وکیل دیوان عدالت اداری در اصفهان|مشاوره تلفنی حضوری و 24 ساعته

وکیل دیوان عدالت اداری در اصفهان

وکیل دیوان عدالت اداری در اصفهان
وکیل دیوان عدالت اداری در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(0922-519-24-08)

 

مفهوم دیوان عدالت اداری  :

وکیل دیوان عدالت اداری در شیراز :دیوان عدالت اداری مرجعی برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از نهادها و موسسات دولتی است .

این دیوان در واقع تنها مرجع عمومی اداری و عالی ترین مرجع رسیدگی کننده اداری است که در تهران مستقر بوده اما برای دسترسی آسان مردم به این دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در مراکز استان ها دفاتری تاسیس شده است .

با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نحوه رسیدگی و صلاحیت های این دیوان مشخص شده و آیین دادرسی مدنی اصولاً در رسیدگی دعاوی در این مرجع اجرا نخواهد شد .

تشکیلات دیوان عدالت اداری در اصفهان:

دیوان عدالت اداری متشکل از شعب دیوان و هیئت های دیوان است .

شعب دیوان به شعب بدوی و تجدیدنظر و هیئت های دیوان به هیئت عمومی و تخصصی تقسیم می ‌شود که در ادامه به صلاحیت های هر یک از این قسمت ها خواهیم پرداخت .

مفهوم شعب بدوی :

شعب بدوی دیوان با رسیدگی یک رئیس و یا یک دادرس علی البدل انجام وظیفه می کند .

وکیل دیوان عدالت اداری در اصفهان
وکیل دیوان عدالت اداری در اصفهان

دعاوی زیر در شعب دیوان مطرح می شود :

  • شکایات مردم و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحد ها و موسسات دولتی همچون وزارت خانه ها ، سازمان تامین اجتماعی شهرداری ها و …
  • شکایت مردم از تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای دولتی مذکور در فوق
  • شکایات از آرای صادر شده از واحدهای دولتی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، کمیسیون های مالیاتی

برای اعتراض به آرای  مراجع اداری در دیوان عدالت اداری اشخاص مقیم داخل کشور سه ماه و اشخاص مقیم در خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی مهلت خواهند داشت .

  • رسیدگی به اعتراضات و شکایات قضات و سایر مستخدمان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان

دیوان عدالت اداری در واقع به منظور رسیدگی به شکایات مردم از واحدها و موسسات دولتی از حیث انجام اعمال حاکمیتی آن ها تاسیس شده است .

اگر مردم از موسسات و واحدهای مذکور بابت اعمال تصدی گری آن ها شکایت داشته باشند ، در این صورت باید شکایت خود را به محاکم عمومی تقدیم نمایند و دیوان عدالت اداری در این خصوص فاقد صلاحیت است .

به طور مثال ممکن است شخصی با  یک وزارتخانه قراردادی مبنی بر اجاره ملک خود منعقد کرده باشد در این صورت اگر وزارتخانه از پرداخت اجاره بها در موعد مقرر امتناع کند ، در این صورت شخص موجر باید از محکمه عمومی حقوقی رسیدگی به این امر را تقاضا کند .

اگر منظور از طرح دعوا در دیوان عدالت اداری مطالبه خسارت از واحدهای دولتی باشد،  در این صورت دیوان عدالت اداری تقصیر و تخلف واحد مذکور را احراز کرده و شخص شاکی برای مطالبه خسارت خود به استناد رای دیوان عدالت ، در دادگاه عمومی باید طرح دعوا کند .

اختلاف صلاحیت دیوان و مرجع قضایی :

اگر بین دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی در خصوص صلاحیت رسیدگی به پرونده های اختلاف ایجاد شود ، در این صورت حل اختلاف با دیوان عالی کشور است .

اگر دیوان عدالت اداری با یکی از مراجع اداری ، در خصوص صلاحیت رسیدگی به پرونده ای تولید اختلاف شود ، نظر دیوان برای مراجع اداری لازم الاتباع خواهد بود و اگر دیوان عدالت پرونده ای را به این مراجع ارجاع دهد ، مرجع مذکور موظف به تبعیت از نظر دیوان است .

وکیل دیوان عدالت اداری در اصفهان
وکیل دیوان عدالت اداری در اصفهان

روند رسیدگی به دعاوی دیوان عدالت اداری :

برای رسیدگی به شکایات و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری شاکی ملزم به تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است .

موضوع اعتراض و شکایت مطرح شده در دادخواست باید به صورت صریح و منجز   طرح شود در غیر این صورت اگر خواسته ی دعوا مبهم باشد ، مدیر دفتر شعبه اقدام به صدور اخطار رفع نقص خواهد کرد و اگر شاکی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام به رفع نفس و رفع ابهام از موضوع خواسته ی خود  نکند ، در این صورت  شعبه قرار ابطال دادخواست صادر خواهد کرد .

در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تنظیم دادخواست شرایطی در نظر گرفته شده است که شاکی ملزم به رعایت این شرایط است

اگر هر یک از شرایط تعیین شده در قانون مذکور رعایت نشود ، مدیر دفتر شعبه اقدام به صدور اخطار رفع نقص خواهد کرد و  شاکی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مهلت خواهد داشت که نقایص دادخواست را برطرف نمایند در غیر این صورت دادخواست با صدور قرار مدیر دفتر شعبه رد خواهد شد .

