وکیل فسخ قرارداد در اصفهان+مشاوره تلفنی سریع و تخصصی

وکیل فسخ قرارداد در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل پایه یک فسخ قرارداد در اصفهان:

افراد یک جامعه ، برای حفظ نظام  اجتماعی  و هم چنین حفظ و بقای حیات خود ، ناگزیرند مدام با یکدیگر در ارتباط باشند ، ارتباط شکل های متفاوتی دارد که از جمله آن می توان به انعقاد قرارداد با یکدیگر اشاره کرد .

قرارداد و یا عقد ، بین دو یا چن شخص منعقد شده و به موجب آن هر یک از طرفین ، در مقابل طرف دیگر ، تعهداتی را بر عهده گرفته و یا اقدام به انتقال مال و .. می کنند .

قانون گذار ، در قوانین مختلف ، از جمله  قانون مدنی ، به تفصیل در خصوص روابط افراد و قواعد حاکم بر آن ، سخن رانده است .

در صورتی که قراردادی منعقد شد  ، ممکن است شرایطی ایجاد شود که هر یک از طرفین عقد ، خواستار بر هم زدن عقد باشند .

وکیل فسخ قرارداد در اصفهان
وکیل فسخ قرارداد در اصفهان

به طور کلی عقود به انواعی تقسیم می شوند که یکی از این تقسیم بندی ها ، عقود لازم و جایز است .

عقد لازم ، عقدی است که در آن ، طرفین حق بر هم زدن عقد را ندارند مگر در صورتی که برای برهم زدن عقد با یکدیگر به توافق برسند که اصطلاحا به آن اقاله می گویند و راه دیگر بر هم زدن قرارداد ، فسخ یک جانبه  عقد است .

وکیل فسخ قرار داد در شیراز می نویسد: فسخ ، عمل حقوقی است که به صورت یک جانبه توسط ذو الخیار اعمال می شود و اصطلاحا ، فسخ یک ایقاع است .

طبق مواد  قانون مدنی ، در عقود و قرارداد ها ، ممکن است خیارات مختلفی به وجود آید .

خیار فسخ ، در واقع حقی است که به وسیله آن ، شخص می تواند عقد را بر هم زند .

خیار ، یک حق مالی است که اصولا به ارث می رسد مگر آن که در ضمن عقد ، شرط خلاف آن درج شود .

انواع خیارات:

خیارات مختص عقد بیع : خیار مجلس ، تاخیر ثمن ، خیار حیوان

این سه خیار ، تنها اختصاص به عقد بیع داشته و در سایر عقود ایجاد نمی شوند .

غیر از این خیارات مختص عقد بیع  ، خیارات دیگری نیز وجود دارد که در ادامه به برخی از آن ها  به طور مختصر  می پردازیم اما قبل از آن لازم به توضیح است که ، برای اعمال حق فسخ توسط هر یک از متعاملین ، فرد باید نسبت به شرایط و احکام خاص هر خیار و مفاد قرارداد ، دارای اطلاعات و آگاهی لازم و کافی بوده تا بتواند به بهترین نحو عمل کرده و متحمل زیان و خسارات مالی نشود .

از آن جا که مبحث  خیارات و فسخ عقود ، از جمله مباحث تخصصی و نیازمند علم و اگاهی بسیار نسبت به قوانین است ، توصیه می شود ، هر یک از طرفین قرارداد در صورتی که قصد اعمال خیار فسخ و یا دفاع در برابر ادعای فسخ عقد دارند ، در ابتدا با مشورت گرفتن از یک وکیل متخصص در امور حقوقی و قرارداد ها و به طور خاص در زمینه فسخ قرارداد ، نسبت به روند احتمالی پرونده و هم چنین رویه قضایی حاکم بر دعوا ، با دست پر تری وارد دعوا شوند .

در صورتی که اصحاب دعوا بخواهند پرونده خود را به یک وکیل متخصص در امور قراردادی و حقوقی واگذار نمایند ، شایسته است ابتدا از میزان تجارب و تخصص وکیل مورد نظر اطمینان لازم را کسب کرده و سپس با خیال اسوده ، پیگیری امور دعوا را به وی واگذار نمایند .

وکیل فسخ قرارداد در اصفهان
وکیل فسخ قرارداد در اصفهان

خیار مجلس:

این خیار  در عقد بیع مطرح است . شرایط اعمال این خیار به این صورت است که اصولا طرفین عقد ، تا زمانی که در  مجلس عقد حضور دارند و از یکدیگر  جدا نشده اند ، می توانند عقد را بر هم زنند . این خیار در صورتی که شرط خلاف آن در عقد تصریح نشده باشد ، برای هر دو طرف عقد ایجاد می شود اما طرفین می توانند با تراضی هم ، این خیار را به طور کلی اسقاط کرده و یا تنها بزای یکی از طرفین این  حق را قائل شوند .

خیار حیوان و شرایط اعمال آن:

از دیگر خیاراتی که تنها اختصاص به عقد بیع دارد ، خیار حیوان است .

این خیار ،  همانطور که از نام آن مشخص است در صورت ایجاد می شود  که یکی از عوضین معامله حیوان زنده باشد . در این صورت فردی که حیوان زنده را به عنوان عوض دریافت می‌ کند ، می‌ تواند ظرف سه روز عقد را به استناد خیار حیوان بر هم زند

این خیار توسط طرفین در ضمن عقد بیع قابل اسقاط است .

خیار تاخیر ثمن:

این خیار نیز تنها در عقد بیع جاری  خواهد شد.

