وکیل دیه در بوشهر|مشاوره تلفنی سریع و تخصصی

وکیل دیه در بوشهر

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در بوشهر و مشاور حقوقی در بوشهر

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

ویدیو وکیل دیه در بوشهر(مهدی حنیور دانشجوی حقوق)

وکیل پایه یک دیه در بوشهر:

دیه از ریشه ( ودی) اتخاذ شده و در فارسی نیز به آن خونبها گفته میشود در اصطلاح حقوق اسلامی مالی است که در در جنایت جسمانی علیه افراد (خواه عمد باشد یا غیر عمد) به مجنی علیه( کسی ک جنایت بر وی وارد شده است) یا به ولی دم او پرداخت می شود.

لازم به ذکر است که قانون جازات اسلامی مصوب 1392 دیه را به عنوان مالی معرفی نموده که در شرع مقدس اسلام برای جنایات غیر عمدی و همچنین جنایات عمدی (قتل)در مواردی که امکان قصاص وجود ندارد، معین شده است.در مورد تفاوت ارش و دیه در سایت یاروکیل مقالات را مطالعه فرمایید.

وکیل دیه در بوشهر
وکیل دیه در بوشهر

دیه مقدر و دیه غیر مقدر(ارش):

منظور از دیه مقدر دیه ای است که میزان آن در شرع مقدس اسلام و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی معین گردیده است. ولیکن میزان دیه غیر مقدر در شرع معین نگردیده و در اصطلاح به آن ارش گفته می شود.

دیه زن و مرد:

براساس روایات اسلامی دیه زن نصف دیه مرد است ولیکن مطابق با آنچه که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده دیه زن  مرد تا یک سوم مساوی است و در صورتی که دیه زن از یک سوم دیه تجاوز کند، تنها نصف دیه به او تعلق می گیرد ، بنابراین در قتل تنها نصف دیه کامل به زن تعلق میگیرد.

اهمیت وکیل در چنین پرونده هایی بسیار بالا است در صورت نیاز به وکیل در شهر های دیگری چون وکیل دیه در اصفهان، وکیل دیه در شیراز،  یا وکیل دیه در بندرعباس تماس حاصل بفرمایید.

همچنین مطابق با قانون مذکور نصف دیگر دیه زن از صنوق تأمین خسارت های بدنی به وی یا وراثش پرداخت می گردد.

  • در ارش(دیه غیر مقدر) دیه زن و مرد مساوی است.

میزان و نوع دیه:

میزان و نوع دیه چگونه است؟

1.دیه قتل(دیه جنایت بر نفس)

قانون مجازات اسلامی سابق این موارد را به عنوان دیه قابل پرداخت در قتل معرفی نموده بود؛صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، دویست دست لباس از حله های یمن، هزار دینار سکه طلا، ده هزار درهم سکه نقره.

با توجه به اینکه پرداخت موارد بالا به عنوان دیه در جامعه امروزه نامتعارف و غیر ممکن است برای مثل حله های یمانی و درهم و دینار طلا و نقره در زمان حاضر وجود خارجی ندارند، لذا در قانون مجازات  اسلامی مصوب1392 قیمت صد شترا به عنوان مبنای تعیین میزان دیه در مظر گرفته شد،  که هر ساله با انجام بررسی های لازم میزان دیه از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام میگردد.

وکیل دیه در بوشهر
وکیل دیه در بوشهر

دیه در جنایات غیر قتل( مادون نفس):

در قانون مجازات اسلامی به تفصیل دیه اعضاء بدن بیان شده و در اینجا به چند مورد از آنها اشاره میکنیم: برای مثال زبان، گردن، لب ، بینی، ستون فقرات، نخاع، دیه کامل را دارند همچنین اعضاء زوج بدن مانند چشم و گوش و دست و پا دیه کامل دارند و درصورتی که تنها یکی از آنها از بین بروند مانند یک گوش، یک چشم و … دیه آنان معادل با  نصف دیه کامل است.

