وکیل سرقت در اصفهان|مشاوره تلفنی سریع و تخصصی

وکیل سرقت در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

ویدیو وکیل سرقت در اصفهان(مهدی حنیور دانشجو حقوق)

وکیل پایه یک سرقت در اصفهان

در این مقاله سعی داریم به بررسی وکالت در پرونده های سرقت تعزیری و همچنین تعریف این نوع سرقت و انواع سرقت تعزیری که در حقوق کیفری ایران جرم انگاری شده بپردازیم

قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران در تعریف سرقت بیان داشته است که سرقت به معنای ربپدن مال متعلق به دیگری می باشد مانند این که شخص الف با ورود به منزل دیگری مقداری پول نقد از منزل ربوده و محل را ترک کند،در قانون مجازات اسلامی ایران دو نوع سرقت مورد جرم انگاری قرار گرفته است؛سرقت حدی و سرقت تعزیری

سرقت حدی

برای تبیین هرچه بهتر مفهوم سرقت تعزیری به توضیح سرقت حدی نیز خواهیم پرداخت.

سرقت حدی در قانون مجازات اسلامی در بخش حدود جرم انگاری شده است،در سرقت حدی و تعزیری هر دو مال متعلق به دیگری ربوده می شود و تفاوات این دو نوع سرقت در نحوه ارتکاب این جرایم بوده و از انجا که سرقت حدی و مجازات ان از جمله جرایم حدی بوده شرایط تحقق و مجازات ان در فقه اسلامی ذکر است و قانون گذار همان شرایط و مجازات را در قانون نیز ذکر نموده است.

برای تحقق شرایط حدی قانون گذار شرایط چهارده گانه ای را ذکر نموده و برای محکومیت متهم به سرقت باید تمامی شروط تحقق پیدا کرده باشند در غیر این صورت نمی توان متهم را به سرقت حدی و مجازات های در نظر گرفته شده برای محکوم نمود.

انواع سرقت چه هستند؟ طی چه شرایطی میتوان به فردی گفت سارق وکیل سرقت در شهر شما چه کسانی هستند؟؟؟ برای پاسخ به سوالات فوق میتوانید مقالات وکیل سرقت در بندرعباس، وکیل سرقت در شیراز را نیز مطالعه کنید.

وکیل سرقت در اصفهان
وکیل سرقت در اصفهان

سرقت تعزیری

اگر شخصی مرتکب سرقت شده باشد و سرقت او دارای شرایط ذکر شده برای سرقت حدی نباشد بنا به نحوه ارتکاب سرقت به یکی از مجازات های مشخص شده برای ارتکاب سرقت تعزیری محکوم خواهد شد،پس در صورتی که شخصی متهم به سرقت باشد در صورتی که اصل سرقت محرز باشد وکیل وی باید تلاش نماید تا شرایط سرقت حدی محقق نشود تا متهم به مجازات سرقت حدی که به مراتب سنگین تر از سرقت حدی است،محکوم نشود.

وکیل سرقت در اصفهان
وکیل سرقت در اصفهان

سرقت مشدد

اولین مورد از انواع سرقت تعزیری که دارای مجازات سنگین حبس از پنج تا بیست سال و شلاق تعزیری می باشد در صورتی به وقوع خواهد پیوست که تمام پنج شرط اشاره شده در قانون محقق باشد،شروط ذکر شده در قانون عبارتند از؛

زمان وقوع سرقت شب باشد پس متهم نمودن متهم بر طبق این ماده در صورتی که سرقت در روز ارتکاب یافته باشد ممکن نخواهد بود.

سارقین باید بیش از یک نفر باشند تا بتوان متهم را طبق این ماده محکوم و مجازات نمود،پس کسی که به تنهایی اقدام به سرقت می نماید اگر تمامی شروط دیگر را نیز داشته باشد نمی توان وی را بر اساس این ماده محکوم نمود.

