وکیل مهریه در بوشهر|مشاوره تلفنی سریع و تخصصی

وکیل مهریه در بوشهر

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در بوشهر و مشاور حقوقی در بوشهر

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل پایه یک مهریه در بوشهر
وکیل پایه یک مهریه در بوشهر

وکیل پایه یک مهریه در بوشهر:

مهریه که در اصطلاح به آن صداق و کابین نیز گویند مانند نفقه یکی از مهم ترین حقوق مالی زن است که در اثر عقد ازدواج دائم یا موقت به وی تعلق میگیرد و دینی بر عهده شوهر است و پرداخت آن از سوی زوج الزامی است.

در این باره لازم به ذکر است که در حقوق اسلامی نکاح را به اعتبار تعیین مهریه میتوان به دو نوع تقسیم کرد:

1.نکاحی که در آن مهریه تعیین شده است.

2.نکاحی که در آن مهریه تعیین نشده است.

ویدیو مقاله وکیل مهریه در بوشهر

تعریف حقوقی و اصطلاحی مهریه:

در قانون مدنی تعریفی از مهریه نشده است اما در اصطلاح حقوقی مهریه مالی است که شوهر در اثر عقد نکاح به همسر خود تملیک میکند.

انواع مهریه:

انواع مهریه کدام اند؟

1.مهرالمسمی:

2.مهرالمثل:

3.مهرالمتعه

1.مهرالمسمی:

اگر نوع و میزان مهریه در ضمن عقد نکاح معین شده باشد در اصطلاح حقوقی به آن مهر المسمی نامیده می شود.

شرایط مهرالمسمی:

*مالیت داشته باشد:

براساس قانون مدنی هر چیزی که دارای مالیت و ارزش اقتعصادی در عرف جامعه و نزد مردم باشد و قابل تملیک(مالک شدن) باشد را میتوان مهریه قرار داد.

*قابل تملک باشد:

به این معنا که زوجه بتواند مالک مهریه شود بنابراین اموالی که قابل نقل و انتقال و تملیک(مالک شدن) نیستند مانند دریاها یا اموال عمومی و نیز اموال موقوفه که قابل خرید و فروش و مالکیت نیستند را نمیتوان مهریه قرار داد.

*از نظر عقلا منفعت داشته و مشروعیت داشته باشد:

آنچه که از نظر دید عقلانی دارای ارزش و منفعت نیست مانند بال مگس و نیز آنچه که از نظر قانون نامشروع و غیرقانونی است مانند مواد مخدر و مشروبات الکلی، اسلحه غیرمجاز نمیتواند مهریه قرار گیرند و چنین مهریه ای باطل است.

*مهریه معین باشد

مالی که مهر قرار داده میشود باید مشخص و معین باشد و نباید مردد میان دو یا چند چیز باشد برای مثال شوهر نمیتواند به طور کلی یکی از چند خانه ای را که دارد مهریه قرار دهد و باید خانه ای را که میخواهد مهر همسر خود قرار دهد معین و مشخص کند.

*مهریه معلوم باشد

باید مقدار، جنس و وصف مالی که مهریه زن قرار داده میشود به گونه ای که زوجه نسبت به مهریه خود علم داشته باشد معین گردد. برای مثال اگر مهریه زن سکه بهار آزادی است باید جنس آن(طلا)، مقدار( میزان سکه ای که مهریه قرار داده میشود)، وصف(بهار آزادی) معین شود.

زوج قدرت در تسلیم مهریه داشته باشد:

زوج باید توانایی تسلیم(دادن) مالی را که به عنوان مهریه قرار داده است را به زوجه داشته باشد برای مثال مالی را که دزد برده و زوجه به آن مال دسترسی ندارد را نمیتوان مهریه قرار داد.

اما در صورتیکه زوجه به آن مال دسترسی داشته باشد و بتواند آنرا بگیرد مهریه صحیح است مثلاً در مثال بالا زوجه به واسطه آشنایی که با سارق دارد بتواند آن مال را از او بگیرد.

*ضمانت اجرای عدم وجود شرایط صحت مهردر صورتی که هریک از شرایط مذکور در بالا وجود نداشته باشد عقد نکاح صحیح است اما مهریه (مهرالمسمی) باطل است.