دیه از بین رفتن منافع:

منظور از منافع آن کارکرد و کاربردی است که اعضاء بدن انسان ها دارند برای مثال منفعت گوش شنوایی است و منفعت چشم بینایی و زبان بویایی و مغز قدر تفکر و تعقل است

جنایتی که موجب از بین رفتن هریک از این منفعت ها به طور کامل شود موجب دیه کامل است برای مثال اگر جنایتی که بر دیگری وارد آمده باعث از بین رفتن عقل وی شود موجب دیه کامل است.

لازم به ذکر است که اگر آن منفعت اهمیت چندانی نداشته باشد مانند حس چشایی و حس لامسه به جای دیه، برای زوال آن منفعت ارش(مابه تفاوت سالم و معیوب) معین می شود.

دیه جراحت:

در قانون مجازات اسلامی دیه جراحت اینگونه معین گشته است:

1-دیه حارصه: منظور از حارثه خراشیدگی پوست است بدون آنکه منجر به خونریزی شود که دیه آن یک صدم دیه کامل است.

2- دیه دامیه: خراشیدگی است که از پوست بگذارد و به مقدار بسیار کمی داخل در گوشت شده باشد و منجر به خونریزی کم یا زیاد شود که دیه آن دو صدم دیه کامل است.

3-دیه متلاحمه: آن جراحتی است که باعث بریدگی عمیق گوشت شود اما به پوست نازکی که روی استخوان است داخل نشود، دیه این جراحت سه صدم دیه کامل است

4-دیه سمحاق: دیه آن جراحتی است که از گوشت عبور کند و به پوست نازک روی استخوان برسد که دیه  آن چهار صدم دیه کامل است.

5-دیه موضحه: دیه جراحتی است که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار بزند به گونه ای که باعث آشکار شدن استخوان شود؛ دیه آن پنج صدم دیه کامل است.

6- دیه هاشمه: جنایتی است که منجر به شکستن استخوان شود که دیه آن یک دهم دیه کامل است.

7-دیه منقله: اگر جراحت به گونه ای باشد که درمان آن فقط با جابه جا کردن استخوان امکان داشته باشد به آن منقله گویند و موجب پانزده صدم دیه کامل است.

8-دیه مأمومه: آن جراحتی است که به کیسه مغز برسد اما آنرا پاره نکند موجب ثلت( یک سوم) دیه کامل است.

9-دیه دامغه: در صورتی که جراحت کیسه مغز را پاره کند به آن دامغه گویند و در چنین جراحتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است باید بابت پاره شدن کیسه مغر؛ ارش( مابه تفاوت قیمت سالم و معیوب) به مجنی علیه پرداخت گردد.

*جائفه: منظور از جائفه جراحتی است که با فررفتن هر وسیله مانند سوزن و چاقو و شمشیر ایجاد میشود و دیه آن یک سوم دیه کامل است.

نافذه: منظور از نافذه جراحتی است که به وسیله فرو رفتن گلوله یا تیر یا هر وسیله دیگری مانند اینها در دست و پا ایجاد میشود در این جراحت اگر مجنی علیه مرد باشد موجب یک دهم دیه کامل است و اگر زن باشد موجب پرداخت ارش است.

تعدد دیات

: درصورتی که رفتار مرتکب باعث شود که اعضاء و منافع متعدد دچار آسیب و صدمه گردند، بابت هر جنایت می بایست دیه جداگانه پرداخت شود مانند اینکه در اثر یک ضربه به بینی ، چشم و زبان و گوش فردی آسی بوارد شود و منجر به کم بینایی یا نابینایی وی شود بابت هر جنایت بر عضئ و منفعت می بایست دیه جداگانه پرداخت شود.

وکیل دیه در بوشهر
وکیل دیه در بوشهر

اشخاصی که دیه را پرداخت می نمایند:

1-مرتکب جنایت مسئول عمل خود است و خواه در ایراد جنایت عمد داشته یا غیر عمد باشد در هر حال مسئول پرداخت دیه است.

2-عاقله

عاقله که خویشاوندان یا عصبه مرتکب هستند در برخی موارد ؛که در قانون مجازات به تفصیل برشمرده شده اند، مسئوول پرداخت دیه هستند.

*منظور از عاقله خویشوندان نسبی مذکر جانی هستند که در صورت فوت او می توانند از اموال وی ارث ببرند.

