وکیل شرب خمر در بندرعباس|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل شرب خمر در بندرعباس

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(09225192408)

وکیل شرب خمر در بندرعباس
وکیل شرب خمر در بندرعباس

شراب نوشیدن یا شرب خمر  که اصطلاحاً به آن شراب خواری می گویند در دین ما اسلام حرام تلقی شده است منظور از خمر هر نوع مایعی می باشد که سبب مستی گردد دلیل حرام بودن نوشیدن شراب این مورد است که شراب یا هر مایع الکلی سبب ضایع گردیدن عقل و اختلال در حواس می شود به همین خاطر قانون گذار این کار را حرام نزد مسلمانان اعلام کرده است و آن را جرم انگاری کرده است هدف قانون گذار در جرم انگاری این مورد این بوده است که اشخاصی که با انجام دادن این کار سبب بی نظمی و نا امنی در جامعه می‌شوند را تنبیه کند پس متوجه شدیم که شرب خمر یک عمل مجرمانه می باشد.

شرب خمر چیست

در مورد معنی شرب خمر وکیل شرب خمر در شیراز گفته است: شرب خمر از دو واژه شرب و خمر تشکیل شده است شرب معنای نوشیدن را می رساند و خمر هم  معنای مایع مست کننده را به همراه دارد پس با این تفاسیر شرب خمر منظور از نوشیدنی مایعی است که فرد را مست می کند البته بر اساس آیات قرآنی و همین طور مواد قانونی مصرف کردن مایع مست کننده به هر راهی که باشد یعنی چه از راه نوشیدن چه از راه تزریق کردن و چه از راه تدخین به منظور دود کردن است باعث مجازات می شود.

مصادیق خمر

خیلی از افراد این تفکر را دارند که فقط آب انگور شراب حساب‌ می شود اما بایستی گفته شود که شراب گرفته شده از انگور و خرما یا کشمش و جو و حتی شرابی که از ارزن و گندم گرفته می شود در دسته مصادیق مشروبات الکلی حساب می شود  غیر از این موارد مایعات الکلی که از راه شیمیایی ایجاد می‌شوند همانند ودکا و شامپاین و مواردی از این قبیل هم مصادیق مشروبات الکلی محسوب می‌شوند در مشخص کردن مصادیق شرب خمر بایستی گفت که تفاوتی ندارد که این مایع خالص باشد یا این که مخلوطی باشد که ویژگی حالی مست کنندگی آن را از بین نبرد درهرصورت نوشیدن مایعات مست کننده سبب حد می گردد.

مجازات شرب خمر

در قانون فردی را که با علم و آگاهی دست به مستی و نوشیدن مشروبات الکلی می زند  مجازات می کنند پس به طور واقع شرایط فرد مست است که باید توجه شود لازم به ذکر است که مصرف مشروبات الکلی سبب مجازات حدی می شود مجازات حدی نوعی از مجازات است که در شرع تعیین شده است و قانون گذار اجازه ندارد آن را کم و زیاد کند بر اساس ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات مصرف مشروبات الکلی ۸۰ ضربه شلاق بیان شده است

البته باید به این مورد هم توجه کرد که مصرف مشروبات الکلی چه سبب مستی بشود و چه سبب مستی نشود صرف استعمال ه مجازات گفته شده اجرا می شود همچنین به غیر از مجازات حدی قانون گذار در ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات بیان کرده است که هر فردی به شکل علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نمایند به غیر از مجازات حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری گرفتار می شود.

مجازات شرب خمر

خلاصتا باید گفت که مجازات شرب خمر  موارد ذیل هستند

مجازات ۸۰ ضربه شلاق به علاوه

حبس تعزیری ۲ تا ۶ ماه

وکیل شرب خمر در بندرعباس
وکیل شرب خمر در بندرعباس

شایان ذکر است که قانون ما برای جرایم قاچاق مشروبات الکلی و ساخت مشروبات الکلی و دیگر موارد از این قبیل مجازات مستقل و جداگانه ای تعیین کرده است.

شما میتوانید با وکلای شهر های دیگر نیز مشورت کنید از جمله وکیل شرب خمر در اصفهان

اثبات شرب خمر

طبق قانون شرب خمر از سه راه در محکمه سبب اثبات قرار می گیرد که این موارد همان اقرار و شهادت و علم قاضی می باشد

اقرار شرط نخست برای اجرای حد بر مصرف‌ کننده مشروبات الکلی این است که شخص اقرار کننده بایستی عاقل و بالغ و قاصد و دارای اختیار باشد و همین طور این که بایستی آگاه باشد که شرب خمر از نظر قانون جرم شناخته شده است لازم به ذکر است که ادعای جهل بایستی اثبات گردد بر اساس ماده ۱۶۴ اصلاحی سال ۹۲ در قانون مجازات اسلامی اقرار عبارت است از خود فرد متهم اقرار نمایند و خودش خبر دهد که این جرم را انجام  داده است.

اقرار بایستی به واسطه لفظ یا نوشتن انجام شود و چنانچه نظری موجود بود می توان با اشاره همان را انجام داد که در هر حالت باید خالی از ابهام باشد اقرار نباید همراه با شکنجه و آزار جسمی و روحی گرفته شود چون اقرار در چنین شرایطی بی اعتبار حاصل می شود بر اساس ماده ۱۷۲ قانون مجازات در خصوص شرب خمر اقرار بایستی دو مرتبه و به شکل کتبی در پرونده وجود داشته باشد و پس از آن انکار متهم در محکمه سودی ندارد.

