وکیل سقط جنین در بندرعباس|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل سقط جنین در بندرعباس

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در  بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(09225192408)

وکیل سقط جنین در بندرعباس
وکیل سقط جنین در بندرعباس

جرم سقط جنین تبعات مادی و معنوی فراوانی را بر خانواده و جامعه می گذارد سقط جنین از نگاه اجتماعی و اخلاقی اثرات منفی به همراه خود دارد وقتی که به صورت کاملاً عمدی اشخاص برای ساقط کردن جنین  اعمالی انجام می دهند این قضیه باعث می شود که جمعیت کم شود و همچنین چرخه اقتصادی یک جامعه دچار آسیب شود خارج از همه این مسائل از نگاه اخلاقی و دید اجتماع هم این کار اخلاقی نمی باشد و عملی ناپسند یاد می شود.

جرم سقط جنین یا سقط حمل

جنین در رابطه با موجودی می باشد که به سبب لقاح بین زن و مرد در رحم زن تشکیل می شود واژه جنین معنای پوشانده شده است می باشد و به این خاطر است که نطفه بشر در رحم زن که همان مادر است محفوظ و پوشیده شده می باشد حمل به معنای بار هم به جنین اطلاق می گردد و جرم سقط جنین به معنای از بین بردن/ ساقط کردن/ انداختن و خارج کردن جنین از رحم زن و قطع نمودن ادامه رشد و به نوعی تمام شدن زندگی جنین است.

ویدیو مقاله وکیل سقط جنین در بندرعباس(مهدی حنیور/دانشجوی حقوق)

ارکان جرم سقط جنین

حقوق ایران توجه بسیاری به جرم سقط جنین داشته است به همین خاطر جرمی با اهمیت تلقی می گردد این جرم هم مثل خیلی دیگر از جرایم از عنصر قانونی و مادی و معنوی تشکیل شده است و با مجموع هر سه رکن انجام شدن جرم سقط جنین ثابت می گردد.

رکن قانونی

موضوع سقط جنین تفاسیر بسیاری دارد و احتیاج است که قانون گذار این جرم را از جنبه های گوناگون مورد بررسی خود قرار دهد به همین خاطر در مواد قانونی مختلف به آن پرداخته است اما به‌ طور معین در خصوص جرم سقط جنین در مواد ۶۲۲ تا ۶۲۴ قانون گذار در خصوص این جرم  گفته است.

ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی می گوید هر شخصی که عالماً و عامدا  توسط ضرب یا اذیت و آزار زن باردار سبب سقط جنین گردد به غیر از پرداخت کردن دیه حسب مورد به حبس از یک تا سه سال گرفتار می شود.

این ماده قانون اشخاص را به شکل عام مورد خطاب قرار داده است و به ارکان مادی و معنوی این جرم اشاره شده است اما در مواد قانونی دیگر اشخاص که به شکل مشخص با امور مرتبط به پزشکی سر و کار دارند و اسباب و وسایلی که می تواند سقط جنین را فراهم کند گفته است.

وکیل سقط جنین در بندرعباس
وکیل سقط جنین در بندرعباس

رکن مادی

برای انجام شدن رکن مادی جرم سقط جنین احتیاج می باشد که شرایطی  درنظرگرفته گردد ازجمله این مورد که جنینی در رحم زن وجود داشته باشد و زن حامله باشد و با نظر پزشکی قانونی این امر اثبات شود پس با از بین بردن هر نوع زائده ای از زن نمی توان حکم به سقط جنین داد و در حالی که در حاملگی زن شک وجود داشته باشد اتهام جرم سقط جنین مورد قبول واقع نمی شود.

این جرم از جمله اعمالی می‌باشد که مقید به نتیجه است و احتیاج به نتیجه دارد اما در خصوص فعل یا ترک فعل فرقی وجود ندارد  هر نوع کاری یا هر نوع ممانعت از کاری که سبب حفظ جنین گردد و در سقط جنین تاثیر گذار باشد در انجام شدن رکن مادی این جا هم اثر دارد.

کاری که برای سقط جنین انجام می شود می تواند مستقیماً باشد به این حالت که مجرم شخصا مباشرت به این جرم کند همچنین امکان دارد غیر مستقیم باشد و مجرم تنها با راهنمایی کردن و معرفی وسایل و ابزار خاصی برای سقط جنین موجبات این جرم را تشکیل دهد در خصوص اسباب و وسایلی که سقط جنین را به وجود می آورد د می توانیم به رفتار فیزیکی همانند هر نوع دست کاری رحم و ضرب و جرح و همچنین وسایل پزشکی مثل کورتاژ اشاره کرد حتی امکان دارد در بعضی موارد استفاده کردن از بعضی از ادویه جات و مواد شیمیایی و خوراکی ها این جرم را محقق کند.

 رکن معنوی

رکن معنوی این جا مشمول سوء نیت عام و سوء نیت خاص می شود در سوء نیت عام فرد برحاملگی شخص کاملا آگاه و مطلع است در موضوعاتی که اشخاص بدون این که از حاملگی زن اطلاع داشته باشند اعمالی انجام می‌دهند که سبب سقط جنین می شود نمی‌توانیم وقوع جرم را محرز بدانیم.

در سوء نیت خاص فرد بایستی با قصد بر این که سقط جنین انجام شود وارد شده باشد و با این هدف که جنین ساقط گردد اعمالی انجام دهند پس در مواردی که شخص از حاملگی فرد آگاه است اما با این سوء نیت که سبب سقط جنین شود کاری انجام نداده است نمی توانیم اتهام سقط جنین عمدی را وارد کنیم.

