وکیل طلاق در شیراز|مشاوره تلفنی رایگان و سریع

وکیل طلاق در شیراز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

وکیل طلاق در شیراز
وکیل طلاق در شیراز

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی وکیل طلاق در شیراز پرداخته است

به طور کلی طلاق به دو دسته تقسیم می شود : طلاق بائن و طلاق رجعی. هر یک از انواع طلاق  آثار حقوقی متفاوتی دارند. قاضی در دادگاه وقتی حکم طلاق را صادر می کند، حتما در حکم عنوان رجعی یا بائن بودن آن را درج می نماید.

 طلاق رجعی چیست:

وکیل طلاق در شیراز در این باره میگوید:

در طلاقی که رجعی است مرد می تواند در مدت عده به زن رجوع نماید و نیازی به نکاح مجدد نمی باشد و می تواند به همان زندگی قبل برگردد. از جمله آثاری که می توان برای طلاق رجعی بر شمرد در ذیل آورده ایم:

1- در مدت عده طلاق رجعی مرد باید نفقه اش را به زوجه بپردازد

2- زن و شوهر در دوره عده در طلاق رجعی از هم ارث می برند.3

– زن در دوره عده در جدایی رجعی قادر نخواهد بود با مرد دیگری ازدواج کند.

4- مرد در دوره عده زن خود این امکان را ندارد با خواهر زنش ازدواج نماید و برای نکاح با خواهر زاده یا برادر زاده اش هم باید از زن اجازه بگیرد.

5- مرد برای نکاح در دوره عده زن خود در طلاق رجعی باید از دادگاه اذن بگیرد.6- اگر زن در دوره عده در طلاق رجعی رابطه نامشروعی برقرار کند درست مثل رابطه زن شوهردار می باشد.

وکیل طلاق در شیراز
وکیل طلاق در شیراز

طلاق بائن چیست؟

وکیل طلاق در شیراز در این باره میگوید:

در طلاق بائن زن و مرد به طور کامل از هم جدا شده و مرد حق رجوع به زن را نخواهد داشت و اگر مرد اراده نماید که دوباره با زنش که  او را طلاق داده ازدواج نماید باید تا پایان مدت عده در طلاق صبر نماید و بعد از آن دوباره زن سابقش را به نکاح خود در آورد. نکته قابل توجه این است که در طلاق بائن همه حق و حقوقی که به زن و شوهر در طلاق رجعی تعلق می گرفت از بین می رود.

بنابر این می توان این طور خلاصه نمود که همه طلاق ها رجعی هستند جز این که شرایطی داشته باشند که در ذیل به آن ها اشاره می کنیم:

1- اگر طلاق پیش از زناشویی اتفاق بیفتد بدین معنی که اگر مردی پیش از نزدیکی زن خود را طلاق دهد این نوع طلاق بائن خواهد بود.

وکیل طلاق در شیراز
وکیل طلاق در شیراز

2- طلاق زن یائسه هم از نوع بائن است .

وکیل مهریه در شیراز در مورد بذل مهریه در این مورد گفت:

3 – وقتی زنی به دلیل بیزاری ازشوهرش مالی به او بدهد و طلاق بگیرد حال چه مال برابر با مهریه ی او باشد یا بیشتر یا کم تر از مهریه زن باشد فرقی نمی کند.

این نوع طلاق هم از جمله طلاق های بائن است.

4- وقتی زن و مرد هردو از هم بیزار باشند اما در این حالت مالی که زن به مرد می دهد نمی تواند بیش از صداق او باشد. اگر در طلاقی که خلع یا مبارات است زن از مبلغی که به مرد داده است پشیمان شود و آن را پس بگیرد طلاق از بائن رجعی می شود.5- نوع دیگری از طلاق بائن طلاقی است که از سه طلاق پست سر هم حاصل شده و شوهر در این حالت حق رجوع به زن را نخواهد داشت.ایا زن هنگام طلاق از دارایی مرد ارث میبرد؟با وکیل ارث در شیراز در این باره مشورت کنید.

وکیل طلاق در شیراز
وکیل طلاق در شیراز

طلاق زن یائسه

وکیل طلاق در اهوازدر این باره میگوید:

زن یائسه کیست؟ یائسگی حدودا در سنین بین 45 تا 55 سالگی اتفاق می افتد و از ویژگی های طبیعی زنان می باشد در این ایام تخمدان ها هورمون زنانه کم تری به ویژه استروژن ترشح می کند. اول قائدگی در زن نامنظم می شود پس از آن کامل عادت او قطع می گردد. اگر زنی یک سال تمام عادت نشود یائسه است.

