وکیل طلاق در بندرعباس|مشاوره تلفنی سریع و تخصصی

وکیل طلاق در بندرعباس

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قضیه طلاق یک بحث مهم و جدی در بین خانواده ها و قوانین ما است در گذشته شاید بسیاری از زندگی ها و خانواده ها که دچار مشکل و اختلاف می شدند طلاق را به عنوان آخرین راه حل خود برای دوری از مشکلات می دانستند و تا جایی که میشد با انجام طلاق می جنگیدند اما امروزه به خاطر پیشرفت های مدرنیته و مشکلات جامعه با جریان طلاق راحت تر برخورد می کنند و آن را امری ساده می دانند و حتی چه بسیار خانواده هایی که با کوچک ترین مشکلات خود هم به انجام طلاق فکر می کنند و به دنبال وکیل های خبره در طلاق می روند.

طلاق چیست؟

وکیل طلاق در شیراز این گونه شرح میدهد که :به طور کلی کلمه طلاق از ریشه طلق و به معنای رهایی و آزاد نمودن می باشد و به رهایی زن و شوهر و تمام شدن زندگی مشترک به شکل قانونی گفته می شود.

طلاق به منظور تمام شدن قانونی رابطه زوجیت است و جدا شدن همسران از یک دیگر را طلاق می گویند.

با وقوع امر طلاق حقوق و تکالیفی که بین زوجین بر اثر رابطه زوجیت بود بر هم می خورد و ساقط می گردد معمولا زوجین وقتی سمت طلاق می روند که استحکام رابطه زناشویی رو به نابودی است و تنش در بین آن ها وجود دارد.

وکیل طلاق در بندرعباس
وکیل طلاق در بندرعباس

آثار طلاق

نبود ناگهانی همسر احتمال دارد احساس اضطراب و یا ترس فراهم کند هر چند برخی از انسان ها امکان دارد با انجام طلاق احساس بهتری  و شادمانه تری داشته باشند اما موضوعی که دیده می شود در انجام طلاق زنان بیشتر از لحاظ اقتصادی دچار آسیب می شوند اما فرایندهای سازگاری روانی و اجتماعی برای مردان و زنان فرق چندانی با هم ندارد حتی امکان این که بسیاری از زنان و مردان بعد از انجام طلاق دوباره ازدواج مجدد داشته باشند وجود دارد.

انواع طلاق

طلاق هم مثل بسیاری دیگر از کارهای حقوقی شامل انواعی می باشد که در این نوشته به اصلی ترین و مهم ترین آن ها پرداخته شده است

در قانون ما دو نوع طلاق وجود دارد.

طلاق باین

طلاق رجعی

طلاق بائن چیست

باین در معنی لغوی خود به منظور جدا شونده می باشد.

طلاق باین در مقابل طلاق رجعی به نوعی از طلاق گفته می شود که برای مرد که حق طلاق با وی بوده است و بعد از ثبت نمودن طلاق حق رجوع و بازگشت نداشته باشد یعنی به بیان دیگر بعد از ثبت نمودن طلاق باین احتمال رجوع برای مرد وجود ندارد که در ماده هزار و صد و چهل و چهار قانون مدنی هم اشاره شده است.

مورد دیگر در خصوص طلاق باین می باشد:

چنانچه زن دوشیزه و باکره باشد.

طلاق در موقعی باشد که زن یائسه شده باشد.

وکیل طلاق در بندرعباس
وکیل طلاق در بندرعباس

طلاق خلع و مبارات چیست

طلاقی که بعد از سه بار وصلت پی در پی حاصل گردد که این معنی را دارد که زن و شوهری سه بار ازدواج کنند و یا رجوع کنند و بعد طلاق بگیرند.

کاملا بر خلاف طلاق باین در طلاق رجعی شوهر قادر است تنها در ایام عده به زن بازگردد و طلاق را منتفی سازد آگاه باشید که همه طلاق ها به صورت رجعی هستند مگر در مواردی که برای طلاق باین آمده است.

نکات طلاق

هر موقع مردی درخواست طلاق نماید و رای صادر گردد و طلاق مورد ثبت واقع گردد چنانچه زن دوشیزه و یا یاعسه نباشد و طلاق هم بعد از سه مرتبه ازدواج نباشد طلاق رجعی می باشد که در ایام عده می تواند به زن رجوع نماید و این معنی را می رساند که طلاق را بر هم زند.

هر موقع شوهری درخواست طلاق نماید و رای صادر گردد و زن هم دوشیزه باشد طلاق از نوع باین می باشد.

هر موقع شوهری درخواست طلاق نماید و رای صادر گردد و زن هم زن یاعسه باشد طلاق از نوع باین می باشد.