اگر نیاز به وکیل مهریه در شیراز دارید وارد ولینک مرتبط شوید.

وکیل پایه یک مهریه در بوشهر
وکیل پایه یک مهریه در بوشهر

مقدار مهرالمسمی

وکیل مهریه در اصفهان نکته ای را باز گو میکند :مطابق با آنچه که در قانون مدنی آمد؛ میزان مهرالمسمی بسته به توافق زن و شوهر است بنابراین آنها میتوانند کتاب قران یا چند تکه نبات یا آنکه صدها سکه را مهر قرار دهند.

2.نکاحی که در آن مهریه معین نشده است:

این نکاح به دو صورت است که در ذیل به هریک آنها به طور مجزا خواهیم پرداخت؛

نکاح مفوضه البضع

نکاحی که در آن مهریه معین نشده است یا زن و شوهر توافق کرده باشند که نکاح را بدون مهریه منعقد کنند؛ در اصطلاح حقوقی مفوضه البضع نامیده میشود.

مطابق با آنچه که در قانون مدنی آمده این نوع نکاح صحیح است و زوجین میتوانند بعد از انعقاد عقد نکاح مهریه و میزان آنرا معین کنند و در صورتی که نزدیکی میان آنها واقع شود ولی قبل از آن درباره مهریه و میزان آن توافق نکرده باشند، به زن مهرالمثل تعلق میگیرد.

وکیل مهریه در بندرعباس : لازم به ذکر است که اگر زن و شوهر توافق کرده باشند که در هیچ صورت حتی در صورت نزدیکی هیچ گونه مهری به زوجه تعلق نگیرد، چنین توافقی باطل و فاقد هیچ گونه اثر حقوقی است و زن مستحق مهرالمثل است زیرا قوانین و قواعد و اصول مربوط به مهریه از جمله قوانین آمره است و هرگونه توافقی برخلاف آنان باطل و بلااثر است و زوجه در صورت وقوع نزدیکی مستحق مهریه است هرچند که مقدار آن ناچیز باشد.

مهرالمثل:

چنانکه گفتیم در نکاح مفوضه البضع که در آن مهریه در ضمن عقد نکاح معین نمیشود و زوجین پس از عقد درباره آن توافق میکنند و درصورتی که قبل ار توافق نزدیکی میان آنها باشد به زوجه مهرالمثل تعلق میگیرد.

مهرالمثل مالی است که با توجه به مهریه خویشاوندان و بستگان زن و نیز براساس شوؤن اجتماعی و خانوادگی زن و  محل زندگی وی و … به عنوان مهریه زن معین میشود.

برای مشاوره با وکیل خانواده در شیراز کلیک کنید.

مهرالمتعه:

در نکاح مفوضه البضع چنانکه گفتیم مهریه معین نمیشود و زوجین بعد از عقد درباره آن توافق میکنند، در این نکاح چنانچه قبل از توافق و نزدیکی زوج، زوجه را طلاق دهد زوجه مستحق مهرالمتعه است.

مهرالمتعه اموالی مانند ساعت و انگشتر  و… است و مطابق با آنچه که در قانون مدنی آمده در تعیین آن باید به وضعیت مالی شوهر توجه نمود.

لازم به ذکر است که مهرالتعه ویژه طلاق نکاح مفوضه البضع است و در صورتی که قبل از نزدیکی نکاح به جهت فسخ منحل شود دیگر زوجه مستحق هیچ مالی نخواهد بود مگر آنکه علت فسخ نکاح عنن باشد که در این صورت نصف مهریه (مهرالمسمی) به زن تعلق میگیرد.

همچنین در صورتی که یکی از زوجین قبل از نزدیکی و تعیین مهریه فوت کند خواه شوهر باشد یا زن، به زوجه هیچ مهریه ای تعلق نمیگیرد.

2-مفوضه المهر

در این نوع نکاح زوجین اختیار تعین مهر را به یکی از خودشان خواه زن یا شوهر یا واگذار میکنند یا این اختیار را به شخص دیگری غیر از خودشان میدهند که به عنوان داور مهریه را معین کند.