پیرو مطلب قبلی باید بگوییم اگر مردی زن یائسه اش را طلاق دهد این طلاق بائن خواهد بود و مرد بدون نکاح تازه قادر نخواهد بود به زندگی مشترک برگردد.

طلاق خلعی

وکیل طلاق در شیراز در این باره میگوید:

طلاق بائن به چند جهت ایجاد می شود: یکی از این جهات بیزاری و کراهتی است که زن از مرد یا هردو از هم می یابند. وقتی این بیزاری یک طرفه باشد، طلاق خلع است. اما اگر دو طرفه باشد طلاق از نوع مبارات خواهد بود. پس از جمله روش هایی که زوجین می توانند از هم جدا شوند و در دوره عده مرد حق رجوع به زن را ندارد، طلاق خلعی است.

در این نوع از طلاق ذاتا همه ارکان و شرایط اصولی و اساسی عقد مثل توافق هردو طرف و ایجاب و قبول آن ها  ضرورت دارد و از طرف دیگر کیفیت این عقد و اثر آن مشابه ایقاع می باشد یا در زبان دیگر بتوان گفت  طلاق زیر مجموعه ایقاعات محسوب می شود. طلاق خلعی  از جمله ی طلاق بائن است  که در آن زن به سبب بیزاری که از مرد دارد، مبلغی به او می دهد و خود را فارغ و آزاد از زوجیت می کند. زن این امکان را دارد تا پیش از طلاق خلعی و حتی پس از طلاق در دوره عده و تا پیش از پایان یافتن آن به بذلش رجوع نماید  که بدین ترتیب طلاق خلعی به رجعی تبدیل می شود و مرد هم در این حالت می تواند در دوره عده به زن برگردد. بر اساس نظر مشهور، مجوز رجوع زن منوط بر این است که رجوع مرد درست باشد. زوج این امکان را دارد که بعد از طلاق خلع بازگشت از طلاق را برای خودش ناممکن کند اما زن در این حالت می تواند به فدیه مراجعه کند و مانعی که زوج برای حق خویش ایجاد نموده است باعث سقوط حق زن در این موضوع نخواهد شد.

نظر فقها و طلاق خلع

وکیل طلاق در شیراز در این باره میگوید:

در مفهوم لغوی خلع یعنی جدا کردن . در قرآن هم به این مطلب اشاره ریزی شده است که چون زن و مرد با ازدواج لباسی نو به تن می کنند، جدایی و طلاق به مفهوم کندن آن لباس می باشد .  در زبان فقها و مسلمین  این طلاق تحت عنوان خلع یاد می شود. البته در قرآن این جدایی را افتدا می گویند . اما درآیه ای در قرآن که جواز این طلاق ذکر شده است عنوان خلع آمده است. نتیجه ان که هر گاه زوجه به دلیل کراهت نسبت به مرد ترس مخالفت و نافرمانی شدید می نماید با تراضی به زوج مالی می دهد و خود را از رابطه ی زوجیت رها می سازد.

وکیل طلاق در شیراز
وکیل طلاق در شیراز

ارکان طلاق خلع

وکیل طلاق در شیراز در این باره میگوید:

1- کراهت و بیزاری زن نسبت به مرد طوری که تدوم زندگی برای زن یا هر دو سخت شده باشد و موجب نافرمانی و گناه بی توجهی به وظایف شرعی و قانونی و عواطف انسانی شود.2- اعطای مال از زوجه به زوج در ازای انجام طلاق  تا او را فارغ از رابطه زوجیت کند. به صورتی که مرد در دوره عده حق برگشتن به زن را نداشته باشد. در اصطلاح حقوقی به این مالی که زن در ازای انجام طلاق به مرد می دهد فدیه یا فدا گفته می شود که می تواند یا عین یا منفعت یا دین باشد.

در مورد میزان آن قانون خاصی نیست و به تراضی دو طرف تعیین می شود که در این حالت امکان دارد اصلا خود مهریه فدیه قرار بگیرد یا چیزی غیر از مهریه به اندازه ان یا کم تر یا بیش تر از مهریه باشد. حتی نفقه که بر عهده شوهر است یا مزد شیر دادن فرزند در زمانی معین می تواند فدیه باشد. برای احراز طلاق خلعی باید عوض پرداخت شود.

