وکیل کلاهبرداری در اصفهان|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل کلاهبرداری در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09225192408)

ویدیو مقاله وکیل کلاهبرداری در اصفهان(دانشجوی حقوق)

جرایم علیه اموال:

برخی از جرایم مرتبط با اموال اشخاص می باشد به این صورت که مرتکب جرم با اقدامات خود بزه دیده را دچار ضرر و زیان مالی می کند .

از جمله مهم ترین مصادیق جرایم علیه اموال جرایم زیر می باشند :

 • سرقت
 • خیانت در امانت
 • کلاهبرداری (یکی از مصادیق کلاهبرداری فروش مال غیر میباشد که شما میتوانید مقاله وکیل فروش مال غیر در اصفهان که در این باره توضیح داده است را نیز مطالعه نمایید.)

در تمامی این جرایم  ، نکته ای که مشابه می باشد این است که مال موضوع جرم لزوماً باید متعلق به شخص دیگری باشد و در صورتی که مرتکب جرم نسبت به اموال خود اقداماتی را انجام دهد ، جرایم علیه اموال  محقق نخواهد شد .

در این مقاله یکی از مهمترین مصداق جرایم علیه اموال می پردازیم .

کلاهبرداری:

کلاهبرداری جرمی مرکب می باشد به این معنا که برای تحقق این جرم وقوع سه امر لازم می باشد :

 • توسل به وسایل متقلبانه
 • اقدام به فریب دیگری
 • بردن مال دیگری

برای تحقق جرم کلاهبرداری وجود هر سه شرط بالا الزامی می باشد .

وکیل کلاهبرداری در اصفهان
وکیل کلاهبرداری در اصفهان

توسل به وسایل متقلبانه  :

توسل به وسایل متقلبانه ، به منظور تصاحب و بردن مال دیگری می باشد .

به این صورت که مرتکب جرم لزوماً باید قبل از اقدام تحصیل مال از طریق اعمال حیله و تقلب به فریب  بزه دیده جرم پرداخت باشد فلذا اگر شخصی بدون انجام عملیات متقلبانه و اقدام فریب شخص دیگر مالی را تصاحب کند ، به این عمل کلاهبرداری گفته نمی شود و طریقه انجام این جرم موضوعیت دارد .

دروغگویی ؛ صرف دروغگویی شخص برای تصاحب مال دیگری به نظر می رسد که نمی تواند مصداق جرم کلاهبرداری باشد وکیل کلاهبرداری در شیراز دلیل را این گونه توضیح میدهد: زیرا برای دروغ گفتن شخص اقدامات خاصی را انجام نمی دهد  و در صورتی که بخواهیم دروغ گفتن شخص برای تصاحب مال را کلاهبرداری تلقی کنیم ، این امر موجب گسترش وسیع جرم کلاهبرداری و افزایش حجم پرونده های  مالی در مراجع کیفری خواهد شد .

با توجه به نکات بالا متوجه می شویم که تحقق جرم کلاهبرداری لزوما نباید با فعل مرتکب محقق شود و انجام آن با ترک فعل ممکن نمی‌ باشد .

نوعی بودن فریب ؛ برای آن که بتوانیم اقدامات شخصی را از مصادیق اعمال حیله و فریب و همچنین تقلب محسوب کنیم ، باید معیار نوعی بودن را مورد توجه قرار دهیم ؛ به این معنا که اقدامات انجام شده نوعا و عرفاً متقلبانه باشد ؛ به این صورت که اقدامات انجام شده در خصوص سایر افراد جامعه نیز موجب فریب و حیله آن ها شود .

ممکن است بزه دیده  با اعمال و اقدامات مرتکب جرم ، فریب خورده و مالباخته شود اما اقدامات مرتکب جرم به گونه ای  باشد که عرفاً موجب فریب اشخاص نشود ، در این صورت نمی توانیم عمل انجام شده را از مصادیق جرم کلاهبرداری در نظر بگیریم .