لازم به ذکر است که در این نوع مهریه داور یا زوجه نمیتواند میزان مهریه را بیشتر از مهرالمثل معین کند اما در صورتی که میزان مهریه را بیشتر از مقدار مذکور معین کردند و شوهر هم توافق نمود اشکالی ندارد. اما اگر شوهر از قبول مهریه بیشتر از مهرالمثل سرباز زند میتواند به دادگاه مراجعه کند و دادگاه نیز مهریه تعینی توسط زوجه یا داور را به حدی که به میزان مهرالمثل زوجه برسد کسر میکند.

حق حبس زوجه

در تمامی اقسام مهری که در بالا ذکر شد مادامی که مهریه به زوجه تسلیم یا پرداخت نشده میتواند از شوهر خود تمکین نکند که در اصطلاح به آن حق حبس گویند؛ از این جهت مهریه شبیه به عقود مالی معاوضی است؛ در صورتیکه زوجه به اختیار خود قبل از پرداخت مهریه از شوهر خود تمکین کند به معنای اسقاط حق حبس است و بعد از تمکین دیگر حق حبس ندارد.

*لارم به ذکر است که در حقوق اسلامی عقد نکاح به دو قسم است عقد نکاح دائم و عقد نکاح موقت که به آن نکاح منقطع و متعه نیز میگویند. عقد نکاح موقت برخلاف نکاح دائم برای مدت محدودی منعقد میشود و در برخی از شرایط و احکام با یکدیگر تفاوت دارند یک از تفاوت های مهم میان این دو قسم نکاح این است که؛ اگر در نکاح دائم مهری ذکر نشود خللی به صحت عقد وارد نمی آید اما در نکاح موقت عدم تعیین مهریه موجب بطلان نکاح است اما دیگر احکام مهریه در نکاح دائم  موقت تفاوتی ندارند.

انواع مهریه به اعتبار شرایط مطالبه آن

انواع مهریه به اعتبار شرایط مطالبه آن چگونه است؟

عندالمطالبه:

در این نوع از مهریه زن بعد از عقد نکاح هر زمان که بخواهد میتواند مهریه اش را از زوج مطالبه کند حتی اکر تمکین نکند در این حالت اگر زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد با اثبات اعسار خود، دادگاه رأی به پرداخت اقساط مهریه میدهد.

لازم به ذکر است که در این قسم از مهریه اگر در هنگام طلاق زوجه باکره باشد تنها مستحق نصف مهریه خواهد بود.

عندالاستطاعه:

در این نوع از مهریه هنگامی زوج ملزم به پرداخت مهریه به زوجه است که استطاعت و توانایی مالی  برای پرداخت مهریه داشته باشد.

وکیل پایه یک مهریه در بوشهر
وکیل پایه یک مهریه در بوشهر

زوجه با مراجعه به کدام مراجع قضائی میتواند مهریه را مطالبه کند؟

در صورتی که زوج به هر دلیلی از پرداخت مهریه همسرش سرباز زند زوجه میتواند با مراجعه به دادگاه یا اجرای ثبت مهریه اش را مطالبه کند که در ذیل به هریک از این دو خواهیم پرداخت:

1-مطالبه مهریه از دادگاه:

زوجه میتواند با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست پرداخت مهریه اش را خواستار شود که در اصطلاح به آن ؛(به اجرا گذاشتن مهریه) گفته میشود.

همچنین زوجه میتواند پیش از تقدیم دادخواست مطالبه مهریه، دادخواست صدور قرار تأمین خواسته مبنی بر توقیف اموال شوهرش را به دادگاه تقدیم کند و ده روز پس از صدور قرار مذکور باید دادخوست مطالبه مهریه را به دادگاه تقدیم کند در غیر اینصوت از قرار تامین خواسته(توقیف اموال زوج) رفع اثر میشود.

2.مطالبه مهریه از اجرای ثبت

از آنجا که مهریه( در صورتیکه مهرالمسی باشد) و میزان آن در سند ازدواج آمده و سند مذکور هم یک سند رسمی است زوجه میتواند با مراجعه به اداره ثبت محل اقامتش اقدام به توقیف اموال زوج و نیز ممنوع الخروج نمودن وی از کشور نماید.

در این روش زوجه یا وکیل وی به دفتر رسمی ازدواج و طلاق که عقد نکاح را در آن منعقد کرده اند مراجعه کرده و درخواست مطالبه تمامی مهریه یا قسمتی از آنرا میدهد. سپس سردفتر اقدام به صدور اجرائیه میکند و مراتب اجرائیه را برای زوج ارسال میکند.و سپس برگه اجراییه را به زوجه میدهد و زوجه نیز برگ مذکور را برای ابلاغ رسمی به اداره ثبت محل اقامتش تحویل میدهد.

