وکیل کلاهبرداری در شیراز|مشاوره تلفنی رایگان و 24 ساعته

وکیل کلاهبرداری در شیراز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل پایه یک کلاهبرداری در شیراز

وکیل پایه یک کلاهبرداری در شیراز
وکیل پایه یک کلاهبرداری در شیراز

در تعریف جرم کلاهبرداری باید بگوییم که جرم کلاهبرداری یعنی بردن مال دیگری  همراه با سوء نیت از طریق وسایل و اقدامات متقلبانه.

  جرم کلاهبرداری و عناصر آن

جرم کلاهبرداری شامل سه عنصر قانونی و مادی و معنوی می باشد.

 عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری برابر با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاه برداری مصوب ۱۵ آذرماه ۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام به اضافه دو تبصره آن می باشد.

بر طبق این ماده هر فردی از طریق فریب و تقلب، مردم را به وجود کارخانه و تجارتخانه و شرکت یا سازمان های واهی یا به در اختیار داشتن مال و اختیارات پوچ، مکر کند و حیله دهد یا به کارهای غیر واقعی امیدوار سازد یا از  اتفاقات و پیشامد های غیر حقیقی بیم دهد یا نام یا عنوان جعلی انتخاب کند، به یکی از  روش های مذکور یا روش‌های تقلبی دیگر وجه یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصا حساب و مانند آن ها را به دست آورده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاه بردار تلقی شده و مضاف بر رد اصل مال به صاحب آن، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی برابر با مالی که به دست آورده محکوم می شود.

عنصر مادی:

در مورد رفتار مادی مرتکب چند شرط باید واقع شود تا عمل مجرمانه تلقی شود. اولا مجرم باید به ابزار متقلبانه تمسک جوید یعنی در جرم کلاه برداری، وسیله و ابزاری که استفاده می شود فریب کارانه و متقلبانه است. مثلاً اگر مرتکب از چک بانکی جعلی برای بردن مال دیگری استفاده کند یا سکه بدلی را به عنوان سکه طلا به دیگری بفروشد مرتکب جرم کلاه برداری شده است.

ثانیاً قربانی اغفال شود و دچار فریب و حیله گردد. از مهمترین مسائل دراحراز جرم کلاه برداری، اغفال شدن شخص مال باخته می باشد. بنابراین اگر فرد قربانی آگاه به تقلبی بودن ابزار و مطلع از کلاه برداری باشد این عمل مشمول جرم کلاه برداری نمی شود.در جرم کلاهبرداری باید اموالی به دست آید.

البته قانونگذار در بیان این اموال دامنه وسیعی را طرح نموده است. این اموال شامل وجه یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصا حساب و مانند آن می باشد و در کل تمسک به هر ابزاری که باعث شود محکوم علیه غافل گردد. پس عنصر مادی جرم کلاهبرداری در واقع این است که مثلاً یک فرد دفتری را تاسیس کند یا شرکتی را راه اندازی نماید و مردم را به اقدامات پوچ امیدوار سازد یا از امور پوچ و واهی بترساند یا این که از هر نوع وسیله ای که در عرف متقلبانه است، بهره ببرد.

دوم این که شخص مال باخته گول بخورد و به طرف اعتماد کند و سوم این که کلاه بردار توفیق یابد و مال فرد دیگر را ببرد. ترکیب این موارد، عنصر مادی جرم کلاه برداری را ایجاد می کند به طوری که می‌توان گفت اگر هر کدام از این ارکان نباشد عنصر مادی جرم محرز نشده و جرم‌ کلاهبرداری محقق نمی گردد.

وکیل پایه یک کلاهبرداری در شیراز
وکیل پایه یک کلاهبرداری در شیراز

عنصر معنوی:

وقتی قرار است جرمی اتفاق بیفتد، حتماً باید فرد مجرم قصد ارتکاب جرم و قصد کسب نتیجه را داشته باشد که مضاف بر عمل ضرورت دارد. قصد ارتکاب جرم در واقع همان نیت تمسک به ابزار متقلبانه و قصد حصول نتیجه و هدف و مقصود کلاهبردار برای بردن مال دیگری است.