هر موقع زنی درخواست طلاق نماید و به طور مثال مالی را در برابر طلاق ببخشد چه این که مرد قبول کند و یا این که دادگاه به جای وی بپذیرد طلاق از نوع خلعی می باشد و طلاق خلعی هم باین می باشد خلع به معنای بخشیدن می باشد یعنی زن مقداری مال به طور مثال بخشی از مهریه را به خاطر کراهت از مرد و زندگی مشترک در برابر طلاق بذل می نماید که در این حالت طلاق به صورت خلع می گردد که طلاق خلع هم به نوعی باین می باشد.دوستان شیرازی عزیز شما میتوانید جهت انکه چگونه مهریه را وصول کنیم؟ یا مهریه در چه شرایطی به خانوم تعلق میگیرد. میتوانید با وکیل مهریه در شیراز مشورت کنید.

امکان دارد طلاق به صورت توافقی باشد که ماهیتا مبارات است که البته در رای طلاق توافقی دادگاه به طور معمول طلاق خلع نوشته می شود. همان طور که در قبل هم گفتیم طلاق خلع از نوع باین می باشد و مرد در این جا حق رجوع ندارد اما موردی در خصوص طلاق خلعی وجود دارد و این مورد می باشد که زن تا آخر عده می تواند با رجوع نمودن به دفتر خانه ای که صیغه طلاق را خوانده است به آن چه بخشیده و در اصطلاح حقوقی ما بذل رجوع نماید و بعد از رجوع زن به آن چیزی که بذل کرده به طور مثال مهریه نوع طلاق از باین به رجعی عوض می شود و مرد هم می تواند طلاق را بر هم بزند.

تصور کنید زن و شوهری دادخواست طلاق توافقی تقدیم دادگاه کرده باشند و زن که دوشیزه و یا یاعسه نیست همه مهریه خود را در برابر طلاق بذل نماید و مرد هم قبول بذل کند و در رای توافقی که گواهی عدم امکان سازش می باشد نیز منعکس گردد که طلاق خلعی می باشد بعد از ثبت طلاق در دفتر خانه زن قادر است در مدت عده به مهریه بذل کرده رجوع نماید مرد هم قادر است در همان مدت طلاق را بر هم بزند و به طور واقع دوباره با هم شرایط زن و شوهر باشند و در زوجیت خود باقی بمانند.

لازم به ذکر است که زن دوشیزه و زن یائسه هم بعد از طلاق حق رجوع به آن چه بذل کرده ندارد.

وکیل طلاق در بندرعباس
وکیل طلاق در بندرعباس

تفاوت طلاق خلع و طلاق عسر و حرج

طلاق عسر و حرج با طلاق خلعی فرق بارزی دارد.

در طلاقی که از نوع خلع است به خاطر نفرت و کراهتی که از شوهرش دارد با هم موافقت می نمایند تا مالی را به او پرداخت کند تا زندگی مشترک تمام شود در این حالت از طلاق لازم به رضایت مرد نداریم و وی در حالت قبول مال همسرش را طلاق می دهد اما در شرایطی که مرد پیش از آن که صیغه طلاق جاری گردد از قبول مال مزبور پشیمان می شود نمی توان زن را زن مطلقه دانست.

وکیل طلاق در اهواز این نکته را خاطر نشان میکند که :با توجه به این مورد  که در شرایطی مالی را که در دوران عده بخشیده است چنانچه از همسرش تقاضا نماید طلاق خلع به طلاق باین تغییر پیدا می کند به همین خاطر مرد می تواند در موقع عده به همسر خود رجوع نماید در طلاق عسر و حرج گرفتاری های سختی برای زن به وجود می آید که باعث به صادر شدن حکم اجبار کردن مرد به طلاق می گردد باید لحاظ گردد که در این حالت از طلاق احتیاجی نیست زن مالی را به مرد ببخشد مرد در این جا راه حلی به جز طلاق دادن زن ندارد چنانچه مرد از طلاق دادن زنش جلوگیری نماید دادگاه و قانون خانواده این امر را دنبال می نماید این نکته هم قابل توجه می باشد که طلاق عسر و حرج از نوع باین خواهد بود و مرد در اینجا اجازه رجوع ندارد.

طلاق از سمت زن

موارد طلاق از سمت زن در قانون مدنی وابسته به چهار مورد می باشد که من جمله شرایط دادخواست طلاق از سمت زن هم می باشد:

وکالت در طلاق اعم از وکالت مشروط و مطلق

نبود پرداختن نفقه از سمت زوج و ناتوانی در پرداختن نفقه

عسر و حرج زوجه

غیبت شوهر بیشتر از چهار سال(شرایط بیشتر طلاق غیابی را در مقاله مربوطه مطالعه نمایید)

زوج موظف به پرداخت مهریه در صورت مطالبه زوجه میباشد. همچنین با توجه به این که تمام این مسائل حول محور خانواده در جریان است پس میتوانید مقاله وکیل خانواده در اصفهان، وکیل خانواده در اهواز، وکیل خانواده درشیراز، وکیل خانواده در یزد را نیز مطالعه کنید.

با وجود این شرایط تقاضای درخواست طلاق از سمت زن در مراجع قضایی وجود دارد.