حداقل یک نفر از سارقان در زمان سرقت سلاح به همراه داشته باشد،طبق قانون حمل هر نوع سلاح از قبیل کلت و نارنجک یا چاقو و سر نیزه برای تحقق این بند کافی خواهد بود همچنین لازم به ذکر است که برای تحقق این بند از ماده نیازی به حمل سلاح توسط همه ی سارقان نیست،برای مثلا اگر پنج نفر اقدام به سرقت از منزل دیگری نمایند همین که یکی از ان ها حامل چاقو یا اسلحه دیگری باشد، این شرط محقق شده است.

شرط بعدی مربوط به نحوه ورود سارقین به محل سرقت می باشد،برای تحقق این شرط لازم است سارقین از یکی از طرق ذکر شده در قانون وارد محل سرقت شده باشند،مانند اینکه شخص از دیوار بالا رود یا با فریب و پوشیدن لباس مامور دولت وارد محل سرقت شود.

اخرین شرط برای تحقق این نوع سرقت،این است که سارقان در هنگام سرقت کسی را تهدید کنند یا کسی را مورد ازار و اذیت قرار دهند.

همان گونه که ذکر شد برای تحقق این نوع از سرقت تعزیری تمام شرایط ذکر شده باید محقق شوند تا بتوان متهم را بر اساس این ماده محکوم نمود.

زمانی که اتهام متهم به نحوی بوده که وی قابل مجازات بر طبق این ماده باشد وکیل وی باید تلاش نماید تا هر کدام از شروط ذکر شده در ماده را بررسی نماید تا در هر کدام که امکان دفاع از متهم وجود دارد ادله خود را ابراز نماید مثلا بیان کند بر خلاف انچه مطرح شده است هیچکدام از سارقین در زمان سرقت سلاحی حمل نکرده اند یا اینکه نحوه ورود سارقان به محل سرقت به طرق ذکر شده در قانون نبوده است و بقیه شروط ذکر شده را نیز در صورت امکان به همین نحو مورد تردید قرار دهد.

وکیل سرقت در اصفهان
وکیل سرقت در اصفهان

سرقت مسلحانه ( سرقت در شب )

اگر در هنگام سرقت تعزیری،سارق مسلح باشد یا این که سارق مسلح نباشد ولی سرقت همراه با ازار و اذیت باشد مجازات سارق نسبت به حالت قبل کاهش پیدا کرده است و حبس از سه ماه تا ده سال و تا هفتادو چهار ضربه شلاق تعزیری خواهد بود،طبق قانون قاضی در زمانی که برای جرایم حداقل و حداکثر ذکر شده ملزم به تعیین حداقل مجازات بوده مگر ان که دلیلی برای تعیین مجازات به بیش از حداقل داشته باشد،مثلا در رابطه با همین جرم اگر در زمان سرقت جرحی واقع شده باشد قاضی باید حداکثر مجازات ذکر شده را در نظر بگیرد و مجازات جرح نیز به مجازات سرقت افزوده خواهد شد.

راهزنی چیست؟

یکی دیگر از انواع سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایرانی راهزنی می باشد،برای این که متهم به حرم راه زنی محکوم به مجازات سرقت تعزیری شود ابتدا لازم است که عنوان محارب بر وی صادق نباشد چرا که در این صورت متهم به مجازات جرم محاربه که از جرایم حدی بوده و بسیار شدید تر از مجازات تعزیری راهزنی می باشد،محکوم خواهد شد

اگر در پرونده ای شخصی متهم به راهزنی باشد وکیل وی باید در ابتدا تلاش نماید تا ادله ای را ابراز نماید تا از محارب شناخته شدن موکلش جلو گیری نماید و پس از به دنبال تلاش برای برائت متهم یا تخفیف مجازات وی باشد.

قانون گذار حالتی را نیز پیش بینی نموده که در ان سرقت برخی از شرایط حالت اول را داشته و برخی دیگر را نداشته است،مجازات سرقت تعزیری در این حالت حبس از پنج سال تا پانزده سال و شلاق تعزیری تا هفتادو چهار ضربه می باشد برای محکومیت متهم طبق این حالت باید سه شرط،ارتکاب سرقط در شب و تعدد سارقین و مسلح بودن حداقل یکی از انان وجود داشته باشد و عدم وجود یکی از این شرایط موجب خواهد شد متهم به مجازات ذکر شده در این ماده محکوم نشود.