طبق قانون و شرع چنانچه قرار باشد شرب خمر فردی از راه شهادتین دیگران ثابت شود بایستی به وسیله دو مرد عادل در دادگاه به ثبت برسد البته شرایطی برای شاهدان در قانون آمده که شاهد بایستی عاقل و با ایمان و بالغ و با طهارت  مولد باشد  همین طور این که از نگاه عام هم  عادل باشد و نفع شخصی خود را در نظر نگیرد و همین طور با هیچ کدام از طرفین دشمنی خاصی نداشته باشد و دیگر این که نباید به تکدی گری و ولگردی مشغول باشد.

در خصوص ثابت شدن جرم شراب خواری در قانون از علم قاضی حرف خاصی زده نشده ولی از مواد دیگر قانون مجازات اسلامی که علم قاضی را به شکل کلی یکی از راه های اثبات جرم شناخته است می توان گفت که این گزینه در ثابت شدن شرب خمر هم انجام می شود پس بنابراین گفته چنانچه قاضی دادگاه مطمئن باشد که فردی مرتکب شرب خمر شده اجازه دارد که حد را  برای وی  انجام دهد.

شراب خواری فرد غیر مسلمان

خیلی از افراد این تصور را دارند  که چنانچه شخص غیر مسلمان در جامعه ما مصرف مشروبات الکلی را انجام دهد مجازاتی برای وی اجرا نمی شود به این خاطر که این شخص دین و اعتقادات خاص خودش را دارد و بر اساس آن خوردن شراب حرام نمی باشد و برای وی مانعی ندارد اما باید گفت که هر چند امکان دارد ممنوعیت شراب خواری در اعتقادات آن شخص غیر مسلمان موجود نباشد اما باید در نظر داشت که این عمل در جامعه اسلامی رخ داده است موقعی که این کار در جامعه اسلامی که قانون آن وابسته بر شرع است  محقق گردد حتماً جرم محسوب می شود و شخص مجرم بایستی بر اساس قانون موجب مجازات قرار گیرد.

عفو مجرم  شرب خمر

وکیل شرب خمر در بندرعباس
وکیل شرب خمر در بندرعباس

بر اساس یک اصل کلی برای همه جرایم در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی همه جرایمی که مجازات آن ها از نوع مجازات حدی می‌باشند هر موقع که متهم پیش از اثبات جرم در دادگاه توبه کند و همین طور این که پشیمانی و اصلاح و تربیت او در مورد عمل مجرمانه برای قاضی دادگاه ثابت شود اعمال مجازات حد از مرتکب از بین می رود

باید توجه شود که جرایمی مثل قذف و محاربه از دسته جرایم فوق مستثنا هستند چنانچه جرمی با اقرار ثابت شده باشد در شرایطی که مرتکب آن جرم بعد از اثبات در دادگاه توبه کند و پشیمانی از ارتکاب عمل مجرمانه وجود داشته باشد قاضی دادگاه این اختیار را دارا است که درخواست عفو او را از مقام معظم رهبری داشته باشد.

رانندگی در حال مستی

تشدید در مجازات رانندگی در حالت مستی دو نوع مجازات به دنبال خود دارد:

اول مجازات شرب خمر و دیگر رانندگی.

طبق ماده هفتصد و هجده قانون مجازات اسلامی اگر رانندگی در حالت مستی صورت گیرد و باعث تصادف گردد فرد تقصیر کار به بیشتر از دو سوم حداکثر مجازات قانونی یعنی چیزی حدود پنج سال حبس محاکمه می گردد غیر از این مورد دادگاه اجازه دارد مرتکب را بین یک سال تا پنج سال از رانندگی محروم نماید.

مجازات شرب خمر که هشتاد ضربه شلاق را به همراه دارد.

اگر رانندگی موقع مستی باعث تصادفی شد مقصر باید حداکثر مجازات قانونی را تحمل کند چیزی بیشتر از پنج سال حبس و دادگاه هم اجازه دارد بین یک تا پنج سال او را از رانندگی محروم کند.

رانندگی در حالت مستی یا مصرف دارو های روان گردان جریمه نقدی از سمت پلیس راهور را هم دارد.

موقع تصادف در حال مستی و ایجاد صدمه بدنی شرکت بیمه مربوطه بعد از پرداخت کردن خسارت به فرد زیان دیده برای اخذ وجوه پرداخت شده به فردی که سبب خسارت شده رجوع می کند.

مجازات هایی که برای یک راننده مست لحاظ شده است انواعی دارد.

اگر شخص تنها مست باشد و بدون تخلف خاصی رانندگی نماید متقابلا میزان مجازات وی کمتر از حالت های دیگر است. در این حالت فرد به خاطر شرب خمر مورد مجازات قرار می گیرد از آن لحاظ که جرم شرب خمر و مست بودن جزو جرایم حدی است میزان مجازات آن ها هم در شرع اسلام معلوم است و قاضی اجازه ندارد در میزان مجازات این جرم خاص نظر دیگری دهد.

منظور ما از حدی بودن جرم مستی هم همین می باشد بر اساس قانون مجازات داشتن حالت مستی و استفاده کردن از مواد الکلی هشتاد ضربه شلاق به همراه دارد و همین طور راننده مست به خاطر راندگی در این حالت جریمه نقدی می شود.

گواهی نامه فردی که در حالت مستی به رانندگی کردن پرداخته است به مدت زمان شش ماه ضبط می گردد یعنی در یک مدت زمان شش ماهه نمی تواند رانندگی کند.

وکیل شرب خمر در بندرعباس
وکیل شرب خمر در بندرعباس

در حالتی که فرد در حین مستی تخلف رانندگی انجام دهد مثلا اگر سرعت غیر مجاز یا دیگر سبقت غیر مجاز داشته باشد برای آن ها هم موجب جریمه می گردد.