پولشویی|مجازات پولشویی|نکات مهم جرم پولشویی

پولشویی چیست؟

پولشویی
پولشویی

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی پولشویی چیست؟ و شرایط پولشویی پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

تعریفی از پولشویی :

وقتی که فرد جرمی مانند مواد مخدر و کلاهبرداری و قاچاق کالا را مرتکب می شود  و به واسطه آن جرم  اموالی را کسب می کند، همیشه شیوه‌ای برای مخفی نمودن منشاء این دارایی نامشروع وجود دارد. بنابراین در این مسیر عمل پولشویی را انجام می دهد.

در حقیقت پولشویی روندی است که به دنبال آن پول کثیف یا همان مالی که به واسطه جرم و به شکل غیر قانونی به دست آمده به پول تمیز یا مالی که ظاهراً از طریق مشروع و قانونی کسب شده است، تبدیل می گردد. به شکلی که ماهیت اولیه آن پول معلوم نیست.

نکته قابل توجه آن است که فعالیت های مربوط به پولشویی همراه با شکلی از اغفال و نیرنگ مامورین اجرای قانون می باشد. بدین ترتیب که مرتکبان جرایم مقدماتی بعد از به دست آوردن دارایی نامشروع با انجام فعالیت های فریبکارانه در پی مشروع نمایش دادن این دارایی هستند.

عموماً این اشخاص جرم پولشویی را به وسیله افرادی انجام می‌دهند که در ارتکاب جرم نخستین دخیل نبودند. حتی ممکن است این فرد از نحوه و نوع جرم اولیه آگاه نباشد یا با فاعل و مباشر جرم اولیه در تبانی باشد.

مراحل پولشویی:

به منظور مجرم شناختن فاعل جرم پولشویی و ارتکاب آن؛ سه مرحله باید انجام شود.

– قبل از شستشو؛ یعنی وارد نمودن پول کثیف به اقتصاد

-مرحله شستشو؛ مرحله ای است که پول نامشروع از طریق خرید سهام یا انجام معاملات وسیعی به منظور مخفی کردن منشاء اولیه  ی پول انجام می شود.

– مرحله تبدیل؛ که در این صورت دارایی‌های مشروع و نامشروع با هم ترکیب شده و دیگر قابل سواکردن نیستند.

مفهوم جرم پولشویی:

ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا پولشویی جرم مستقلی است یا فقط فردی که این جرم را مرتکب می‌شود به واسطه اموال نامشروعی که به دست آورده مجازات خواهد شد؟

از جمله اقدامات کیفری که در کلیه اسناد مرتبط با پولشویی مورد عنایت واقع شده است جرم انگاری همه ی انواع پولشویی می باشد. بنابراین بر اساس کنوانسیون بین‌المللی از دولت‌های عضو تقاضا شده است که سبب غیرقانونی و پرریسک بودن اعمال راجع به پولشویی آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند و کیفر هایی برای آن پیش‌بینی نمایند.

مقصود از جرم انگاری جرم، محسوب نمودن عملی درست از سوی قانون گذار می باشد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات این را سبب می شود که هیچ فعالیتی تا وقتی که بر اساس قانون غیرقانونی تعیین نشده است، جرم شناخته نگردد.

پس اگرچه پولشویی یک عمل  بسیار پر ریسک است و دارای اثرات و پیامدهای منفی بسیاری در جامعه می‌باشد اما به منظور جرم انگاری آن و انجام اقدامات کیفری در مسیر مبارزه با آن ضرورت دارد که به وسیله قانون جرم تلقی شود. بنابراین در حقوق ایران بر اساس ماده ی ۲ قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۱۳۸۶ تصویب شده است  اینفعل،

جرم انگاری پولشویی

-به دست آوردن و تملک و نگهداری یا استفاده از عواید ناشی از فعالیت های غیر قانونی با دانش نسبت به این که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده باشد.

پولشویی
پولشویی

-تبدیل و مبادله یا انتقال عوایدی با هدف مخفی نمودن منشا غیر قانونی آن با علم به این که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از ارتکاب جرم یا کمک به مرتکب جرم به شکلی که او شامل آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود، بوده است.

-مخفی کردن ماهیت واقعی و منشا و منبع و محل و نقل و انتقال یا مالکیت عوایدی که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم به دست آمده باشد و نیز بر اساس حقوق کیفری اسلام و با توجه به قاعده التعریر لکل عمل محرم می توان آن را جرم محسوب کرد و مجازات  نمود.

قانون شیوه اجرای اصل ۴۹ تصویب شده در سال ۱۳۶۳ به موضوع ثروت های نامشروع و پس گرفتن آن به صاحبان اصلی و مراجع قانونی مربوطه پرداخته است و در ماده ۱۴ تعیین می‌کند که هر شکل نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی،  با هدف گریز از قوانین بعد از اثبات، باطل و بی اثر است  و انتقال گیرنده در حالت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شوند.

این ماده را تا حدودی می‌توان از مصادیق جرم پولشویی قلمداد نمود . با توجه به این که در گذشته عمل پولشویی جرم انگاری نشده بود، قانونگذاران آن را در حکم کلاهبرداری دانسته و مجازات کلاهبرداری را بر آن بار نموده است. نهادهای مالی موظفند با مشاهده معاملات و مبادلات مشکوک موضوع را به مراجع ذیصلاح گزارش کنند.