وکیل طلاق در بندرعباس
وکیل طلاق در بندرعباس

طلاق از سمت مرد

باید بیان گردد که طلاق هم می تواند از جانب مرد باشد و هم از جانب زن باشد و مردان قادر هستند با رجوع به دادگاه ها و اخذ گواهی عدم امکان سازش همسر خود را طلاق دهند حتی طلاق بدون دلیل زن هم امکان دارد البته باید گفته شود این امر وابسته بر پرداختن همه حق و حقوق قانونی زن و شرکت در جلسات مشاوره و داوری می باشد.

طلاقی که از سمت مرد است و در دوران عقد اتفاق میفتد آنچنان تفاوتی با طلاق از سمت مرد بعد از آغاز شدن زندگی زناشویی آن ها ندارد یعنی زوج هر موقع که بخواهد قادر است با در دست داشتن عقد نامه و دیگر شناسنامه و کارت ملی خود به یکی از دفاتر خدمات قضایی رجوع کنند و در آن جا دادخواست صادر شدن گواهی عدم امکان سازش برای دادگاه خانواده بفرستد بعد از اخذ این نوع از گواهی مرد باید حق و حقوق زن که همان مهریه و نفقه است را بپردازد تا بتوانند طلاق را بگیرند.

البته یک فرق کوچک در مورد طلاق از سمت مرد در دوران عقد با طلاق پس از زندگی مشترک وجود دارد که آن مورد این است که در حالتی که زن و مرد با هم در این مدت رابطه جنسی برقرار نکرده باشند مهریه ای که مرد باید به زن پرداخت کند مساوی با نصف مهریه ای می باشد که با هم در موقع عقد موافقت کرده باشند.

عده طلاق

در معنای لغوی عده به کسر عین و فتح دال مشدد از ریشه عدد برگرفته شده است و به معنی گروه/ شمردن/ مدت سوک زن به مرگ شوهر و ایام حیض و یا طهر زن می باشد.

در معنای اصطلاحی عده در اصطلاح فقها عبارت می باشد از تربص که یک نوع حالت انتظار شرعی می باشد که زن پس از انجام طلاق و از بین رفتن نکاح و یا وفات لازم است مدتی صبر کند و بعد اگر خواست شوهر دیگری اختیار کند.

اعمالی که سبب عده می گردند از این قبیل می باشد وفات/ اقسام گوناگون طلاق/ فسخ عقد به خاطر عیب ها/ انفساخ به مثل ارتداد و یا اسلام و یا دیگر شیر دادن/ آمیزش اشتباهی و تمام گردیدن مدت و یا بخشش آن در ازدواج موقت در همه این موارد مشروط می باشد که آمیزش انجام شده باشد غیر از مورد نخستین.

وکیل طلاق در بندرعباس
وکیل طلاق در بندرعباس

انواع عده

عده طلاق

عده وفات

عده مفقودالاثر

عده آمیزش اشتباهی

بر اساس ماده هزار و صد و پنجاه قانون مدنی ما عده عبارت است از مدتی که تا تمام شدن آن مدت زنی که عقد نکاح او سبب منحل شدن قرار گرفته است اجازه ندارد شوهر دیگری کند و ازدواج نماید.

عده طلاق در ازدواج دایم چیزی حدود سه ماه اعلام شده است که معادل با سه ماه پاک شدن از حیض می باشد. به بیان دیگر عده طلاق برابر است با سه مرتبه پاکیزگی یا این که سه طهر می باشد به عبارتی زنی که باردار نباشد چند روز پس از اجرای صیغه طلاق عادت ماهیانه گردد و بعد پاک شود پاکی اول می باشد و بعد که دوباره عادت ماهیانه شود و پاک گردد پاکی دوم می باشد و بعد که برای بار سوم عادت ماهیانه گردد و پاک شود پاکی سوم او می باشد یعنی پایان یافتن این پاکی که هماهنگ می گردد با آغاز عادت ماهیانه چهارم عده طلاق برای این زن پایان می پذیرد و اجازه ازدواج مجدد برای وی صادر می گردد.

در خصوص زنی که باردار می باشد عده او بر عکس مورد بالا تا تمام شدن بارداری او اعلام شده است حتی اگر این که لحظاتی بعد از انجام طلاق از حاملگی فارغ گردد.

در ازدواجی که به صورت ازدواج موقت است عده زن باردار همانند ازدواج دایم می باشد یعنی باید پس از تمام شدن بارداری و انجام زایمان انجام شود.

در خصوص زن یاعسه هم باید گفت که او به خاطرشرایط خاصی که دارد فاقد عده می باشد و همچنین باید گفته شود زنی که بین او و شوهرش نزدیکی اتفاق نیفتاده است هم عده نخواهد داشت.

بر اساس ماده هزار و صد و پنجاه و هفت قانون مدنی ایران زنی که با شبهه با کسی نزدیکی نماید بایستی عده طلاق را نگه دارد همچنین با این که نصی در قانون در مورد عده لعان موجود نیست اما نظر مشهور این می باشد که عده لعان مثل عده طلاق خواهد بود.