وکیل مهریه در یزد|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل مهریه در یزد

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در یزد و مشاور حقوقی در یزد

(09225192408)

ویدیو مقاله وکیل مهریه در یزد

مهریه چیست؟

مهریه به مالی گفته می شود  که در وقوع عقد برای زن می‌شود و مرد ملزم به پرداخت آن می باشد البته باید اضافه کنم در عقد نکاح زن میتواند مهریه نداشته البته بستگی به نظر  زوجه دارد مهریه یک قرارداد مالی برای جلوگیری از برخورد بعضی از مردان نسبت به همسر البته مهریه در هر جای ازجهان متفاوت است مهریه حق زن است ومواردی مثل نشوز ،فساداخلاقی،زنا،تاثیری درآن ندارد مرد ملزم به پرداخت است

انواع مهریه

1-مهر المسمی

۲-مهر المثل

۳-مهرالمتعه

۴-مهر السنه

مهرالمسمی؛

اگر زوجین در عقد مالی مشخصی را برا مهر تعیین کنند ،

شرایط مهرالمسمی

مالیت داشت؛ به این معنی است  که ارزش داشته باشد و زوجه بتواند از آن  استفاده کنند برای مثال، گندم، زمین کشاورزی، ملک

قابل تملک بودن، یعنی زن بتواند پس از خواندن خطبه عقد صاحب آن مال شود و بتواندازآن استفاده کند

معین بودن، حتما باید مشخص شود که چقدر از یک ملک یا یک تکه زمین، باغ برای زوجه تعیین شده هست

وکیل-مهریه-در-یزد
وکیل-مهریه-در-یزد

معلوم بودن ، به این منظور است  که حتماً مالی که به عنوان مهر تعیین می شود  مشخص باشد مثلاً اگر زمین باشد مشخص باشد به دلیل اینکه اگر معلوم نباشد مهر باطل میشودو مهرالمثل تعیین می گردد

قابل تسلیم باشد، به این معنی است که مرد هر زمان که زن بخواهد مهر  را به زن  تقدیم کند اگر مالی را که به زن  و عدد داده شده بود قابلیت تسلیم یا واگذاری داشته باشد  حتی اگر مهریه  موازین با عرف ویادین نباشد  باطل است مثل مشروبات الکی

مهرالمثل

در موارد زیر مهرالمثل جایگزین می شودوبه زوجه پرداخت می گردد

  • اگر در عقد نکاح مهریه ذکر نشودیا اینکه قبل ازتعیین مهریه زوجین زندگی خودرا شروع کرده باشند
  • وقتی که در عقد مهریه معلوم و مشخص نباشد

مهرالمتعه

وکیل مهریه در بندرعباس در این باره میگوید: هرگاه بین زوحین عقدنکاح صورت گرفته ولی قبل ازنزدیکی طرفین بخواهند طلاق بگیرندخواه به صورت توافقی باشد یا ازطرف یکی ازطرفین باشد

در اینجا مهر باتوجه به استطاعت مالی مرد به زن پرداخت می شود

مهرالسنه

مهریه ی رسول اکرم (ص)وخویشان البته درزمان پیامبر طلا ازارزش کمی برخوردار بوده ومعمولا در شرایط فعلی الان والدین معمولا البته منظورم آن دسته ازکسانی است که نمی خواهند مهر را بالا بگیرند به همون ۱۴سکه بهار آزادی به نیابت از ۱۴معصوم را در مهریه السنه قرار می دهند

مهریه باید چه مشخصاتی داشته باشد

۱-ازنظر عقلی وجود داشته باشد وارزش مشخص باشد دربعضی شروط عقد یهو به پروانه ها وزنبورها هم اشاره شده این اقسام از شروط مهریه به دلیل این که فقدان مالیت ندارند باطل است

۲-قابل تسلیم وواگذاری داشته باشد که پس جاری شدن خطبه زن بتواند مطالبه کند مثلا ،اجزای بدن مرد که غیرقابل باور وقابل واگذاری نبست وباطل است البته باید بگویم درمواردی هست که مهریه زن ازطرفیت قانون به یکی از اجزای مرد ختم می شود که درآن صورت موردی ندارد چون قاعده ی استثنا وجود دارد واین شروط به خاطر دفع رفتارهای آدم سود جو که هنوز که هنوز زنان را وسیله ی برای رفع شهوتهای جنون آمیز خود هستند

