وکیل فسخ قرارداد در اهواز|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل فسخ قرارداد در اهواز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اهواز و مشاور حقوقی در اهواز

(09225192408)

وکیل فسخ قرارداد در اهواز
وکیل فسخ قرارداد در اهواز

فسخ قرارداد چیست؟

پیدا کردن یک وکیل امروزه به دلیل تعداد بالای وکیل کار اسانی است منتها پیدا کردن یک وکیل بر اساس موضوع پرونده مربوطه و بر اساس تخصص وکیل کاری کمی دشوار است.عموما امروزه وکلا خودشان نیز سعی میکنند که پرونده هایی را بیشتر انتخاب کنند که با تخصصشان در ارتباط باشد تا در پرونده ها پیروز شوند چرا که شکست های پی در پی در پرونده های وکالت موجب خواهد شد که وکلا حسن شهرت خود را از دست بدهند،پس حتی خود وکلا نیز سعی میکنند پرونده بر اساس تخصص خود انتخاب کنند.

یکی از موضوعات مهم و مفصل در رشته حقوق فسخ میباسد و افراد هنگام عقد کردن قرارداد ها برایشان موضوع فسخ از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است و خب حق فسخ داشتن در بسیاری از معاملات یک امتیاز ویژه نیز محسوب خواهد شد.البته امروزه ممکن است افراد بعد از منعقد شدن قرارداد متوجه ان بشوند که ادامه دادن قرارداد باعث از بین رفتن حق و حقوشان یا ضایع شدن حق و حقوقشان شود،

که خب متاسفانه بسیاری از افراد بعد از عقد قرارداد متوجه این امر میشوند که گاهی اوقات حق فسخ نیست در قرارداد ممکن است برای طرف مقابل ذکر نشده باشد،که خب اینچنین موضوعی امروزه تعداد بالایی شاکی دارد و بسیاری از افراد حتی ممکن است در قرارداد دست ببرند و قسمت حق فسخ را با خراشیدگی یا اعمالی از این قبیل پاک کنند و از بین بردارند.خب از انجایی که حق فسخ موضوع مهمی است به خصوص هنگامی که در قراردادی کلاهبرداری نیز صورت گرفته است،حتما برای شکایت خود به یک وکیل فسخ مراجعه کنید

وگرنه قطعا پشیمان خواهید شد،چرا که موضوع فسخ از ان دسته موضوعاتی همواره بوده است که پیچیدگی های زیادی دارد که حال در این مقاله قصد داریم در مورد موضوع فسخ بیشتر صحبت کنیم تا شما با فسخ کردن در معاملات اشنا شوید و بعد بدانید که چرا حتما به یک وکیل برای شکایت کردن در چنین موضوعی نیاز است.

معنای فسخ از نظر لغوی و در اصطلاح حقوقی:

  • در واقع فسخ در معنای لغوی خود به معنای تباه کردن و زایل نمودن و همچنین به معنای انحلال آزادی میباشد ولی این واژه در اصطلاح حقوق به معنی پایان دادن یک جانبه قرارداد از جانب یکی از طرفین قرارداد و یا از جانب شخص ثالثی که جزء طرفین قرارداد نیست،میباشد. اگر نیاز به وکیل فسخ قرار داد دارید بهتر است با یک وکیل در شهری که قرار داد عقد شده است نیز مشورت کنید برای مثال اگر در شیراز قرارداد صورت گرفته میتوانید با وکیل فسخ قرار داد در شیراز نیز مشورت نمایید.

به طور کل عقود به دو دسته جایز و لازم تقسیم بندی میشوند که در یک دسته از عقود میشود عمل فسخ را انجام داد منتها در دسته دیگر عمل فسخ ممکن است که حال در ادامه عقد لازم و جایز را توضیح خواهیم داد.

