وکیل رابطه نامشروع در شیراز|مشاوره تلفنی رایگان و 24 ساعته

وکیل رابطه نامشروع در شیراز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

ویدیو وکیل رابطه نامشروع در شیراز(مهدی حنیور دانشجوی حقوق)

وکیل پایه یک رابطه نامشروع در شیراز

در  دوره کنونی یکی از پرونده های معمول در دادگاه، پرونده های راجع به خیانت و رابطه نامشروع می باشد. از جمله مهمترین و پرچالش ترین مباحثی که همواره مطرح شده و چالش‌های گوناگونی را حول محور خود ایجاد کرده است، عنوان روابط بین زن و مرد است که در جامعه اسلامی قاعدتاً با محدودیت‌های ویژه مواجه می باشد. شرع مقدس اسلام قواعد و مقررات رابطه بین زن و مرد را مشخص نموده و انجام هر شکل اعمال خلاف آن را مورد تذکر قرار داده است.

از سوی دیگر قوانین و مقررات جامعه اسلامی ایران که ناشی از شرع می باشد و ریشه فقهی دارد به همین سمت کشیده شده است. پس در قانون نیز به منظور روابط خارج از چارچوب زن و مرد مجازات هایی مشخص شده است که در مقاله گروه حقوقی یاروکیل سعی ما بر این است که مضاف بر تعریف رابطه نامشروع و انواع آن به آثار این رابطه نیز بپردازیم.

وکیل رابطه نامشروع در شیراز
وکیل رابطه نامشروع در شیراز

مفهوم رابطه نامشروع

رابطه ی نامشروع در برابر رابطه مشروع واقع می‌شود و مقصود از آن رابطه بین زن و مرد نامحرمی می باشد که از حدود قانونی و شرعی خارج شده‌اند و بیرون از حد متعارف با هم ارتباط برقرار نموده اند. بنابراین چنان چه بین زن و مردی که بالغ شده اند  رابطه ای از طریق شرعی و قانونی یعنی صیغه عقد به وجود بیاید آن رابطه مشروع قلمداد می‌شود. اما اگر این شرایط رعایت نشد یعنی بی آن که بین زن و مرد شرع و قانون حاکم باشد که مقصود همان جاری شدن صیغه عقد استف رابطه ای  ایجاد شود و رابطه مذکور از حد عرف خارج باشد رابطه نامشروع محسوب می شود.

 انواع  رابطه ی نامشروع

رابطه نامشروع به دو حالت می باشد:

1- رابطه نامشروع بدون زنا

2- رابطه نامشروع زنا

رابطه نامشروع بدون زنا

مقصود از رابطه نامشروع بدون زنا اقدامات منافی عفت یا روابط نامشروع بدون زنا با توجه به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی شامل روابطی است که سرانجام به رابطه جنسی به مفهوم خاص منجر شود. پس اگر از روی شهوت به شخص دیگری اشاره شود مثل چشمک زدن و لبخند عاشقانه و .. در این رابطه نمی گنجد. بر اساس قانون چنان چه کسانی مرتکب بوسیدن و همبستر شدن شوند، مجازات شلاق تا حداکثر ۹۹ ضربه برای آن ها پیش‌بینی می‌شود و اگر عمل با زور و از روی اکراه صورت گیرد، برای شخصی که اکراه کرده است مجازات تعزیری پیش‌بینی شده است که عموماً مجازات او ۷۵ ضربه شلاق می باشد.

رابطه نامشروع زنا

اگر رابطه میان زن و مرد که به سن بلوغ رسیدند و میان آن ها عقد و محرمیت جاری نیست، سبب قرابت جنسی و زنا گردد، رابطه نامشروع  زنا محسوب می شود و مجازات زنا برای آن پیش‌بینی شده است و با توجه به این که چه زنایی باشد مجازات خاص خود را دارد. اگر زنای با محارم نسبی صورت گیرد، باعث اعدام زن و مرد است. اگر زنای به عنف و با زور انجام شود، باعث اعدام است. حد زنا برای شخصی که  همسر داشته است و همسر او در دسترس واقع شده و امکان برقراری رابطه جنسی با او داشته است، زنای محصن و محصنه خواهد بود و سنگسار می شود.به علت نزدیکی دو شهر اصفهان و شیراز در صورت نیاز به وکیل زنا در اصفهان به این صفحه روجوع کنید

