وکیل طلاق در بوشهر|مشاوره تلفنی سریع و تخصصی

وکیل طلاق در بوشهر

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در بوشهر و مشاور حقوقی در بوشهر

(0922-519-24-08)

وکیل پایه یک طلاق در بوشهر:

از نظر لغوی و اصطلاحی طلاق به معنای باز کردن گره و آزاد کردن گره آمده است، در دین اسلام از طلاق به عنوان عملی که از منفورترین چیزهایی است که در اسلام حلال است و نیز امری که به انجام آن عرش پروردگار به لرزه در می آید یاد شده است.

زن حقوقی دارد که هنگام طلاق باید پرداخت شود از جمله مهریه اگر حقوق زن پرداخت شود مرد میتواند حتی زن را بدون دلیل طلاق دهد برای طلاع از جزئیات این مس

اما در مواردی به دلیل ناسازگاری میان زن و شوهر یا هر دلیل دیگری ادامه زندگی زناشویی برای آنان غیر ممکن خواهد بود، در این مورد قرآن کریم راه حل داوری را پیش بینی نموده بدین معنا که داورانی از خانواده هریک از زوجین سعی در ایجاد صلح و سازش میان آنان نمایند، در هرحال هنگامی که ایجاد  صلح و سازش میان زوجین به هر دلیلی عیر مقدور باشد، با انجام عمل حقوقی طلاق به زندگی مشترک و عقد ازدواج خود پایان می دهند.

وکیل طلاق در بوشهر
وکیل طلاق در بوشهر

انحلال نکاح در بوشهر

در حقوق اسلامی طریق انحلال نکاح منحصر به طلاق نیست و به وسیله بطلان نکاح و نیز فسخ نکاح نیز نکلح منحل میشود که در ادامه به هریک از آنها و همچنین وجه تمایزشان از طلاق به اختصار خواهیم پرداخت:

تفاوت طلاق و بطلان نکاح

بطلان یا ابطال  نکاح به این معنی است که در هنگام انعقاد عقد نکاح یک یا چند مورد از شرایط صحت عقد نکاح وجود نداشته باشد در چنین حالتی نکاح باطل خواهد بود برای مثال یکی از مواردی که باعث ابطال نکاح میشود نکاح با زوجه ای است که در عده طلاق رجعی مرد دیگری است یا نکاح در حال احرام یا نکاح با محارم مانند اینکه مردی با خواهرش ازدواج کند یا نکاح با خواهر زن قبل از طلاق یکی از دو خواهر و گذراندن ایام عده است.

تفاوت طلاق و فسخ نکاح

فسخ نکاح مانند طلاق عمل حقوقی است که در حقوق اسلامی برای برهم زدن نکاح پیش بینی شده است و تشریفات و احکام خاص طلاق در فسخ نکاح لازم الرعایه نیست برای مثال در صورت فسخ نکاح زوج دیگر حق رجوع ندارد و باید مجدداً مبادرت به انعقاد عقد نکاح نماید یا وجود دو شاهد عادل مرد که در هنگام انشاء صیغه طلاق الزامی است در فسخ نکاح موضوعیت ندارد.

موارد فسخ نکاح

در ذیل به طور اختصار به برخی از موارد فسخ نکاح میپردازیم:

فسخ نکاح به دلیل وجود عیوب

*عیوب مردان که به زوجه حق فسخ نکاح را می دهد عبارتند از:خصاء، عنن، مقطوع بودن آلت تناسلی به گونه ای که قادر به عمل زناشوئی نباشد، جنون.

*عیوب زنان که به زوج حق فسخ می دهد عبارتنداز:(قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری، نابینایی از هر دو چشم، جنون).

لازم به ذکر است که این عیوب در صورتی از موجبات فسخ نکاخ هستند که زوجه قبل از انعقاد عقد نکاح نسبت به آن آگاهی نداشته باشند، همچنین پس از علم به این عیوب باید فوری مبادرت به فسخ نکاح نمایند.

لازم به ذکر است که اگر زوج پس از عقد نکاح مبتلا به جنون شود، زوجه حق فسخ نکاح را دارد هرچند که عیب؛جنون؛ پس از عقد حاصل شده است.