۳-معلوم باشد ،مثلا اینطور گفته شود ،دودانگ از زمین کشاورزی واقع. در فلان جا یا ده عدد سکه ،و۰۰۰اشاره دقیق به اصل مال شود ومکتوب شود

وکیل-مهریه-در-یزد
وکیل-مهریه-در-یزد

۴-مردی که شغل ثابتی ندارد ونمی داند درماه چقدر حقوق دارد نمی تواند حقوق را شرط مهریه بداند

۵-مال زوجه باید پس خواندن خطبه ی عقد در مالکیت زوج باشد به طور مثال ،خیلی ازمردان فکر می کنند مهر دروقوع صیغه ی طلاق باید به زن واگذار کرد که این افکار غلط است ومرد به محض خواندن عقد ملزم به پرداخت مهریه زن است البته در صورتی که زن بخواهد.

کاربر ارجمند در صورت نیاز به وکیل مهریه در شیراز  میتوانید وارد این لینک شوید.

انواع عقد و تعیین مهر

۱-عقدنکاح یا دائم

۲-عقد موقت یا منقطع

۱-عقد نکاح با دائم ؛

همان طور که ازنامش مشخص است عقد به صورت دائم است ورسمی که اسم زوحین در شناسنامه وسند ازدواج ثبت می شود وتعهداتشان نسبت به هم در موقع خواندن خطبه شروع می شود وتاپایان طلاق ،وفات،پایان می یابد در عقد نکاح مهریه ملزم به توافق طرفین دارد زوجین ووالدینشان به توافق های نسبت به مهریه می رسند و ثبت می کنند ،درنکاح دائم ممکن است مرد تمام دارایی اش را به زوجه ببخشد یا حتی مهر تعیین نگردد ولی اگر مهرتعیین نشود عقد باطل نیست و طرفین می تواند زندگی خود را شروع کنند ولی اگر خدای ناکرده در راستای زندگی مشترک به مشکل برخورد کردند مهرالمثل به عنوان مهر از جانب مرد به زن از طرف دادگاه تعیین می گردد حتی اگر مهر معلوم نباشد نکاح صحیح است در این موردم مهر المثل جایگزین می شود

۲-عقد موقت یا منقطع

عقدی است که به صورت موقت بین زوجین صورت می گیردوزندگیشان شروع می شود ودراتمام مدت عقد، صیغه باطل می شود وبه هم نامحرم می شوند

عقد موقت (صیغه)به چه صورت های امکان پذیر است؟

بعضی از مواقع زوجین برای عقد موقت به دفاتر ثبت ازدواج مراجعه می کنند وصیغه موقت توسط عاقد جاری می شود ودرسندی که به  عنوان صیغه نامه معرف است ثبت می شودطرفین امضاء می کنند که در این سند شرایط نفقه و مهریه مشخص می شود البته بستگی به توافق طرفین  دارد بعضی مواقع مدت صیغه ۶ماهه است ودرصورت رضایت تمدید می شود

فقط نکته ی برای ثبت ازدواج موقت در دفاتر دارد ،اگر دختری باکره باشد ،اذن پدر لازم است،

اگر زن قبلا ازدواج کرده باشد در عده طلاق ووفات نباشد چون صیغه باطل است البته اگر طلاق باین باشد موردی ندارد،اگر دختر باکره نباشد هم موردی ندارد

وباید بگویم اگر فرزندی به دنیا آید حلال زاده است وحتی بچه می تواند نام پدر هم در شناسنامه داشته باشد

دراین مورد طرفین به اصرار مرد یا فرار از مسئولیت خود به خواندن صیغه اکتفا می کنند البته دراین مورد هم مهریه وهم نفقه باید مشخص شود تقریبا این هم با مورد قبلی شرایطش یکی است

ولی در مورد یک اگر مرد نسبت به تعهداتش عمل نکند زن می تواند از او به جرم ندادن نفقه شکایت کند

ولی درمورد دوم چون سندی خاصی وجود ندارد مرد به خود این اجازه را می دهد که زن را مورد اذیت وآزار خود قرار دهد البته زن هم در این مورد می تواند از مراجع قضایی پیگیری کند ولی ثابت کردن کمی زمان میبرد