وکیل کلاهبرداری در اصفهان
وکیل کلاهبرداری در اصفهان

فریب و اغفال بزه دیده:

این مشخصه به این معنا می باشد که اقدامات مرتکب جرم باید بر روی بزه دیده موثر افتاده باشد و موجب فریب و اغفال او  شده باشد  .

این امر برخلاف نوعی بودن اقدامات متقلبانه مرتکب ، معیاری شخصی می باشد فلذا در صورتی که اقدامات مرتکب جرم نوعا متقلبانه باشد اما موجب فریب و اغفال شخص مقابل نشود ، در این صورت جرم کلاهبرداری محقق نشده است فلذا برای تحقق جرم کلاهبرداری هم باید اقدامات انجام شده نوعاً متقلبانه باشد و هم موجب فریب و اغفال شخص مقابل شده باشد در غیر این صورت جرم کلاهبرداری رخ نداده است .

لازم به ذکر است که باید لزوما بین اقدامات انجام شده توسط مرتکب جرم و فریب خوردن شخص بزه دیده  ،  رابطه سببیت برقرار باشد .

به این معنا که اقدامات انجام شده توسط مرتکب جرم ، منجر به فریب و اغفال شخص بزه دیده شده باشد .

پس در صورتی که شخص بزه دیده به علت دیگری فریب خورده باشد که مرتبط با اقدامات انجام شده توسط مرتکب جرم نباشد ، در این صورت نمی توانیم وقوع جرم کلاهبرداری را نتیجه بگیریم .

آیا سرقت و کلاهبرداری یکی هستند؟ تفاوت آن ها با هم چیست؟ برای پاسخ سوالات خود بهترست با یک وکیل خوب صحبت کنید از این رو میتوانید مقالات وکیل سرقت در بندرعباس، وکیل سرقت در شیراز را نیز مطالعه کنید.

بردن مال متعلق به دیگری:

نتیجه جرم کلاهبرداری تصاحب و بردن مال غیر می باشد فلذا جرم کلاهبرداری در زمره جرایم مقید به نتیجه می باشد  و در صورتی که اقدامات شخص منجر به تصاحب و بردن مال متعلق به دیگری نشود جرم کلاهبرداری محقق نشده است همانطور که گفتیم این نیز لزوماً باید مال متعلق به شخص دیگری باشد .

اقدامات متقلبانه و فریب صاحب مال ، باید لزوماً قبل از اخذ مال و یا همزمان با آن باشد فلذا اگر شخصی به طور مثال مال دیگری را امانت گرفته باشد و پس از آن با انجام اقدامات متقلبانه صاحب ما را به  گونه‌ای فریب دهد که صاحب مال تصور کند که مال تلف شده است و از این طریق اقدام به تصاحب مال کند ، عمل انجام شده مصداق کلاهبرداری نمی باشد .

بردن مال دیگری موجب دو امر می باشد :

 • ورود زیان مالی به شخص بزه دیده
 • انتفاع و بهره مالی کلاهبردار و یا شخصی که نظر او می باشد .

انواع کلاهبرداری:

 • کلاهبرداری ساده
 • کلاهبرداری مشدد

مجازات جرم کلاهبرداری ساده :

 • رد مال به مالک آن
 • یک تا هفت سال حبس
 • جزای نقدی به میزان مالی که تصاحب شده است .

برای صدور حکم نسبت به رد مال تصاحب شده ، نیازی به درخواست و یا تقدیم دادخواست توسط شخص مالباخته نمی باشد و محکمه ی  کیفری ، موظف است نسبت به این امر راساً حکم صادر کند حتی اگر شخص بزه دیده چنین درخواستی را مطرح نکرده باشد .

در خصوص جزای نقدی در نظر گرفته شده برای کلاهبردار باید به نکات زیر توجه نمود :

انجام کلاهبرداری به مشارکت:

ممکن  است دو یا چند شخص با مشارکت یکدیگر اقدام به انجام جرم کلاهبرداری کرده باشند ، در این صورت جزای نقدی در نظر گرفته شده برای هر یک از شرکای جرم به میزان مال تصاحب شده می باشد و جزای نقدی بین آن ها تقسیم نخواهد شد .

