گواهی عدم امکان سازش|شرایط و نحوه گواهی عدم امکان سازش|

گواهی عدم امکان سازش چیست

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی گواهی عدم امکان سازش چیست؟ و شرایط گواهی عدم امکان سازش پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مقاله گواهی عدم امکان سازش

مفهوم گواهی عدم امکان سازش

از جمله مهمترین تشریفاتی که برای طلاق در نظر گرفته شده است اخذ گواهی عدم سازش می باشد. مدت اعتبار گواهی عدم  سازش محدودیت دارد و در همان مدتی که تعیین شده باید به دادگاه تقدیم شود تا دادگاه قادر باشد با توجه به آن حکم طلاق را صادر نماید. طلاق موضوعی است که امروزه در اجتماع به وفور در مورد آن بحث می شود. درست است طلاق واجد اثرات مخرب فردی و اجتماعی است اما برخی اوقات تداوم یک زندگی میسر نمی باشد. از جمله موارد اصلی طلاق گواهی عدم امکان عدم سازش میان زن و مرد می باشد.

جهت طلاق مضاف بر شرایط اساسی که در قانون مدنی ذکر شده است، تشریفات و مراحلی نیز جاری می باشد که راجع به آیین دادرسی آن است. در حقیقت زمانی که عقد نکاح به یک مرحله ای برسد که زن و شوهر نتوانند باهم به ادامه زندگی بپردازند، مقرراتی برای جدایی آن ها در نظر گرفته شده است. نخستین مرحله برای ثبت طلاق دریافت گواهی عدم امکان سازش می باشد به همین جهت در این مقاله به این موضوع پرداخته شده است و بعد از آن شیوه اخذ گواهی عدم امکان سازش و اعتبار آن مورد بررسی واقع می شود.

مفهوم گواهی عدم امکان سازش

دریافت گواهی عدم امکان سازش در حقیقت به منظور کسب اجازه ثبت طلاق در دفترخانه می باشد. با توجه به نام گواهی عدم امکان سازش می‌توان دریافت که به مفهوم تراضی نکردن و سازش نکردن زن و شوهر در موضوع طلاق می باشد.

گواهی عدم امکان سازش
گواهی عدم امکان سازش

این گواهی زمانی صادر خواهد شد که دادگاه آشتی و مصالحه میان زن و شوهر را نامیسر محسوب کند و اذن جدایی و طلاق را به آن ها بدهد تا در شرایطی که تمایل داشته باشند از هم فارغ شوند و قادر باشند با رجوع به دفتر ثبت طلاق این موضوع را عملی کنند. با توجه به قانون باید گفت گواهی عدم امکان سازش در چند مورد صادر خواهد شد.

موارد صدور گواهی عدم امکان سازش

در صورت تقاضای طلاق از طرف مرد این گواهی صادر می شود. فلسفه این موضوع آن است که از نظر قانونی مرد قدرت طلاق دادن زن خود را دارد و هر زمان که تمایل داشته باشد می‌تواند این کار را عملی کند. این نکته را باید در نظر داشت که طلاق به خواسته مرد نیازمند رعایت تشریفاتی می باشد.

یکی از این تشریفات اخذ گواهی عدم سازش از طرف دادگاه است.مرد در حقوق ایران دارای حق طلاق و جدایی است . بنابراین قادر است با دریافت گواهی عدم امکان سازش به ثبت طلاق خود مبادرت کند. موضوع قابل ذکر آن است که چنان چه دادگاه به موضوع طلاق به تقاضای زن رسیدگی نماید، سرانجام رای طلاق صادر می شود. گواهی عدم امکان سازش ویژه دعوای طلاق است و نباید با گواهی که شورای حل اختلاف به دنبال عدم سازگاری زن  و شوهری در پرونده صادر می کند، به اشتباه گرفته شود و نکته قابل اهمیت آن که اگر پرونده ای راجع به اختلاف زن و شوهر به منظور ایجاد صلح و سازش بین آن ها به شورای حل اختلاف ارسال شود و با وجود تلاش های مکرر شورای حل اختلاف زن و شوهر راضی به صلح با هم نباشند به دنبال عدم سازش آن ها در شورای حل اختلاف این شورا صورت جلسه ای را تنظیم می کند و پرونده را به مرجع مربوطه برمی گرداند.

