وکیل لواط در اهواز|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل لواط در اهواز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اهواز و مشاور حقوقی در اهواز

(09225192408)

ویدیو مقاله لواط در اهواز (مهدی حنیور دانشجوی حقوق)

لواط و مجازات لواط

امروزه داشتن یک وکیل خوب برای تمام مشکلات حقوقی یک ویژگی خوب است که عموما افرادی که وکیل مناسب برای خود را برای همیشه شناسایی میکنند و تمام امور خود را به وکیل می سپارند عموما از اطمینان خاطر بیشتری برخوردارند و هم انکه در بیشتر پرونده های حقوقی پیش امده احتمال پیروزی شان بسیار زیاد خواهد بود چرا که از قبل شناخت کافی و لازم را نسبت به وکیل و نوع کار کردن وکیل دارند.

البته در بعضی از موارد داشتن وکیل جزو موارد کاملا ضروری میباشد به خصوص در جرایم حدی نمیتوان وکیلی برای خود اخذ نکرد و اخذ کردن وکیل در خصوص جرائم حدی باید با دقت و حساسیت بیشتری انجام بشود.

یکی از جرایم حدی که نیاز به یک وکیل متخصص دارد جرم لواط میباشد،لواط از ان دسته موضوعاتی است که از زمان های قدیم وجود داشته است،منتها امروزه جرم لواط متاسفانه نسبت به گذشته بیشتر شده است و خب این جرم از ان دسته جرائمی است که مجازات ان در دین اسلام مشخص شده است.

البته در بعضی از موارد به افراد تهمت انجام دادن جرم لواط یا همان همجنسگرایی زده میشود که باید ببنیم در چنین مواردی حکم به چه صورت خواهد بود؟

در ادامه قصد داریم که در این مقاله در خصوص جرم لواط(همجنسگرایی)بیشتر صحبت کنیم و قوانین مربوط به ان را ذکر کنیم تا متوجه بشوید چرا برای موضوعی مثلی لواط حتما نیاز به وکیل میباشد.

وکیل کیفری دراصفهان نقل میکند:امروزه در جوامع مختلف با همجنسگراها با صلح رفتار میشود و در اکثر کشورها همجنسگرایی جرم محسوب نمیشود،منتها در یکسری از کشورها به خصوص کشورهای اسلامی به دلیل دین اسلام به شدت با انجام دادن عمل لواط برخورد میشود و انجام این کار را نوعی جرم محسوب میکنند.

وکیل لواط در اصفهان این گونه توضیح میدهد:در دین اسلام و در کشور ایران به شدت با مسئله همجنسگرایی مخالف هستند و آن را نوعی انحراف جنسی می دانند،که البته با رفتن به پیش روانشناس یا نزدیک شدن به خداوند میتوان آن را تا حدود بسیاری برطرف کرد.که از نظر بسیاری از افراد رواج همجنسگرایی یا همان لواط به دلیل دیدن فیلم ها و تصاویر نامربوط میباشد یا دیر ازدواج کردن جوانان باعث میشود که به چنین انحرافی روی بیاورند.

وکیل لواط در اهواز
وکیل لواط در اهواز

در کل خداوند متعال براینکه انسان ها دچار یکسری از انحرافات نشوند ازدواج را برای انسان ها در نظر گرفته است، زیرا یکی از دلایل اصلی همجنسگرایی روابط متعدد است که فرد هم از لحاظ روانی و هم ازنظر جسمی از جنس مخالف بیزار میشود و میل و گرایشی دیگر در وجودش در مورد جنس مخالف یافت نمیکند.

در تمام کشورهای دنیا به دلیل افزایش تعداد افراد همجنسگرا بر اساس اعتقاداتشان قواعدی را در زمینه روابط جنسی بین افراد وضع نموده اند،و کشور ایران هم که کشور اسلامی است برای این موضوع قوانینی وضع کرده است.

اصل۱۲قانون اساسی کشورمان،مذهب کشور را برای همه گان اینگونه معرفی میکند:

(دین رسمی ایران،اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الیالابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی،شافعی،مالکی،حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی،طبق فقه خودشان آذادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه(ازدواج،طلاق،ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و درهر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند،مقرارت محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود،باحفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.)

اصل ۴ قانون اساسی در باب این موضوع بیان میکند:

(کلیه قوانین و مقررات مدنی جزایی،مالی،اقتصادی،اداری،فرهنگی،نظامی،سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قوانین اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقها شورای نگهبان است.)

انجام جرم مساحقه

مساحقه یک جرم حدی است،در اسلام و در شرع مقدس برای این جرم نوع و میزان تعیین شده است.

ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در بخش حدود به مسئله مساحقه پرداخته است.