سوء نیت عام در جرم کلاه برداری یعنی مرتکب، قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی که در ماده یک تشدید.. ذکر شد را داشته باشد. یعنی برای تمسک به ابزار متقلبانه عمد داشته باشد. سوء نیت خاص یعنی مرتکب نیتش بردن مال دیگری باشد. اثبات سوء نیت در شخص کلاه بردار بر دوش شاکی و دادستان می باشد. اگر شاکی و دادستان نتوانند سوءنیت را در کلاه بردار ثابت کنند مرتکب از این اتهام بری خواهد شد.

انواع کلاهبرداری:

 کلاهبرداری ساده

کلاه برداری ساده به مفهوم بردن مال فرد دیگر با توسل به وسایل متقلبانه توأم با مکر و حیله و فریب می باشد. فردی که دست به این کار می‌زند کلاه بردار خوانده می شود.

بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات، مرتکبین به اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، هر فردی که از طریق حیله و تقلب مردم را دچار فریب کند یا به کارهای غیر واقع امیدوار سازد یا از اتفاقات و حوادث غیر واقعی بیم می دهد یا نام و عنوان جعلی برای خود برگزیند و به یکی از ابزار مذکور یا وسایل متقلبانه دیگر پول یا اموال و امثال آن را به دست آورد و از این طریق مال دیگری را ببرد، کلاه بردار تلقی می شود.

برای این که جرم کلاه برداری به وقوع بپیوندد، باید ابزار متقلبانه برای فریب کسی که مالش را می بازد وجود داشته باشد. به بیان دیگر  شخص کلاه بردار باید مانور متقلبانه اجرا کند. پس کلاه برداری به مفهوم بردن مال شخصی دیگر با تمسک به وسایل یا اقدامات متقلبانه می باشد.

در واقع موضوع مانور متقلبانه برای این که جرم کلاه برداری را بتوان مشخص نمود معیار و ملاک قرار می گیرد بیش تر مردم بر این باورند که فردی با وعده های پوچ و توخالی و به شکل دروغ مال آن ها را  به دست آورده است. از نظر آن ها چنین شخصی کلاه بردار تلقی می شود.در صورت نیاز میتوانید در این باره با وکلای شهر های دیگر از جمله وکیل کلاهبرداری در بندرعباس نیز مشورت کنید.

اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که صرف یک دروغ و مانور متقلبانه نیز نیست. کلاه برداری جزو دسته جرایم مقید می باشد و شرط احراز آن تحقق نتیجه خاصی است. اگر مال دیگری برده شود نتیجه ای می باشد که وقتی کلاه برداری صورت گرفته به دست می آید.

کلاهبرداری مشدد و مجازات آن

چنان چه یک فرد از کارمندان شهرداری  و موسسات عمومی و دولت و یا سایر سازمان های انقلابی باشد و به جرم کلاه برداری مرتکب شود، این نوع از کلاهبرداری اشد است. در این نوع از کلاهبرداری، فریب و حیله نسبت به مردم به وسیله وسایل ارتباط جمعی و رسانه های عمومی و تبلیغ و نطق درجلسات عمومی و نشر آگهی های کتبی انجام می شود. مجازات این دسته از کلاهبرداری ها ضمن رد مال حبس از ۲ تا ۱۰ سال نیز می باشد و نیز  کلاه بردار باید جزای نقدی برابر با مالی که کلاهبرداری شده است بپردازد. ضمن آن که فرد از اشتغال به مناصب دولتی هم محروم می گردد.

کلاهبرداری رایانه‌ای

هر شکل از کلاهبرداری که به وسیله رایانه اتفاق می‌افتد کلاهبرداری رایانه ای نخواهد بود. این جرم در فضای خاصی قابلیت ارتکاب دارد. آن هم در فضای مجازی و میان داده های رایانه ای و سامانه های کامپیوتری می باشد .

اگر بخواهیم تفاوت آن را  با کلاهبرداری سنتی باید بگوییم که کلاهبرداری سنتی در دنیای واقعی اتفاق می‌افتد و  بزه دیده فریب خورده و مالش را در اختیار کلاهبردار می گذارد.