■عقدی که به موجب قانون میتوان آن را فسخ کرد:

وکیل فسخ قرارداد در اهواز
وکیل فسخ قرارداد در اهواز

در واقع عقد جایز عقدی است که در آن هریک از طرفین هر وقت که اراده کند و در خواست کند می تواند که به صورت یک طرفه و بدون داشتن دلیلی هر وقت که خواست آن قرارداد را فسخ کند.

■عقدی که به موجب قانون و بر اساس ماهیت ان نمیتوان آنرا فسخ کرد:در عقد لازم هیچ کدام از طرفین اجازه فسخ معامله را نخواهند داشت،مگر در مواردی که حق فسخ از جانب طرفین در معامله پیش بینی شده باشد.

ممکن است افراد بخواهند عقد قبل تر را فسخ و عقد جدید تری را منعقد کنند که خب قطعا عقد جدید شرط و شروط جدید تری خواهد داشت که در ادامه در مورد انجام دادن این عمل بیشتر توضیح خواهیم داد.

معنای اقاله

در اصل باید بگوییم که در اصطلاح حقوقی به توافق طرفین برای منحل کردن عقد اقاله گفته میشود،اقاله خود یک نوع عقد است که وضعیت جدید و متفاوت تر نسبت به عقد قبل را ایجاد خواهد کرد،که میشود گفت اثر آن منحل شدن عقدی است که در ابتدا تشکیل شده بود.

در انجام اقاله بدین صورت شرط است که”صرفا شخصی که خود طرف عقد بوده است،عقد را اقاله کند و نمی تواند اذن دهد تا شخص دیگری از جانب او عقد را اقاله کند به همین دلیل است که می گویند اقاله با ایقاع ماذون نخواهد شد.

اقاله عملی است که بعد از انعقاد عقد با توافق طرفین صورت خواهد گرفت،منتها باید چنین توجه داشت که طرفین یک عقد میتوانند در ضمن عقد نیز با توافق یکدیگر اختیار فسخ برای هر دو طرف قرارداد و یا یک طرف قرارداد و یا شخصی ثالث که یکی از طرفین قرارداد نیست را در مدت معینی تعیین کنند که در اصطلاح حقوقی اینچنین موردی را خیار شرط می گویند.

فسخ کردن معاملات در قانون

وکیل فسخ قرار داد در اصفهان مینویسد:برای فسخ کردن معاملات انواع خیارات وجود دارد که هر کدام از خیارات شرایط متفاوتی را بوجود خواهند اورد،که درطی معامله ها و انعقاد قرارداد ممکن است با هر یک از انها روبرو شوید. که خب در ادامه هر یک از خیارات را توضیح خواهیم داد.

۱)خیار مجلس:به موجب خیار مجلس،تا زمانی که هیچکدام از طرفین مجلس عقد را ترک نکرده اند، می توانند که عقدی را که منعقد نموده اند را فسخ کنند.

۲)خیار حیوان:خیار حیوان از ان دسته خیاراتی است که موضوع معامله در ان دو انسان یا مال نمیباشد بلکه مورد معامله یک حیوان است،پس در واقع خیار حیوان زمانی ایجاد خواهد شد که مورد معامله یا قیمت معامله که شخص مشتری به شخص فروشنده می پردازد حیوان باشد که در چنین حالتی هر یک از طرفین که به موجب عقد،مالک حیوان شده است می تواند تا ۳ روز از تاریخ انعقاد عقد،معامله را فسخ نمایند.

۳)خیار رویت و تخلف وصف:در خیار وصف شخصی بدون اینکه مالی را از نزدیک مشاهده نموده باشد با توجه به وصفی که از مال از طرف فروشنده شنیده است مال را برای خویش خریداری میکند و پس از دیدن آن مال ممکن است بفهمد که آن مال دارای اوصاف ذکر شده نیست،که در چنین حالتی شخص خریدار حق دارد قرار داد منعقد شده را فسخ کند‌.