ماده۲۳۸ قانون مجازات اسلامی چنین بیان میکند که=مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث،اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

مجازات جرم مساحقه در قانون:

شخص قانون گذار در ماده۲۳۹ قانون مجازات اسلامی به مجازات این جرم اشاره کرده است و اینچنین بیان میدارد که:

در اصل حد جرم مساحقه،صد ضربه شلاق میباشد.

ماده۲۴۰ در مورد جرم مساحقه چنین بیان میدارد که:

در حد مساحقه،فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان و محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.

منتها چنانچه در صورتی که دو زن رابطه شان به گونه ای بوده باشد که کمتر از مساحقه در نظر گرفته شود،دیگر مجازات آنان ۱۰۰ضربه شلاق نخواهد بود،بلکه مجازاتشان به ۳۱تا۷۴ ضربه شلاق تعزیری تبدیل خواهد شد.

وکیل لواط در اهواز
وکیل لواط در اهواز

ماده۲۳۷و تبصره های آن در مورد جرم همجنسگرایی چنین بیان میکند که:

هم جنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روش شهوت،موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره یک=حکم این ماده در مورد انسان مونث نیز جاری است.

تبصره دو=حکم این ماده شامل مواردی که شرعا مستوجب حد است،نمی گردد.

از انجایی که جرم لواط(یا همان مساحقه و همجنسگرایی)از جرایم حدی در رشته حقوق و قوانین ما محسوب میشوند لازم است که توضیحاتی در خصوص ویژگی های اساسی جرائم حدی خدمت شما ارائه بدهیم.

ویژگی های مهم و اساسی جرائم حدی چیست؟

_اولین ویژگی اساسی جرایم حدی=عدم تغییر دادن در نوع و میزان آن توسط دادگاه.

ماده۲۱۹در اینخصوص چنین بیان میکند که:

(دادگاه نمیتواند کیفیت،نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد تا تبدیل یا ساقط نماید.این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط،تقلیل یا تبدیل است.)

_دومین ویژگی اساسی جرایم حدی=داشتن علم،اگاهی و قصد نسبت به انجام دادن آن جرم.

ماده ۲۱۷ در باب این مورد چنین میگوید:

در جرائم موجب حد،مرتکب در صورتی مسلول است که علاوه بر داشتن علم،قصو و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

ماده۱۵۵درباب جهل به حکم چنین بیان میکند که:

جهل به حکم،مانع از مجازات مرتکب نیست؛مگر اینکه تحصیل علم عادتا برای او ممکن نبوده باشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب شود.

_تبصره ماده۱۵۵=جهل به نوع یا میزان مجازات،مانع از مجازات نیست.

(ماده۲۱۸=در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است،ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته میشود.)

(ماده۱۳۶=هر گاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد،حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.بنابراین در صورتی که مساحقه سه بار تکرار شود و هربار حد بر مرتکب جاری گردد،مجازات مرتکب در مرتبه چهارم،اعدام است.)

برای اینکه در دادگاه ثابت شود که شخصی عمل مساحقه را انجام داده است چه باید کرد؟

در واقع هر یک از جرائم حدی برای اثبات شدن،روش های مخصوص به خود را دارا هستند.

در قسمت زیر ماده۲۴۱ قانون مجازات اسلامی را در باب اثبات شدن جرم مساحقه بررسی خواهیم نمود:

ماده۲۴۱چنین بیان میدارد که=در صورت نبودن یا وجود نداشتن ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هر گونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف،اکراه،آزار،ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.

وکیل لواط در اهواز
وکیل لواط در اهواز

در خصوص جرم مساحقه یا لواط نباید که تحقیق یا بازجویی برای این جرم در انظارعمومی صورت بگیرد.

در اصل یکسری از جرائم حدی مانند انجام دادن زنا،همجنسگرایی قانون برای اثبات این جرائم محدودیت هایی قائل شده است زیرا که چننچه بازجویی و تحقیق چنین جرایمی در انظار صورت بگیرد قبح و زشتی گناه از بین خواهد رفت.

منتها باید راه هایی وجود داشته باشد، در صورتی که در مورد جرم مساحقه شکایتی صورت گرفت این جرم رد یا به اثبات برسد،که قانون گذار برای اثبات کردن این جرم موارد زیر را پیش بینی و بیان کرده است:

اول=شهادت شهود:باید چهار که تمامی شرایط شاهد را دارند،شهادت بدهند که با چشم شاهد انجام این عمل بوده اند.بایدکه ۴ آدم به صورت همزمان در صحنه وقوع جرم باشند و عمل زنا یا لواط را به صورت کامل دیده باشند.