اما در کلاهبرداری رایانه ای شخص کلاهبردار به وسیله فضای مجازی با تغییر داده ها و مشخصات فرد چه بسا بدون این که بزه دیده مطلع از این موضوع باشد، اموال وی را می .برد مثلا ممکن است کلاهبردار به وسیله فضای مجازی در اطلاعات حساب بانکی افراد دست کاری نموده و هر آن چه در حساب او وجود دارد را برداشت کرده و به حساب خود واریز کند. همچنین میتوانید با  وکیل جرائم رایانه ای در شیراز یا وکیل مربوط در شهر های دیگر همچون وکیل جرائم رایانه ای در اصفهان  یا وکیل جرائم رایانه ای در بندرعباس مشورت نمایید

این را هم باید در نظر داشت که چنان چه فردی ناشناس به وسیله تلفن با فرد دیگری تماس گرفته و او را فریب داده و وسیله صندوق خودپرداز بانک با ارائه دستورات متقلبانه پول را از حساب قربانی خارج نموده و به حساب خود واریز کند با وجود آن که بزه دیده اقدامات بانکی را خودش با میل خود انجام داده اما این عمل مصداق اقدامات متقلبانه و از مصادیق کلاهبرداری می باشد.

در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تشخیص مصداق کلاهبرداری بر عهده مرجع قضایی گذاشته شده است. به کلاهبرداری رایانه‌ای  اسامی کلاهبرداری اینترنتی یا کلاهبرداری آنلاین هم تعلق می گیرد.

قانون گذار در سال ۱۳۸۸ قانونی را تحت عنوان قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس تصویب کرد در ماده ۱۳ این قانون در تعریف کلاهبرداری رایانه‌ای چنین آمده است که اگر کسی به شکل غیر مجاز از طریق شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با انجام اقداماتی چون وارد کردن و تغییر و محو و ایجاد یا متوقف کردن اطلاعات یا مختل نمودن سامانه و شبکه، وجه یا منافع یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری به دست آورد، مضاف بر رد مال به صاحب آن به حبس یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود

وکیل پایه یک کلاهبرداری در شیراز
وکیل پایه یک کلاهبرداری در شیراز

تحقق جرم کلاهبرداری در اموال مشاع

تحقق جرم کلاهبرداری در اموال مشاع به  وسیله ی یکی از شرکا همواره مورد شک و تردید واقع می شود. همواره اختلاف نظر میان موافقان و مخالفان امکان وقوع جرم کلاهبرداری در اموال مشاع وجود دارد.  موافقین بر این باورند که از آن جایی که مال علاوه بر شخص کلاهبردار به فرد دیگری هم متعلق است و تعلق مال به غیر در فرض کلاهبرداری وجود دارد، پس امکان ارتکاب این جرم در اموال مشاع به وسیله ی یکی از شرکا  وجود دارد. مخالفین معتقدند هر بخشی از اموال مشابه سایر شرکا هم تعلق دارد. پس این امکان وجود ندارد که  نسبت به هر کدام از شرکا مال غیر تلقی شود.

در نتیجه ارتکاب جرم هم به وسیله یکی از شرکا در مال مشاع دور از ذهن است. سوال اینجاست که آیا مال مشاع می تواند موضوع جرم در دسته جرایم علیه اموال و مالکیت واقع شود؟ در پاسخ به این سوال  ۲ حالت را باید تصور داشت: یکی این که مال مشترک باشد و جرم از سوی فردی غیر از مال مشترک اتفاق افتد. در این حالت ممکن است جرم محقق شود. حتی اگر موضوع مجرمانه بر روی مال مشاع اتفاق بیفتد.

حالت دوم این که یکی از شرکای  مال مشاع بیشتر از سهم خود و با سوء نیت نسبت به آن  عمل مجرمانه انجام داده باشد. قبلا هم اشاره کردیم که در حالت دوم اختلاف نظر وجود دارد. اما در مورد دو جرم از سوی یکی از شرکا در مورد مال مشاع اتفاق می‌افتد. در قانون به آن تصریح شده است. یکی جرم تخریب است و دیگری سرقت حدی. که بر اساس رای وحدت رویه شماره ۱۰ ، جرم تخریب در مال مشاع تصریح شده است و بر اساس ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی ، جرم سرقت حدی، تصریح گردیده است .

یکی از مصادیق کلاهبرداری فروش مال غیر است که میتوان علاوه بر مشاوره با وکیل متخصص در کلاهبرداری میتوانید با وکلای فروش مال غیر در اصفهان نیز مشورت کنید.

وکیل پایه یک کلاهبرداری در شیراز
وکیل پایه یک کلاهبرداری در شیراز