر قتل در ماه حرام صورت پذیرد تغلیظ دیه اتفاق می افتد.

مسئول پرداختن دیه

به طور معمول وقتی جرمی انجام می شود نخستین فردی که مسئول جبران خسارت آن جرم می باشد خود فرد مرتکب است

لازم به ذکر است که دیه جنایت عمدی و جنایت شبه عمدی توسط خود شخص مرتکب می باشد پس بنابر این گفته نخستین مسئول پرداختن دیه مرتکب شناخته می شود

در ادامه مواردی گفته می شود که در خصوص این موارد بایستی عاقله پرداختن دیه را انجام دهد:

جنایت خطای محض

جنایت شخص نابالغ و یا مجنون

فرار متهم در قتل عمدی

مرگ متهم در  قتل عمدی

عاقله بر اساس قانون عبارتند از پدر/ پسر/ و بستگان  نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث

یعنی همه افرادی که موقع فوت مشمول ارث می شوند به طور مساوی وظیفه دارند دیه را پرداخت نمایند

شایان ذکر است که عاقله در حالتی مسئول پرداختن دیه می شوند که افرادی عاقل و بالغ باشند و توانایی مالی مطلوب داشته باشد و نسبت آن ها با مرتکب به صورت مشروع حاصل شده باشد.

در این مورد هم تفاوتی بین دیه قتل و دیه اعضای بدن وجود ندارد.

یکی دیگر از مواردی که در برابر پرداختن دیه مسئول می باشد بیت المال می باشد که در مورد وضعیتی هست که مرتکب هیچ عاقلیه ای نداشته باشد یا این که عاقله وی توانایی مالی جهت پرداختن دیه نداشته باشد لذا دیه به وسیله مرتکب و در حالت نبود توانایی مالی از بیت المال پرداخت می شود و باید اضافه کرد که در این خصوص تفاوتی بین دیه نفس و غیر آن نیست.

وکیل پایه یک دیه در بندر عباس
وکیل پایه یک دیه در بندر عباس

ارش چیست

ارش یک نوع مجازات نقدی می باشد که در جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد مجرم بایستی به مجنون علیه یا قربانی جرم پرداخت کنند و این مبلغ به عنوان دیه در شرع معین نگردیده باشد.

در قانون این ارش به عنوان غیر مقدر  یاد شده است که مقدار آن در شرع مشخص نشده باشد و دادگاه با توجه به نوع و کیفیت جنایت و اثر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارد شده و با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناسی مقدار آن را مشخص می کند.

تفاوت ارش و دیه

ارش و دیه شباهت های خاصی با هم دارند البته این به معنی آن نیست که هیچ تفاوتی با هم ندارند در ادامه تفاوت ارش و دیه را متوجه می شویم

نخستین و مهم ترین تفاوت این دو با هم در مقدار دیه در شرع مقدر مشخص شده است اما ارش نشده است است و قاضی بایستی آن را اعلام کنند در تعریف دیه در قانون مجازات اسلامی آمده است که دیه  مقدر  مال مشخص شده‌ای است که در شرع مقدس بر اثر جنایت غیر عمدی بر نفس و عضو یا منفعت یا این که جنایت عمدی در موضوعاتی که به هر دلیلی قصاص برای آن ها لحاظ نشده تعیین شده است اما ارش در شرع معین نشده است.

در خصوص پرداختن ارش تفاوتی بین مبلغ آن برای زن و مرد نمی باشد و هر دو نفر به یک مقدار شامل ارش می شوند اما در خصوص دیه  برای زن و مرد قانون گذار تفاوت قائل شده است

در موضوعات ارش تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد اما مقدار ارش جنایت وارده بر اعضا و منافع زن نباید بیشتر از دیه اعضا و منافع وی باشد اگر چه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.

به طور معمول میزان ارش کمتر از دیه می باشد به این منظور که ارشی که برای جنایت بر دست مشخص می شود ازدیه  دست کمتر می باشد.

در اعضا و منافع میزان ارش یک جنایت بیشتر از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نمی باشد و اگر به دلیل آن جنایت منفعت یا عضو دیگری ساقط گردد یا خللی در آن ایجاد شود برای هر آسیب دیه .جداگانه ای مشخص می شود.

خسارات مازاد بر دیه

بعضی مواقع به دلیل شرایطی که موجود است امکان دارد که فرد خسارت دیده هزینه های دیگری همچون دارو و بیمارستان را هم متحمل گردد.

در این مواقع بهتر است که توسط یک وکیل خبره به منظور درخواست خسارت های مازاد از دادگاه مرتبط کمک گرفت.

البته باید لحاظ گردد که در این خصوص بعضی از افراد قانون گذار اختلاف نظر دارند اما چنانچه شخص زیان دیده تقاضا کند قابل رسیدگی می باشد.

بهترین وکیل دیه در بندرعباس

وکیل دیه وظایف خاص و مهمی را عهده دار می باشد و بایستی تمامی خدمات حقوقی و کیفری مرتبط با دیه را با نظر بر دانش و اطلاعاتی که در این خصوص دارد بر عهده بگیرد.

وکیل دیه قادر است با توانایی های خود را برای اولیای دم دیه حاصل کنند و یا این که هر موضوعی که مرتبط با بحث دیه است را  حل نماید.

اهمیت وکیل در چنین پرونده هایی بسیار بالا است در صورت نیاز به وکیل در شهر های دیگری چون وکیل دیه در بوشهر،وکیل دیه در شیراز ،  یا وکیل دیه در بندرعباس تماس حاصل بفرمایید.

وکیل پایه یک دیه در بندر عباس
وکیل پایه یک دیه در بندر عباس

مراجع رسیدگی دیه در بندرعباس

موقعی که شخصی قصد شکایت کردن و مطالبه دیه را دارد می تواند به منظور آسودگی و آرامش خاطر در کار و حتی سرعت بخشیدن به آن برای رسیدگی به پرونده با وکیل محاسبه دیه مشورت کند به طور معمول این گونه پرونده‌ها در دادگاه کیفری و یا همان دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد در این دادگاه لازم نیست که دادخواست ارائه شود و پرداختن هزینه جداگانه هم ندارد چنانچه فردی تقاضای دیه خود را به غلط و به خاطر مشورت نکردن با وکیل دیه به دادگاه حقوقی ببرد بایستی به منظور رسیدگی کردن به پرونده اقدام به تنظیم دادخواست کند که مطمئناً باید هزینه ای جداگانه برای رسیدگی بپردازد.

شما عزیزان می توانید جهت مشاوره در خصوص دیه با ما در ارتباط باشید.