وکیل طلاق در اصفهان|مشاوره تلفنی سریع و تخصصی

وکیل طلاق در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

طلاق ، با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده انجام می شود .

طلاق راهی برای خاتمه دادن به رابطه زوجیت است و در واقع یک ایقاع تشریفاتی است .

برای پیگیری امور طلاق در دادگاه ، با داشتن وکیل دارای تخصص در امور حقوق خانواده و طلاق، علاوه بر آن که در امور مالی  می توانیم از خسارت ناشی از عدم داشتن اطلاعات حقوقی در این باره جلوگیری کنیم ، می توانیم سریع تر به نتیجه مطلوب برسیم

در این مقاله به بررسی امور حقوقی در باب طلاق می پردازیم.

وکیل طلاق در اصفهان
وکیل طلاق در اصفهان

انواع نکاح

نکاح به دو نوع دائم و موقت است.

نکاح دائم ، نکاح مورد حمایت قانون گذار است که برای استحکام نظام خانواده و نظم عمومی حاکم بر جامعه، مورد توجه و دارای اهمیت بسیار است.

نکاح موقت ، نکاحی است که در آن زوجین به تعیین مدت می پردازند و با انقضای مدت نکاح منحل می شود.

طلاق در نکاح موقت جاری نیست و تنها در نکاح دائم جاری می شود .

وکیل طلاق در اصفهان
وکیل طلاق در اصفهان

شروع رسیدگی به طلاق

رسیدگی به طلاق با تسلیم دادخواست طلاق به دادگاه خانواده شروع می شود .

در صورتی که طرفین خواستار طلاق توافقی باشند ، دادگاه طرفین را به مرکز مشاوره خانواده  برای  تلاش در خصوص صلح و سازش ارجاع می دهد .

وکیل طلاق در شیراز اظهار میدارد: در صورتی که طرفین در مرکز مشاوره به سازش برسند ، مرکز مشاوره اقدام به صدور سازش نامه خواهد کرد و در صورتی که طرفین به سازش نرسیده باشند، مرکز مشاوره زوجین را به دادگاه ارجاع می دهد و تصمیم نهایی در خصوص طلاق را دادگاه  اتخاذ می‌کند.

اگر درخواست طلاق از سوی زوج باشد و یا اینکه زوجه خواستار صدور حکم طلاق باشد دادگاه طرفین را به داوری ارجاع خواهد داد. در داوری،  داوران سعی در ایجاد سازش بین زوجین می کنند و در صورتی که سازش محقق نشد ، نتیجه را به دادگاه ارسال کرده و دادگاه با توجه به رای داوران اقدام به صدور رای خواهد کرد.

در صورتی که درخواست طلاق از جانب زوج باشد و یا زوجین خواستار طلاق توافقی باشند ، دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد کرد اما اگر درخواست طلاق به تقاضای زوجه صورت گرفته باشد، دادگاه با احراز شرایط لازم اقدام به صدور حکم طلاق  می ‌کند.

مرد میتواند بدون دلیل هم همسر خود را طلاق دهد اما باید حقوق قانونی زن را پرداخت نماید برای اطلاع از این حقوق میتوانید مقاله طلاق بی دلیل زن را مطالعه کنید.

تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق در واقع این است که زوجین برای ثبت طلاق با استناد به گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی دادگاه و برای ثبت طلاق به استناد حکم طلاق زوجین ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی دادگاه فرصت دارند و پس از گذشت این مواعد در صورتی که زوجین اقدام به ثبت طلاق نکنند گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق ملغی اثر خواهد شد.

وکیل طلاق در اصفهان
وکیل طلاق در اصفهان

عده ی طلاق

زوجه پس از طلاق ، به مدت ۳ طهر باید عده نگه دارد و درصورتی که به هر علتی ، با وجود اقتضای سن ، حیض نبیند ،۳ ماه است .

در زمان عده در طلاق رجعی ، زن در حکم زوجه است و مرد می تواند در این ایام رجوع کند و همچنین نفقه زن همچنان بر عهده مرد است .

زن در این ایام نمی تواند با فرد دیگری ازدواج کند . عده فسخ نکاح در نکاح دائم به همین منوال است .

عده فسخ نکاح و انقضای مدت نکاح و بذل مدت ، در نکاح موقت ، ۲ طهر است و اگر زن با وجود اقتضای سن ، حیض نبیند  باید ۴۵ روز ، عده نگهدارد .(همان طور که گفتیم در نکاح موقت طلاق راه ندارد )

مهریه و انواع آن

مهریه مالی است که با انعقاد عقد نکاح  ، به مالکیت زوجه در می آید .

در صورت مطالبه مهریه توسط زن شوهر وی موظف به پرداخت آن  میباشد. و میتوان گفت که تمام مسائل مربوط به طلاق حول محور خانواده در جریان است پس شما کاربر گرامی میتوانید مقالات مربوط به دعاوی خانواده از جمله وکیل خانواده در اصفهان را نیز مطالعه کنید.

