وکیل چک در شیراز|مشاوره تلفنی رایگان و سریع

وکیل چک در شیراز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

وکیل چک در شیراز
وکیل چک در شیراز

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل چک در شیراز
وکیل چک در شیراز

انواع چک :

وکیل چک در اهوازدر این باره توضیح میدهد:

چک عادی:چک عادی چکی است که توسط صاحب حساب و در وجه دیگری صادر می‌شود و تضمینی جز پرداخت توسط صاحب حساب ندارد این گونه چک معمولی ترین نوع چک است.

 چک تایید شده:

وکیل چک در اصفهان درمورد چک تایید شده مینویسد: این گونه چک‌ها نسبت به چک های معمولی از اعتبار بیشتری برخوردارند و وجه چک تایید شده تنها به دارنده چک پرداخت می شود.

چک مسافرتی:

چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.

وکیل چک در شیراز
وکیل چک در شیراز

چک تضمینی:

وکیل چک در شیراز در این باره توضیح میدهد:

به نظر می‌رسد چک تضمینی با ارزش ترین نوع چک است و در معاملات قطعی بسیار کاربردی است و حین تنظیم قرارداد به فروشنده تحویل می‌شود و فروشنده هیچ نگرانی در مورد چک تضمینی ندارد چرا که وقتی شخصی به بانک مراجعه و تقاضای صدور چک تضمینی توسط بانک از حساب خویش می کند در واقع مبلغ مورد تقاضا از حساب متقاضی خارج و مبلغ در چک تضمینی درج و تحویل صاحب حساب می شود

و ایشان نیز مثلاً حین عقد بیع تحویل فروشنده می‌دهد و فروشنده کافیست که چک تضمینی را تحویل بانک خود داده تا مبلغ چک تضمینی به حساب وی وارد گردد امنیت و ارزش این نوع چک به حدی است که چنانچه چک مفقود یا سرقت شود یابند یا سارق باید زحمت تحویل چک به بانکی که به عنوان بانک مقصد است و در چک تضمینی مشخص شده را کشیده و چک را تحویل بانک دهد امکان وصول چک برای یابنده یا سارق وجود ندارد.

چک عادی ممکن است به صورت تاریخ به روز و یا به صورت مدت‌دار صادر شود چکهای به روز که موافق قانون تجارت و قانون چک می باشد باید بر اساس تاریخ صدور وصول شود اما چنانچه چک مدت‌دار باشد مثلاً چکی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ نگارش می شود و تاریخ صدور روی چک ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ مرقوم می شود. این گونه از چک‌ها که موافق قانون چک تنظیم شده اما در قانون تجارت به آن تصریح نشده است.

در چکهای مدت دار باید در تاریخ مرقوم روی چک موجودی صاحب حساب برای وصول آن کافی باشد اما هم در چک های به روز و هم چک های مدت دار صاحب حساب در تاریخ نگارش چک باید متناسب با مبلغ چکی که صادر می کند در حساب موجودی داشته باشد.

وکیل چک در شیراز
وکیل چک در شیراز

 چک سفید امضا:

وکیل چک در شیراز در این باره توضیح میدهد:

صادر کننده چک باید نسبت به اهمیت این سند تجاری واقف باشد چک سفید امضا به چکی گفته می شود که صادرکننده فقط با امضای آن چک را در اختیار دیگری قرار می‌دهد و بستر سوءاستفاده را برای گیرنده چک فراهم می‌کند اگر گیرنده چک با سوء استفاده تمام از چک سفید امضا مبلغ گزافی مرقوم و آن را امضا کند

با توجه به اوصاف چک برای صادر کننده بسیار سخت است که سفید امضا بودن آن را ثابت کنند ضمن اینکه صادر کننده باید عدم حسن نیت گیرنده و استفاده کننده از چک سفید امضا را نیز در دادگاه ثابت نماید ،هرچند از طریق روش هایی مانند خط شناسی (کارشناسی خط) می توان عدم تطابق خط دارنده چک و صادرکننده چک را ثابت کرد اما این دلیل به تنهایی وجدان دادگاه را برای صدور رای به بی حقی گیرنده اغنا نمی کند .

