وکیل سفته در بندرعباس|مشاوره تلفنی تخصصی و 24 ساعته

وکیل سفته در بندرعباس

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل وصول سفته در بندر عباس
وکیل وصول سفته در بندر عباس

وکیل وصول سفته در بندر عباس

سفته هم  مثل چک و برات یک وسیله به منظور پرداختن غیرپولی  است  که بر اساس آن صادرکننده متعهد می شود که در تاریخ معین شده ای و یا این که بدون تاریخ و به شکل عند المطالبه  مبلغ مشخص شده ای را در وجه حامل یا شخص مشخص و یا این که به حواله کرد وی انجام دهد.

فراهم کردن سفته کار خیلی سختی نیست و حتی ممکن است که در دکه های روزنامه فروشی پیدا شود اما لازم به ذکر است که خرید  سفته از بانک خطراتی مثل جعلی بودن و یا پرداختن مبلغی گران تر از بانک را  به دنبال خود ندارد پس با این تفاسیر فراهم کردن سفته به وسیله بانک راه معقول تری است و جلوی خطرات را می گیرد.

قیمت و مالیات سفته

سفته یک مبلغ اسمی به همراه خود دارد که این مبلغ بر روی فرم چاپی آن قید شده است و تنها تا همان اندازه می توان بر روی آن مبلغ نوشت به طور مثال برای انجام صادر شدن سفته  به مبلغ بیست میلیون تومان بایستی سفته هایی فراهم کرد که مبلغ اسمی آن کم تر از این مقدار نباشد

قیمت هر ورق سفته نیز طبق مبلغ اسمی آن تفاوت دارد که به عنوان مالیات از افراد اخذ می شود.

روش صدور سفته

پس از فراهم کردن سفته صادر کننده برای صدور یا همان سفته دادن بایستی نکاتی را زیر نظر بگیرد در صورتی که این نکات رعایت نشود سفته دیگر جزو سند تجاری محسوب نمی شود و یک سند عادی می باشد و همچنین از  مزیت‌های سند تجاری دور می شود در قانون نحوه صدور سفته به این شکل آمده است:

نوشتن مبلغ مشخص شده

بر روی هر برگ سفته مبلغ سفته قید شده است به طور مثال بر روی برگه سفته نوشته می شود سفته تا مبلغ سی میلیون ریال این مبلغ قید شده در سفته به نوعی سقف اعتبار آن را معلوم می کند اما وجود این مبلغ نباید باعث این موضوع شود که صادر کننده سفته مبلغ مورد نظر خود را روی آن ذکر نکند صادر کننده حتماً لازم است که میزان سفته را به حروف قید نماید نوشتن مبلغ سفته به حروف باعث می شود که سوء استفاده از سفته کمتر شود.

وکیل وصول سفته در بندر عباس
وکیل وصول سفته در بندر عباس

نوشتن تاریخ صدور سفته

صادر کننده بایستی بر اساس قانون تاریخ صادر شدن سفته را ذکر نماید در غیر این حالت سند قابلیت تجاری بودن خود را از بین می برد تاریخ صدور بایستی مشمول روز و ماه و سال باشد و حتما توصیه می شود که با حروف نگارش شود.

نوشتن نام گیرنده

حتماً لازم است که نام گیرنده وجه یا همان طلبکار در سفته نوشته شود چنانچه نام گیرنده در سفته نباشد سفته در وجه حامل می باشد و شخصی که فرد در دست وی است میتواند وجه آن را مطالبه نماید پس با این تفاسیر بهتر است که حتماً نام گیرنده در سند وجود داشته باشد.

نوشتن تاریخ پرداخت

در سفته بایستی تاریخ پرداختن آن هم ذکر شود در حالتی که تاریخ پرداختن سفته مشخص نباشد سفته به صورت حال خواهد بود و دارنده سفته هر موقع که بخواهد اجازه دارد آن را مطالبه کند پیشنهاد می‌شود که تاریخ را هم به عدد و هم به حروف نگارش کنید.

 امضا یا مهر صادر کننده

امضا و مهر صادر کننده برای این است که بدهکار بودن خود را تایید می کند مورد توجه شما باشد که تمام این موارد در صفحه باید به وسیله صادر کننده انجام شود.

پشت نویسی سفته

یکی از موضوعات مهمی که در مورد سفته یا همان فتح طلب وجود دارد موضوعات مرتبط با ظهرنویسی یا پشت نویسی می باشد.

ابتدا تعریفی راجع به پشت نویسی ارائه می کنیم

طبق قانون تجارت سفته جزو یکی از اسناد تجاری محسوب می شود که بر اثر آن امضا کننده متعهد می شود که مبلغی را در زمان مشخص شده در وجه حامل یا دارنده معین و یا به حواله کرد او پرداخت نماید.

وکیل وصول سفته در بندر عباس
وکیل وصول سفته در بندر عباس

صادر کننده اجازه دارد که سفته را به سه شکل تنظیم کند

نخست این که سفته را در وجه شخص مشخص شده‌ای بنویسم که در این حالت تنها همان فرد می تواند سفته را مطالبه کند البته بسته به این موضوع است که سفته عندالمطالبه بوده است یا این که برای تاریخ مشخص شده ای نوشته شده است.

دوم این که سفته را در وجه حامل نگارش کنید تا هر شخصی که سفته را در دست دارد بتواند نسبت به مطالبه وجه آن بپردازد چنانچه نام شخصی که سفته برای وی صادر شده است در صفحه ذکر شود سفته در وجه حامل می باشد هر شخصی که آن را در اختیار داشته باشد می‌تواند وجه آن را مطالبه کند.