4-بیت المال:در مورادی که پرداخت دیه بر عهده عاقله است در صورتی که ؛مرتکب عاقله نداشته باشد یا عاقله وی از توانایی مالی برخوردار نباشد؛ پرداخت دیه بر عهده بیت المال است.

افرادی که دیه را دریافت می نمایند:

1-مجنی علیه

مجنی علیه کسی است که جنایت بر او وارد شده است و در صورتی که جنایت منجر به قتل او نشود؛ خود مجنی علیه در را دریافت می نمایند و در دیه هیچ کس با شریک نیست .

2-ورثه مقتول

در صورتی که جنایت منجر به فوت مجنی علیه شود حق در یافت دیه به وراثش به ارث می رسد و هریک از آنها به نسبت سهم الارثشان نسبت به دیه حق دارند.

.-بیت المال

در صورتی که جنایت منجر به فوت مجنی علیه شود و او هیچ وارثی نداشته باشد؛ دیه او متعلق به بیت المال است.

*دیه جنایت بر مرده:

در صورتی که بر جسد مرده جنایتی وارد آید مانند آنکه دست یا پای مرده را قطع کنند، جانی مکلف به پرداخت دیه جنایت بر میت است ولیکن این دیه به وراث میت به ارث نمی رسد بلکه بدهی های مرده از آن پرداخت و در راه امور خیر و نیکو مصرف می شود.

مهلت پرداخت دیه:

مطابق با قانون مدنی مهلت پرداخت دیه در انواع جنایت چنین است:

در جنایت عمدی: یک سال قمری از تاریخ وقوع جنایت.

در چنایت شبه عمد: دو سال قمری از تاریخ جنایت

در جنایت خطای محض» در ظرف سه سال قمری از تاریخ وقوع جنایت.

طی شرایطی میتوان اعسار از دیه و تقسیط دیه را در پی گرفت که در مقاله ای با همین نام توضیحاتی داده شده است.

سقوط دیه:

دیه تنها در دو مورد ساقط می شود:

1-پرداخت دیه بر حسب مورد به مجنی علیه یا وراث مقتول.

2-ابراء(عفو) و گذشت از دریافت دیه توسط مجنی علیه یا وراث مجنی علیه.

دیه مجازات است یا خسارت:

ماهیت دیه

در صورتی که دیه مجازاتی برای مرتکب جرم (مجرم) باشد؛ جنبه جزایی و کیفری می یابد و در صورت عدم پرداخت دیه ضمانت اجراء های جزایی مانند حبس در باره او اعمال می شود.

و در صورتی که دیه صرفاً طریقی برای پرداخت خسارت و جبران ضرر و زیان باشد، جنبه مدنی و حقوقی می بابد و تابع قانون اجرای احکام مدنی است و ضمانت اجراء های جزایی مانند حبس را در صورت عدم پرداخت دیه نمی توان اعمال نمود.

وکیل دیه در بوشهر
وکیل دیه در بوشهر

دادگاه صالح برای رسیدگی به امر دیه:

در صورتی که در ضمن دعوای کیفری مطالبه ضررو زیان و دیه نیز شده باشد؛ دادگاه کیفری(کیفری یک یا دو) در ضمن حکم راجع به اصل دعوا در خصوص دیه نیز حکم لازم را صادر می کند.

همچنین می توان پس از صدور حکم راجع به اصل دعوا در دادگاه کیفری در خصوص مطالبه دیه به دادگاه عمومی حقوقی نیز مراجعه نمود و با تقدیم داخواست صدور حکم راجع به دیه را خواستار شد.

تلغیظ دیه:

در صورتی که عمل مرتکب که موجب ایراد جنایت بر مجنی علیه شده یا فوت مجنی علیه در ماه های حرام( محرم، رجب، ذی القعده، ذی الحجه) باشد یا در محدوه حرم مکه باشد به دیه نفس(قتل) تا یک سوم اضافه می شود که در اصطلاح به آن تلغیظ دیه گفته می شود.

  • در خصوص تلغیظ دیه تفاوتی ندارد که رفتار مرتکب که منجر به ایراد جنایت بر مجنی علیه گردیده عمدی، غیر عمدی یا خطای محض باشد.