اخذ گواهی عدم امکان سازش

اول باید دادخواست طلاق به یکی از دفاتر خدمات قضایی تقدیم شود تا در دادگاه مورد دادرسی واقع گردد. بعد از این که این اقدام انجام شد موضوع طلاق به مرکز مشاوره خانواده ارسال می شود تا مشاوران برگزیده، زن و شوهر را راجع به اختلافاتی که سبب افتراق آن ها و برهم خوردن زندگی شان شده است ، رسیدگی نمایند.

نتیجه این داوری که از سوی مشاوران مرکز مشاوره خانواده انجام می‌شود تحت یک گزارش به دادگاه تقدیم می گردد. اگر بین زن و شوهر صلح و سازش واقع نشد، دادگاه در یک جلسه رسمی غیرقضایی با موافقت زن و شوهر به موضوع طلاق رسیدگی خواهد کرد و بالاخره گواهی عدم امکان سازش را صادر می کند و پس از آن باید گواهی را در دفتر ثبت طلاق وارد نمود.

تقدیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه به مفهوم الزام برای جاری نمودن صیغه طلاق می باشد. پس از آن که گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه ارائه شد، دفترخانه مذکور نوبت معین و زمان معین را به منظور اجرای صیغه طلاق مشخص می نماید.

گواهی عدم امکان سازش
گواهی عدم امکان سازش

 اعتبار گواهی عدم امکان سازش

مدت اعتباری که برای گواهی عدم امکان سازش در نظر گرفته می شود سه ماه می باشد. بدین مفهوم که طی مدت سه ماه از زمان ابلاغ گواهی باید آن گواهی به دفترخانه تقدیم شود. باید توجه داشت که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش از تاریخ صدور آن در دادگاه محاسبه نمی شود و از زمان ابلاغ گواهی به طرفین دارای اعتبار است. در شرایطی که طی مدت سه ماه گواهی عدم امکان سازش به دفتر ثبت طلاق تقدیم نشود، این گواهی از اعتبار ساقط خواهد شد.

کسی که گواهی عدم امکان سازش را به دفترخانه ارائه می‌کند،  همان کسی می باشد که گواهی به نفع او صادر شده است. یعنی شخصی که تقاضای گواهی عدم امکان سازش را نموده و دادگاه تقاضای او را قبول کرده است . اگر گواهی به تقاضای مرد صادر شده باشد مرد باید تا مدت سه ماه گواهی را به دفتر ثبت طلاق تقدیم نماید.

در شرایطی که گواهی عدم سازش به دلیل طلاق توافقی صادر شده باشد، هر کدام از زن و شوهر قادرند برای تقدیم جواب دفترخانه در طی مدت ۳ ماه مبادرت ورزند و نیز در شرایطی که گواهی عدم امکان سازش به تقاضای زن صادر شده باشد او باید آن را به دفترخانه تقدیم کند. یکی از نکات بسیار مهم در مورد مدت و مهلت اعتبار گواهی عدم سازش آن است که بعد از گذشت سه ماه از زمان ابلاغ گواهی عدم سازش و حضور نیافتن زن و شوهر برای ثبت طلاق این گواهی از اعتبار ساقط می‌شود و چنان چه زن و شوهر هنوز اسرار به جدایی و طلاق  داشته باشند باید دوباره به دادگاه رجوع کرده تا این گواهی را دریافت کنند.

موارد صدور گواهی عدم امکان سازش

در مواردی که در زیر شرح داده شده است درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش اگر از طرف زن یا شوهر مطرح شود قابل دریافت می باشد. اما دریافت این گواهی و تصمیم نهایی راجع به آن و محقق شدن این موارد بر عهده دادگاه می باشد.