بر اساس ماده 1146 قانون مدنی  طلاق خلعی چنان تعریف می شود که زن به سبب کراهت از زوج مالی به شوهر می دهد  تا طلاقش را از زوج بگیرد چه این که مال برابر با مهریه یا بیش تر از آن یا کم تر از مهریه باشد پس برای این که طلاق خلع احراز یابد زن باید عوضی پرداخت نماید و تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد. همان طور که اشاره نمودیم طلاق خلع از انواع طلاق بائن است بعد از احراز آن مرد امکان  این را نخواهد داشت در زمان عده به زن خود رجوع نماید.

در این شرایط زن قادر است به فدیه پرداخت شده به شورش در زمان عده رجوع نماید و آن را مسترد کند حتی گر مرد راضی نباشد. در این حالت مرد قادر است به زن رجوع نماید . اذن رجوع زن منوط به درستی رجوع مرد می باشد اما در این مورد اخیر بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. در شرایطی که  امکان رجوع مرد نباشد  مثل این است که زن دارای عده نبوده و یا سه طلاقه باشد رجوع زن عم درست نیست.

اختلاف نظر فقها در بحث رجوع به فدیه

وکیل حقوقی در شیراز در مورد اختلاف نظر فقها در بحث رجوع به فدیه توضیح داد!

در مورد دیگری هم میان حقوق دانان اختلاف عقیده  وجود دارد. این مطلب که درستی رجوع زوجه منوط به آگاهی مرد از آن می باشد یا نه مورد بحث است. رجوع به بذل از سوی زن  یک عمل حقوقی یک جانبه می باشد که فقط با اراده زن انجام می شود. اما با این که عملی یک جانبه می باشد باید شرایطی داشته باشد.

اولا زن فقط در دوره عده  قادر است به فدیه برگردد و ثانیا این که مرد باید در زمان عده از رجوع به فدیه اطلاع داشته باشد. تا قادر باشد متقابلا حقوق خود را انجام دهد.

بدیهی می باشد اگر مرد از این موضوع اطلاع نداشته باشد، رجوع زن به فدیه باطل است. این رجوع باید طوری باشد که مرد هم قادر باشد به نکاح رجوع نماید. وقتی زن به بذل رجوع کند، عنوان بائن بودن طلاق ساقط می شود و در این حالت طلاق از بائن به رجعی تبدیل می شود و مرد می تواند در دوره عده به زن برگردد.

پس در طلاق خلع اگر زن نسبت به فدیه رجوع کند طلاق رجعی خواهد بود و مرد قادر است به زن برگردد. حتی اگر زن با این مطلب موافق نباشد و اگر با رجوع موافقت کند، مرد این امکان را دارد که برگردد. حتی اگر زن نسبت به بذل برنگشته باشد. در این خصوص در حقیقت زن بذل را به مرد بخشیده است  و این هبه غیر معوض است. زیرا که توافق نموده که مرد بدون استرداد بذل به او برگردد. با برگشت مرد همان نکاح قبل احیا شده و مهریه هم همان مهریه نکاح قبلی خواهد بود. نکته مهم این که مهریه اخیر مشروط به عقد جدید بعد از پایان مدت عده می باشد.

وکیل طلاق در شیراز
وکیل طلاق در شیراز

طلاق مبارات

وکیل طلاق در شیراز در این باره میگوید:

از دیگر انواع طلاق بائن، طلاق مبارت است. طلاق مبارات هم زمانی اتفاق می افتد که زن و شوهر هر دو باهم از هم بیزار شوند در این حالت عوض نباید بیش تر از مهریه باشد.

سه طلاقه شدن زن

وکیل طلاق در شیراز در این باره میگوید:

بر اساس ماده 1057 قانون مدنی  اگر زوج سه بار پشت سرهم زن خود را طلاق دهد چه بدین صورت که طلاق بعد از رجوع باشد چه در ایام عده یا بعد از نکاح جدید قادر نخواهد بود دوباره با آن زن ازدواج نماید. در قانون و شرع در این موضوع صراحتا بیان شده است. در متن قانون از سه طلاقه بودن با عنوان سه طلاقه و نه طلاقه یاد شده است.