سوم اینکه سفته را به حواله کرد صادر نمایید که در این حالت غیر از این که دارنده سفته می تواند آن را مطالبه کند دیگر می‌تواند سفته را به فرد دیگری هم انتقال  دهد پس بنابراین باید گفت  چنانچه صادر کننده نمی‌خواهد که دارنده سفته آن را به دیگری حواله کند بایستی عبارت حواله کرد را خط بزند تا تنها خود دارنده مجاز باشد که آن را مطالبه کند دارنده سفته هم میتواند که با انجام پشت نویسی یا همان ظهر نویسی آن را به دیگران منتقل کند قانون تجارت حکم خاصی راجع به ظهرنویسی یا پشت نویسی نداده است و در مورد احکام مرتبط به پشت نویسی سفته و نکات قانونی مرتبط با ظهر نویسی  سفته بایستی به بحث مربوط به سند برات رجوع کنیم همچنین بهتر است بدانید که منتقل نمودن چک با ظهرنویسی هم امکان دارد.

پشت نویسی یا ظهرنویسی سفته یعنی اینکه در ظهر یا پشت سفته مطالبی قید شود که این مطالب برای منتقل نمودن سفته و یا وکالت دادن برای مطالبه سفته و همین طور ضمانت کردن سفته می باشد و چون عملیات مذکور به طور معمول در پشت برگه سفته قید می شود این عملیات عنوان ظهرنویسی و پشت نویسی گرفته است.

نکات پشت نویسی سفته

وکیل سفته در شیراز بدین شرح توضیح داد: قید کردن تاریخی که ظهر نویسی انجام شده است به این خاطر که این تاریخ به منظور مطالبه وجه سفته اهمیت دارد.

در موقع پشت نویسی سفته بایستی به آن توجه کرد امضای ظهرنویس سفته است فقط در حالتی که ظهر نویس پشت سفته را امضا کرده باشد انتقال و وکالت یا ضمانت صحیح می باشد.

هدف از ظهر نویسی یعنی انتقال سفته و وکالت و یا ضمانت بایستی به حالت دقیق در پشت سفته ذکر شود و هر موقع که مشخص نباشد که منتقل نمودن سفته انجام شده و یا وکالت اصل بر این موضوع می باشد که پشت نویسی به منزله انتقال سفته می باشد.

یکی دیگر از نکات مرتبط با پشت نویسی سفته این موضوع می باشد که دارنده جدید سفته می‌تواند وجه سفته را در سررسید معین شده مطالبه نماید و در حالت عدم پرداخت سفته ظرف ده روز واخواست سفته را انجام دهد.

چنانچه ظهرنویسی یا پشت نویسی برای ضمانت باشد همه افرادی که پشت سفته را امضا کرده‌اند به عنوان ضامن محسوب می شوند و دارای مسئولیت تضامنی هستند یعنی دارنده سفته می تواند از هر کدام از آن ها که بخواهد وجه سفته اش را مطالبه کند  و آن افراد هم وظیفه دارند که که پرداخت نمایند.

برای این که دارنده سفته قادر باشد که از ظهرنویسان سفته وجه سفته را مطالبه کند بایستی حتماً ظرف مدت یکسال از تاریخ واخواست سفته به دادگاه رجوع کند و به منظور مطالبه وجه سفته دادخواست مطالبه سفته انجام دهد در غیر این حالت دعوای دارنده علیه ظهرنویسان یا پشت نویسان شنیده نمی باشد فقط می‌تواند از دارنده وجه سفته را مطالبه نماید.

دادگاه صالح مطالبه سفته

باید موقع کامل کردن سفته محل انجام دادن تعهد هم قید شود در  حالتی که صادر کننده سفته تعهد خود را انجام ندهد دارنده سفته به منظور مطالبه سفته اجازه دارد به دادگاه محل انجام تعهدی که در سفته ذکر شده است مراجعه کند در مواقعی که محل انجام تعهد در سفته نیامده باشد دادگاه محل اقامت صادر کننده دارای صلاحیت است باید گفت که چنانچه دادخواست سفته کمتر از بیست میلیون تومان باشد بایستی در شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده گفته شود و سفته ای که مبلغ آن بیشتر از این میزان باشد بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده  مطرح گردد.

وکیل پایه یک سفته در بندر عباس

در حرفه وکالت پیچیدگی های فراوان و متنوعی وجود دارند به همین خاطر به طور معمول وکلا هر کدام در زمینه‌های خاصی فعالیت می کند مثلاً یک وکیل پایه یک دادگستری ممکن است که حوزه فعالیت خود را در خصوص چک و سفته قرار دهد د وکیل سفته باید کاملا مسلط بر اسناد تجاری و رسمی باشد و به طور تخصصی در خصوص دعاوی مالی اسناد تجاری فعالیت کند همچنین می توانند که در مورد مطالبه وجه سفته از موکل خود دفاع انجام دهد.

در خصوص سفته وکیل بایستی حداکثر بعد از ده روز از تاریخ سررسید سفته نسبت به واخواست سفته فعالیت نماید واخواست سفته از راه دایره واخواست می باشد اگر ظرف ده روز واخواست انجام شود سفته در حکم اسناد تجاری لازم الاجرا می باشد و به منظور مطالبه وجه سفته قرار تامین خواسته بدون در نظر گرفتن مبلغ خسارت احتمالی صادر می گردد.

وکیل وصول سفته در بندر عباس
وکیل وصول سفته در بندر عباس

مخاطبین عزیز شما می توانید برای اطلاعات بیشتر و مشاوره در مورد سفته با ما  تلفنی و آنلاین در ارتباط  باشید.