وکیل کیفری در اصفهان|مشاوره تلفنی سریع و تخصصی

وکیل کیفری در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

 

در این مقاله به بررسی وکالت در پرونده های کیفری خواهیم پرداخت و نقش پر رنگ وکیل در پرونده های کیفری که مورد توجه قانون گذار نیز قرار گرفته تبیین و بررسی خواهد شد.

وکیل پایه یک کیفری در اصفهان:

وکیل پایه یک کیفری در اصفهان
وکیل پایه یک کیفری در اصفهان

حقوق کیفری شاخه از رشته حقوق است که در ان به بررسی جرایم و مجازات ها پرداخته خواهد شد از این رو اگر نیاز به وکیل کیفری را دارید با توجه به محل سکونت خود با وکیل کیفری در شیراز، وکیل کیفری در بوشهر، وکیل کیفری در بندرعباس یا وکیل کیفری در اصفهان تماس حاصل فرمایید.

ماده دو قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم بیان داشته که جرم، رفتاری است که به موجب قانون برای ان مجازات تعیین شده است که این رفتار میتواند به دو صورت نمود پیدا کند.  اول به صورت فعل؛ به طور مثال قانون بیان داشته ربودن مال دیگری سرقت محسوب میشود پس کسی که مرتکب فعل ربودن شود بر طبق قانون ایران مجرم محسوب میشود.

دومین صورت از رفتار که مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است ترک فعل بوده است، ترک فعل به این معناست که درمواردی قانون گذار ترک عمل را نیز جرم انگاری کرده تا از سو استفاده و و وقوع برخی جرایم جلو گیری کند برای مثال اگر شخصی قانون وظیفه غذا دادن و نگهداری از بیماری را بر عهده داشته و در حالی که توانایی انجام این امر را داشته است از وظیفه خود دست کشیده و وظیفه خود را انجام ندهد مرتکب جرم از طریق ترک فعل شده است .

وکیل کیفری در اصفهان
وکیل کیفری در اصفهان

با این مقدمه مشخص میشود که وکالت در حقوق کیفری و پرونده های کیفری متفاوت از وکالت در پرونده های حقوقی بوده چرا که وکالت در پرونده های کیفری نیازمند اشنایی کامل با حقوق کیفری، جرایم و مجازات ها بوده و همچنین علاوه بر موارد بیان شده پرونده های کیفری دارای ایین دادرسی خاص خود می باشند که متفاوت از ایین دادرسی در پرونده های حقوقی است،مراد از ایین دادرسی فرایند تشکیل دادگاه،صدور رای،دفاع وکیل و مواردی از این دست می باشد.

نقش وکیل کیفری در اصفهان:

ماده چهل و هشت قانون ایین دادرسی کیفری به حضور حق داشتن وکیل پس از تحت نظر قرار گرفتن متهم اشاره داشته و بیان داشته که به محض اینکه متهم تحت نظر قرار گرفت می تواند درخواست حضور وکیل داشته باشد و وکیل متهم در مدت زمان یک ساعت می تواند با متهم دیدار و گفت و گو داشته باشد که این مورد خود نشان از اهمیت و نقش تعیین کننده وکیل در پرونده کیفری می باشد چرا که نقش وکیل قبل از شروع دادگاه و شروع تحقیقات مقدماتی شروع میشود جایی که  پس از اینکه متهم تحت نظر قرار گرفت نقش وکیل اغاز میشود.

پس از این مرحله و شروع تحقیقات مقدماتی نیز حق داشتن وکیل برای متهم در نظر گرفته شده است بنا بر ماده صد و نود قانون ایین دادرسی کیفری در این مرحله متهم می تواند یک نفر وکیل داشته باشد نظر به اهمیت داشتن وکیل قانون گذار سلب حق داشتن وکیل از شخص متهم را نیز جرم انگاری کرده و بیان داشته سلب حق داشتن وکیل از متهم می تواند  باعث محکومیت شخص سلب کننده به محکومیت انتظامی باشد.