اداره ثبت به زوج ابلاغ میکند که در صورتی که در ظرف مدت ده روز مبادرت به پرداخت مهریه زوجه نکند اموال وی توقیف و از محل فروش آنها مهریه زوجه پرداخت میشود.

در صورت عدم پرداخت مهریه زوجه در مهلت ده روز مذکور اجرای ثبت به وسیله استعلام گیری از بانک مرکزی اموال منقول و غیر منقول زوج را شناسایی کرده و از طریق کارشناس آنها را قیمت گذاری کرده و سپس با رعایت مستثنیات دین اقدام به فروش اموال مذکور میکند و از محل فروش آنها مهریه زوجه را پرداخت میکند.

لازم به ذکر است که مطالبه مهریه و ممنوع الخروج کردن زوج از طریق اجرای ثبت بسیار سریعتر از  مراجعه به دادگاه است زیرا در صوورتیکه زوجه از طریق دادگاه خواستار مهریه و الزام قانونی شوهر خود به پرداخت مهریه شود ممنوع الخروج کردن وی تنها پس قطعی شدن حکم دادگاه امکان پذیر است.

البته باید به این نکته توجه نمود که نمی توان از اجرای ثبت و دادگاه به طور همزمان مهریه را مطالبه نمود و دادگاه در صورت تشخیص این امر که مهریه از طریق اجرای ثبت نیز درخواست گردیده اقدام به صدور قرار رد دعوا می کند اما زوجه میتواند قسمتی از مهریه را از طریق مراجعه به دادگاه و قسمتی را از طریق مراجعه به ثبت مطالبه کند برای مثال اگر پانصد میلیون تومان مهریه زوجه باشد پانصد میلیون آنرا از طریق اجرای ثبت و پانصد میلیون آنرا از دادگاه مطالبه کند.

دادگاه صالح برای دعاوی مربوط به مهریه:

مطابق با قانون حمایت رسیدگی به دعاوی مهریه در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و مطابق به قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت محلی دادگاه خانواده محل اقامت زوج یا زوجه و چنانچه مهریه مال غیر منقول مثلا خانه یا زمین است دادگاه خانواده محل وقوع مال صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعاوی مذکور را دارد.

 سقف مطالبه مهریه:

با توجه به اینکه مهریه یکی از حقوق مالی مهم زنان است که در اثر عقد نکاح به آنان تعلق میگیرد، دعاوی متعدد و به تبع محکومیت  یه پرداخت مهریه در جامعه به وفور یافت میشود و چه بسا مردانی که به علت عدم توانایی مالی برای پرداخت مهریه سنگین همسرانشان به ناچار در حبس بوده اند، از این رو بود که قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 در ماده 22 تنها مهریه تا میزان صد و ده سکه را در صورت عدم پرداخت مشمول ضمانت اجراء های قانونی( توقیف اموال، حبس) قرار داد و مازاد از صد و ده سکه را درصورتی مشومول ضمانت اجراء های مذکور قرار میدهد که توانایی مالی زوج برای دادگاه احراز و مشخص شود.

معامله صوری و به قصد فرار از پرداخت مهریه

اگر زوجه بتواند در دادگاه اثبات نماید که زوج پس از ابلاغ اجرائیه ثبت و یا پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر پرداخت مهریه اموال خود را به طور صوری و به قصد فرار از پرداخت مهریه معامله نموده دادگاه معامامله مذکور را باطل اعلام میکند.

لازم به ذکر است تنها معامله ای قابل ابطلال از سوی دادگاه است که صوری باشد و زوج قصد معامله نداشته و تنها درپی آن بوده که  مانع دسترسی مقامات قانونی و زوجه به اموال خود شود، در صورتی که معامله مذکور صوری نباشد قابل ابطال نخواهد بود و عوضی را که زوج در این معامله دریافت نموده به عنوان مال وی قابل توقیف از سوی دادگاه است.

وکیل پایه یک مهریه در بوشهر
وکیل پایه یک مهریه در بوشهر