وکیل-مهریه-در-یزد
وکیل-مهریه-در-یزد

 آیا میزان مشخصی مهریه برای زن تعیین شده است ؟

جواب ؛خیر

درقانون میزان مبلغ خاصی برا مهریه زن در نظر گرفته نشده است این امر چنان چه در موردهای مشابه عرض کردم بستگی به نظر طرفین دارد فقط میزان مصداق یا مهریه باید متعارف باشد یعنی به نحوی نباشد که درتوان مرد نباشد فقط در ارتباط با میزان مصداق قانون گذار فقط برای مجازات زندانی مرد فقط ۱۱۰سکه قابل مطالبه است ولی وکیل مهریه در اصفهان نکته ای را باز گو میکند که: اگر مرد استطاعت مالی در پرداخت داشته باشد هرچقدر مهریه زن باشد باید پرداخت کند

مهریه های ریالی

در گذشته ی نه چندان دور البته این موضوع الانم هم رواج دارد به خاطر اینکه طلا چندان ارزشی نداشته است معمولاپول را مهریه قرار می دانند حال سؤال این است که زنی که در ۲۰سال پیش دومیلیون به عنوان مصداق برایش تعیین گشته حال هم که می خواهد مهریه را طلب کند همان مقدار که در سند ثبت شده است را باید بگیرید؟خیر مهریه بروز رسانی می شود وزن به نرخ امروز از مرد می گیرد حتی اگر همسر هم فوت کرده می تواند بگیرد ولی اگر همسر چیزی نداشته باشد در این صورت چیزی نصیبش نمی شود

چه زمانی زن مالک مهریه می شود؟

زمانی که صیغه ی عقد جاری می شودالبته درصورت تعیین کردن مصداق مالک مهر می شود ومرد ملزم به پرداخت مهریه زن است وزوج ملزم به پرداخت است

انواع مهریه

۱-عندالمطالبه

۲-عندالاستطاعه

عندالمطالبه :

درصورت طلب زن از شوهر مرد ملزم به پرداخت است البته بعضی مواقع زن مهریه را گرفته وزندگی مشترک هم جاری است ،البته این موضوع به ندرت دیده می شود

عندالاستطاعه:

زن در صورت استطاعت وتوان مالی مرد باید مهریه را بازپس گیرد کاملا به مرد بستگی دارد

زمان پرداخت مهریه از طرف مرد به همسر

۱-حال،وقتی مردی به زن وعده ی زمینی رادرحالت کنونی می دهد مثلا این زمین ازامروز مال توست وثبت شود دراین صورت مرد باید زمین راتسلیم زوج کند

۲-مؤجل باشد ،زوج نسبت به تعهداتی قبل ازعقد ملزم به پرداخت مهریه به صورت مدت دار به عنوان مثال پنج سال بعد ازوقوع طلاق پرداخت می شود

۳-عندالمطالبه:زوج موظف است به محض وقوع عقد مهریه را پرداخت کند البته درصورت خواستار زوجه

۴-عندالاستطاعه،درصورت استطاعت وتوان مالی مرد

وکیل-مهریه-در-یزد
وکیل-مهریه-در-یزد

حبس مرد برای دریافت مهریه

  • زن در صورتی می‌تواند برای وصول مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی مرد را بازداشت کند که بتواند توان مالی همسر خویش را اثبات کنید در غیر این صورت حق حبس حتی برای ۱۱۰ سکه وجود ندارد
  • حبس مرد در مهریه های و عندالمطالبه وجود دارد ولی در مورد مهریه عندالاستطاعه امکان پذیر نیست البته در مورد مهریه موجر در صورتی می‌تواند مردم را زندانی کند که سررسید پرداخت مهریه  فرا رسیده باشد

ضمان تلف و نقص مهر

  • اگر مرد مال معینی را برای مهریه زوجه مشخص نماید اما آن مال تلف شود باید زمان تلف یا نقص مال را بپردازد ،مثال خودرویی که  بر اثر تصادف مخدوش شده است
  • اگر مالی که برای مهریه به زوجه تعیین شده توسط زوج تحویل گردد ضمان  نقص وتلف  به عهده زوجه می باشد مگر اینکه مال داده شده دچار نقص های بوده که تلف شدن مال به خاطر نقص های که داشته اتفاق افتاده که دراین صورت زوج باید معادل خسارات وارده یا درصورت تلف شدن مال به زوجه پرداخت کند

تفویض مهر

۱-ممکن در عقد نکاح مهریه درج نشود واختیار تعیین مهر به مرد وزن داده شود البته فقط در عقد دائم درج نکردن مهریه خللی برا امر نکاح پیش نم آورد ولی در عقد موقت اگر مهریه تعیین نشود عقد باطل است