وکیل طلاق در بوشهر
وکیل طلاق در بوشهر

همچنین عیوب مذکور در صورتی به زوج یا زوجه حق فسخ می دهند که با درمان های پزشکی قابل درمان نباشند اما در صورتی که زوج یا زوجه یکی از این عیوب را داشته باشند و قابل درمان هم باشد، نمی توان آنها را مجبور به درمان نمود.

تخلف از شرط صفت:

علت دیگری که باعث ایجاد حق فسخ برای یکی از زوجین میشود ، تخلف از شرط صفت می باشد. بدین معنا که اگر صفت خاصی در زوج یا زوجه شرط شده باشد و عقد ازدواج مبتنی بر آن شرط منعقد شده باشد به گونه ای که وجود آن شرط در طرف مقابل موجب ترغیب و تشویق آنان به انعقاد عقد نکاح شده باشد و بعد از انعقاد عقد نکاح معلوم گردد که طرفی که در او شرط صفت شده (مشروط علیه) که فاقد وصف مذکور است برای مشروط له(کسی که شرط به نفع او شده) حق فسخ ایجاد میشود برای مثال اگر وجود تحصیلات دانشگاهی در زوج یا زوجه شرط شده شده باشد و عقد نکاح مبتنی بر وجود این شرط میان آن دو منعقد شده باشد و بعد از انعقاد نکاح معلوم گردد که فاقد وصف مذکور است برای کسی که شرط به نفع او شده است خواه زوج باشد یا زوجه حق فسخ ایجاد میشود.

طلاق و اقسام نکاح:

در فقه امامیه و به تبع آن در قانون مدنی نکاح براساس مدت زمان دوام آن به دو گونه منعقد میشود؛ نکاح دائم و نکاح موقت

نکاح موقت برای مدت محدودی منعقد می شود که این مدت میتواند چند دقیقه یا حتی چندین سال باشد، اما در عقد نکاح دائم مدتی معین نمیشود.

نکاح دائم و موقت در برخی شرایط مانند ایجاد رابطه نسبی تفاوتی با نکاح دائم ندارند اما در برخی از احکام مانند وجوب تعیین مهر در عقد موقت و نیز وجوب ارث و نفقه دارای احکامی متفاوت از عقد نکاح دائم است.

یکی از تفاوت های مهم میان عقد دائم و موقت در شیوه انحلال آنهاست بدین صورت که طلاق ویژه نکاح دائم است و در نکاح موقت موضوعیت ندارد و نکاح موقت به وسیله پایان یافتن مدت آن یا بذل مدت(بخشیدن تمامی مدت یا مدت باقی مانده) توسط زوج پایان میپذیرد.

انواع طلاق به اعتبار امکان یا عدم امکان رجوع زوج به زوجه در زمان عده

طلاق به این اعتبار به دو قسم تقسیم میشود: طلاق رجعی و طلاق بائن:

در طلاق رجعی زوج در زمان عده میتواند به زوجه رجوع نماید اما در طلاق بائن زوج در زمان عده حق رجوع به زوجه را ندارد و اگر بخواهد زوجه مطلقه را دوباره به همسری گیرد باید بعد مجدداً مبادرت به انعقاد عقد نکاح نماید.

افرادی که حق درخواست طلاق را دارند:

افرادی که حق درخواست طلاق را دارند کدام اند

1.زوج:

در حقوق مدنی اعمال حقوقی به اعتبار تعداد  افراد ایجاد کننده آنها به دو قسم عقد و ایقاع تقسم میشوند عقود برای ایجاد شدن به دو اراده دو طرف نیاز دارند مانند عقد نکاح که با اراده زوج و زوجه ایجاد میشود یا عقد اجاره که با اراده موجر و مستأجر منعقد میشود اما ایقاعات برای ایجاد تنها به اراده یک نفر نیاز دارند، طلاق از جمله ایقاعاتی است که در قانون مدنی از آن نامبرده شده و احکام و شرایط ایجاد و صحت آن در قانون مذکور ذکر شده است.