وکیل رابطه نامشروع در شیراز
وکیل رابطه نامشروع در شیراز

انواع زنا

1-زنای محصنه

2-زنای غیر محصن

3-تجاوز به عنف

زنای محصنه

مقصود از زنای محصنه زن یا مردی می باشد که همسر داشته و همسر او در دسترسش واقع شده و هر موقع که اراده نماید، امکان برقراری رابطه جنسی با او وجود دارد. اگر با این فرض باعث زنای با دیگر شود،  زنای محصنه خواهد بود.

زنای غیر محصنه

شخصی که همسر ندارد یا اگر هم دارد در دسترس نیست، به علت غیبت و بیماری صعب العلاج یا بیماری که مانع نزدیکی می شود یا شرایط دیگر در دسترس واقع نشده است، و به این اسباب هرگاه که بخواهد امکان برقراری رابطه جنسی با وجود ندارد.

زنای به عنف

مقصود از زنای به عنف در حقیقت زنا و انجام عمل جنسی از روی اجبار و اکراه را با شخصی است. پس چنان چه مردی بدون توافق زن با او رابطه جنسی برقرار کند، تجاوز تلقی شده و به مجازات تجاوز محکوم خواهد شد.

اثبات رابطه نامشروع در شیراز

یکی از موضوعات مهم در مسیر دادگاه ها اثبات رابطه نامشروع می‌باشد که از حساسیت بالایی برخوردار است. پس دقت عمل کافی در این حوزه لازم است و این موضوع نباید از روی شک و تردید و عدم آگاهی کافی باعث نسبت اتهام به شخصی شود. چون امکان دارد مصداق قذف و تهمت زدن قرارگیرد و مجازات قانونی به دنبال داشته باشد. شخص باید به وسیله شهادت شهود و اقرار و بقیه مدارک و دلایل، ادعای خود را به اثبات برساند. اگر مردی یا زنی چهار مرتبه در محضر قاضی اقرار به رابطه نامشروع کند، محکوم به حد زنا می گردد. اگر کمتر از چهار بار اقرار کند تعزیر خواهد شد.

وکیل رابطه نامشروع در شیراز
وکیل رابطه نامشروع در شیراز

نکته‌ای که در مورد اقرار لازم به ذکر است آن که شخصی که قرار است اقرار کند، باید عاقل و بالغ و رشید و قاصد و دارای اختیار باشد تا اقرار او قابل تاثیر باشد و الا چنان چه شخصی به سن بلوغ نرسیده باشد و با اکراه و بدون قصد اقرار کند یا مجنون باشد، اقرار او مورد قبول نیست. در قانون نیز این مطلب بیان شده است. چنان چه کسی اقرار به زنا و رابطه نامشروع نماید و بعد از آن انکار کند، رجم و قتل ساقط می گردد و چنان چه بدین شکل باشد یعنی اقرار به زنا سبب قتل یا رجم نشود با انکار بعد از اقرار حد از بین نمی رود.

موضوعاتی مانند فیلم، عکس، اسکرین شات، پیامک  و … با توجه به مفاد آن این قابلیت را دارند که برای اثبات جرم سند قرار بگیرند. به این شکل که اگر محتوای جنسی داشته باشند یا در آن ها به رفتارهایی که زن و مرد صورت داده‌اند اشاره شده باشد، دست کم می تواند رابطه نامشروع بدون زنا را به اثبات برساند. بنابراین رابطه نامشروع به وسیله پیام هم امکان دارد اثبات شود.

اعمال نامشروع و خلاف عفت عمومی در خودرو

در حالتی که زن و مرد نامحرمی در حال انجام رابطه نامشروع در داخل خودرو دستگیر شوند خودرو آن ها به مدت دو هفته توقیف می شود و پلیس امنیت قضایی در مورد این تخلفات فقط اتومبیل را به مدت دو هفته توقیف می کند. اما این موضوع برای کسی سوءسابقه نخواهد بود. اگر این اعمال تکرار گردد یا به عنوان جرم در انظار عمومی واقع شود، زن و مرد بر اساس قانون تحت پیگرد قضایی واقع می شوند.