مجازات پولشویی:

یکی از مجازات هایی که در مورد جرم پولشویی مصداق دارد مصادره اموال و منافع به دست آمده از جرم می باشد. با توجه به این که هدف از پولشویی قانونی جلوه دادن در آمدهای مجرمانه و نامشروع و استفاده ی آزادانه از این دارایی ها می‌باشد، محروم نمودن مجرمان از این عواید هدف مجازات جرم پولشویی و جرایم مقدم بر آن می باشد. به همین سبب مصادره اموال به عنوان اثربخش ترین روش برای مقابله با همه جرایم مالی از جمله پول شویی مورد عنایت واقع شده است.

مصادره به عنوان یک روش به وسیله ی دادگاه در پی دادرسی راجع به جرم مورد رای  قرار می گیرد و سبب محرومیت قطعی از اموال می شود. با این وجود مصادره به مفهوم محرومیت همیشگی از دستیابی به اموال بر اساس رای دادگاه یا دیگر مراجع قضایی می باشد.

اثر پولشویی بر اقتصاد:

پولشویی
پولشویی

پول شویی به عنوان یک جرم مالی اثر بسیار منفی زیادی بر اقتصاد توسعه و گسترش اقتصادی کشور دارد. از جمله اثرات منفی پولشویی در زیر شرح داده شده است:

-فرار سرمایه به شکل غیر قانونی از کشور

– ورشکستگی بخش خصوصی

– کاسته شدن درخواست پول

-کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص ملی

-کاهش بهره‌ وری در بخش واقعی اقتصاد

– تخریب بخش خارجی اقتصاد

– افزایش ریسک خصوصی‌سازی

– ایجاد بی‌ثباتی در مسیر نرخ‌های ارز و بهره

– توزیع نابرابر درآمد

فرایند پولشویی:

برای این که پول شویی عملی بشود چند مرحله را باید بگذراند. مرحله ی اول تزریق نام دارد که پول کثیف به وسیله کارگزاران به سیستم های مالی و بانکی وارد می شود. مرحله دوم لایه بندی می باشد که به منظور مخفی نمودن منشاء مالی پول‌ها به روش های مبهم و پیچیده ای و با اجرای تراکنش های گوناگون بر حساب‌های مختلف انتقال می‌یابد که لایه بندی محسوب می‌شود .

مرحله سوم ادغام می باشد که به مفهوم مهیا نمودن یک نمای ظاهری مشروع و قانونی و درآمدهای ناشی از فعالیت های مجرمانه صورت می گیر.د به بیان دیگر پول های غیر قانونی با انجام اقدامات تجاری و قانونی وارد بدنه ی اقتصادی کشور می‌شود.

انواع جرم پولشویی:

چهار شکل جرم پول شویی بر اساس قانون مجازات تعریف شده است :

-پول شویی درونی که در برگیرنده پول های کثیف است که ناشی از فعالیت های مجرمانه و در داخل مرزهای یک کشور است و در همان کشور شستشو می گردد.

-پول شویی مهار شونده. در حقیقت در برگیرنده ی پول های کثیف حاصل از اقدامات مجرمانه در داخل یک کشور می باشد که در خارج از کشور پاک می شود.

-پول شویی بیرونی. پول های کثیف حاصل از فعالیت های مجرمانه در بقیه کشورها می‌باشد و در همان جا نیز شسته می شود.

-پول شویی وارد شونده که پول هایی را در بر می‌گیرد که از اقدامات مجرمانه در بقیه ی نقاط حاصل شده و در داخل خاک کشور هدف، شسته می شود.

انواع پول های غیرقانونی و نامشروع:

پول هایی که به شکل نامشروع در یک کشور وارد می شود به سه دسته ی پول های کثیف  وآغشته به خون و سیاه و خاکستری قابل تقسیم بندی می باشد.

مقصود از پول کثیف و آغشته به خون به مجموعه عوامل نامشروعی گفته می‌شود که ناشی از عملیات قاچاق انسان و مواد مخدر و اقدامات تروریستی باشد.

منظور از پول سیاه، پول های به دست آمده از قاچاق کالا می‌باشد. به شکلی که عواید به دست آمده از قاچاق کالا و شرکت در معاملات  فرسوده ی دولتی که از عرف طبیعی خارج است سبب به وجود آمدن این دسته پول ها می شود.

پول خاکستری که به عواید ناشی از فروش کالا یا اقدامات تولیدی گفته می شود که از نظارت دولت مخفی است و معمولاً برای گریز از مالیات انجام می گیرد.

شیوه های پول شویی:

پولشویی
پولشویی

در اصل اقدامات خدماتی که برای انجام فعالیت نیاز زیادی به خرید و تهیه مواد اولیه یا خرید اجناس واسطه ای ندارند زمینه مناسبی برای پولشویی فراهم می کنند. آرایشگاه ها و کازینوها و بار ها و کلاب های شبانه و کارواش‌ها و پارکینگ های طبقاتی و دیگر اقدامات خدماتی معمولاً به منظور انجام انواع جرم  پولشویی زمینه های مختلفی محسوب می‌شوند.

اما در جوار این اقدامات اقتصادی ، برخی اوقات پولشویی در شکل افتتاح خیریه ها سازماندهی می گردد. اقداماتی در جهت حراجی های هنری و مشارکت در فعالیت هایی در زمینه ورزش نیز بستر مناسبی برای پولشویی است که در ایران و جهان مثال هایی دارد. ایجاد شرکت‌های لایه لایه و تودرتو با سهامداران مشترک و ضرب دری و افتتاح بانک ها و موسسات مالی از دیگر بسترهای مناسب برای انواع جرم پولشویی محسوب می شود.