از دیگر موارد مهمی که در این ماده به ان اشاره داشته است لزوم وجود وکیل در مرحل تحقیقات مقدماتی در برخی پرونده ها می باشد در این ماده اشاره در جرایمی که مجازات ان سلب حیات و حبس ابد است در صورتی که شخص متهم اقدام به معرفی وکیل ننماید بازپرس می بایست برای متهم وکیل تسخیری انتخاب نماید .وکالت تسخیری به این معنا بوده که شخص وکیل خودش را تعیین نمی کند و مقامات قضایی برای شخص متهم وکیل انتخاب می کنند.

همچین در برخی موارد قانونگذار برای انتخاب وکیل نظر به اهمیت و حساسیت پرونده محدودیت های در نظر گرفته است مثلا در ماده چهل و هشت قانون ایین دادرسی کیفری بیان داشته اگر جرم از جمله جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد وکیل متهم باید از بین وکلایی انتخاب شود که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد .

در پرونده های کیفری متهم میتواند دو یا سه وکیل برای وکالت در یک پرونده انتخاب کند که قانون گذار برای جرایم مهم حق داشتن سه وکیل و بقیه جرایم حق داشتن دو وکیل برای متهم را مورد توجه قرار داده است منظور از جرایم مهم جرایمی است که دارای مجازات های سنگین بوده مانند جرایمی که مجازات ان ها حبس بیش از ده سال بوده یا مجازات ان ها سلب حیات و حبس ابد است .

در مرحل رسیدگی به پرونده در صورتی که متهم توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد تا پایان اولین جلسه رسیدگی به پرونده باید از دادگاه تقاضای وکیل نماید در این صورت دادگاه بررسی می نماید در صورتی که احراز نماید متهم تمکن مالی برای انتخاب وکیل را نداشته و برای متهم وکیل تعیین می نماید در برخی موارد علاوه بر شخص متهم در صورتی که دادگاه لازم بداند برای شخص بزه دیده نیز وکیل تعیین نماید.

همانند مرحله تحقیقات مقدماتی در مرحله رسیدگی وجود وکیل الزامی بوده و در صورت عدم حضور وکیل جلسه رسیدیگی تشکیل نخواهد شد که این جرایم نیز همان جرایم مهم بوده که مجازات های انها مجازات هایی از قبیل سلب حیات حبس ابد جزای نقدی سنگین و حبس های سنگین است در این قبیل پرونده ها اگر شخص متهم وکیل انتهاب ننماید دادگاه برای متهم وکیل تسخیری انتخاب میکند و سپس فرایند رسیدگی به پرونده اغاز خواهد شد.

موارد بیان شده :در قانون بیانگر اهمیت حضور وکیل در پرونده های کیفری می باشد. چرا که معمولا اشخاصی که سواد حقوقی نداشته کمتر از جزئیات جرایم و مجازات ها اطلاع داشته اند و قانون گذار برای پایمال نشدن حقوق بزه دیده و متهم در جریان پرونده های کیفری حقوق ویژه ای برا انان قائل شده و اشخاصی را که در فرایند رسیدگی دخیل هستند ملزم نموده متهم را از داشتن این حقوق اگاه نموده و همان گونه که اشاره شد برای اشخاصی که این حقوق را از متهم سلب نمایند محکومیت انتظامی در نظر گرفته است .

وکیل کیفری در اصفهان
وکیل کیفری در اصفهان

اهمیت وکیل کیفری در اصفهان

جرم قتل یکی از جرایمی بوده که که اکثریت جامعه معمولا برای یک برای خبر وقوع ان را در جامعه شنیده اند اگر چه شاید در ابتدا گمان شود که در صورتی که شخصی دیگری را بکشد مرتکب قتل شده و باید قصاص شود ولی این تصور تصور صحیحی نمی باشد که علت نیز عدم اطلاع کافی از حقوق کیفری و جزئیات ان می باشد .

جرم قتل ممکن است به یکی از شکل،قتل عمد،شبه عمد و خطای محض ارتکاب یابد که برای محکومیت شخص به قصاص باید عمد مرتکب در ارتکاب جرم به وسیله دادگاه احراز شود پس نقش وکیل در پرونده های قتل از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

جایی که وکیل باید تلاش کند که عمد مرتکب در ارتکاب جرم احراز نشود به زبان ساده مراد از عمد احراز نیت مرتکب بوده یعنی شخص مرتکب قصد کشتن شخص مقتول را داشته و در راستای نیت قتل خود به مرتکب شلیک کرده و مرتکب قتل شده در این صورت دادگاه با توجه به اقدامات انجام شده مرتکب قصد کشتن و در نتیجه عمد مرتکب را احراز نموده و متهم را به قصاص محکوم خواهد کرد.

