وکیل کلاهبرداری در بندر عباس|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل کلاهبرداری در بندر عباس

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(0922-519-24-08)

کلاهبرداری چیست؟

کلاهبرداری  یکی از مهم‌ترین جرایم بر علیه حقوق مالی است اگر بخواهیم تعریف خاصی از کلاهبرداری کنیم باید بگویم کلاهبرداری عبارت است از توسل به وسایل یا عملیات متقلبانه/ فریب دیگری/ بردن مال غیر.

پس با این تفاسیر در کلاهبرداری ما سه قسمت کلیدی داریم

نخست مرتکب متوسل می‌شود به وسایل به عملیات متقلبانه در اینجا سوژه فریب می‌خورد و به واسطه فریب خوردن مرتکب می تواند مال دیگری را ببرد.

ویدیو مقاله وکیل کلاهبرداری در بندر عباس(دانشجوی حقوق)

عنصر مادی جرم کلاهبرداری :

-رفتار

-توسل نمودن به وسایل یا عملیات متقلبانه

-شرایط و اوضاع و احوال

-فریب خوردن سوژه

-نتیجه

-بردن مال دیگری

-توسل به وسایل متقلبانه

ما در این خصوص چند مثال آماده کردیم تا این موضوع راحت تر درک شود

شخصی با این عنوان که یک شرکت ساخت و ساز مسکن دارد اقدام به پیش فروش ساختمان می کند زمین را نشان می دهد و جزئیات پروژه را مطرح می نماید و همچنین راجع به سابقه کاری اش می گویند در نهایت مردم ثبت نام می کنند و پولی پرداخت می نمایند اما بعد متوجه می شوند که خبری از شرکت نیست حالا می خواهیم بدانیم کدام جز از توسل به وسایل متقلبانه اینجا انجام شده ؟

خود را به عنوان یک شرکت قابل اعتبار و سابقه دار در امور ساخت و ساز معرفی کرده است این مورد را نشان می دهد یا این که زمین را نشان می دهد و یا  نقشه را مطرح می کند همه این ها نمونه ای از توسل به وسایل متقلبانه

است حتی می توان گفت کسی که سند جعلی را نشان می دهد آن هم نشانه ای از توسل به وسایل متقلبانه می باشد

کسی که به عنوان یک بانک یا موسسه اعتباری مجوز دار شعبه می زند و پول مردم را می گیرد و فرار می‌کند همین راه اندازی موسسه و چاپ کردن دفترچه و اوراق گونه ای از توسل به وسایل متقلبانه می باشد.

موقعی که شما به این مثال ها دقت کنید وقتی می گویند توسل به وسایل متقلبانه این توسل همیشه با فعل انجام می شود و این معنی را می رساند لازمه تحقق کلاهبرداری این است که فعلی از شخص سر بزند و کلاهبرداری با ترک فعل انجام نمی شود.

-رفتار مرتکب در کلاهبرداری

-رفتار مرتکب در جرم کلاهبرداری می تواند به دوروش باشد

-یا توسل به وسایل متقلبانه

-یا توسل به عملیات متقلبانه

و یا حتی هر دو

حالت اول در مورد وسایلی می باشد که جنس آن اصیل نمی‌باشد و ماهیت غیر واقعی و متقلبانه دارد به طور مثال ارائه کردن سند مجعول یا مثل این که بدون ثبت نمودن شرکتی جایی را اجاره کند و بالای آن تابلو بزند شرکت ساختمان سازی….. و شماره ثبت…. در حالتی که چنین شرکتی اصلاً وجود خارجی ندارد.

اما گاهی توسل به عملیات متقلبانه داریم یعنی ماهیت وسایل اصیل است ولی فرد از آن ها استفاده و بهره متقابلانه می کند.

به طور مثال یک فردی فوت کرده است شناسنامه دارد که اصیل است اما فوت او را اعلام نکردند و بعدا با شناسنامه او سر کسی را کلاه می گذارند و پول او را می برند اینجا وسیله اصلی است ولی فرد دارد از آن استفاده متقلبانه می‌کند و این توسل به عملیات متقلبانه است.