در صورتی که زوج بخواهد اقدام به طلاق زوجه نماید باید با مراجعه به دادگاه و طی مراحل قانونی و دریافت گواهی عدم سازش از سوی دادگاه و ارائه آن به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به طلاق زوجه مینماید.

چنانکه گفتیم طلاق ایقاع است و ایجاد آن منوط به انشاء صیغه مخصوص طلاق توسط زوج است و باید حتما صیغه طلاق را زوج به لفظ طلاق یا با مشتقات آن بیان کند به گونه ای که معلوم گردد  قصد وی طلاق زوجه است ، همچنین طلاق از جمله ایقاعات تشریفاتی است و اجرای صیغه طلاق توسط زوج به تنهایی کفایت نمی کند و باید در حضور دو شاهد عادل مرد به گونه ای که صیغه طلاق را بشنوند جاری گردد.

شما میتوانید مقاله طلاق بی دلیل زن را بخوانید و نکاتی را که مرد باید در هنگام طلاق رعایت نماید را متوجه و رعایت نمایید.

2-زوجه:

چنانکه پیشتر ذکر شد طلاق ایقاع است و به وسیله زوج ایجاد می شود ولیکن در مواردی زوجه نیز می تواند از محکمه درخواست طلاق نماید که در ذیل به آنها می پردازیم:

وکیل طلاق در شیراز این گونه نوشته است:

*خودداری یا عدم توانایی زوجه از پرداخت نفقه: در این حالت زوجه ابتدا به دادگاه مراجعه میکند و درخواست الزام شوهر به پرداخت نفقه را به دادگاه تقدیم میکند، در این حالت ابتدا دادگاه زوج را ملزم به پرداخت نفقه مینماید و درصورتی که الزام شوهر غیر ممکن باشد؛ دادگاه زوج را ملزم به طلاق زوجه می نماید.

*عسر و حرج زوجه: در صورتی که به دلایلی مثل ضرب و شتم و اهانت، اعتیاد، غیبت شوهر، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج یا بیماری صعب العلاج زوج باعث شود که ادامه زندگی با زوج برای زن همراه با سختی و مشقت باشد.

در موارد مذکور و مشابه آنها زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات عسر و حرج در دادگاه خواستار اجبار زوج به طلاق شود.

در صورتی که دادگاه حکم به الزام زوج به طلاق صادر نموده و زوج از اجرای حکم دادگاه سرباز بزند، نماینده دادگاه با اذن قاضی در دفتر رسمی ازدواج و طلاق و در حضور دو شاهد مرد صیغه طلاق را جاری می سازد.

یکی از دلایل طلاق ترک نفقه میباشد پس پشنهاد میکنیم مقاله های مربوط به وکیل ترک نفقه در بوشهر یا اگر در شهر های دیگر سکونت دارید با وکیل ترک نفقه در اصفهان یا وکیل ترک نفقه در شیراز را مطالعه نمایید.

وکیل طلاق در بوشهر
وکیل طلاق در بوشهر

طلاق توافقی و غیر توافقی

در طلاق توافقی زوجین در باره تمامی مسائل راجع به طلاق مانند مهریه، حضانت طفل و … با یکدیگر توافق دارند اما در طلاق غیر توافقی اختلافاتی درباره طلاق یا مسائل فرعی که در ضمن طلاق به آنها رسیدگی میشود مانند مهریه زوجه با یکدیگر اختلاف دارند.

مراجع صالح رسیدگی به طلاق

مراجع قانونی که صلاحیت رسیدگی به درخواست طلاق را دارند:

1-صلاحیت ذاتی:

مطابق با قانون حمایت از خانواده رسیدگی به مشکلات و دعاوی مربوط به درخواست طلاق در صلاحیت دادگاه خانواده است که با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل میشود.از این رو شما میتوانید با وکلای خانواده نیز مشورت کنید از جمله مقالات مربوط به وکلای خانواده در سایت یاروکیل میتوان به مقاله وکیل خانواده در اصفهان و وکیل خانواده در شیراز اشاره کرد

وکیل طلاق در اهواز میگوید: ولی اگر در ضمن در خواست طلاق زوجه خواستر مهریه خود هم باشد علاوه بر اینکه میتواند دادخاست الزام زوج به پرداخت نفقه را به دادگاه خانواده تقدیم کند از طربق اجرای ثبت ، اداره ثبت محل سکونت خود نیز میتواند صدور اجرائیه را خواستار شود.