اثر رابطه نامشروع

پس از آن که رابطه نامشروع به اثبات رسید و حکم آن در دادگاه صادر شد، مسلماً آثاری را به دنبال دارد. آثار رابطه غیر قانونی با توجه به آن که شخص متاهل است یا مجرد فرق می کند. چنان چه مرتکب رابطه قانونی دختر و پسری داشته باشد که ازدواج نکرده اند، به مجازات رابطه نامشروع تا ۹۹ ضربه شلاق محکوم می شود. به علاوه آثار روانی که رابطه نامشروع برای دو طرف به جا می گذارد قابل انکار نیست.

رابطه نامشروع به وسیله زن شوهردار

چنان چه زنی که شوهر داشته باشد، مرتکب رابطه نامشروع شود، مضاف بر این که به مجازات قانونی که قبلاً به آن اشاره شده است محکوم می شود، در مورد نفقه و مهریه و حضانت فرزند و حق طلاق هم آثاری را به وجود می آورد. به این شکل که شوهر این قصد را می کند، که راجع به ادامه زندگی تصمیم گیری کند و قادر است به دادگاه رجوع کرده و دادخواست طلاق زن را بدهد. هر چند در آغاز ازدواج مرد حق وکالت در طلاق را به زن داده باشد با اثبات رابطه نامشروع، حق وکالت از او مسترد می شود. راجع به مهریه باید گفت که اثبات رابطه نامشروع اثری بر مهریه نمی گذارد و مهریه را از دوش مرد ساقط نکرده و از بین نمی‌برد و زن قادر است کل مهریه را درخواست کند.

چنان چه زنی که مرتکب رابطه نامشروع شده است دارای فرزند باشد، این که اثبات رابطه نامشروع، بر حضانت فرزند اثر دارد یا نه، با توجه به نظر قاضی و مصلحت فرزند تعیین می شود. به عنوان مثال چنان چه اقدامات مادر و پدر سبب شهرت آن ها به فساد اخلاقی شده باشد، قاعدتا ادامه زندگی طفل با هر یک از آن ها به صلاح  فرزند نخواهد بود. در این حالت با توجه به جزئیات پرونده قاضی تصمیم‌گیری می‌کند. به علاوه اثبات رابطه نامشروع زن شوهردار در مورد نفقه قبل از او هم اثر نمی گذارد و مرد همچنان مکلف به پرداخت نفقه زن می باشد.

وکیل رابطه نامشروع در شیراز
وکیل رابطه نامشروع در شیراز

مصادیق رابطه ی نامشروع

به طور خلاصه مصادیق جرایم مرتبط با رابطه نامشروع را در زیر با توجه به مواد قانونی در فصل هجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ذکر می کنیم:

-انجام اعمال منافی با عفت عمومی به غیر از زنا و ایجاد رابطه نامشروع

-ارتکاب به زنا با کمتر از چهار شاهد یا چهار مرتبه اقرار

-قرار گرفتن دو مرد یا دو زن برهنه زیر یک پوشش مشترک

-اعمال شهوت انگیز مثل بوسیدن

-حضور زنان بدون حجاب شرعی در انظار عموم و اماکن عمومی

-ایجاد مراکز فحشا و فساد

-تظاهر به انجام فعل حرام در انظار عمومی

-به کار بردن آرایش و لباس که سبب فساد و شود و خلاف شرع باشد

-پخش و انتشار عکس های مبتذل و به دست آوردن درآمد بدین وسیله

نکته قابل توجه این که فقط این ۹ مورد از مصادیق مجرمانه رابطه ی نامشروع نمی باشد. چه بسا اقدامات دیگری هم وجود دارد که قانون صراحتا نظر نداده است که از جمله می‌توان به تن‌فروشی ازاله بکارت اشاعه فساد شهوت پرستی در بین جوانان و غیره اشاره کرد که مجازات کیفری خاص راجع به آن ها تنظیم نشده است.