وکیل کلاهبرداری در بندر عباس
وکیل کلاهبرداری در بندر عباس

فریب خوردن سوژه:

در کلاهبرداری مهم است که سوژه مورد نظر فریب بخورد ولی دقت کنید که اگر ما متوسل به وسایل متقلبانه شدیم اما سوژه مورد نظر فریب نخورد ولی مال را بدهد که حالا از سر دلسوزی یا حتی اگر ما ل را بدهد بدون فریب خوردن ولی به این قصد که بعداً بیاید و شکایت کند پس به این خاطر که فریب داده نمی شود کلاهبرداری هم اتفاق نمی‌افتد.باتوجه به این مورد اگر نیاز به مشورت با وکیلی خارج از بندعباس را دارید میتوانید با وکیل کلاهبرداری در شیراز یا وکیل کلاهبرداری در اصفهان مشورت نمایید

اگر طرف متوسل به وسایل متقلبانه بشود اما سوژه مورد نظر به نحوی متوجه گردد که طرف حقه باز است اما مال را به او داده که بعداً شکایت نمایند پس باید گفت که این جا فریب خوردن را نداریم و به همین ترتیب جرم کلاهبرداری تشکیل نشده است.

لازم به ذکر است که چون صحبت از فریب خوردن میکنیم اصولاً کلاهبرداری سوژه آن یک انسان می باشد.

بردن مال دیگری:

باید گفت که جرم کلاهبرداری یک جرم مقید می باشد و در آن نتیجه  مشروط می باشد و بایستی به واسطه وسایل یا عملیات متقلبانه فریب خوردن باید مال دیگری برده شود پس چنانچه فرد متوسل به وسایل متقلبانه بشود و سوژه هم فریب بخورد اما مالی برده نشود این مجموعه اقدامات صرفاً در حد شروع به جرم کلاهبرداری تلقی می شود.

وکیل کلاهبرداری در بندر عباس
وکیل کلاهبرداری در بندر عباس

تشدید کلاهبرداری :

جرم کلاهبرداری در ماده یک قانون تشدید لحاظ شده است مقنن در ادامه ماده یک در سه حالت مجازات آن را موجب تشدید قرار دادند در پاراگراف اول یک تا هفت سال حبس تشدید می‌شود تا می‌رسد به دو تا ده سال حبس.

حالت اول بیانگر استفاده از عنوان یا  سمت  به طور مثال فرد خودش را کارمند شهرداری جا زده است.

چنانچه  جرم را از طریق تبلیغ عام  انجام داده باشد به طور معمول در این جا دامنه جرم گسترده تر می شود چون مثلاً بزه دیده های یک کلاهبرداری ده هزار نفر باشند یا بیشتر با توجه به این که مصادیق وارده در ماده حصری نیستند هر روش تبلیغات رسانه‌های عمومی محسوب شود مثل انتشار مطلب در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی می تواند مصداق آن گردد.

فرد از مامورین دولتی باشد اگر فرد مامور دولتی باشد مجازات کلاهبرداری او تشدید میگردد از موقعیت شغلی سوء استفاده کرده باشد خواه نکرده باشد این ایراد بزرگی است و باید وقتی طرف از موقعیت شغلی خود استفاده می کند مجازات وی مشدد گردد چون امکان دارد این فرد حتی مطرح نکرده باشد که جزو کارمندان دولت است.

وکیل کلاهبرداری در بندر عباس
وکیل کلاهبرداری در بندر عباس

جرایم در حکم کلاهبرداری :

این جرایم یعنی نزدیک به کلاهبرداری هستند که عبارتند از :

سوءاستفاده از ضعف نفس افراد

در جرم کلاهبرداری گفتیم که معیار ما در خصوص متقلبانه بودن نوعی می باشد مثلاً اگر کسی بچه ای را گول بزنند تکلیف چیست ؟

یکی از جرایم که نزدیک است به کلاهبرداری معامله معارض است جنس و ماهیت آن نزدیک

این موارد کلاهبرداری نیستند چون ملاک ما در کلاهبرداری نوعی می باشد قانونگذار برای این موارد این عنوان را مطرح کرده است سوء استفاده از نفس افراد غیر رشید که هم مشمول مجنون/ سفیه/ صغیر می ‌شود.

