گواهی پایان کار|دریافت گواهی پایان کار|نکات مهم

گواهی پایان کار چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی گواهی پایان کار چیست؟ و نکات مهم گواهی پایان کار پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه گواهی پایان کار

گواهی پایان کار ساختمان از با اهمیت ترین اجازه هایی هست که برای ساخت و سازهایی همچون املاک و فروش آن ها ضروری تلقی می‌شود با این اجازه هست که معلوم می شود عملیات ساختمانی پایان پذیرفته است.

گواهی پایان کار
گواهی پایان کار

سازنده یک ساختمان به منظور اقدام به ساخت و ساز بایستی مراحلی را بپیمایند این مراحل مشمول انجام اقداماتی می باشد که از جمله آن اقدامات می توانیم دریافت مدارک و اجازه ها را نام ببریم لذا ساخت هر ساختمان احتیاج به دریافت اجازه هایی از مراجع ذی صلاح خود را دارند نخست سازنده باید به منظور ساختمانی که قصد ساختن آن را دارد پروانه دریافت کنند

که به طور واقعی این پروانه اجازه‌ای به منظور شروع ساخت و ساز است به این منظور بایستی به شهرداری رجوع کرد و تقاضای صادر شدن پروانه را کرد و در حالتی که بدون دریافت این پروانه شروع به ساخت و ساز کند شهرداری از ادامه دادن کار جلوگیری می نماید به این خاطر که عمل غیرقانونی خطاب می شود .

همچنین وی وظیفه دارد در پایان کار موقعی که عملیات احداث ساختمان به پایان رسید اجازه ای را به اسم گواهی پایان کار از شهرداری دریافت نمایند شهرداری بعد از تقاضای سازنده مبتنی بر دریافت گواهی پایان کار به بررسی ساختمان احداث شده می‌پردازد تا مطابق با اجازه احداث شده باشد.

از بررسی ساختمان به وسیله کارشناسان که مشخص می‌شود یا نظر او مبتنی بر نبود وجود تخلف در ساخت و ساز است که در این حالت گواهی پایان کار را به او تحویل می‌دهد و یا این مورد که از نظر این مرجع سازنده در ساخت و ساز ساختمان مطابق با مجوز اولیه اقدام نکرده است که در این حالت از دادن گواهی پایان کار به وی ممانعت می‌کند.

در ساختمان الزاماً بایستی در پایان کار این گواهی را دریافت کند به این خاطر که در انتقال سند رسمی حتماً به وجود این گواهی احتیاج است و بدون آن انتقال سند مالکیت در دفتر اسناد رسمی ممکن نیست گواهی پایانکار موضوعی می باشد که در این نوشته به آن پرداخته شده است.

گواهی پایان کار
گواهی پایان کار

توضیح گواهی پایان کار :

همان گونه که چندی قبل هم اشاره کردیم  گواهی پایان کار ساختمان یک نوع مدرک است که پس از تمام شدن مراحل ساخت و ساز با نظر به شناسنامه قبلی ملک صادر می گردد و با صادر شدن آن معلوم می‌شود که این ملک کاملاً مورد قبول شهرداری و دیگر سازمان‌های مربوطه مثل مسکن و شهرداری است

اصول لازم و مقررات مربوطه فنی و مقررات شهرداری در آن رعایت شده است و همه عوارض و مالیات های مرتبط به آن پرداخته گردیده است.شهرداری مأموران و کارشناسان فنی دارا است تا به امر بازدید ساختمان بپردازند و احراز کنند که ساختمان ساخته شده مطابق با نقشه تصویب گردیده ساخته شده است و این مورد که مقررات قانونی مربوط به ساختمان سازی رعایت شدند و پس از بررسی و تایید این ماموران و کارشناسان هستند که گواهی پایان کار به سازنده یا مالک تحویل می دهند.

دلایل اهمیت دریافت گواهی پایان کار :

گرفتن پایان کار در پایان عملیات احداث ساختمانی لازم تلقی می شوند با دریافت همین گواهی است که شخص اختیاراتی را در مورد ساختمان ساخته شده به دست می‌آورد

با دریافت این گواهی است که معلوم می‌شود سازنده در ساخت ملک بر اساس پروانه و اجازه اولیه ساختمان پیشرفته است و مرتکب شناخته نمی شود و ساختمان مربوطه را طبق معیارهای فنی و شهرداری ساخته است و این ساختمان مورد پذیرش شهرداری واقع شده است.

بدون این که فرد گواهی پایان کار داشته باشد امکان این که قادر باشد وام مسکن و یا این که وام از روی سند خانه را بگیرد ندارد به این خاطر که برای گرفتن وام احتیاج به گواهی پایان کار است.

به طور معمول تا پیش از این که فرد گواهی پایان کار را دریافت کند امکان تنظیم صورت مجلس تفکیکی به وسیله اداره ثبت اسناد و املاک وجود ندارد و تا موقعی که این حالت مجلس تفکیکی وجود نداشته باشد نمی توانیم برای ملک سند مالکیت مجزا صادر کنیم.

یعنی نمی توانیم برای هر کدام از واحدهای ساخته شده در ساختمان سند جداگانه در نظر بگیریم به این خاطر که پس از پایان کار و تایید مهندس ناظر و صادر شدن پایان کار است که مالک قادر است به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند و تقاضای صادر شدن صورت مجلس جداگانه را کند که در این حالت سردفتر مرتبط به تقاضای او را اداره ثبت و املاک مرجع می کند و این اداره تقاضا را به کارشناسی می فرستد تا صورت مجلس جداگانه صادر شود.