پس در این موارد وکیل باید تلاش نماید تا از مجموعه اقدامات متهم قصد قتل نتیجه گرفته نشود برای مثال فرض کنید که شخص الف برای ترساندن شخص ب بر روی او اسلحه بکشد و سپس به جای دیگری غیر شخص متهم شلیک کند و تیر پس از برخورد به شی دیگری تغییر مسیر داده وه به شخص به برخورد نماید و شخص ب در اثر این شلیک جان خود را از دست دهد از انجا که قصد و نیت درونی بوده و دادگاه ان را از اقدامات شخص احراز می نماید

در این پرونده ممکن است این گونه استنباط شود که شخص الف به قصد کشتن  شخص ب به وی شلیک نموده و ب در اثر شلیک اسلحه کشته شده است پس شخص الف مرتکب قتل عمد شده و باید به قصاص محکوم شود، در این صورت وکیل باید تلاش نماید که اقدامات متهم را به گونه ای بیان کند که موجب شود دادگاه عمد و قصد جنایت را از اقدامات متهم استنابط نکند.

برای مثال بیان نماید که مرتکب قصد کشتن مقتول را نداشته و صرفا برای ترساندن وی اسلحه کشیده است و در هنگام شلیک نیز مقتول را مورد هدف قرار نگرفته است و تغییر مسیر تیر باعث اصابت ان به مقتول شده در این مثال در صورت اثبات دفاعیات وکیل قتل عمد به غیر عمد تبدیل شده و متهم از مجازات قصاص معاف خواهد شد.

یکی دیگر از انواع جرایم در حقوق کیفری ایران جرایم مستوجب حد می باشد که در قانون مجازات اسلامی در فصل حدود قانون گذاری شده اند.

مراد از حدود جرایمی است که در شرع و فقه اسلامی حدود الهی تشخصی داده شده اند و مجازات ان ها نیز مشخص است مانند لواط،زنا،شرب خمر،افساد فی الارض

وکیل کیفری در اصفهان
وکیل کیفری در اصفهان

شرایط اثبات و اجرای حد

که اگاهی از ان شرایط و جزئیات ان گاه باعث خواهد شد شخص با وجود ارتکاب جرم حدی مجازات نشود .

برای مثال قانون برای اجرای حد بیان داشته که شخص مرتکب باید در زمان ارتکاب جرم حدی اگاهی داشته باشد.

یعنی بداند شرب خرم از جانب خداوند نهی شده است پس و اولین گام وکیل به عنوان دفاع میتواند عدم اگاهی مرتکب از حرمت رفتار باشد مثال دیگری از اهمیت حضور وکیل در پرونده های کیفری ارتکاب جرم زنا می باشد در تحقق جرم زنا مجازات مرتکبین در صورتی احصان انان اثبات نشود صد ضربه شلاق و درصوت احصان رجم یا اعدام می باشد. در این امور در صورت نیاز با علاوره بر مشورت با وکیل کیفری میتوانید با وکیل زنا در اصفهان یا وکیل زنا در شیراز نیز مشورت کنید.

در ابتدا شاید گمان شود که صرف همسر داشتن مرد یا زن باعث تحقق احصان انان شود ولی قانون گذار شرایطی را برای احصان زن و مرد بیان داشته که اگاهی از انان می تواند باعث تبدیل مجازات از اعدام به صد ضربه شلاق شود برای مثال شخص الف که همسر داشته در زمانی که همسرش برای مسافرت به خارج از کشور سفر کرده با خانم ب رابطه برقرار کرده و مرتکب زنا میشود در این فرض ممکن است دادگاه با توجه به متاهل بودن اقای الف وی رای محصن تشخیص داده و اعدام یا رجم محکوم نماید .

در این صورت وکیل الف برای رهایی شخص الف از مجازات شدید اعدام یا رجم در دفاع از موکل خود بیان دارد که به دلیل این که همسر متهم در مسافرت بوده و متهم امکان جماع با وی را نداشته از شرایط احصان خارج شده و نباید مجازات زانی محصن برای وی در نظر گرفته شود.