منتها چنانچه تعداد شهادت دهنده ها به ۴نفر نرسد،بر اساس ماده۲۴۵ هر یک از آنها به جرم قذف محکوم خواهند شد.

_دوم=اقرار طرفین:برای اثبات شدن جرم لواط یا مساحقه(همجنسگرایی)،شخص مرتکب باید نزد قاضی چهار بار به اینکه این کار را مرتکب شده است،اعتراف کند.البته اقرار کردن در خصوص چنین جرمی در صورتی اعتبار شرعی خواهد داشت که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.

چنان چه مردی به مرد دیگر تجاوز کند و به عنف  و اکراه با وی لواط نماید  مجازات فرد متجاوز مساوی با اعدام می باشد.

در موضوعاتی که شخص با روش دیگری با او دست به لواط زند به پسر بچه‌ای تجاوزکند باز هم مجازات دو برابر با اعدام می باشد.همچنین سوال شما عزیزان بود که آیا اکراه در تمامی جرایم موثر است؟ آیا اکراه در قتل نیز موثر است؟ در این زمنیه میتوانید مقاله اکراه در قتل را مطالعه بفرمایید.

راه های اسقاط مجازات لواط:

_یکی از موجبات سقوط حدود،عمل توبه میباشد.

ماده۱۱۴ قانون مجازات اسلامی در اینخصوص چنین بیان می کند که:در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم،توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود،حد از اوساقط میگردد.همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد،در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم،دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید‌.

انجام دادن عمل لواط یا همجنسگرایی فقط برای خود شخص پیامدهایی را بوجود نمی اورد بلکه برای شخص مقابل و جامعه نیز انجام دادن این کار پیامد هایی خواهد داشت که البته در کشور هایی اروپایی این پیامد ها به صورت کلی نادیده گرفته شده است و برای همین موضوع است که ازدواج کردن دو همجنسگرا در بعضی از کشور ها امری مجاز شمرده میشود.در ادامه پیامد های اصلی انجام دادن همجنسگرایی را بیان خواهیم نمود.

پیامدهایی که همجنسگرایی میتواند برای خود شخص یا جامعه داشته باشد:

۱)کاهش پیدا کردن نسل و از بین رفتن نسل بشر،که امروزه به دلیل تعداد بالای همجنسگرا ها این موضوع کمی نگران کننده است به خصوص انکه جدا از بحث همجنسگرایی نرخ رشد جمعیت در بعضی از کشورها کمی نگران کننده است.

۲)پیدا شدن و بوجود آمدن فساد اجتماعی فیزیولوژی معنوی و روحی.

۳)ارضا نشدن نیازهای جنسی به روش درست که بعد از مدتی ممکن است روح ادم را درگیر کند.

۴)گرفتار شدن تعداد زیادی از افراد به بیماری های عفونی و ویروسی(مانند،ایدز)

وکیل لواط در اهواز
وکیل لواط در اهواز

امروزه بعضی از قوانین جدید تصویب میشوند که باعث میشوند قوانین قبلی یا به صورت کل از بین برود یا انکه تا حدودی شکل شان عوض شود که وکیل لواط در اصفهان  یکی از قوانین مهم در خصوص جرم همجنسگرایی در سال ۱۳۹۲به تصویب رسید را اینگونه بازگو میکند:

یکی از قوانین مهمی که در سال۱۳۹۲ در باب همجنسگرایی تصویب شد:

در واقع در سال ۱۳۹۲حکم اعدام را برای سه بار تفیذ برای مردان و همچنین سه بار مساحقه برای زنان نسخ کردند.

نگاه به همجنسگرایی از نظر قرآن کریم و دیدگاه خداوند نسبت به این موضوع:

این دنیا که ما در آن فعلا زندگی میکنیم بر اساس نظم به وجود آمده است و خداوند تک تک موجودات وچیز هایی را که افریده است بر اساس نظم است منتها امروزه بیشتر افراد این نظم را رعایت نمی کنند که رعایت نکردن نظم این دنیا باعث سلب آسایش برای بسیاری از افراد میشود.خداوند چنین می فرماید:شما را از جنس زن و مرد خلق کرده ام که برای یکدیگر ارامش به وجود بیاورید.

پس نظر خدا ومد چنین است که یک زن و مرد کامل کننده یکدیگر هستند و می توانند همدیگر را به تکامل برسانند.منتها بسیاری از افراد با انجام دادن عمل همجنسگرایی مانع به تکامل رسیدن خود میشوند البته این موضوع در بسیاری از جوامع امروزه امری کاملا عادی است و بنظر بسیاری از کشورها موضوع همجنسگرایی نه تنها انحراف محسوب نمیشود بلکه کسانی که همجنسگرایی را نوعی انحراف محسوب میکنند خود دچار مشکل و نوعی انحراف هستند.