مخصوصاً زمانی که متن سفید امضا توسط شخصی تکمیل شود اما توسط ثالث برگشت خورده و اقامه دعوا شود. ایرادات:

ایراد صادرکننده در برابر دارنده بلافصل مسموع است زمانی که بین صادرکننده و  دارنده شخص ثالثی قرار نگیرد مثل اینکه صادرکننده چک را به دارنده تحویل دهد در این حالت صادر کننده می‌تواند ایراداتی مانند مشروط بودن چک در دادگاه مطرح کند اما اگر تحویل گیرنده چک را به ثالث انتقال دهد و چک وصول شود ایرادات صادرکننده در برابر ذی نفع ثالث مسموع نیست.

شما عزیزان میتوانید با دریافت مشاوره حقوقی از وکیل حقوقی در شیراز در این زمنیه حاکم محاکم قضایی باشید!

 چک‌های مدت ها چگونه به چرخه اقتصادی کمک می‌کنند؟

وکیل چک در شیراز در این باره توضیح میدهد:

زمانی که بازار در رکود و نقدینگی کم است چک های مدت دار می‌تواند به این معضل پایان دهد فرد امروز کالا را تحویل می‌گیرد و یک فقره چک به تاریخ ۴ ماه بعد صادر می‌کند این فرجه زمانی کمک می‌کند مشتری که وجه نقد برای پرداخت ندارد پس از فروش کالا و با استفاده از زمانی که بین خرید و پرداخت ایجاد می‌شود به اوضاع خود سامان دهد.

وکیل چک در شیراز
وکیل چک در شیراز

شرایط شکلی تعقیب جزایی صادر کننده:

وکیل چک در شیراز در این باره توضیح میدهد:

۱.صدور گواهینامه عدم پرداخت به استناد ماده ۴ قانون صدور چک.

۲. طرح شکایت کیفری در دادگاه (ماده ۱۱ قانون صدور چک). دارنده باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند و گواهی عدم پرداخت چک را اخذ نماید و متعاقب این اقدام ظرف موعد ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت کند. در صورت عدم رعایت هر یک از مواعد شش ماه فوق ،حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

۱.باید توجه داشت که طرح شکایت کیفری منحصراً به دلیل ارتکاب جرم توسط صادر کننده چک و علیه ظهرنویس یا ضامن چک نمی توان شکایت کیفری طرح نمود.

۲. برای مطالبه وجه چک لازم است دادخواست حقوقی داده شود و هزینه دادرسی نیز پرداخت گردد و الا صرف محکومیت کیفری صادر کننده چک به مجازات با محکومیت صادر کننده به پرداخت وجه سند ملازمه ندارد. به عبارت دیگر حتی در صورت محکومیت صادر کننده به مجازات ناشی از صدور چک،طرح دعوای حقوقی برای مطالبه وجه آن چک هم ضرورت دارد.

۳. برای طرح شکایت کیفری می توان به هر یک از دادگاه های محل وقوع بانک محال علیه ایا شعبه ای از بانک که چک در آن با عدم پرداخت مواجه شده است،مراجعه نمود. همان گونه که می دانیم چکهای افراد فراگیر در سراسر کشور قابل ارائه به بانک جهت مطالبه می باشند و چنانچه با ارائه چک به یک شعبه،چک مزبور با عدم پرداخت مواجه کرد،میتوان در دادسرا و دادگاه همان محل شکایت نمود.

۴. برابر قانون صدور چک جهات و حالاتی که صادر کننده به آن جهت قابل تعقیب کیفری است متعدد است. جهات یاد شده عبارتند از:

-فقدان موجودی یا کسر موجودی در زمان ارائه چک به بانک.

-خالی کردن حساب از موجودی در هنگام ارائه سند به بانک و پس از صدور چک.

-تنظیم چک به صورت نادرست به نحوی که بانک نتواند آن را پرداخت نماید.

مانند عدم مطابقت امضا،اختلاف در مندرجات چک و قلم خوردگی در متن چک.

-اگر صادرکننده بدون دلیل قانونی و موجه به بانک محال علیه دستور عدم پرداخت دهد و خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده، ثابت گردد.

-اگر چک از حساب مسدود صادر گردد.

وکیل چک در شیراز
وکیل چک در شیراز

۵. اگر صادرکننده چک مدعی شود که چک جعل ،سرقت ،خیانت در امانت یا کلاهبرداری شده و یا حتی مدعی مفقودی چک شده باشد (موارد مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک) دادگاه به ادعای وی رسیدگی خواهد کرد اما اگر نتواند موارد مزبور را اثبات نماید به مجازات محکوم می گردد. اگر صادرکننده به هریک از دلایل مندرج در ماده ۱۴ به بانک دستور عدم پرداخت چک بدهد و در دادگاه خلاف ادعای وی ثابت شود. علاوه بر مجازات قانون چک پرداخت نشدنی به شرح ماده ۷ قانون صدور چک،به پرداخت کلیه خسارت هم محکوم میشود.

