وکیل فریب در ازدواج در اصفهان|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل فریب در ازدواج در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09225192408)

وکیل فریب در ازدواج در اصفهان
وکیل فریب در ازدواج در اصفهان

وکیل فریب در ازدواج در اصفهان کیست؟

تدلیس ، گول زدن و فریب در ازدواج به معنای این است که فردی صفاتی را که دارا نمی باشد را برای خود ادعا کند یا اینکه یکسری صفات و عیوب  را دارا می باشد ،  و آن ها را پنهان کند . در تدلیس شخص تلاش می‌کند ، که با دروغ گفتن و پنهان کاری و با یک سری اعمال طرف مقابل را فریب دهد ، مانند دروغ در موقعیت اجتماعی ، تحصیلات ، بیماری های خود ، میزان درآمد و عیوب ظاهری و آن ها را به گونه‌ای دیگر نمایان می کند . در قانون مدنی و بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی آمده است که قانون حق داد به شخص که اگر خود را فریب خورده بداند ، بتواند به فسخ نکاح بپردازد ، در ماده ۶۴۷ هم ضمانت اجرای کیفری آمده است ،  جهت عدم صداقت و فریب یکی از زوجین . به طور مثال در ماده ۱۱۲۸ آمده است که هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد ، ولی بعد از عقد معلوم گردد ، که شخص مذکور فاقد وصف مقصود می باشد ،  برای طرف مقابل حق فسخ خواهد  بود . خواه وصف مذکور در عقد  تصریح  شده یا عقد متباینا بر آن  واقع شده باشد .

پس در اینجا برای شخص حق است آمده است ، به این معنی که می‌تواند ازدواج را به هم بزند و یا اینکه آن را منحل کند .

آشکار نکردن ازدواج سابق به شرح زیر می باشد :

باید بگوییم که مجرد بودن و تجرد از شروط ضمنی طرفین محسوب می گردد ، ولی اگر  زمان ازدواج شخص بداند ، که طرف مقابل قبلا ازدواج کرده و حال هم متارکه کرده ، پس اگر که بداند هیچ اشکالی به وجود نمی‌آید .

وکیل فریب در ازدواج در اصفهان
وکیل فریب در ازدواج در اصفهان

فسخ ازدواج به دلیل دوشیزه نبودن به شرح زیر می باشد :

باید گفت که دوشیزه بودن از شروط ازدواج می باشد ، که به صورت مصرح و تصویب شده و چه به صورت ضمنی .  باید گفت که اگر شخص از دوشیزه نبود زن آگاه گردد باید سریعاً به فسخ نکاح اقدام کند.

چگونگی پرداخت مهریه بعد از اثبات فریب در ازدواج :

در کلیه مورد هایی که نکاح قبل از نزدیکی فسخ گردد ، زن حقی را دارا نمی باشد ، به جز یک مورد که آن هم نکاح به علت وجود عنن یا ناتوانی جنسی زوج می باشد ،  که نکاح فسخ می گردد و در این صورت زن استحقاق دریافت نصف مهریه را دارد ، اما  هر زمان زن مرد را در ازدواج فریب بدهد و مرد بعد از نزدیکی به عیب های او آگاه شود ، اگر که مرد از حق خود استفاده نکند ، باید کلی مهر او را پرداخت کند ، ولی  در صورت  اعمال حق ،  زوجه استحقاق دریافت مهریه را ندارد و اگر که قبلا پرداخت کرده باشد ، می تواند آن را پس بگیرد .  حال اگر فریب دهنده زن نباشد ،  بلکه به واسطه دیگران و کسان دیگر باشد ،  مرد می تواند مهریه پرداخت به زن را از فریب دهنده طلب کند ، همچنین باید گفت که از نظر کیفری فریب و حیله  در ازدواج از جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی می باشد و در ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی نیز جرم انگاری شده است و جهت مرتکب آن مجازات حبس تعزیری  از ۶ ماه تا ۲ سال در نظر می گیرند . بر اساس این ماده قانونی اگر هر یک از زوجین قبل از ازدواج طرف خود را به یکسری امور دروغین و واهی مانند تحصیلات عالی ، موقعیت اجتماعی ،  تمکن‌ مالی ،  تجربه و سمت خاص فریب بدهد و عقد و بر مبنای هر یک از آن ها باشد ، اما آن شخص به حبس تعزیری ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌ شود .

آیا مهریه در صورتی که زن مرد را در ازدواج فریب داده باشد قابل مطالبه است برای در یافت اطلاعات پیرامون این مسئله با وکیل مهریه در اصفهان یا اگر در شیراز هستید با  وکیل مهریه در شیراز تماس حاصل فرمایید.