درج  خیار شرط در ضمن عقد نکاح نسبت به مهریه جایز و صحیح است اما درج این خیار نسبت به خود عقد نکاح ، باطل است اما منجر به بطلان عقد نخواهد شد .دوستان عزیزی که ساکن شیراز هستند میتوانند در مورد مهریه و نحوه وصول آن با وکیل مهریه در شیراز مشورت کنند.

بطور کلی سه نوع مهریه وجود دارد :

مهر المسمی

این نوع مهریه توسط طرفین در ضمن عقد نکاح تعیین می شود .

مهر المثل

در صورتی که طرفین ضمن عقد نکاح دائم ، در خصوص مهریه تصمیمی اتخاذ نکنند ، اگر نزدیکی بین آنان واقع شود ، زوجه مستحق مهر المثل است .

در تعیین مهر المثل ، خصوصیات زن در نظر گرفته می‌شود .

مهر المتعه

در صورتی که طرفین در هنگام انعقاد عقد نکاح ، مهریه را مشخص نکنند ، اگر قبل از نزدیکی طلاق انجام شود ، زوجه استحقاق مهر المتعه را دارد .

برای تعیین این نوع مهریه ، وضعیت مرد از لحاظ دارایی و توانایی مالی در نظر گرفته می شود .

در صورتی که نکاح قبل از تعیین مهریه به هر علتی فیخ شود ، زن استحقاق مهریه را ندارد و اگر پس از نزدیکی فسخ شود ، حسب مورد مهرالمسمی و مهر المثل به او تعلق می گیرد .اگر علت فسخ نکاح عنن مرد باشد ، نیمی از مهریه به زن تعلق دارد .

اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهریه و قبل از نزدیکی فوت شود ، زن استحقاق مهریه ندارد .

در نکاح موقت فوت زن د  اثنای مدت موجب سلب حق او نسبت به مهریه نخواهد شد اما اگر قبل از نزدیکی مرد تمام مدت نکاح را ببخشد ، زن نیمی از مهریه را مالک می شود .

اگر مهریه تعیین شده ، عین معینی باشد و مستحق اللغیر در آید و مالک آن را اجازه نکند،  زن مستخق مثل مال در صورتی مثلی بودن و قیمت مال در صورت قیمی بودن آن  خواهد بود .

اگر مهریه تعیین شده فاسد باشد به این صورت که نانشروع بوده یا فاقد مالیت باشد ، زن مستحق مهر المثل است .

اگر مرد فاقد دارایی باشد ، می توان در اجرای احکام  ، حقوق و درامد مرد را به میزان یک چهارم توقیف نمود .

برای اجرای ماده دو قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و امکان جلب زوج برای مهریه ، اگر میزان مهریه به اندازه صد و ده سکه تمام بهار آزادی باشد ، مرد باید برای عدم جلب خود اعسار خود را اثبات کند و برای میزان بیش از صد و ده سکه ، زن باید دارایی و ایسار مرد را نزد دادگاه اثبات نماید.دوستان عزیز شیرازی در زمینه مسایل حقوقی طلاق نیز میتوانید با وکیل حقوقی شیراز مشورت کنید.

شرایط صدور حکم طلاق

در صورتی که درخواست طلاق از جانب زوجه باشد،  دادگاه با احراز شرایط لازم ، اقدام به صدور حکم طلاق می کند .

زوجه باید در دادگاه شرایطی را اثبات کند به طور مثال در صورتی که زن به استناد عسر و حرج خود بخواهد حکم طلاق از دادگاه بگیرد ، بار اثبات شرایط عسر و حرج بر عهده خود زوجه است . قانون مدنی ، برخی از امثال عسر و حرج را نام برده اما از باب تمثیل است و احصا نشده است. از جمله این موارد ، اعتیاد مرد به مواد مخدر و مشروبات الکی ، غیبت و ترک زندگی مشترک توسط زوج بدون علت موجه و .. است.

شما میتوانید درباره طلاق غیابی و شرایط آن در مقاله مربوطه اطلاعات لازم را بدست بیاورید.

همچین زوجه می تواند در صورتی که مرد نفقه را پرداخت نمی کند با اثبات این امر در دادگاه ، صدور حکم طلاق را تقاضا نماید

با داشتن وکیلی قابل اعتماد و کاربلد می توان این امور را راحت تر در دادگاه اثبات و موجب صدور حکم طلاق شد .

درخواست طلاق از جانب زوج

زوج می تواند در هر زمان بدون علت اقدام به طلاق بنماید اما برای این امر ابتدا باید تمامی حق و حقوق مالی زوجه  از قبیل مهریه ، نفقه ، اجرت المثل ایام زوجیت و .. را تادیه کند .

طلاق ثبت نخواهد شد مگر در صورتی که این حقوق تادیه شده باشد و یا زوجه به ثبت طلاق رضایت دهد و زوج بتواند از دادگاه حکم اعسار اخذ کند .

در صورتی که زوجه اثبات کند دارایی خود برای اموری که انجام ان برعهده  مرد بوده به درخواست او هزینه کرده است ، دادگاه مرد را ملزم به پرداخت آن خواهد کرد مگر آن که مرد بتواند قصد تبرع زن را اثبات کند.

حضانت فرزند

حضانت به معنای حق سرپرستی و تربیت کودک است .