معامله معارض:

کلاهبرداری می باشد. اما نکته ظریف این است که در جرم انگاری معامله معارض مقاومت در مقام دفاع از سند رسمی بوده است می ‌گوید انتقال اولی به موجب سند عادی یا رسمی است ولی انتقال دوم به موجب سند رسمی می باشد و برای تحقق این جرم شرط است که انتقال دوم با سند رسمی باشد.

انتقال مال غیر هم در حکم کلاهبرداری می باشد.

وکیل کلاهبرداری در بندر عباس
وکیل کلاهبرداری در بندر عباس

کلاهبرداری رایانه ای:

کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری اینترنتی جرمی می‌باشد که رایانه در آن نقش مهمی دارد و قسمتی از اجزای تشکیل دهنده رکن مادی را تحت تاثیر قرار می دهد و به همین خاطر است که کلاهبرداری اینترنتی از کلاهبرداری عام یا سنتی جدا میشود.

کلاهبرداری رایانه ای هم مثل کلاهبرداری سنتی جز جرایم علیه اموال و مالکیت حساب می شود.

جرم کلاهبرداری رایانه ای در فضای مجازی و بین داده های رایانه ای و سامانه های کامپیوتری محقق می‌شود و فرد کلاهبردار از راه فضای مجازی و با متغیر کردن داده ها و اطلاعات شخص حتی بدون آگاهی بزه‌ دیده اموال اورا مورد تصاحب خود قرار می دهد.

همچنین در خصوص کلاهبرداری های رایانه ای میتوانید با وکیل جرائم رایانه ای در بندرعباس یا وکیل مربوط در شهر های دیگر همچون وکیل جرائم رایانه ای در اصفهان یا وکیل جرائم رایانه ای در شیراز مشورت نمایید

تفاوت کلاهبرداری رایانه ای و سنتی :

تفاوت کلاهبرداری اینترنتی با کلاهبرداری سنتی در ارتکاب محیط این جرایم می باشد و همچنین در تفاوت وسایل ارتکاب این جرایم می باشد کلاهبرداری رایانه ای با یکی از کارهایی مثل وارد کردن/ تغییر/ محو/ مختل کردن/ ایجاد یا متوقف کردن داده ها ارتکاب می یابد که به منظور تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات می باشد این حالت از کلاهبرداری جرم مقید به نتیجه می باشد و برای ارتکاب بزه تحقق همگی عناصر اصلی عنصر قانونی و عنصر مادی و معنوی ضروری است.

در کلاهبرداری سنتی به لحاظ اغفال قربانی لزوم روبرو شدن با بزه‌دیده و حضور فیزیکی پیش او وجود دارد اما در کلاهبرداری رایانه‌ای سوء استفاده کردن از داده های برنامه ها و سیستم های رایانه ای از راه دور انجام می شود و به طور معمول کلاهبردار و قربانی جرم  با هم چشم تو چشم می شود.

مرجع قضایی صالح:

مرجع  قضایی که برای رسیدگی کردن به کلاهبرداری رایانه‌ای دارای صلاحیت است دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای می باشد این دادگاه بعد از بررسی کردن و نظارت بر روی پرونده ادامه رسیدگی کردن به پرونده را به مرجع قضایی می‌ فرستد که حساب بانکی فرد شاکی زیان دیده از کلاهبرداری در آن افتتاح شده باشد

در مورد دادگاه و دادسرای صالح به رسیدگی کردن جرم کلاهبرداری سنتی اصولا دادگاه محل اتفاق افتادن جرم صلاحیت رسیدگی کردن را دارد اما با توجه به این مورد که کلاهبرداری به لحاظ رکن مادی جرم از جرایم مرتکب می باشد سوالی این جا مطرح می‌شود که در حالتی که قسمتی از جرم در یک حوزه قضائی انجام شده باشد و قسمت دیگر از آن در حوزه قضایی دیگر انجام شده باشد کدام دادگاه صلاحیت دارد؟

مثلاً در حالتی که توسل به وسایل متقلبانه در شهر شیراز و تحصیل مال و وجه در شهر تهران باشد معمولاً باید هر دو دادگاه را مورد صلاحیت بدانیم ولی رای وحدت رویه و مجموعه نظریات مشورتی صادره در این مورد دلالت بر صالح بودن دادگاه محل وصول نتیجه که همان تهران است می دانند.

شما عزیزان می توانید جهت مشاوره در خصوص کلاه برداری با ما در ارتباط باشید.