2-صلاحیت محلی:

مطابق با آنچه که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، رسیدگی به دعاوی مربوط به طلاق در صلاحیت محلی دادگاه خانواده محل اقامت زوج یا زوجه است.

مراحل رسیدگی به دعاوی طلاق در دادگاه

1-تقدیم درخواست طلاق به دادگاه خانواده

2-انتخاب داور از میان خویشاوندان زوج و زوجه که متأهل هستند و حداقل سی سال سن دارند و در صورت امتناع از تعیین داور توسط طرفن یا نپذیرفتن داوری از سوی اشخاص معرفی شده دادگاه رأساً مبادرت به تعیین داور مینماید.

3-صدور گواهی عدم سازش از سوی داور در صورتی که امکان ایجاد صلح و سازش میان زوجین وجود نداشته باشد.

4-مراجعه به مراکز مشاوره(در صورتی که طلاق توافقی باشد).

5-صدور حکم طلاق یا گواهی عدم سازش از سوی دادگاه جهت ارائه آن به دفاتر ازدواج و طلاق جهت اجرای صیغه و تشریفات مربوط به آن.

مسائلی که دادگاه در ضمن حکم راجع به طلاق در باره آنها نیز اتخاذ تصمیم مینماید:

مطابق با قانون حمایت از خانواده مصوب1391 دادگاه در ضمن رسیدگی به درخواست طلاق و صدور حکم راجع به آن باید در خصوص موارد ذیل نیز مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید:

تصمیم گیری نسبت به مهریه: به طور کل میتوان گفت مهریه دو قسم است یا در ضمن عقد نکاح معین شده که به آن مهرالمسمی میگویند یا در ضمن عقد نکاح مشخص نشده و زوجین قصد دارند پس از انعقاد عقد مهریه را تعیین نمایند در این حالت اگر قبل از تعیین مهریه و بعد از نزدیکی طلاق روی دهد به زوجه مهرالمثل تعلق میگیرد که با توجه به شؤون خانوادگی و اجتماعی زن و نیز بستگان نزدیک وی تعیین می گردد.

اگر طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر باشد به زوجه مهرالمتعه تعلق میگیرد که با توجه به وضع مالی زوج تعیین میگردد.

تصمیم گیری نسبت به اجرت المثل دوران زوجیت: بدین معنا که دستمزد زوجه برای انجام کارهایی که در دوران زوجیت انجام داده باید به او پرداخت شود که در اصطلا به آن نحله میگویند.

تصمیم گیری راجع به نفقه زوجه : نفقه گذشته و حال زوجه و نیز نفقه ایام عده (درصورتی که طلاق رجعی باشد) از حقوق مالی زوجه و دینی بر ذمه زوج است .

وکیل طلاق در بوشهر
وکیل طلاق در بوشهر

معین نمودن حامله بودن یا نبودن زوجه

تصمیم گیری راجع به حضانت فرزندان و حق ملاقات با آنها: حضانت فرزندان خواه دختر باشد یا پس تا سن 7 سالگی با مادر است ولیکن پدر نیز حق ملاقات و دیدار با فرزند یا فرزندانش را دارد و در صورتی ممانعت مادر از این حق امکان دارد به پرداخت تا یک میلیون ریال جزای نقدی توسط قاضی دادگاه محکوم شود.

تصمیم گیری راجع به جهیزیه زوجه: زوجه باید برای اقامه دعوای استرداد جهیزیه به شورای حل اختلاف مراجعه کرده و بتواند ادعای خود را مبنی بر اینکه اموال ادعایی جهیزیه وی هستند در شورای حل اختلاف با استفاده از ادله اثبات دعوا مانند اقرار زوجه یا شهادت شهود اثبات نماید.

لازم به ذکر است زوجه می تواند در خصوص مطالبه نفقه، مهریه و استرداد جهیزیه که از جمله حقوق مالی  وی هستند توقیف اموال زوج را از دادگاه یا اجرای ثبت خواستار گردد