جیب بری و کیف زنی

اگر سرقت و ربودن مال غیر به صورت جیب بری یا مواردی مانند ان محقق شود مرتکب به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد برای مثال اگر شخصی پس از این که دیگری از دستگاه خودپرداز وجه دریافت نماید و قبل از ان که صاحب مال،وجه را از دستگاه بردارد سارق ان را از دستگاه بر دارد و فرار نماید بر طبق این ماده مجازات خواهد شد .

سرقت از مناطق خاص

اگر سرقت در شرایط خاصی واقع شده باشد مانند سرقت در تصادفات رانندگی یا در زمان زلزله مجازات سارق به مانند قبل حبس از یک تا پنج سال و تا هفتادو چهار ضربه شلاق تعیین خواهد شد.

موارد ذکر شده تمامی موارد سرقت تعزیری در قانون نبوده و صرفا برای اشنایی با جرم سرقت تعزیری و مجازات های ان به تعدادی از ان ها اشاره نمودیم در ادامه به بررسی نقش وکیل در پرونده های سرقت تعزیری نیز اشاره خواهیم داشت.

وکیل سرقت در اصفهان
وکیل سرقت در اصفهان

وکیل در سرقت تعزیری در اصفهان

لازمه وکالت در پرونده های سرقت اشنایی کامل وکیل از مقررات حقوق کیفری می باشد که این مقررات شامل مقررات ایین دادرسی کیفری و مقررات اشاره شده از این رو با وکیل کیفری در اصفهان نیز میتوانید مشورت کنید. در قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص کیفری می باشد،مثلا شخص علاوه بر شناخت کامل انواع جرایم سرقت تعزیری و مجازات های ان می بایست از شرایط مسئولیت کیفری،موارد سقوط مجازات،تخفیف مجازات و تبدیل ان نیز اگاهی داشته باشد، همچنین وکیل باید بداند برای مثال به جرم سرقت تعزیری مسلحانه در کدام دادگاه رسیدگی می شود،نحوه رسیدگی‌ در ان دادگاه به چه شکل خواهد بود و در صورت نیاز به اعتراض از اراء دادگاه نخستین،از مرجع تجدید نظر و نحوه رسیدگی در مرجع شناخت و اگاهی لازم را داشته باشد. همچنین اگر ساکن استان فارس هستید برای تماس با وکلای مجرب استان فارس و شیراز مقاله وکیل کفری در شیراز را مطالعه کنید و از خدمات ما بهره مند شوید. و در صورت نیاز مشاوره دریافت نماییدو

پس همان گونه که توضیح داده شد به صرف این که وکیل مقررات مربوط به سرقت تعزیری را مطالعه کرده باشد نمی تواند باعث موفقیت وی در پرونده سرقت شود چرا که گاهی ممکن است که لازم باشد برای دفاع از موکل به  عدم وجود رکن روانی در ارتکاب جرم اشاره نمود و قبل از ورود به جزئیات پرونده متهم را تبرئه نمود یا همان گونه که ذکر شد گاهی لازم است وکیل تلاش نماید تا متهم به مجازات شدید تری محکوم نشود مثلا در فرض راهزنی وکیل باید تلاش نماید تا متهم راهزن ،محارب شناخته نشود  یا این که وکیل باید ابتدا تلاش نماید که متهم به مجازات سرقت حدی محکوم نشود و پس از در پی تخفیف مجازات مرتکب باشد روشن است که عدم اگاهی از جرایم حدی،و همچنین شرایط تحقق جرم سرقت حدی ،امکان موفقیت وکیل در پرونده سرقت تعزیری بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.

به طور کلی برای وکالت در تمامی پرونده های کیفری،وکیل می بایست در حوزه حقوق کیفری تخصص و تحصیلات تکمیلی لازم را داشته باشد همچنین به دلیل ریشه فقهی بسیاری از قوانین کیفری اگاهی از متون فقهی نیز به وکیل کیفری بسیار کمک خواهد کرد .