نحوه اثبات فریب در ازدواج به شرط زیر می باشد :

وکیل فریب در ازدواج در اصفهان
وکیل فریب در ازدواج در اصفهان

جهت ثابت کردن فریب در ازدواج شما باید به عنوان شاکی یا مدعی اثبات کنید ، که فرد مقابل شما ، شما را با اموری دروغین و واهی فریب داده است و شما نسبت به  واقعیت این موضوع آگاهی نداشتید و تنها بر اساس این که حقیقت همان است  ،که آن فرد می‌گوید ، با او ازدواج کرده اید .  جهت ثابت کردن این موضوع شما باید به اقرار طرف مقابل استناد کنید یا اینکه باید از راه شهادت شهود به اثبات این موضوع بپردازید و یا اینکه یکسری ادله را ارائه کنید ، که موجب علم قاضی بشود . پس از آن قاضی با بررسی اوضاع و احوال و دلایل شما مثل پیامک های ارسالی ،  شهادت های اطرافیان ، پرونده‌های پزشکی ،  نظریه های پزشکی قانونی را می‌تواند مورد استفاده قرار دارد و حقیقت را آشکار سازد .

فریب در ازدواج به دلیل باکره بودن زوجه به شرح زیر می باشد :

از موضوعاتی که در دادگاه بسیار زیاد می باشد ،  بحث باکره نبودن زوجه قبل از عقد می باشد . اگر مردی ادعا داشته باشد که همسر او قبل از عقد باکره نبوده است و همچنین از این موضوع قبل از عقد آگاهی نداشته است و با فرض اینکه آن خانم قبل از ازدواج  دوشیزه نبوده و آن زن ازدواج کرده و همچنین در ارتباط با زن هایی که عمل بکارت انجام داده اند ، اثبات این توسط زوج از مصادیق فریب در ازدواج می باشد و هم از بعد حقوقی ازدواج قابل فسخ می‌شود و بعد کیفری نیز زوجه مجازات می‌شود .

نتیجه گیری :

از مشکلاتی که امروزه ما در بحث عقد ازدواج در جامعه بسیار می‌بینیم ، موضوع فریب در ازدواج یا تدلیس در نکاح می باشد . به گونه‌ای که این امر موجبات طلاق در جامعه ما می باشد . هم چنین باید بگویم که قانون‌گذار نداشتن حسن نیت زن یا شوهر و نداشتن صداقت آن ها در مقابل یکدیگر در ازدواج را به عنوان تدلیس در نکاح می داند و آن را از موارد فسخ نکاح دانسته . طبق قانون مدنی کلیه عقود به موجب خیارات قابل فسخ می باشند و یکی از خیاراتی که می‌توان آن را در جهت فسخ اقدام‌ کرد ، خیار تدلیس می باشد .

وکیل فریب در ازدواج در اصفهان
وکیل فریب در ازدواج در اصفهان

هر زمان در قرارداد یا عقدی یکی از طرفین دروغی به فرد دیگر بگوسد ، فرد فریب خورده می تواند به فسخ نکاح  بپردازد.  پس تدلیس در هر عقدی از مورد های به هم خوردن آن عقد می باشد ‌ . قانونگذار به طور جداگانه و مشخص مورد های بهم خوردن ازدواج و فسخ را معین کرده و تدلیس در نکاح را جرم می دانند و برای آن نیز مجازات مشخص کرده است . همچنین در اینجا باید گفت که تدلیس به معنای فریب می باشد و تدلیس در نکاح در معنای فریب در ازدواج هست . یعنی اینکه فرد برای فریب دیگری خود را دارای یک سری صفات دروغن معرفی می نماید ، در حالی که آن صفات را دارا نمی باشد ، همین طور باید گفت که بر اساس ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی اگر یک صفت در یکی از طرفین ازدواج شرط شده باشد و بعد از ازدواج معین گردد ، که فرد آن صفت را دارا نمی باشد ،  طرف مقابل حق فسخ را دارا خواهد بود . بر اساس این ماده قانونی هر زمان هر یک از طرفین ازدواج را بر مبنای صفتی که دیگری آن را با خود معرفی کرده است ، ازدواج کند اگر فرد بعد از ازدواج متوجه فریب آن فرد شود ، این موضوع برای او حق فسخ ایجاد می کند ، در برخی موارد نیز به موجب آن امکان فسخ نکاح نیز وجود دارد .