وکیل لواط در اصفهان|مشاوره تلفنی تخصصی و 24 ساعته

وکیل لواط در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

ویدیو مقاله

(مهدی حنیور دانشجوی حقوق)

 

وکیل پایه یک لواط در اصفهان

به موجب قانون مجازات اسلامی ، چهار دسته مجازات مقرر شده است :

 1. قصاص
 2. تعزیرات
 3. دیات
 4. حدود

حدود

در شرع مقدس اسلام  ، برای مجازت حدی ، به طور دقیقی ، مقرراتی تعیین شده است .

به طور مثال  ، موجبات مجازات حدی ، کیفیات اجرای  مجازات ، مشددات و تخفیفات آن تعیین شده است .

در قانون مجازات اسلامی  ، جرایم مستوجب حد ذکر شده است .

از جمله ی این جرایم ، جرم حدی لواط است .

لواط ، از جرایم  منافی عفت است .

جرم حدی لواط ، بین دو انسان مذکر رخ می دهد و در قانون مجازات اسلامی ، شرایط تحقق آن مقرر شده است .

به موجب این قانون ، جرم لواط با دخول اندام تناسلی مرد در دبر انسان مذکر محقق  می شود  .

تفاوت جرم تفخیذ و لواط

برای تحقق لواط ، لزوما باید دخول ، حداقل به میزان ختنه گاه ، صورت گیرد و کمتر از آن میزان ، تفخیذ است .

وکیل پایه یک لواط در اصفهان
وکیل پایه یک لواط در اصفهان

شرایط اثبات لواط

جرم حدی لواط  ، با شهادت ، اقرار و علم قاضی انجام می گیرد  .

شهادت : برای اثبات جرم  لواط ، نیاز به شهادت چهار مرد واجد شرایط داریم .

شرایط شهود برای شهادت :

 • عدالت
 • ایمان
 • بلوغ
 • عقل
 • عدم تکدی گری
 • ذینفع نبودن
 • نداشتن خصومت
 • طهارت مولد
 • عدم ولگرد بودن

شاهد باید هنگام ادای شهادت ، واجد این شرایط باشد .

وجود این شرایط باید نزد قاضی محکمه  ، محرز باشد .

شخصی که  شهادت علیه او اقامه می شود ، می تواند برای زایل کردن دلیل شهادت برای صدور حکم علیه خود ، اقدام به  جرح شهود کند .

می توان با اعطای وکالت به وکیلی  متخصص در امور  کیفری ، شانس معافیت از مجازات حدی و محکومیت در دادگاه را افزایش داد .

وکیل کیفری شخص در محکمه ، می تواند با جرح شهود ، اثر شهادت آن ها را مخدوش کند .

به عنوان مثال ، وکیل با اثبات این امر که شاهد در هنگام تحمل شهادت ، دچار جنون بوده ، شهادت او را بی اثر کند .

شاهدان برای شهادت دادن در خصوص تحقق لواط ، باید لزوما عمل مورد نظر را مشاهده کرده باشند و در غیر این صورت ، اظهارات آن ها ، قذف محسوب شده و در صورت در خواست مقذوف ، حد قذف بر آن ها جاری خواهد شد . ( قذف عبارت است از نسبت زنا و یا لواط دادن به شخص ، حد قذف ، هشتاد ضربه شلاق حدی  است . )

اگر تعداد شهود به حد نصاب مقرر نرسید ، شاهدان حاضر شده ، به دلیل ارتکاب جرم قذف  ، حد خواهند خورد .

اقرار ، برای اثبات جرم  لواط به واسطه ی اقرار شخص ، نیاز به  چهار بار اقرار نزد قاضی در محکمه  داریم .

اگر اقرار انجام شده ، کم تر از چهار بار باشد ، مقر به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری  محکوم  خواهد شد .

اقرار می تواند در یک جلسه انجام شده و یا در جلسات متعدد انجام شود .