۴)خیار تعذر تسلیم:زمانی این خیار ایجاد خواهد شد که معامله به صورت معوض باشد،یعنی اینکه معامله مزبور دارای دو عوض باشد و یکی از طرفین نتواند یا اینکه نخواهد مالی را که تسلیم کردن آن را برعهده دارد به طرف دیگر تسلیم کند،در اینچنین صورتی طرف دیگری میتواند معامله را فسخ نماید.

۵)خیار تخلف شرط:به هنگامی که در هر قرار دادی شرطی ذکر میشود، طرف دیگر حتما باید که آن شرط را انجام بدهد و چنانچه آن شرط را طرف مقابل عمل ننمود یا انجام نداد باید ان شخص را ملزم به انجام آن کند،اگر باز هم ان شخص عمل مورد نظر شرط شده در قرارداد را ‌انجام نداد میتواند که موجب خیار تخلف شرط معامله را فسخ نماید.

۶)خیار تفلیس:خیار تفلیس زمانی ایجاد میشود که در یک معامله معوض یعنی معامله ای که ۲حالت عوض دارد منعقد شود،شخصی که کالا به او انتقال یافته است بعد از انعقاد قرارداد ورشکسته شود و هنوز قیمت قرار داد را پرداخت نکرده باشد،که دو مورد در اینجا برای خیار تفلیس وجود دارد و ان دو مورد این است که:در صورتی که ثمن و قیمت معامله یک عین معین باشد معامله قابل فسخ نخواهد بود؛

در شرایطی که ثمن و قیمت قرارداد کلی در معین یا کلی فی الذمه باشد و ورشکستگی بعد از تعیین مصداق ثمن توسط خریدار رخ بدهد باز هم معامله قابل فسخ نخواهد بود؛چنانچه ثمن کلی در معین یا کلی فی الذمه باشد در این حالت باید فروشنده برای دریافت کردن قیمت قرار داد در سقف غرما داخل بشود و از همین رو ممکن میباشد که برایش خیار فسخ ایجاد بشود.

وکیل فسخ قرارداد در اهواز
وکیل فسخ قرارداد در اهواز

۷)خیار تاخیر ثمن:در توضیح خیار ثمن باید چنین گفت که ،خیار تاخیر ثمن زمانی ایجاد میشود که مورد معامله یک عین خارجی و یا در حکم آن باشد و برای پرداخت کردن ثمن و یا تسلیم مورد معامله بین طرفین قرارداد هیچ مهلت معینی قرار داده نشده باشد و سه روز نیز از تاریخ انعقاد عقد بیع بگذرد و در طی این مدت نه فروشنده مبلغی را به خریدار تسلیم کند و نه مشتری کل ثمن را به فروشنده بپردازد.

۸)خیار غبن:در شرایطی که شخصی در معامله ای به دلیل عدم تعادل بین عوضین متحمل ضرری بشود می تواند که به دلیل چنین ضرری معامله را فسخ کند و به طور میشود گفت که خیارغبن نتیجه برهم خوردن تعادل اقتصادی عوض و معوض میباشد.

استناد به ماده ۱۴در فسخ قرارداد اجاره:

در موارد زیر که ذکر میشود موجر میتواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه مربوطه در خواست کند دادگاه نیز ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر خواهد کرد و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.

_درموردی که عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه خود مستاجر اجاره داده شده و مستاجر آنرا به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملا به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده۱۹این قانون با مستاجر لاحق اجاره نامه تنظیم شده باشد.

_وکیل قرارداد در شیراز این گونه مینویسد که در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر بدهد مگر این که شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد.

_در صورتی که مستاجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.

_در شرایطی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده۶این قانون از پرداخت مال الاجاره یا اجرت اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.در اینچنین موردی چنانچه اجاره نامه به صورت رسمی بوده باشد موجر میتواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست کند.

وکیل فسخ قرارداد در اهواز
وکیل فسخ قرارداد در اهواز

_در شرایطی که مستاجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یا واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه مورد اجاره را کند.