نقش وکیل کیفری در پرونده سرقت

یکی از مجازات های سنگین در نظر گرفته شده در بخش حدود مربوط به ارتکاب جرم سرقت حدی بوده در صورت که جرم سرقت حدی تشخیص داده شود در مرتبه اول چهار انگشت دست راست مرتکب قطع می شود و در صورتی که سرقت حدی تشخصی داده نشود بنا به کیفیت انجام جرم مرتکب به حبس محکوم می شود قانون گذار برای انکه سرقتی حدی تشخیص داده شود باید چهارده شرط در نظر گرفته که در صورت عدم اثبات هریک از شروط سرقت حدی اثبات نخواهد شد.

در این پرونده ها وکیل باید تلاش نموده تا به اثبات هرکدام از شرایط خدشه وارد کند مثلا یکی از شرایط اشاره شده در قانون این است که مال در حرز باشد و مراد از حرز این است که مال جایی باشد که از دست برد سارقان در امان باشد پس وکیل به عنوان یکی از دفاعیات بیان دارد که مال مسروقه در حرز نبوده مثلا اگر ماشین در خیابان دزدیده شده وکیل متهم بیان دارد که خیابان عرفا برای ماشین حرز محسوب نمی شود پس اجرای حد سرقت بر متهم صحیح نمی باشد.

یکی از دیگر موراد مهم در پرونده های کیفری که اگاهی از ان و استفاده صحیح توسط وکیل می تواند بسیار موثر و ثمر بخش باشد استفاده از قاعده درأ در پرونده های کیفری می باشد مراد از قاعده درأ بنا به تعبیر قانون مجازات اسلامی این است.

اگر در وقوع جرمی و یا شرایط مسئولیت کیفری شبهه و تردید ایجاد شود و دلیلی برای نفی نیز نباشد مجازات ساقط خواهد شد برای مثال در پرونده ای که اقای الف با خانم ب مرتکب زنا شده اند بعد از مدتی خانم ب از اقای الف شکایت کرده که اقای الف به عنف مرتکب زنا با وی شده و باید به اعدام محکوم شود

دادگاه پس از تحقیقات و دفاعیات وکیل متهم بیان می دارد که اصل زنا اثبات شده است ولی به دلیل وجود شبهه در زنای به عنف، ارتکاب زنای به عنف توسط اقای الف اثبات نمی شود در مثال اخیر وکیل خانم ب نیز اقدام مهمی انجام داده و ان بیان ادعای زنای به عنف بوده چرا که اکر این ادعا را بیان نمی داشت وی نیز به حد زنا که صد ضربه شلاق بوده محکوم می شد که این مورد نیز بیان کننده اهمیت حضور وکیل در پرونده های کیفری می باشد.

اگر مشکل شما کاربر عزیز در شیراز یا استان فارس بود میتوانید با وکیل کیفری در شیراز نیز مشورت نمایید

وکیل کیفری در اصفهان
وکیل کیفری در اصفهان

مثال های بیان شده تنها مثال های قابل ذکر در خصوص اهمیت حضور وکیل در پرونده های کیفری نبوده و تنها از این جهت تبیین موضوع بیان شدند در هر قسمتی که به جرایم و مجازات ها برخورد می کنیم برای اثبات مجریمت شخص مرتکب شرایطی لازم است که حضور وکیل برای هر دو طرف درگیر در پرونده مهم و حائز اهمیت است چرا که یک وکیل با اگاهی کامل از حقوق کیفری باید در نفی شرایط لازم برای اثبات جرم و طرف دیگر برای اثبات ان شرایط بکوشد.

در انتها لازم به ذکر است همان گونه که بیان شد لازمه وکالت در پرونده های کیفری اگاهی کامل از حقوق کیفری می باشد گاه ممکن است وکیلی در امور خانواده تسلط کافی داشته و وکیل توان مندی در دعاوی خانواده باشد ولی به دلیل عدم اگاهی لازم از حقوق کیفری وکیل مناسبی در پرونده های کیفری نباشد پس بهتر است که برای انتخاب وکیل در پرونده های کیفری وکیلی انتخاب شود که دارای تحصیلات تکمیلی در حوزه حقوق کیفری بوده یا به صورت تخصصی در پرونده های کیفری مشغول به فعالیت باشد.