۶. منحصراً دارنده چک که برای اولین بار چک را به بانک ارائه نموده است و گواهی عدم پرداخت به درخواست و نام وی صادر شده است، حق طرح شکایت کیفری دارد.

۷. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده باشد،حق شکایت کیفری ندارد.

۸. اگرچه که از طریق انتقال قهری ( مانند انتقال از طریق ارث) به دارنده (مثلاً وارث) منتقل شده باشد،اعم از این که چک قبل از برگشت به وارث منتقل شود یا پس از برگشت،دارنده ( وارث) از حق شکایت کیفری برخوردار است.

۹.در مواردی که به نمایندگی از دارنده چه اقدام به وصول گردد ،چک پرداخت نشود( مانند مواردی که چک جهت وصول به یک بانک تحویل میشود و اصطلاحاً به حساب خوابانده می‌شود) در این صورت اگر دارنده بخواهد حق شکایت کیفری خود را محفوظ دارد،باید هویت و آدرس و مشخصات خویش و نمایندگی مطالبه کننده را در ظهر چک قید نماید که در این صورت گواهی عدم پرداخت  توسط بانک به نام صاحب چک یا دارنده اصلی صادر می شود و می تواند چک را از طریق کیفری وصول کند.

۱۰. در موارد زیر چک از طریق کیفری قابل تعقیب نیست:

-اگر گواهی عدم پرداخت پس از گذشت ۶ ماه از تاریخ صدور چک توسط بانک صادر شود.

-اگر دارنده پس از گذشت ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک که ظرف شش ماه از تاریخ مندرج در چک صادر شده مبادرت به شکایت کیفری شود.

-اگر چک پس از برگشت و صدور گواهی عدم پرداخت به دارنده فعلی منتقل شده باشد مگر این که دارنده فعلی وارث باشد.

-اگر صادر کننده چک فوت کند.

-اگر بعد از طرح شکایت کیفری،شاکی چک را به دیگری منتقل کند.

-در صورت گذشت دارنده چک یا شاکی از شکایت خود.

-در صورتی که چک سفید امضا،وعده دار ،مشروط و تضمینی باشد.

۱۱. اگر قبل از صدور حکم قطعی از جنبه جزایی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند و یا موجب پرداخت وجه چک و خسارات مذکور را ( از تاریخ ارائه چک به بانک) فراهم نماید یا در صندوق دادگستری یا ثبت تودیع کند،دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر می کند.

۱۲.صدور قرار موقوفی تعقیب به شرح فوق مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

۱۳.حتی اگر پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن را فراهم کند اجرای حکم موقوف میشود اما محکوم علیه باید معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم به نفع دولت پرداخت نماید.

۱۴. در صورت طرح شکایت کیفری دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را با تقدیم دادخواست به همان دادگاه کیفری رسیدگی کننده به شکایت کیفری مطالبه نماید و لازم نیست برای مطالبه وجه چک جداگانه به دادگاه حقوقی دادخواست بدهد.

۱۵. در صورتی که چک به وکالت یا به نمایندگی از صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد (همانند موارد شایعی که چک توسط مدیران شرکت های تجاری صادر می گردد)،صادر کننده چک ( مثلاً مدیر شرکت) و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک هستند و اجراییه و حکم ضرر و زیان از جنبه مدنی (حقوقی) علیه هر دو صادر می‌شود و آنها متضامناً مسئول پرداخت کل وجه چک هستند.

بعلاوه شخصی که با امضای خود مبادرت به صدور چک نموده است،مسئولیت کیفری هم خواهد داشت و فقط در صورتی از مجازات معاف خواهد بود که ثابت نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او بوده است. (مثلاً مدیر عامل بعدی حساب را مسدود کرده یا موجودی آنرا بر داشته باشد یا به بانک دستور عدم پرداخت چک داده باشد)که در این صورت کسی که پس از صدور چک موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

۱۶. اگر متهم در آدرسی که به بانک اعلام نموده در دسترس نباشد،آخرین نشانی او در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می شود و هرگونه ابلاغ به آن آدرس به عمل می آید. اگر متهم در آن آدرس شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد،گواهی مامور ابلاغات دادگستری به منزله ابلاغ اوراق است و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم از طریق درج در روزنامه ادامه خواهد یافت.