حضانت دارای دو جنبه است . از طرفی حق فرد است و از طرف دیگر تکلیف فرد . والدین نمیتوانند از حق حضانت که در واقع تکلیف آنان نیز به شمار می رود ، صرف نظر کنند زیرا این امر منجر به تضرر کودک خواهد شد و در صورت امتناع سرپرست از نگهداری کودک،  او الزام به انجام وظایف خود خواهد شد و اگر الزام او ممکن نباشد ، مدعی العموم ، برای نگهداری کودک ترتیبات لازم را خواهد داد و هزینه آن را از پدر و در صورت فوت پدر از مادر اخد خواهد کرد.

وکیل طلاق در اصفهان
وکیل طلاق در اصفهان

در صورت فوت یکی از والدین  ، آن که در قید حیات است ، دارای حق حضانت است .

اگر والدین از یکدیگر جدا شوند ، حضانت طفل تا زمانی که به هفت سالگی برسد ، با مادر او خواهد بود و پس از هفت سالگی حضانت به پدر تعلق دارد  تا زمانی که طفل بالغ شود .

در خصوص حضانت ، آن چه حایز اهمییت است ، منافع و رعایت غبطه کودک است فلذا دادگاه می تواند در صورت ضرورت ، خلاف این امر تصمیم گیری کند .

اگر بطور مثال حضانت فرزند با پدری باشد که درگیر اعتیاد به مواد مخدر و دارای سوء رفتار است ، باشد ، مشخصا این سرپرستی به ضرر کودک است و در این مورد دادگاه به تقاضای مادر طفل یا اقربای او و یا رئیس حوزه قضایی ، تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.

نفقه زوجه

از اثار عقد نکاح  دائم متعهد شدن زوج به پرداخت نفقه به همسر خود است . در صورتی که زن در حال نشوز باشد ، مرد می تواند از پرداخت نفقه به او خود داری کند .

وکیل طلاق در اهواز این گونه نقل میکند که : برای این استحقاق نفقه ، وضعیت مالی زوجه و یا زوج ملاک نبوده و در هر حال مرد باید نفقه زوجه را تامین کند .

زن بر خلاف اقارب نسبت نفقه ایام گذشته  خود نیز دارای حق است و می تواند آن را مطالبه کند .در مورد نفقه اقارب میتوانید به مقاله نفقه اقارب مراجعه بفرمایید.

و همچنین نفقه زن در ایام عده طلاق رجعی ، بر عهده زوج است .

همان طور که اشاره کردیم ، برای ثبت طلاق ، حقوق مالی زوجه باید تادیه شود و از جمله این حقوق،  نفقه ایام گذشته زوجه است که دادگاه در ضمن رای طلاق نسبت به پرداخت آن تصمیم گیری می نماید ..

در صورتی که دادگاه مرد را ملزم کند ، ظرف موعدی معین مبلغی را بطور مکرر پرداخت کند ، صدور یک بار اجراییه کافی است . مثلا اگر دادگاه مقرر کند که مرد هر ماه مبلغی را به عنوان مهریه یا نفقه به زن پرداخت کند ، نیازی نیست زن هر ماه صدور اجراییه را تقاضا کند و صدور یک بار آن  کافی است .

یکی از دلایل طلاق ترک نفقه میباشد پس پشنهاد میکنیم مقاله های مربوط به وکیل ترک نفقه در اصفهان  را  نیز مطالعه نمایید.

وکیل طلاق در اصفهان
وکیل طلاق در اصفهان

حق حبس در نکاح

زوجه تا زمانی که مهریه را دریافت نکرده است می تواند از انجام وظایف خود در برابر همسرش امتناع کند . این حق تا  زمانی است که زن با اختیار خود به انجام این وظایف مبادرت نورزد در غیر این صورت ، حق حبس او زایل خواهد شد . در این ایام مرد نمی تواند از پرداخت نفقه زوجه خودداری کند .

وکالت در طلاق

درج هر گونه شرط مشروعی در ضمن عقد نکاح صحیح است .

طرفین می توانند در ضمن عقد ، شرط کنند که زن وکیل در طلاق باشد (شرط نتیجه)  یا در صورتی که بطور مثال مرد شغل خود را تعویض کند ، زن وکیل در طلاق خود باشد .

در این صورت با تحقق شرط ، زن وکیل در طلاق خواهد شد و چون این شرط در ضمن عقد نکاح درج شده است ، زوج نمی تواند زن را از انجام وکالت عزل کند .

زن در صورتی که وکیل در امر طلاق باشد ، بدون نیاز به حضور زوج حتی می تواند برای طلاق خود می تواند اقدام کند .

با توجه به مقررات خاص حاکم بر مسائل حقوق خانواده و به علت فزونی پرونده های طلاق ، اگر بدون داشتن اطلاعات کافی در امور حقوقی به این امر اقدام کنیم ، رسیدن به نتیجه مطلوب شاید ماه ها زمان بر باشد فلذا مشورت گرفتن از یک وکیل و سپردن امور تخصصی حقوقی و طلاق به او ، راه را برای نیل به  هدفمان هموار تر خواهد نمود.