بر اساس ماده 1057 قانون مدنی اگر زنی سه بار همسر یک مرد باشد و طلاق گرفته باشد به آن مرد حرام می شود جز در موردی که با عقد دائم به همسری مرد دیگری در بیاید و بعد از نزدیکی با او به جهت فسخ یا طلاق یا فوت بینشان به هم خورده و جدا شده باشند.

به گفته ی وکیل خانواده در شیراز پس مردی که سه دفعه پشت سر هم زن را طلاق دهد چه این که در دوران عده یا بعد از ازدواج جدید صورت گرفته باشد دیگر قادر نیست با آن زن ازدواج نماید. چون نکاحی که سست بنیان باشد، نمی تواند خانواده خوشبختی را به وجود بیاورد و درست آن است که تمدید آن بعد از سه دفعه پشت سر هم خودداری به عمل آید. ضمن آن که قانون گذار تمایل دارد از این طریق از تکرر طلاق خودداری نماید.

فرضا اگر بعد از سه طلاق پشت سر هم و دخالت محلل و سقوط نکاح و نکاح دوباره زن و شوهر قبلی دوباره زن و مرد با هم به توافق نرسند و اختلاف داشته باشند و طلاق تکرار گردد. این موضوع قابل تداوم برای همیشه نیست. چون قانون گذار  با توجه به فقه اسلامی این گونه بیان داشته است که: زن هر کسی که نه طلاق بگیرد و6 تای آن عدی باشد ، بر ان فرد حرام می شود.

آیا مرد میتواند هسر خود را بدون هیچ دلیلی طلاق دهد برای پاسخ این سوال به مقاله طلاق بدون دلیل زن رفته مطالب آن را مطالعه کنید و در صورت نیاز با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید.

حق رجوع مرد در طلاق بائن:

وکیل طلاق در شیراز در این باره میگوید:

گفتیم که طلاق دو مدل است یا رجعی یا بائن. در طلاق رجعی که مرد در دوران عده حق رجوع خواهد داشت. به بیان دیگر با قطع روابط زن و مرد به موجب طلاق جدایی بین زن و مرد ایجاد می شود  ولی در دوره عده برای مرد حق رجوع به زنش باقی می ماند و در این شرایط همان ارتباط شرعی سابق بین زوج و زوجه باز می گردد. در طلاق بائن چنین نیست. یعنی شوهر حق برگشت به زن را نخواهد داشت و همین که صیغه طلاق جاری شد رابطه زوجیت زن و مرد کاملا قطع می شود.

طلاق و عادت ماهیانه:

وکیل طلاق در شیراز در این باره میگوید:

عمل طلاق تشریفات مخصوص خود را دارد. قانونگذار برای موضوع طلاق شرایطی را درنظر گرفته است و امر طلاق  در  این صورت صحیح  است. به بیان دیگر باید گفت که طلاق تنها در صورتی درست است که  بر اساس قواعد مقرره در قانون و بر اساس تشریفات مقرره انجام شود. از شرایطی که در هنگام طلاق باید مورد توجه قرار داد پاک بودن زن می باشد. طلاق حین حیض درست نیست.

البته باید موارد استثنا را هم در این مورد در نظر گرفت. در ماده 1140 قانون مدنی به این موضوع اشاره شده است که طلاق زن در دوره نفاس صحیح نمی باشد. بنابراین در صورتی طلاق صحیح است که در دوره عادت نفاس نباشد.

نفاس عبارت است از حالتی مثل عادت زنانه  که ده روز بعد از زایمان به وجود می آید.  می توان گفت که فلسفه این قاعده شاید این باشد که طلاق در زمانی انجام شود که زن و مرد قادر باشند با هم نزدیکی کنند  تا به این طریق شاید که از طلاق جلوگیری شود. در نتیجه باید گفت طلاق در حالت عادت ماهیانه و نفاس باطل خواهد بود.

شرایط طلاق در دوره عادت ماهیانه

وکیل طلاق در شیراز در این باره میگوید:

طبق قانون مدنی اصل بر این است که در دوره عادت ماهیانه  زن و نفاس طلاق باطل است. در ادامه در ماده 1140 قانون مدنی  می خوانیم : طلاق در دوره نفاس یا حیض درست نمی باشد. جز در مواردی که زن حامل باشد یا طلاق پیش از نزدیکی با زن اتفاق بیفتد یا در حالتی که  مرد غائب باشد به شکلی که از عادت ماهانه زن بی اطلاع باشد.

