وکیل ضرب و جرح در شیراز|مشاوره تلفنی رایگان و 24 ساعته

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

ویدیو وکیل ضرب و جرح در شیراز(مهدی حنیور دانشجوی حقوق)

وکیل پایه یک ضرب و جرح در شیراز

مقدمه

نزاع و ضرب و جرح قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد. با ایجاد اولین جامعه بشری و درگیری و اختلاف بین انسان ها نزاع هم شکل گرفت. به طور کلی در طول تاریخ به کارگیری توانایی جسمی و زور بازو برای اثبات رای فردی رایج بوده است. تاریخ شهرنشینی و علوم اجتماعی نمایانگر آن است که در جامعه های مختلف بهره گیری از عقل و اندیشه برای حل و فصل مشکلات معمول شد.

اما راجع به پدیده نزاع و درگیری در جامعه های امروزی باید گفت که این موضوع نشانگر وجود زمینه های جرم در جامعه است. با توجه به اهمیت جرم مذکور و اثرات بسیاری که در جامعه به وجود می آورد، پیش از هرگونه طرح شکایت یا دفاع از حضور در مراجع کیفری باید از یک وکیل کیفری متخصص در ضرب و جرح بهره‌مند شد.

وکیل ضرب و جرح در شیراز
وکیل ضرب و جرح در شیراز

مفهوم ضرب و جرح عمدی

ضرب و جرح اقدامی است که با نیت آسیب رساندن به شخص دیگر انجام می‌شود که برخی اوقات همراه با آسیب روحی و روانی می باشد.

ضرب و جرح در واقع جرمی می باشد که با ضربه و آسیب جسمی فرد مقابل صورت می گیرد و در قانون برای انواع آن مجازات هایی پیش بینی شده است. همه انسان ها در محیط کار یا زندگی خود حداقل نظاره گر یک دفعه اختلاف و درگیری در سطح شهر بوده اند یا در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی این اخبار را دنبال کرده اند.

چنان چه شخصی با هدف جرح عضو یا قطع آن به دیگری آسیب برساند یا این که قصد این کار را نداشته باشد اما رفتار او سبب قطع و جرح عضو شود، در این شرایط نیز رفتار او عمدی خواهد بود. مثل آن که هدف او  میان جیگری و دور نمودن شخص از صحنه نزاع باشد و با چاقو به او آسیب برساند. در این مورد هدف و قصد او، جرح  وعضو قطع آن نمی باشد اما نوع ابزاری که به کار برده است سبب نتیجه شده است.

مفهوم نزاع در شیراز

به مفهوم درگیری آشکار و اصولا قابل مشاهده حداقل میان دو شخص است. منظور از نزاع دسته جمعی شرکت در منازعه و درگیری یعنی  قصد ضرب و جرح می باشد. به بیان دیگر ارتکاب به جرم علیه اشخاص، که پیامد های جزایی برای آن ها به دنبال خواهد داشت.

عوامل اثرگذار در بروز ضرب و جرح و نزاع

اکثر مشکلات اجتماعی از جمله نزاع و ضرب و جرح  در مسائل اجتماعی ریشه دارد. هرقدر مسائل و مشکلات اجتماعی گسترده تر و وسیع تر شود، اشخاص بیشتری گرفتار مشکلات اجتماعی می گردند و عکس العمل های افراد در شرایط های نابسامان اجتماعی شدید تر و دشوارتر خواهد بود.

اندیشمندان هم ریشه درگیری و اختلاف را در مسائل اجتماعی می شناسند. دشواری هایی را برای اشخاص ایجاد می‌کند و سبب فشار روحی بر آن ها شده و به مرور زمان صبر و تحمل آن ها را در مواجهه با مشکلات زندگی می‌کاهد.

