وکیل قاچاق در شیراز|مشاوره تلفنی رایگان|09225192408

وکیل قاچاق در شیراز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی در شیراز

(09225192408)

در این مقاله به دعاوی قابل طرح در دادگاه انقلاب  ، صلاحیت این دادگاه  و همچنین  به وکالت در دعاوی مطرح شده در این دادگاه  خواهیم پرداخت .

وکیل قاچاق در شیراز
وکیل قاچاق در شیراز

برای شروع بحث  ، لازم است در ابتدا به انواع صلاحیت محاکم کیفری بپردازیم .

صلاحیت ذاتی :

برای تعیین صلاحیت ذاتی یک مرجع قضایی باید به سه مولفه توجه نمود :

 • صنف : مرجع رسیدگی کننده ، از مراجع قضایی است یا اداری .
 • نوع : مرجع رسیدگی کننده  ، یک مرجع عمومی است و یا اختصاصی
 • درجه : مرجع رسیدگی کننده ، از مراجع اولین ( بدوی ) است یا تجدید نظر

مرجع عمومی :

محاکم عمومی ، صلاحیت رسیدگی به تمامی دعاوی را دارند مگر آن که صلاحیت رسیدگی به برخی از دعاوی  ، بنابر نظر قانون گذار برعهده سایر محاکم قرار گرفته باشد .

مرجع عمومی مانند دادگاه کیفری دو می باشد که اصولاً صلاحیت رسیدگی به تمامی دعاوی کیفری را دارد مگر آن که به موجب امر قانون گذار رسیدگی به برخی از دعاوی خاص ، در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد .

مرجع اختصاصی :

مشاور حقوقی در شیراز: همانطور که گفتیم قانون گذار با توجه به برخی مصالح ترجیح داده است که رسیدگی به برخی جرایم جدا است سایر جرایم صورت بگیرد برای رسیدن به این هدف رسیدگی به جرایم خاصی را خارج از صلاحیت مراجع عمومی در نظر گرفته و صلاحیت رسیدگی به این جرایم را

همانطور که گفتیم ، قانون گذار با توجه به برخی مصالح ترجیح داده است که رسیدگی به برخی جرایم جدا از سایر جرایم صورت بگیرد .

برای رسیدن به این هدف رسیدگی به جرایم خاصی را خارج از صلاحیت مراجع عمومی در نظر گرفته و صلاحیت رسیدگی به این جرایم را برای مرجعی خاص و استثنایی قرار داده است ؛ همانند رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که با توجه به شخصیت مرتکب جرم ، برعهده دادگاه اطفال و نوجوانان قرار دارد .

معیار مراجع اختصاصی :

 • نوع جرم : همان طور که گفتیم ، قانون گذار رسیدگی به برخی جرایم را در صلاحیت مراجع خاصی قرار داده است ؛ گاهی علت این تفکیک قانون گذار با توجه به نوع جرم می باشد ، به این صورت که منصرف از مرتکب جرم ، رسیدگی به جرایم خاصی در صلاحیت دادگاه اختصاصی قرار دارد .
 • شخصیت مرتکب جرم : گاهی علت رسیدگی به جرایم در مراجع اختصاصی فارغ از جرم انجام شده ، شخصیت مرتکب جرم می باشد . به عنوان مثال دادگاه ویژه روحانیت که صلاحیت رسیدگی به جرایم روحانیون را بر عهده دارد .

صلاحیت محلی :

پس از آن که صلاحیت ذاتی دادگاه را تعیین کردیم ، باید به این امر بپردازیم که دادگاه کدام محل صلاحیت رسیدگی به جرم مرتکب شده را دارد .

وکیل قاچاق در شیراز
وکیل قاچاق در شیراز

به طور مثال ممکن است جرمی در اصفهان ارتکاب یابد و مجرم در شیراز دستگیر شود ؛ با توجه به قواعد صلاحیت محلی که در قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است ، باید ببینیم که دادگاه اصفهان صالح به رسیدگی می باشد یا دادگاه شیراز .

به طور معمول دادگاه محل وقوع جرم برای رسیدگی به جرم ارتکاب یافت صالح به رسیدگی می باشد اما برای برخی از جرایم و همچنین برای برخی است مجرمان قانونگذار با توجه به شرایط و مسائلی رسیدگی به جرم را در صلاحیت  دادگاه خارج از محل وقوع جرم قرار داده است .

به طور مثال قانون گذار رسیدگی به جرم تامین مالی تروریسم را به طور خاص در صلاحیت دادگاه کیفری یک شهرستان مرکز استان قرار داده است  حتی اگر جرم تامین مالی تروریسم ،  در شهرستانی غیر از شهرستان مرکز  یک استان انجام شده باشد ، رسیدگی به آن را لزوماً در دادگاه کیفری یک شهرستان مرکز استان قرار دارد .

دادگاه انقلاب :

دادگاه انقلاب ، از جمله مراجع قضایی می باشد و همچنین یک دادگاه اختصاصی است که صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم خاص که توسط قانون گذار در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است را دارا می باشد .

دادگاه انقلاب به طور معمول در شهرستان های مراکز استان ها تاسیس می شود .