طلاق زن باردار

وکیل طلاق در شیراز در این باره میگوید:

در دوره حاملگی عادت زنانگی و نفاس نیست. به همین سبب طلاق در این دوره مانعی ندارد و قانون گذار پاک بودن زن را شرط قرار نداده است. اگر زن و مرد  قصد نمایند از هم طلاق بگیرند و بین آن ها نزدیکی نشده باشد قانون گذار هم پاکیزگی  را شرط قرار داده و طلاق بائن خواهد بود.

در حالتی که شوهر زن غائب باشد و در هنگام طلاق با زن در یک خانه ساکن نباشند در نتیجه این آگاهی را نخواهد داشت که زن عادت ماهیانه دارد یا نه  بنابر این پاکی زن شرط طلاق نیست. گاهی هم زن و شوهر از هم جدا زندگی می کنند به طوری که مرد نتواند  اطلاعی از زن بیابد این شکل از زندگی هم مانند حالتی است که مرد غائب می باشد و طلاق دادن او صحیح می باشد.

حکم طلاق در دوره طهر

وکیل طلاق در شیراز در این باره میگوید:

وقتی زن و مردی می خواهند از هم جدا شوند  زن در حین طلاق باید از حیض پاک باشد و مرد هم نباید در دوره پاکی با زن نزدیکی نکرده باشد. بنابر این در صورتی که در حالت عادت ماهانه و قبل از این پاکی با زن نزدیکی کرده باشد باید دوباره حیض شده و پاک شود تا طلاق صحیح باشد.

اما در مورد درستی طلاق باید بگوییم که  طلاق به شرطی که در طهر غیر مواقعه صورت پذیرد صحیح خواهد بود. پس زنی که در عادت ماهانه یا در نفاس باشد یا در طهر مواقعه قرار بگیرد ،طلاق دادن او درست نمی باشد. مگر در جایی که زن حامله باشد یا شوهرش بعد از آمیزش با زن سفر برود و از شرایط زن بی خبر باشد.

طلاق زن حامله و زنی که بعد ازعادت ماهانه از دوره طهر مواقعه به طهر غیر مواقعه برسد طلاق او صحیح می باشد.نکته قابل توجه این که طلاق دادن زنی که مرد تا وقت طلاق با او نزدیکی نداشته در همه صورت درست است.

استثنائات صحت طلاق در دوره عادت

وکیل طلاق در شیراز در این باره میگوید:

همان طور که پیش تر هم اشاره شد  و به نظر وکیل پایه یک دادگستری  جاری شدن صیغه عقد ازدواج در دوره عادت ماهانه درست است.  اما طلاق زوجه در این دوره صحیح نمی باشد. جز در موردی که 1- مرد بعد از ازدواج با زن زناشویی نکرده باشد2-  زن حامله باشد 3- مرد غائب بوده و از شرایط و اوالات زن بی خبر باشد.

برخی از فقها از جمله آیت الله سیستانی بر این باورند که احتیاط واجب بر آن ست که مرد باید یک ماه از جدایی زوجه صبر نموده و بعد اقدام به طلاق نماید.

شرایط زن حین طلاق

وکیل طلاق در شیراز در این باره میگوید:

اما در مورد شرایط زن در موقع طلاق باید بگوییم که زن حین جاری شدن صیغه طلاق باید شرایطی داشته باشد. اولا که زن باید در دوره عادت ماهانه  و نفاس نباشد و در دوره پاکی زن از خون نفاس یا حیض مرد نباید با او نزدیکی کرده باشد. اگر در حیض یا نفاس قبل از پاکی با او نزدیکی نماید  احتیاط بر آن است

که باید دوباره عادت ماهیانه را بگذراند و بعد پاک شود . سوالی که در ذهن می آید این است که اگر مردی با زنش نزدیکی کند و بخواهد او را طلاق دهد تکلیف چیست؟ در پاسخ باید بگوییم که مرد در این حالت باید صبر نماید تا زن عادت ماهانه شده و سپس پاک شود و بعد او را طلاق دهد. اما اگر زن حامله باشد قادر است پس از نزدیکی فورا او را طلاق دهد و نیز اگر زن یائسه باشد و بیش از پنجاه سال سن داشته باشد در این حالت هم باید بعد از نزدیکی بلافاصله او را طلاق دهد.