آثار ضرب و جرح و نزاع

ضرب و جرح و نزاع باعث آسیب های روحی و جسمی به اشخاص و سرعت  پرخاشگری و خشونت طلبی در روابط اجتماعی اشخاص و سلب احساس امنیت اجتماعی و روحی و روانی و شغلی آن ها می گردد. مضاف بر آن  ایجاد فضای پر از نفرت و کینه در بین اشخاص، امنیت محیط زندگی و کار را هم از ابعاد متفاوت مورد تهدید قرار می دهد و جامعه را دچار هرج و مرج می نماید و انسجام و یک دستی و وحدت جامعه را با مشکل مواجه می سازد.

بخشی از این آسیب ها سبب ناتوانی همیشگی و موقت اشخاص می‌گردد و  پیامد های احساسی و اقتصادی و اجتماعی بسیاری برای شخص آسیب دیده به دنبال دارد. از جمله تحمیل هزینه های گزاف مالی از پیامدهای منفی نظام و ایجاد ضرب و جرح است

وکیل ضرب و جرح در شیراز
وکیل ضرب و جرح در شیراز

ارکان جرم ضرب و جرح

رکن مادی

ایراد ضرب و جرح به شکل عمدی با وسیله و ابزاری مثل سنگ و چوب و چاقو و قمه و غیره یا بدون وسیله مثل هل دادن و مشت زدن از ارکان مادی جرم مذکور می باشد.

رکن روانی

مرتکب باید رفتار های فوق را با خواست و اراده خود و به شکل عمد به منظور ارتکاب فعل مجرمانه انجام دهد و مثلاً مست و خواب و مجبور نباشد و آگاهی به موضوع داشته باشد، غیر از آن که نتیجه آن را هم بخواهد.

رکن قانونی

قانونگذار وارد نمودن ضرب و جرح عمدی را جرم دانسته و برحسب نتایج و بهره گیری و یا عدم بهره گیری از سلاح مرتکب را قابل مجازات می شناسد.

ایراد ضرب بدون آثار جراحت

قبلاً فقط در شرایطی که عواقبی مثل شکستگی و جراحت و سرخ شدگی و کبودی و یا سیاهی در بدن آسیب دیده رویت می شد، امکان اقامه ی شکایت و مجازات مرتکب فراهم بود. اما وقتی قانون در سال ۱۳۹۲ اصلاح واقع شد، چنان چه ضرب عمدی به شخصی وارد شود، حتی اگر آثار فوق در جسم شاکی نباشد، مرتکب در شرایطی که با شکایت شاکی سازش نکند، قابل مجازات و تعقیب خواهد بود.

شیوه رسیدگی به جرم ضرب و جرح در شیراز

شاکی با وکالت شخصی شکایتی را علیه یک متهم به دادسرا تقدیم می نماید. مثلاً وکیل چنین مطرح می کند که موکل او  در حال قدم زدن با مشترک عنه بوده است. که ناگهان به اختلاف می خورند و او با حالت خشمگین به موکل حمله می کند و اقدام به ضرب و شتم به او می نماید. موکل از قسمت کتف و کمر و لب دچار صدمه شده است. به اضافه این که با فحاشی او را در نظر مردم مورد اهانت قرار می دهد. و وکیل درخواست تعقیب و کیفر متهم را دارد.

ارجاع پرونده ضرب و جرح به کلانتری

پرونده در همان زمان به وسیله معاونت دادسرا به منظور دریافت اظهارات شاکی و شهود او و همچنین احضار متهم و  و دریافت اطلاعات و نیز  راهنمایی شاکی به پزشکی قانونی، به کلانتری ارسال می گردد. وکیل شاکی شکایت خود را بر اساس شکواییه مذکور طرح می نماید و آقای فلان را به عنوان شاهد معرفی می کند.

بعد از آن که اظهارات متهم و شاهد پرونده و   گزارش پزشکی قانونی  دریافت گردید، پرونده به دادسرا ارجاع می گردد و قاضی دستور می‌دهد که شاکی به همراه شاهد و متهم حاضر شوند.  شاکی همراه با شاهد خود حاضر شده و اظهارات قبلی خود را بیان می کند.