به دلیل بنای شارع بر جرم پوشی ، زمانی که شاکی در خصوص جرایم منفی عفت وجود نداشته باشد ، قاضی محکمه باید تلاش کند مقر را از اقرار منصرف کرده و او را به بزه پوشی توصیه کند .

جرایم مستوجب مجازات حد ، با سوگند و همچنین با شهادت بر شهادت  ، قابل اثبات نمی باشد .

فلذا جرم لواط با سوگند مدعی جرم و شهادت فرعی ، اثبات نمی شود .

وکیل پایه یک لواط در اصفهان
وکیل پایه یک لواط در اصفهان

مجازات لواط

برای ارتکاب جرم لواط ، به دلیل قبح آن و آثار سوء آن در جامعه ، شارع ، مجازات حدی  برای این جرم در نظر گرفته است  .

برای تعیین مجازات این جرم ، باید بین فاعل و مفعول تفکیک قائل شویم ؛

مجازات فاعل :

محازات فاعل جرم لواط ، صد ضربه شلاق حدی است . مگر آن که جرم به عنف ، اکراه و یا موارد مشابه مانند اغفال و .. انجام گرفته باشد  . که در این صورت  ، مجازات فاعل ، اعدام است .

اگر فاعل دارای شرایط احصان  باشد ؛ حد او اعدام است .

چنان چه مردی به مرد دیگر تجاوز کند و به عنف  و اکراه با وی لواط نماید  مجازات فرد متجاوز مساوی با اعدام می باشد.

همچنین سوال شما عزیزان بود که آیا اکراه در تمامی جرایم موثر است؟ آیا اکراه در قتل نیز موثر است؟ در این زمنیه میتوانید مقاله اکراه در قتل را مطالعه بفرمایید.

وکیل پایه یک لواط در اصفهان
وکیل پایه یک لواط در اصفهان

شرایط احصان

اگر مرد ، دارای همسر دائمی و بالغی بوده که با او در حال بلوغ و عقل از طریق قبل نزدیکی کرده باشد ، و هر زمانی که بخواهد امکان نزدیکی از طریق قبل  را با او داشته باشد ، مرد دارای شرایط احصان و اصطلاحا محصن نامیده می شود .

وکیل متهم می تواند با اثبات  فقدان شرایط احصان ، موکل خود را از مجازات سنگین اعدام برهاند .

به طور مثال ، وکیل می تواند اثبات کند که در هنگام وقوع جرم ، همسر متهم ، در مسافرت بوده فلذا شرایط احصان حاکم نبوده است .

اگر مفعول مسلمان بوده و فاعل غیر مسلمان باشد ، در این صورت ، مجازات فاعل ، حد اعدام است .

وکیل فاعل در این جا باید سعی کند عدم اسلام مفعول را در حین ارتکاب جرم اثبات کند . اگر حالت سابق مفلول اسلام باشد ، بنابر اصل استصحاب ، اسلام او را استصحاب کرده  و وکیل فاعل باید عدم اسلام او را ثابت کند و در صورتی که حالت قبل از ارتکاب جرم مفعول ، عدم اسلام باشد ، باید اسلام وی اثبات شود در غیر این صورت هم چنان عدم اسلام مفعول استصحاب خواهد شد .

مجازات مفعول

اگر مفعول برای ارتکاب جرم ، اکراه شده باشد و یا جرم به عنف صورت گرفته باشد ، مجازاتی متوجه او نخواهد شد ، زیرا از شرایط داشتن مسئولیت کیفری ، اختیار مرتکب برای ارتکاب جرم است که شخص مکره و مجبور ، فاقد اختیار است .

در این خصوص وکیل مفعول ، می تواند شرایط اکراه و یا اجبار را در محکمه اثبات کرده و بدین طریق موجبات رهایی موکل خود را فراهم سازد.با توجه به مطالب گفته شده و با توجه ه این که لواط جرمی کیفری میباشد در صورت نیاز به وکیل کیفری در اصفهان یا اگر جرم در شهری دیگری رخ داده است برای مثال وکیل کیفری در شیراز به لینک مربوطه مراجعه کنید. همچنین توجه داشته باشد در غیر شرایط اکراه و اجبار ، مجازات مفعول ، اعدام است .