از شرایط ایجاد این خیار ،  می توان به حال بودن مبیع و ثمن ، عین معین بودن مبیع،  عدم تسلیم کامل ثمن معامله در ظرف ۳ روز از هنگام انعقاد عقد  و همچنین عدم تسلیم کامل مبیع  توسط بایع اشاره کرد .

در صورتی که برای پرداخت و تسلیم مبیع و ثمن مدتی معین نشده باشد و همچنین بایع مبیع را با اختیار خود در ظرف سه روز به مشتری تحویل نداده باشد،اگر مشتری ظرف سه روز ثمن معامله را به صورت کامل تادیه نکند،بایع حق خواهد داشت که عقد بیع را به استناد خیار تاخیر ثمن فسخ کند. این خیار تنها اختصاص به بایع  در عقد بیع دارد  و برای مشتری از بابت تاخیر بایع در تسلیم مبیع خیاری ایجاد نخواهد شد.این خیار نیز توسط طرفین عقد در زمان عقد  قابل اسقاط است و از این لحاظ محدودیتی در قانون تعیین نشده است .

وکیل فسخ قرارداد در اصفهان
وکیل فسخ قرارداد در اصفهان

خیار عیب:

وکیل قرارداد در شیراز هم نظر است که در صورتی که در معامله‌ای پس از انعقاد عقد آشکار شود که عوض معامله معیوب است ، کسی که عوض را دریافت کرده است ، می تواند  به استناد خیار عیب ، عقد را فسخ کرده و یا اینکه ارش را  مطالبه کند . ارش ، در واقع جبران خسارتی است که از معیوب بودن مورد معامله ، به طرف عقد وارد شده است و میزان آن به اندازه ما به تفاوت کالای سالم و معیوب است .

این خیار در تمامی عقود  ایجاد می ‌شود و همچنین طرفین می توانند در هنگام انعقاد قرارداد این خیار را اسقاط نمایند.

وکیل در این گونه دعاوی باید سعی کند بتواند در محکمه اثبات کند که در هنگام انعقاد قرارداد عیب موجود بوده و موکل او از این امر مطلع نبوده است .

در صورتی که پس از انعقاد قرارداد ، عیب جدیدی در مورد معامله ایجاد شود و یا  آن که کالا متعلق حق  دیگری قرار بگیرد و یا تلف شود ، فرد نمی تواند عقد را به استناد  خیار عیب فسخ کند و تنها می تواند مطالبه ارش کند.

حضور وکیل متخصص در امور قرارداد ها ،  با  قدرت اقناع گری او در محکمه و داشتن فن مذاکره ، باعث خواهد شد که هر یک از  موارد مذکور در بالا ، به نحو بهتری در محکمه اثبات شده و موکل بتواند به هدف خود نایل شود و چه بسا در صورتی که وکیل در دعوا حضور نداشته باشد ، موکل نتواند حق خود را در خصوص فسخ قرارداد اعمال کرده و از این حیث متحمل خسارات و زیان شود .

خیار غبن:

این خیار در واقع در عقود مغابنه ای  جاری می شود . به این صورت که هر یک از طرفین اگر پس از انعقاد عقد ، متوجه شود که ارزش کالای معامله شده در واقع بسیار بیشتر یا کمتر از آنچه که در قرارداد قرار داده شده است بوده و وی در این عقد  متضرر و متحمل زیان ناروا شده است،می تواند به استناد خیار غبن ، عقد را فسخ کند. غبن موجود در معامله ، برای آن که  فرد مغبون را مختار در فسخ قرار داد کند،باید غبنی فاحش بوده که عادتاً قابل مسامحه نباشد .

در صورتی که فرد در حین معامله نسبت به قیمت واقعی کالا علم داشته باشد و با وجود این علم اقدام به انعقاد قرارداد کند و یا اینکه شرایط و اوضاع و احوال قضیه به گونه‌ای باشد که حتی اگر فرد مغبون از قیمت واقعی مورد معامله آگاه می بود باز هم  نسبت به انجام قرارداد تمایل داشت ،  حق فسخی نسبت به این مورد برای او ایجاد نمی شود .

وکیل فسخ قرارداد در اصفهان
وکیل فسخ قرارداد در اصفهان

خیار تبعض صفقه:

در صورتی که پس از انعقاد عقد مشخص شود که قرارداد نسبت به قسمتی از مورد معامله باطل و نسبت به قسمت دیگر صحیح است،در واقع در معامله تبعیض و تجزیه ایجاد می شود . این تجزیه و تبعیض ممکن است به ضرر طرف قرارداد باشد.

به طور مثال فردی یک اتومبیل را از فرد دیگری خریداری می کند . پس از انعقاد عقد مشخص می‌شود که نصف اتومبیل متعلق به پدر آن فرد بوده است و پدر معامله را تنفیذ نمی‌کند . در این صورت عقد نسبت به نیمی از اتومبیل صحیح و نسبت به نیمه دیگر آن باطل است.در اینجا خریدار اتومبیل می تواند عقد را به استناد خیار تبعض صفقه بر هم زند .

در هر یک از انواع خیارات شرایطی وجود دارد که زوال خیار برای اعمال حق فسخ خود باید بتواند آن را اثبات کند. در غیر این صورت از اعمال حقوق خود محروم خواهد شد .

درصورتی که امر دعوا را به وکیلی قابل اعتماد و متخصص در امور حقوقی و بالاخص قراردادها و فسخ قرارداد ها واگذار کنیم ، می توانیم در دعوا ، نتیجه بهتری  را کسب کنیم .