– سوء رفتار و سوء معاشرت هر کدام زن و شوهر نسبت به هم.

– ابتلای مرد به بیماری های سخت که در این صورت برای شخص مقابل ادامه ی زندگی پیچیده و غیر ممکن است.

– شغل و امر خاص

– تمکین نکردن زن از شوهر .

– پرهیز مرد از پرداخت نفقه زن.

– مرد زن دیگری را برای خود برگزیند و رضایت زن اول خود را به دست نیاورد.

– هر کدام از زن و شوهر به محکومیت قطعی ۵ سال یا بیشتر محکوم گردند.

– زن یا شوهر غائب مفقودالاثر شود.

– زن یا شوهر به مواد مخدر اعتیاد پیدا کنند.

ضمانت اجرایی گواهی عدم سازش

پس از آن که طلاق اتفاق افتاد مرد باید تا یک ماه پس از جاری شدن صیغه طلاق برای ثبت آن اقدام کند. در شرایطی که از ثبت طلاق در مدت یک ماه خودداری کند، جزای نقدی هشت میلیون تومان تا ۱۸ میلیون تومان و یا حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه محکومیت را به دنبال خواهد داشت و اگر سردفتری بدون دریافت و دیدن گواهی عدم امکان سازش طلاق را ثبت نماید، سردفتر مذکور به  انفصال از خدمت به سردفتری ازدواج و طلاق محکوم خواهد شد.

گواهی عدم امکان سازش
گواهی عدم امکان سازش

 صدور گواهی عدم سازش برای افراد محجور

اشخاص محجور واجد ولی و قیم هستند و از تصرف در اموال و برخی از امور حقوقی خود ممنوع شدند که انجام  آن امور با ولی یا قیم آن ها می باشد. اما راجع به صدور گواهی عدم امکان سازش ولی یا قیم قادر نخواهد بود و خودشان باید  اقدام به اخذ این گواهی کنند.

در این خصوص افراد محجور باید نسبت به دریافت و تقاضای گواهی عدم امکان سازش اقدام کنند. راجع به سفیه نیز ولی یا قیم او این حق را ندارد که درخواست و دریافت گواهی را نماید. چون حجر سفیه راجع به امور مالی می باشد و طلاق از امور غیر مالی تلقی می شود و شخص سفیه باید اقدام به اخذ گواهی نماید. در مورد مجنون با توجه به این که مجنون دائمی استعداد درک و عقل را نخواهد داشت و خودش قادر نیست امر حقوقی را انجام دهد، درخواست اخذ گواهی باید به وسیله ولی یا قیم صورت پذیرد.

 روند دریافت گواهی عدم امکان سازش

بعد از بیان دلایل خواهان، دادگاه قرار رجوع به امر داوری زن و شوهر را صادر خواهد کرد و به دو طرف ابلاغ می نماید. دو طرف داوران خاص خود را در زمان تعیین شده به دادگاه معرفی می‌کنند و این داوران باید شرایط خاصی را دارا باشند. از جمله این داوران این که باید ۴۰ سال سن برخوردار باشند.

گواهی عدم امکان سازش
گواهی عدم امکان سازش

وظیفه داوران است که حداقل دو بار در موعد تعیین شده از سوی دادگاه زن و شوهر را به جلسه دعوت نمایند و با آن ها  صحبت کنند چنان چه توافق ایجاد نشد یکی از داوران یا  هر دوی آن ها اظهارنظر می‌کنند. اگر صلح و سازش میان زن و شوهر به وجود نیامد دادگاه بعد از آن که ملاحظات ضروری را انجام داد، حکم به طلاق زن و شوهر صادر خواهد کرد. بعد از آن، مرد، باید به منظور اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به یکی از دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه کند و با گواهی در دفترخانه اقدام به جاری نمودن صیغه طلاق کند و موضوع طلاق را ثبت نماید.