متهم  هم اظهارات خود را مشابه اظهارات قبلی  بیان می نماید. دادیار قرار کفالت به مبلغ مشخصی صادر می نماید و شخصی از وابستگان متهم  می تواند کفیل لو قرار بگیرد و متهم با قرار قبولی کفالت آزاد شود. بنابراین قرار مجرمیت در مورد  اتهام مشتکی عنه   مبنی بر وارد کردن ضرب و جرح عمدی و استفاده از مشت  از طرف دادیار دادسرا صادر می گردد و نیز کیفرخواستی صادر شده و پرونده به اجرای احکام ارسال می گردد

وکیل ضرب و جرح در شیراز
وکیل ضرب و جرح در شیراز

شرایط اثبات ضرب و جرح در شیراز

این جرم مانند سایر جرایم در قانون شرایطی برای اثبات  خود دارد که در صورت وقوع آن این جرم به اثبات می رسد. از جمله این شرایط در زیر عنوان شده است:

اقرار

در شرایطی که فرد مرتکب به جرم ارتکابی ضرب و جرح دوبار اقرار کند، جرم او ثابت می‌شود و می‌تواند بر اساس این دلیل جرم را اثبات نمود.

شهادت شهود

اگر دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن، حادث شدن جرم را رویت کنند و نسبت به مجرم شهادت دهند، این جرم اثبات می شود.

قسامه

چنان چه بقیه دلایل و عوامل اثبات جرم ضرب و جرح محکمه پسند نباشد، قسامه به عنوان یکی از شرایط اثبات آن مورد استفاده واقع می شود. قسامه به مفهوم سوگند اقوام و خویشاوندان مجنی علیه می باشد.

دانش قاضی

هر جرمی اسناد و مدارک و نشانه‌هایی از خود به جای می گذارد.  به همین دلیل در صورتی که هیچ کدام از شرایط اثبات جرم واقع نشود، علم قاضی جایگزین آن خواهد شد که با توجه به شرایط و گزارش های پزشکی قانونی قادر است ضرب و جرح را اثبات کند.

انواع ضرب و جرح

در قانون ضرب و جرح تحت عنوان عمدی و غیرعمدی مورد بحث واقع شده است.

ضرب و جرح اگر به صورت عمدی از سوی یک شخص به شخص دیگر انجام پذیرد، جرح عمدی تلقی می شود. البته باید توجه داشت که هر یک از این دو عنوان زیر مجموعه هایی دارند که قانون به شکل جداگانه در مورد آن تصریح داشته است. مثلاً ضرب و جرح عمدی همسر ضرب و جرح کودک به وسیله پدر ضرب و جرم با سلاح گرم ضرب و جرح با چاقو.

وکیل ضرب و جرح در شیراز
وکیل ضرب و جرح در شیراز

وکیل ضرب و جرح عمدی در شیراز

وکیل ضرب و جرح عمدی در منازعات مسلحانه و دعاوی معمول که قابلیت طرح را دارند از حقوق و منافع موکل خود دفاع می نماید. این منازعات در محیط های خانوادگی و همسایگی و کاری بسیار رایج است و موجب ضرب و جرح می‌شود و عموما سبب تشکیل پرونده در محاکم دادگستری خواهد شد.

بنابراین دریافت مشاوره از وکلای دادگستری متخصص در حوزه پرونده های ضرب و جرح عمدی و نیز حضور آن‌ها در دادگستری این امکان را به وجود می‌آورد که از ضرب و جرح  عمدی و منازعه و غیرعمدی،  نیاز به تخصص و تجربه وکیل متخصص در این حوزه دارد. زیرا بعد از طرح شکایت در دادسرا، عموماً اطاله دادرسی اعمال حقوقی مقتضی را دنبال دارد که نیاز به دانش حقوقی و تجربه کافی در این خصوص می باشد.