وکیل کلاهبرداری در اصفهان
وکیل کلاهبرداری در اصفهان

به طور مثال در صورتی که میزان مال اخذ شده ۴۰ میلیون تومان باشد و ۲ نفر با مشارکت یکدیگر اقدام به کلاهبرداری کرده باشند ، هر یک از آن ها ملزم به پرداخت ۴۰ میلیون تومان به عنوان جزای نقدی می باشند و جمعا ۸۰  میلیون تومان به عنوان جزای نقدی از آن ها اخذ خواهد شد .

کلاهبرداری های متعدد:

در صورتی که  کلاهبردار اقدام به انجام کلاهبرداری های متعددی کرده باشد ، در این صورت برای تعیین میزان جزای نقدی او باید به بیشترین و سنگین ترین جزای نقدی حکم نمود ؛

به این صورت که مثلاً شخص در طی انجام کلاهبرداری اموالی به میزان ۴۰ و ۵۰ و صد میلیون تومان اخذ کرده است ، در این صورت جزای نقدی در نظر گرفته شده برای او به میزان ۱۰۰ میلیون تومان می باشد .

کلاهبرداری مشدد:

قانون گذار در سه مورد  مجازات مرتکب کلاهبرداری را  تشدید کرده است ، به این کلاهبرداری اصطلاحاً کلاهبرداری مشدد  گفته می شود .

 • کلاهبردار بر خلاف واقع ، اقدام به اتخاذ عنوان و یا سمت های موجود در یکی از قوای سه گانه و یا نیروهای مسلح و موسسات مامور به خدمت عمومی کرده باشد ؛ به طور مثال خود را مامور اداره برق معرفی کرده باشد .
 • در صورتی که انجام جرم با استفاده از تبلیغات عمومی توسط وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون ، رادیو و .. صورت گرفته باشد .
 • اگر شخص کلاهبردار در واقع از کارکنان دولت و یا موسسه های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها ، نهادهای انقلابی و همچنین نیروهای مسلح و مامور به خدمت عمومی باشد .

مجازات کلاهبرداری مشدد  :

 • رد مال به مالک
 • دو تا ۱۰ سال حبس
 • انفصال دائم از خدمات دولتی
 • جزای نقدی معادل مال اخذ شده

مجازات شروع به جرم کلاهبرداری :

 • حداقل مجازات مقرر شده برای هر یک از کلاهبرداری های ساده یا مشهد برای مرتکب شروع به جرم کلاهبرداری در نظر گرفته خواهد شد .

در صورتی که عمل انجام شده عنوان جرم خاصی را نیز داشته باشد ، در این صورت به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد .

اگر شخصی که اقدام به  کلاهبرداری کرده است ، در سمت مدیر کل یا بالاتر و یا در سمتی همتراز با آن ها باشد ، علاوه بر مجازات مقرر شده برای شروع به جرم کلاهبرداری به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد و در صورتی که در سمت های پایین تری قرار داشته باشد ، به مدت شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شود .

تعلیق مجازات جرم کلاهبرداری :

جرم کلاهبرداری از جرایم درجه ۴ محسوب می ‌شود  .

به موجب قانون مجازات اسلامی ، مجازات  جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ در صورتی که دارای شرایط لازم باشند ، قابل تعلیق خواهد بود .

شرایط لازم تعلیق اجرای مجازات :

 • احراز جهات تخفیف
 • پیش بینی اصلاح مرتکب جرم در صورت تعلیق اجرای مجازات
 • اقدام به جبران ضرر و زیان های بزه دیده و یا برقرار سازی ترتیبات جبران خسارت
 • فقدان سابقه ی موثر کیفری

به موجب اصلاحات انجام شده در قانون مجازات اسلامی به موجب قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ، اجرای مجازات جرم کلاهبرداری  و جرایم در حکم کلاهبرداری و همچنین مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ، در صورتی که دارای شرایط لازم باشد ، قابل تعلیق می باشد .

وکیل کلاهبرداری در اصفهان
وکیل کلاهبرداری در اصفهان