شاکی برای تنظیم دادخواست  با رعایت تمامی شرایط مقرر شده و به تبع آن جلوگیری از اطاله دادرسی به منظور رفع نقص از دادخواست تسلیم شده ، می تواند انجام این امر را به وکیلی معتمد و متخصص در امور دعاوی دیوان عدالت اداری واگذار کند

رسیدگی در شعب دیوان اصولاً با رعایت ترتیب وصول پرونده به شعبه رسیدگی کننده انجام می گیرد .

در این صورت اگر رئیس دیوان یا رئیس شعبه مرجوع الیه ضرورت امامر را احراز کند ، در این صورت به پرونده مطروحه به صورت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد .

تعریف پاسخ خوانده

دیوان عدالت اداری ، برای رسیدگی به دعاوی تشکیل جلسه دادرسی نیست .

اصولا به دعاوی به صورت غیر حضوری و از طریق تبادل لوایح رسیدگی خواهد کرد به این صورت که نسخه شکایت شاکی به خوانده ابلاغ شده و خوانده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ شکایت ملزم به پاسخگویی در خصوص دعوای مطرح شده خواهد بود . اگر خوانده بدون عذر موجه از ارسال پاسخ خود امتناع کند در  این صورت متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد .

این حکم توسط شعبه رسیدگی کننده صادر شده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر خواهد بود .

دعاوی طاری :

دعوای جلب ثالث و ورود ثالث در دیوان عدالت اداری قابل طرح است اما طرح دعوای متقابل قابل طرح در دیوان عدالت اداری نخواهد بود ؛ زیرا در دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی از مردم صورت  نمی گیرد  .

دستور موقت :

شاکی می ‌تواند در ضمن دادخواست و یا در حین  دادرسی از دیوان صدور دستور موقت را تقاضا نماید ؛ در این صورت اگر دیوان احراز کند که عدم صدور دستور موقت موجب ورود خسارتی خواهد شد که قابل جبران نبوده و یا جبران آن مشکل باشد ، در این صورت اقدام به صدور دستور موقت خواهد کرد .

در صورتی که دستور موقت از شعب بدوی دیوان صادر شده باشد ، نیازی به تایید نهاد ثالثی نخواهد بود اما اگر از شعب تجدید نظر دیوان صادر شود ، مستلزم تایید رئیس دیوان عدالت اداری است .

صدور دستور موقت در شعب دیوان نیازی به تادیه ی خسارت احتمالی ندارد .

شعب تجدید نظر :

تمامی آرای صادر شده از شعب بدوی دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت خواهد بود .

مهلت تجدید نظرخواهی برای اشخاص مقیم در داخل کشور بیست روز و برای اشخاص مقیم در خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای است .

در صورتی که دادخواست تجدیدنظر در خارج از مهلت مقرر تقدیم شود ، در این صورت شعبه تجدید نظر قرار رد دادخواست را صادر خواهد کرد

اعلام اشتباه :

در صورتی که قاضی صادر کننده ی رای در شعب بدوی  متوجه اشتباه شکلی و یا حکمی خود در صدور رای شود و به هر علت رای صادر شده در شعب تجدید نظر مطرح نشده باشد ، قاضی صادر کننده ی رای با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عدالت اداری ، پرونده را به شعبه تجدیدنظر می فرستد .

اعتراض ثالث :

در صورتی که رای صادر شده از شعب دیوان ، به حقوق شخص ثالث خلل وارد کند،  در این صورت شخص ثالث می تواند در شعبه ی رسیدگی کننده اعتراض ثالث خود را مطرح کند.

مهلت اعتراض ثالث ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع ثالث از حکم خواهد بود .

وکیل دیوان عدالت اداری در اصفهان
وکیل دیوان عدالت اداری در اصفهان

هیات های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری :

  • صدور رای وحدت رویه
  • صدور رای ایجاد رویه
  • اعتراض و شکایت نسبت به آیین نامه ها و مصوبات تصویب شده در مراجع واحدهای دولتی ، شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی از باب مغایرت با مقررات و موازین شرعی و عدم رعایت صلاحیت و خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود .

برای اعتراض نسبت به مصوبه خلاف شرع و یا خلاف قانون شاکی ملزم به پرداخت هزینه دادرسی نبوده و همچنین ذینفع بودن شاکی در این امر الزامی نمی باشد .

صدور رای ایجاد رویه :

در صورتی که از دو یا چند شعبه دیوان در خصوص موضوعی مشابه آرایه مشابهی صادر شده باشد ، هیئت عمومی دیوان می تواند با بررسی و احراز صحت آرای صادر شده اقدام به صدور رای ایجاد رویه کند .

در این صورت اگر موضوعی مشابه در شعب دیوان مطرح شود به صورت خارج از نوبت و بدون ارسال نسخه شکایت به خوانده دعوا شعبه مطابق رای ایجاد رویه رای صادر خواهد کرد این رای برای شعب دیوان لازم الاتباع خواهد بود .

صدور رای وحدت رویه :

اگر در خصوص موضوعی مشابه از یک شعبه یا چند شعبه دیوان آرای متعارض و متفاوتی صادر شده باشد ، در این صورت هیئت عمومی از باب رفع اختلاف اقدام صدور رای وحدت رویه می ‌کند .

این رای برای مراجع اداری و سایر شعب دیوان لازم الاتباع است .