لذا در همین جا متوجه شدیم که بدون دریافت گواهی پایان کار امکان صادر شدن صورت مجلس جداگانه وجود ندارد همان گونه که در مورد قبلی هم اشاره کرده‌ایم در این صورت امکان صادر شدن سند برای ساختمان و هر یک از واحدهای مجزای آن ممکن نیست علاوه بر این سه نفر بدون گرفتن گواهی پایان کار نمی‌توان برای ساختمان مورد نظر سند مالکیت جداگانه گرفت

بلکه به همین خاطر نمی‌توان ساختمان را فروخت چرا که برای فروش ساختمان احتیاج به سند رسمی داریم که در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و در این دفاتر انتقال مذکور به ثبت می شد لذا بدون دریافت گواهی پایانکار امکان انتقال ملک از راه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد .

و البته انتقال ملک بدون داشتن سند رسمی و یا با داشتن سند عادی هم ممکن است گاهی امکان دارد یکی از واحدهای یک ساختمان به حالت پیش فروش به فردی فروخته شود که این قرارداد پیش فروش باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد بایستی در این قرارداد فروشنده متعهد شود که گواهی پایان کار را دریافت کرده است و تاریخ حضور خود در دفتر اسناد رسمی به منظور انتقال ملک و حتی دفتر اسناد رسمی را که او متعهد به حضور می گردد باید مشخص شود

و برای نبود حضور وی مجازاتی به وسیله طرفین در قرارداد معلوم میشود در تاریخ مشخص شده یا فروشنده گواهی پایان کار آن گرفته است که در این حالت امکان انتقال ملک از راه سند رسمی برای دفترخانه وجود ندارد و یا این مورد که او گواهی پایان کار را اخذ کرده است که در این حالت هم دو فرض وجود دارد نخست این که فروشنده در تاریخ گفته شده بین طرفین به دفترخانه اسناد رسمی می کند.

گواهی پایان کار
گواهی پایان کار

که در این حالت به تعهدات خود عمل نموده است و ملک به خریدار انتقال می گردد همچنین امکان دارد در تاریخ گفته شده در قرارداد پیش فروش در دفترخانه که مشخص شده است حاضر نشود که در این حالت خریدار بایستی تا تمام شدن وقت ارائه در دفترخانه تعیین شده ثبت کند و در تمام شدن وقت اداری از سر رفتن مربوطه برای حاضر شدن خود گواهی حضور و برای نبود حضور فروشنده گواهی عدم حضور فروشنده را دریافت کند با استفاده از این گواهی بایستی به مرجع ذی صلاح رجوع کرد و بر اساس دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را بخواهد.

در حالتی که فروشنده گواهی پایان کار را دریافت کند در این حالت داده و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک می‌کند و در حالتی که گواهی پایان کار را دریافت نکرده باشد امکان انتقال به شکل سند رسمی موجود نیست که در این حالت خریدار وظیفه دارد در دادخواست خود الزام به دریافت گواهی پایانکار و بعد الزام به تنظیم سند رسمی را از او درخواست کند.

شایان ذکر است که دادگاه صالح برای الزام فروشنده به دریافت گواهی پایان کار دادگاه محل وقوع ملکی است که دریافت پایان کار آن مورد دعوا است.

دعوای الزام دریافت گواهی پایان کار :

تقدیم دادخواست دعوای الزام به دریافت گواهی پایان کار مانند هر دعوای دیگری احتیاج به تقدیم دادخواست دارد یعنی در حالتی که سازنده بعد از تمام شدن عملیات ساخت ساز گواهی پایان کار را اخذ نکند خریدار قادر بر اساس دادخواست الزام به دریافت گواهی پایان کار را از مراجع قضایی درخواست کند

دیگر خریدار می تواند خسارت تاخیر در تادیه و دیگر هزینه های دادرسی و همین طور حق وکالت را که به وکیل پرداخت کرده است را از او بگیرد دادخواست الزام به دریافت گواهی پایان کار می‌تواند به وسیله مالک و یا این که نماینده قانونی انجام شود.

البته شایان ذکر است که هدف اصلی خریدار از طرح این دادخواست خوردن سند به نام است و لذا بهتر است که همزمان با الزام به دریافت صورت مجلس جداگانه و الزام به تنظیم سند رسمی ملک تعیین دادخواست به دادگاه ارائه شود.

دادگاه الزام فروشنده به دریافت گواهی پایان کار :

خریدار برای الزام فروشنده به دریافت پایان کار باید به دادگاه رجوع کند که محل وقوع ملک در آن جا وجود دارد لذا دادگاه محل اتفاق افتادن ملکی خریدار گواهی پایان کار آن را میخواهد دادگاه صالح شمرده می شود

هزینه دادرسی دعوای الزام به دریافت پایان کار مطابق با هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی میباشد.

گواهی پایان کار
گواهی پایان کار

مدارک‌ لازم دعوای الزام به دریافت گواهی پایان کار :

خریداری که قصد دارد فروشنده را طی دادخواست الزام به دریافت پایان کار کند بایستی مدارکی را تحویل دهد و مدارکی همچون مدارک شناسایی خود مثل کارت ملی و شناسنامه و مدارک مستند یا قولنامه و قراردادی که بین او و فروشنده انعقاد یافته است کپی قرارداد مشارکت در ساخت که وکالت کاری سازنده در آن ذکر شده باشد نظری را چه کارشناسی مبتنی بر اتمام عملیات ساختمانی صادر کرده است را هم باید تحویل دهد و همین طور در شرایطی که دلایل و مستندات دیگری وجود دارد بایستی احراز گردد.