در صورتی که رئیس قوه ی قضاییه  مصلحت ببیند ، می‌تواند دادگاه انقلاب را در برخی از شهرستان های استان ها نیز تاسیس کند که این امر با توجه به تعداد جرایم ارتکابی در شهرستان مزبور و همچنین جمعیت آن شهرستان و فاصله آن از شهرستان مرکز استان و سایر ملاک های دیگر صورت می گیرد .

صلاحیت دادگاه انقلاب :

با توجه به ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ، جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شوند :

 • جرایم مربوط به مواد مخدر مواد روانگردان و پیش سازهای آن ها
 • جرم قاچاق اسلحه ، مهمات و سایر اقلام و مواد تحت کنترل مانند بمب ، نارنجک و …
 • جرم توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و همچنین توهین به مقام معظم رهبری
 • جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
 • محاربه
 • فساد فی الارض و بغی
 • تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا هرگونه عملی که اقدام مسلحانه یا احراق و تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ، تلقی شود .
 • سایر جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد مانند قاچاق کالا و ارز تحت شرایطی که در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .

در ادامه به برخی از جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب می پردازیم ،  تا علت رسیدگی به آن ها در دادگاه انقلاب بیشتر نمایان شود .

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی  :

قانون گذار معیاری برای تشخیص جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تعیین نکرده است اما با مراجعه به قانون مجازات اسلامی می ‌توان مصادیقی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را پیدا کرد .

مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور تصریح شده است .

 • تشکیل یا اداره دسته و یا جمعیت برای برهم زدن امنیت کشور
 • مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار نظام
 • ارتکاب جرایمی که تحت عنوان جاسوسی می باشد به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه ای دیگر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران
 • انجام برخی از فعالیت های تبلیغی به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام
 • عضویت در دسته و یا جمعیتی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور می باشد .
 • اقدام به عکس برداری و یا فیلم برداری و یا نقشه برداری به صورت غیرمجاز
 • تحریک نیروهای رزمنده به فرار که موثر باشد
 • همکاری کردن با دولت های متخاصم خارجی
 • مخفی نمودن جاسوس ها
 • تحریک کردن مردم به جنگ و کشتار یکدیگر
 • جمع آوری کردن اطلاعات طبقه بندی شده
وکیل قاچاق در شیراز
وکیل قاچاق در شیراز

محاربه و افساد فی الارض و بغی :

جرایم مذکور از جمله جرایم حدی می باشند که توسط شارع در فقه اسلامی جرم انگاری شده و مجازات آن به صورت دقیق تعیین گشته است .

محاربه ؛

جرمی است که با کشیدن سلاح ، به قصد جان یا مال یا ناموس مردم همراه بوده و نتیجه آن موجب ناامنی در محیط می شود در حالی که عمل جنبه عمومی دارد .

مجازات جرم محاربه به تشخیص محکمه می تواند یکی از چهار مجازات

 • اعدام
 • صلب
 • قطع دست راست و پای چپ
 • نفی بلد ، باشد .

افساد فی الارض

در صورتی که مجرم یکی از جنایات مطرح شده در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی را به صورت گسترده انجام دهد ، به مجازات اعدام محکوم خواهد شد .

بغی

اگر گروهی به صورت مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران  قیام نمایند ، در صورت استفاده از سلاح به اعدام محکوم می شوند . عنوان جرم ارتکابی بغی می باشد .

قاچاق کالا و ارز؛

وکیل قاچاق در شیراز
وکیل قاچاق در شیراز

در صورتی که یکی از شرایط زیر را داشته باشد ، رسیدگی به جرم ارتکاب یافته در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد

 • قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته انجام شود : منظور از سازمان یافته بودن جرم ، این است که جرم توسط گروهی تشکیل شده از سه نفر یا بیشتر همراه با برنامه ریزی  انجام شود .
 • قاچاق کالا و ارز به صورت حرفه ای انجام گیرد ؛ منظور از حرفه ای بودن این است که جرم حداقل بیش از سه بار انجام شود و در هر بار بیش از یک میلیون تومان کالا یا ارز قاچاق شود .
 • در صورتی که کالای قاچاق شده از جمله کالاهای ممنوع و غیر مجاز باشد .
 • اگر مجازات جرم ارتکاب یافته حبس و یا انفصال از خدمات دولتی باشد .

در سایر موارد قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد .

رسیدگی به جرم قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد فلذا می توانیم بگوییم که رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی خارجی نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب است .

اما نگهداری مشروبات الکلی ، در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی باشد و رسیدگی به این رو در دادگاه کیفری دو انجام می گیرد .

جرایم ذکر شده در قوانین خاص :

 • با توجه به قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ ، جرایم ذکر شده در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد .
 • رسیدگی به جرایم پیش بینی شده در قانون تخلف مربوط به امور سما و بصری در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد .

با توجه به مجازات در نظر گرفته شده  برای هریک از جرایم قابل بررسی در دادگاه انقلاب ، می توان گفت که وکیل پرونده باید لزوماً در امور کیفری، بالاخص  جرایم قابل طرح در دادگاه انقلاب ، دارای تخصص لازم باشد تا بتواند با استفاده از دانش خود و همچنین تجارب خود به موکل کمک شایانی کند .