رسیدگی به جرم لواط

لواط ، از جمله جرایم منافی عفت است که مطابق قوانین موجود ، اگر شکایتی در مسئله وجود نداشته ، جرم در ملاعام واقع نشده و یا به صورت سازمان یافته نباشد ، اصولا ضابطان قضایی نباید در این مورد تحقیق کنند و در صورتی که شکایتی وجود داشته و یا در ملاعام صورت گرفته باشد ، باید گستره ی تحقیق آن ها ، در حد همان شکایت انجام گرفته و موارد مشهود باشد ؛ زیرا این گونه جرایم بسیار قبیح بوده و نباید موجب گسترش و افشای آن در جامعه شویم و هم چنین حیثیت افراد ، مانع از علنی کردن این گونه جرایم می شود .

انکار متهم در جرم لواط

اگر دلیل و ادله ای برای وقوع جرم  موجود نباشد و شاکی در پرونده موجود نبوده و هم جنین جرم به عنف و اکراه نیز نباشد ، در صورتی که متهم ، وقوع جرم را انکار کند ، باید به همان انکار بسنده کرده و دیگر در این باره تحقیق و بررسی انجام نداد .

این موضوع باعث نمی شود که اگر شک و تردید در خصوص ارتکاب جرم به عنف و اکراه داشتیم ، از آن عبور کرده و بگذریم ‌ بلکه حمایت از افراد ایجاب می کند اگر احتمال دهیم که جرم به عنف و یا اکراه واقع شده ، بررسی و تحقیقات لازم را پیرامون قضیه  انجام داده و سعی در کشف حقیقت داشته باشیم .

رسیدگی به جرایم منافی عفت ، به موجب ماده ی ۳۰۶ قانون ایین دادرسی کیفری ، به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد .

جرایم منافی عفت ، مانند لواط ، زنا ، جرایم راجع به روابط نا مشروع تعزیری است .

فلذا به موجب ماده ی فوق ، رسیدگی به جرایم منافی عفت  بالاخص لواط ، بدون انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام می شود .

به موجب ماده ی ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ، رسیدگی به جرایمی که مستوجب مجازات سلب حیات است ، در دادگاه کیفری یک انجام می گیرد .

مجازات تبعی لواط

به موجب ماده ی ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی  ، محکومان به شلاق حدی ، به مدت ۲ سال از حقوق اجتماعی مذکور در  ماده ی ۲۶ قانون مجازات اسلامی  ، محروم می شود .

فلذا محکومیت به جرم لواط ، محکومیت موثر کیفری محسوب می شود .

علاوه بر این مجازات تبعی ، انجام جرم لواط ، آثار تبعی دیگری نیز دارد ؛ از جمله ی این آثار ، ممنوعیت شخص لواط کننده با دختر ، مادر و خواهر ، هم جرم اوست .

به این صورت که اگر مردی با مرد دیگری لواط کند ، آن ها نمی توانند با  دختر ، مادر و خواهر یکدیگر ازدواج کنند و از این لحاظ دچار محرومیت ابدی هستند . ( ماده ی ۱۰۵۶ قانون مدنی )

هم جنسگرایی غیر از لواط و تفخیذ

به طور مثال ، هم خوابگی بدون نزدیکی و هم چنین ملامسه و بوسیدن ( تقبیل ) ، مستلزم مجازات ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری  خواهد بود .

وکیل در دعوا

با توجه به مجازات نسبتا سنگین جرم لواط و مجازات تبعی آن ، و هم چنین با در نظر گرفتن میانگین سنی مرتکبان به این جرم که اغلب در رده ی سنی پایینی قرار دارند و قاعدتا از مقررات حاکم بر این مسئله بی اطلاع هستند ، حضور یک وکیل متخصص در امور کیفری ، لازم می نماید تا دفاع از متهم به نحو بهتری انجام گیرد .

وکیل پایه یک لواط در اصفهان
وکیل پایه یک لواط در اصفهان