نکات سقط جنین

در اصطلاحات قانون و ماده واحده قانونی به منظور نوع خاصی از سقط از سمت قانون گذار مجوز صادر گردیده است و در خصوص موقعی است که ادامه بارداری برای مادر سبب ضرر و زیان باشد و جان مادر در خطر باشد و به گونه ای باید گفته شود که حیات مادر بر جنین تقدم دارد.

وکیل سقط جنین در بندرعباس
وکیل سقط جنین در بندرعباس

ممکن است جنین دارای نواقص خاصی باشد که در سونوگرافی های مادر هم این نواقص مشاهده شده است و توسط پزشک اعلام شده است چنانچه جنین زیر ۴ ماه باشد و سه پزشک متخصص هم وجود بیماری در جنین را اعلام کنند و همچنین پزشکی قانونی آن را تایید نمایند می توان این جنین را به شکل قانونی سقط نمود. اکراه در سقط جنین چگونه است؟ ایا اکراه در قتل محسوب میگردد؟

همکاری پزشک در سقط جنین

به این خاطر که سقط جنین امکان دارد سبب مشکلات سختی برای مادر شود اصولاً این کار به وسیله پزشک انجام می شود تا به شکل علمی پیش رود و سبب صدمه ای نشود اما تنها در موضوعاتی که در قانون سقط درمانی وجود داشت عمل سقط پزشکان قانونی حساب می‌شود و در حالتی که پزشکان سقط جنین سالم یا خارج از مشکلی را انجام دهند که سبب عسر و حرج مادر نیست مورد مجازات قرار می گیرند شایان ذکر است که در قانون در حالت سقط جنین به وسیله مادر تنها مجازات دیه مشخص شده است اما سقط جنین به وسیله دیگران مثلاً افرادی مثل پزشک مجازات حبس  معین شده است.

بر اساس ماده ۶۲۴ تعزیرات چنانچه طبیب یا مامایی و یا دارو فروش و افرادی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی فعالیت می کند وسایل سقط جنین فراهم کنند و یا این که مباشرت به اثبات جنین کنند به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم می شوند و حکم به پرداختن دیه بر اساس قوانین مرتبط انجام می گردد.

مجازات سقط جنین

وکیل سقط چنین در شیراز :قانون گذار در مواد قانونی با نظر بر آشنایی شخص با علم پزشکی و نوع رفتار انجام گرفته و وسایلی که به منظور سقط به کار برده شده مجازات سقط جنین را گوناگون دانسته است که مشمول حبس و جریمه نقدی همچنین دیه و قصاص می‌شود.

برای اشخاص متخصص در این حیطه پزشکی مجازات حبس بالاتری و سنگین تری لحاظ کرده است و در مورد فرد مادر در انجام عمدی جرم سقط جنین به وسیله او سبب پرداختن دیه از سمت او و یا عاقله وی می باشد.

در موضوعاتی که سقط جنین به صورت غیر عمدی اتفاق بیفتد متقابلاً مجازات جرم وارد نمی شود اما شخص مشمول پرداختن دیه می باشد.آیا سقط عمدی جنین  قتل محسوب میشود؟ در این مورد با وکیل قتل مشورت کنید

دیه از بین بردن جنین

از بین بردن جنین حتی پس از ۴ ماهگی به هیچ وجه عبارت قتل نفس ندارد و مجازات اعدام ندارد غیر از یک مورد خاص آن هم چنانچه جنینی زنده تولد شود و دارای قابلیت ادامه زندگی باشد و جنایت پیش از تولد منجربه نفس یا مرگ وی بعد از تولد گردد و یا نقص وی پس از تولد باقی بماند قصاص ثابت است و تنها در این حالت است که جنایت بر جنین قصاص دارد.

دیه جنین با نظر بر مراحل گوناگون رشد وی تفاوت دارد که تمام حالات آن در ادامه شرح شده است

نطفه ای که در رحم مستقر گردیده است  دو صدم دیه کامل

وکیل سقط جنین در بندرعباس
وکیل سقط جنین در بندرعباس

علقه که در آن جنین به شکل خون بسته در می آید چهارصدم دیه کامل

مضغه  که در آن جنین به شکل توده گوشتی در می آید  شش صدم دیه کامل

عظام  که در آن جنین به شکل استخوان در آمده اما هنوز گوشت روییده نگردیده است هشت صدم دیه کامل

جنینی که گوشت و استخوان بندی او تکمیل شده است اما روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل

جنینی که در آن روح دمیده شده است چنانچه جنین پسر باشد دیه کامل انجام می شود و چنانچه جنین دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد سه چهارم دیه کامل

دیه سقط جنین در ماه های حرام

بنا بر ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی چنانچه روح در بدن جنین دمیده شده باشد با توجه به جنسیت وی مشمول دیه می‌شود اگر پسر باشد یک مرد و اگر دختر باشد یک زن کامل به او تعلق خواهد گرفت پس در ماه های حرام هم تغلیظ دیه در خصوص سقط جنین صورت می گیرد چنانچه سقط جنین در یکی از ماه های حرام اتفاق بیفتد مشمول تغلیظ دیه می شود.

همراهان همیشگی  برای اطلاعات بیشتر در مورد جرم سقط جنین و سایر مشکلات حقوقی می توانید به صورت ۲۴ ساعته آنلاین و تلفنی با ما در ارتباط باشید و مشاوره بگیرید.